Vznik ropy a zemního plynu - PowerPoint PPT Presentation

gryta
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vznik ropy a zemního plynu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vznik ropy a zemního plynu

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
166 Views
Download Presentation

Vznik ropy a zemního plynu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres ZnojmoOP VK 1.4 75021293Tematický celek: Prvouka, přírodovědaNázev a číslo učebního materiáluVY_32_INOVACE_06_16 Vznik ropy a zemního plynuMgr. Iveta HosováAnotace: učební materiál slouží k seznámení učiva se vznikem a těžbou ropy i zemního plynu Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

 2. Vznik ropy a zemního plynu • STÁTY, KTERÉ PRODUKUJÍ ROPU

 3. Ropa • Je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina. • Vznikla rozkladem pravěkých drobných živočišných a rostlinných zbytků. • Tyto zbytky se miliony let ukládaly v mořských zátokách, mísily se s bahnem. • Postupně byly překryty nánosy a stlačovány dalšími vrstvami hornin. • U nás se v malém množství těží na jižní Moravě.

 4. Ropa

 5. Těžba ropy - schéma

 6. TĚŽBA ROPY

 7. TĚŽEBNÍ VĚŽ

 8. Ropovod

 9. Využití a zpracování ropy • Základní palivo pro dopravu • K výrobě plastů, léků, hnojiv

 10. Zemní plyn • Je přírodní hořlavý plyn, využívaný jako palivo. • Užívá se jako surovina pro chemický průmysl. PLYNOVOD

 11. Zdroje • Autor neznámý: Soubor:Oil producing countries map.png, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_producing_countries_map.png> • User: Markus Schweiss :Soubor:Petroleum cm05.jpg,[online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petroleum_cm05.jpg > • Wikimedia Commons: Soubor:Oil well scheme.svg, [online]. 20.8.2011 11: 15.[at. 2011-08-20].Dostupný z www • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well_scheme.svg> • Genghiskhanviet: Soubor:An oil rig offshore Vungtau.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg> • Brudersohn: Soubor:Erdöl Bohrturm.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erd%C3%B6l_Bohrturm.jpg> • Original uploader was Flcelloguy at en.wikipedia: Soubor:Oil well.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg> • Traroth:Soubor:Portugal pipeline.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portugal_pipeline.jpg> • Autor neznámý: Soubor:Erdgas-Hochdruckleitung Bad Leonfelden-Linz.JPG, , [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erdgas-Hochdruckleitung_Bad_Leonfelden-Linz.JPG>