Polski rynek paliw Jacek Wróblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego - PowerPoint PPT Presentation

polski rynek paliw jacek wr blewski polska organizacja przemys u i handlu naftowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polski rynek paliw Jacek Wróblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polski rynek paliw Jacek Wróblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

play fullscreen
1 / 34
Polski rynek paliw Jacek Wróblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
163 Views
Download Presentation
guenevere
Download Presentation

Polski rynek paliw Jacek Wróblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polski rynek paliwJacek WróblewskiPolska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego Warszawa, 11 grudnia 2006 Konferencja Nafta/Chemia dziś i jutro Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł

 2. Branża w gospodarce [2005 rok] – wg Rzeczpospolitej „ranking 2000” POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 3. Sektor naftowy upstream downstream POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 4. LPG 4-5% NAFTA 8-15% ROPA NAFTOWA BENZYNA 30-40% JET 5-8% ON, LOO 30-40% COO 0-20% KOKS, BITUMEN 5-10% Sektor naftowy - produkty rafinacji POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 5. Sektor naftowy w Polsce – stan prywatyzacji 2006 PGNiG (wydobycie ropy i gazu ziemnego na lądzie) 100% 85% PERN (rurociągi) Ministerstwo Skarbu Państwa 30% PETROBALTIC wydobycie na morzu 70% 100% 5% RAFINERIA CZECHOWICE OLPP (magazynowanie paliw) 80% NAFTA POLSKA S.A. 100% 5% RAFINERIA JASŁO 80% 10% 17% 7% 52% 2% Grupa LOTOS S.A. RAFINERIA GLIMAR PKN ORLEN S.A. 92% 77% 75% 9% 18% RAFINERIA TRZEBINIA RAFINERIA JEDLICZE DEC 100 % GATX NAFTOPORT Sp. z o.o. SP 9% SP 10% Port Północny 4%, J&S 1%, SP 1% POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006 67%

 6. Sektor naftowy Infrastruktura paliwowa – pod kontrolą państwa POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 7. Źródła zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową 2005 POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 8. Sektor naftowy w liczbach 2005wg Nafty Polskiej POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 9. Rynek paliw w Polsce – konsumpcja [tys. ton] 30% wzrost konsumpcji diesla w 2006 POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 10. Rynek paliw: akcyza – narzędzie kształtowania rynku Strukturalny niedobór ON w Europie, wynikający m.in. z preferencji podatkowych POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 11. Rynek paliw - struktura importu (ON) POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 12. Rynek paliw - struktura importu przerób ropy rosyjskiej POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 13. Rynek paliw – liczba stacji POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 14. Rynek paliw – udziały w sprzedaży detalicznej [szacunkowe] POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 15. BP Ultimate 98 BP Ultimate Diesel Verva 98 Verva ON Shell V-Power Racing 100 Shell V-Power 95 Shell V-Power Diesel Suprema 95 Suprema 98 SupraDiesel Rynek paliw - segmentacja rynku - paliwa premium POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 16. Rynek paliw - segmentacja rynku Jakość Niezależni operatorzy Cena Sieci sklepowe POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 17. Rynek paliw - jakość paliw w 2006 Wg wyników IH mniej próbek „złego” paliwa w 2006 POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 18. Rynek paliw - LPGkonsumpcja [tys. ton] Ciągły wzrost konsumpcji Uzależnienie od importu POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 19. Rynek paliw - LPG • stacje niezależne, nieduże nakłady kapitałowe, • początkowo bez koncesji, nadal bez kas fiskalnych • szara strefa – zróżnicowane opodatkowanie tego samego produktu przy braku właściwego nadzoru podatkowego, • brak kontroli jakość gazu, • konsekwencje: spadek sprzedaży benzyn, mniejsze wpływy podatkowe POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 20. Bezpieczeństwo energetyczne • wg Prawa energetycznego: stan umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcówna paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska; • wg Nafty Polskiej: stan gospodarki umożliwiający pokrycie zapotrzebowaniaodbiorców na paliwa i energię w określonym czasie i wielkości, w szczególności w chwilach zagrożenia dostaw produktów na rynek w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska; POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 21. Bezpieczeństwo energetyczne Rafinerie zaopatrujące kraj zasilane są ropą rosyjską POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 22. Bezpieczeństwo energetyczne POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 23. Bezpieczeństwo energetyczne zapasy obowiązkowe paliw - logistyka Zapasy w ropie Zapasy w paliwach POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 24. Bezpieczeństwo energetycznezapasy obowiązkowe paliw struktura 2005 POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 25. Bezpieczeństwo energetyczne • Zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia: • Surowca – skąd? • Gotowych produktów – jak? • Zapasy obowiązkowe paliw – gdzie? Bezpieczeństwo kosztuje POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 26. Biopaliwa – dlaczego? • ochrona środowiska • aktywizacja sektora rolniczego • wymagania unijne • dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia kraju w paliwa, czyli poprawa bezpieczeństwa energetycznego POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 27. Biopaliwa - historia w Polsce • od 1992 Et94 z dodatkiem 4,5 – 5,0 % bioetanolu • od 1998 b. uniwersalna z dodatkiem 4,5 – 5,0 % bioetanolu • od 1999 b. bezołowiowa z dodatkiem 4,5 do 5% bioetanolu • od 2001 PKN Orlen wprowadza ETBE • w 1997 bioetanol - 2,4% sprzedanych benzyn • w 2002 bioetanol –1,5% sprzedanych benzyn POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 28. Biopaliwa – stan obecny • Grupa Lotos dodaje bioetanol (12,7 tys. ton w 2005) do części produkowanych benzyn; • PKN Orlen dodaje ETBE (otrzymanego z 40,6 tys. ton bioetanolu, 2005) do wytwarzanych w Płocku benzyn; • W 2005 Rafineria Trzebinia (z grupy PKN Orlen) wprowadzała na rynek biodiesel B30 na kilkunastu stacjach w kraju. POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 29. Biopaliwa • Obowiązuje ustawa o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych z dnia 2.10.2003 (Dz.U. 199. poz. 1934), • Dodawanie biokomponentów jest dobrowolne. • Rozdziela: • paliwa ciekłe - o zawartości do 5% biokomponentów, lub 15% eterów • biopaliwa ciekłe - o zawartości powyżej 5% biokomponentów lub 15% eterów. POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 30. Biopaliwa – nowa ustawa • o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25.08.2006 – wejdzie w życie 1.01.2007. • Wprowadza możliwość produkcji biopaliw na własne potrzeby przez rolników. • Wprowadza Narodowy Cel Wskaźnikowy, który ma być obowiązkowo realizowany przez producentów, importerów i nabywców wewnątrz-wspólnotowych paliw. • NCW określa minimalną zawartość biokomponentów w ogólnej objętości paliwa wprowadzonego na rynek. • Stosowanie biopaliw innych niż: diesel o zawartości 20% estrów i czyste estry będzie możliwe, ale tylko w wybranych flotach pojazdów. POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 31. Polska na tle Europy – konsumpcja paliw 2004 [tys. ton] POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 32. Polska na tle Europy –liczba stacji styczeń 2005 POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 33. Rynek paliw - co dalej? POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006

 34. Koniec Dziękuję za uwagę Jacek Wróblewski Dyrektor Generalny POPiHN jacek.wroblewski@popihn.pl 0228484590 O0-516 Warszawa ul. Rejtana 17 lok. 36 POPiHN Konferencja NP Nafta/Chemia-dziś&jutro Warszawa 11.12.2006