slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ - PowerPoint PPT Presentation

denna
374 Views
Download Presentation

VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 9. října 2012VY_32_INOVACE_170115_Vlastnosti_kapalin_a_plynu_DUM VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

 2. Vlastnosti plynů Ideální kapalina a plyn Vlastnosti kapalin

 3. Vlastnosti kapalin Vyjmenujte vlastnosti kapalin, které naznačují obrázky. Obr.4 Obr.1 Obr.5 Obr.3 Obr.2 odpověď

 4. Vlastnosti kapalin • kapaliny jsou tekuté a dají se přelévat • nemají stálý tvar, ale zaujímají tvar podle nádoby • dají se dělit – tvoří kapky • v klidu je jejich hladina vodorovná • zachovávají objem a jsou málo stlačitelné dále

 5. Vlastnosti kapalin • Vlastnosti kapalin plynou ze základních vlastností molekul. • Jsou v neustálém pohybu – Brownův pohyb. • částice kapaliny se udržují přibližně ve stejných vzdálenostech od sebe (asi 10-10m) • nejsou pevně vázané, a proto mohou po sobě „klouzat“ • Působí na sebe velkými přitažlivými silami, ale jejich přibližování brání odpudivé síly • nemají pravidelné uspořádání dále

 6. Vlastnosti kapalin • kapaliny se liší svojí tekutostí • tekutější kapaliny mají menší vnitřní tření – viskozitu • toto tření vzniká smýkáním molekul po sobě • malou viskozitu má líh nebo voda, větší viskozitu má glycerín, med nebo asfalt Obr.7 Obr.6 dále

 7. Vlastnosti kapalin Proč plave mince na hladině vody? Povrch vody se chová jako pružná blána. Působením přitažlivých sil dochází k vtahování kapaliny dovnitř. Výslednice sil sousedních molekul působících na povrchovou molekulu směřuje dolů. Obr.8 Obr.9 odpověď dále

 8. Vlastnosti kapalin • Povrchové napětí: • fyzikální veličina popisující vlastnosti povrchové blány • čím je povrchové napětí kapaliny větší, tím snáze se na jejím povrchu mohou udržet tělesa • tabulky povrchového napětí Obr.10 další kapitola zpět na obsah

 9. Vlastnosti plynů Které vlastnosti mají plyny stejné jako kapaliny? Obr.11 Plyny jsou stejně jako kapaliny tekuté, dají se přelévat. Nemají vlastní tvar, nemají pravidelné uspořádání a jsou neustále v pohybu. odpověď dále

 10. Vlastnosti plynů Vyjmenuj vlastnosti, kterými se plyny liší od kapalin. Obr.12 • nemají stálý objem • jsou rozpínavé a stlačitelné • nemají vodorovnou hladinu • rozprostírají se vždy po celé nádobě odpověď dále

 11. Vlastnosti plynů Částice plynů se pohybují volně, neuspořádaně a nestále. Vzdálenosti mezi částicemi jsou mnohem větší než u kapalin, a proto se dají stlačit. Pokud není nádoba uzavřená, pronikají do okolí. Plyny mají malé vnitřní tření a mnohem menší hustotu oproti kapalinám. dále

 12. Vlastnosti plynů • Difúze: • důsledkem neustálého pohybu částic • částice pronikají do jiných látek • u plynů probíhá difúze rychleji než u kapalin další kapitola zpět na obsah

 13. Ideální kapalina a plyn • Ideální kapalina: • je bez vnitřního tření, dokonale tekutá a nestlačitelná • Ideální plyn: • je bez vnitřního tření, dokonale tekutý a stlačitelný • Kapaliny a plyny se souhrnně nazývají tekutiny. dále

 14. Ideální kapalina a plyn Podívejte se na pokusy s plyny a kapalinami. Přelévání nehořlavého plynu CO2 Difúze Povrchové napětí 1 Povrchové napětí 2 konec zpět na obsah

 15. POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

 16. CITACE ZDROJŮ Obr.1 PJT56. Soubor:Blue droplets.jpg: WikimediaCommons [online]. 12 December 2009 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Blue_droplets.jpg Obr.2 US NAVY. File:US Navy 050104-N-8977L-003 HospitalCorpsman 1st ClassScott R. Hantsch, ofBinghampton, N.Y., loads a syringefilledwithfluvaccinefor a Sailoraboardthe Los Angeles-classattacksubmarineUSS Topeka(SSN 754).jpg: WikimediaCommons [online]. 4 January 2005 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/US_Navy_050104-N-8977L- 003_Hospital_Corpsman_1st_Class_Scott_R._Hantsch%2C_of_Binghampton%2C_N.Y.%2C_loads_a_syringe_filled_with_flu_vaccine_for_a_Sailor_aboard_the_Los_Angeles-class_attack_submarine_USS_Topeka_%28SSN_754%29.jpg Obr.3 NANDA93. File:Rubber duck in glass bowl.jpg: WikimediaCommons [online]. 10 April 2009 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Rubber_duck_in_glass_bowl.jpg

 17. CITACE ZDROJŮ Obr.4 ACSURTE. File:Etrusca bottles.GIF: WikimediaCommons [online]. 7 May 2010 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Etrusca_bottles.GIF Obr.5 PILSAK, Walter J. File:Stilles Mineralwasser.jpg: WikimediaCommons [online]. 20 June 2005 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Stilles_Mineralwasser.jpg Obr.6 MAILTOSAP. File:Bitumen2.jpg: WikimediaCommons [online]. 13 November 2008 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Bitumen2.jpg Obr.7 BAUER, Scott. File:Runny hunny.jpg: WikimediaCommona [online]. 26 December 2004 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Runny_hunny.jpg Obr.8 MCLASSUS, Roger. File:2006-01-15 coin on water.jpg: WikimediaCommons [online]. 15 January 2006 [cit.2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/2006-01-15_coin_on_water.jpg

 18. CITACE ZDROJŮ Obr.9 BOOYABAZOOKA. File:WassermoleküleInTröpfchen.svg: WikimediaCommons [online]. November 2008 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wassermolek%C3%BCleInTr%C3%B6pfchen.svg Obr.10 FISHER, Christian. File:HydrometraStagnorum.jpg: WikimediaCommons [online]. 11 April 2012 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/HydrometraStagnorum.jpg?uselang=cs Obr.11 US NAVY. File:US Navy 100219-N-2953W-260 erographer's Mate 2nd Class Elizabeth Clementsprepares to release a weatherballoonfromthefantailof USS Carl Vinson (CVN 70).jpg: WikimediaCommons [online]. 19 February 2010 [cit. 2012-10-09]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/US_Navy_100219-N-2953W-260_erographer%27s_Mate_2nd_Class_Elizabeth_Clements_prepares_to_release_a_weather_balloon_from_the_fantail_of_USS_Carl_Vinson_%28CVN_70%29.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

 19. Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová