Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORDU DEFTERDARLIĞI BRİFİNG HAZİRAN - 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORDU DEFTERDARLIĞI BRİFİNG HAZİRAN - 2014

ORDU DEFTERDARLIĞI BRİFİNG HAZİRAN - 2014

103 Views Download Presentation
Download Presentation

ORDU DEFTERDARLIĞI BRİFİNG HAZİRAN - 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ORDU DEFTERDARLIĞI BRİFİNG HAZİRAN - 2014

  2. DEFTERDARLIĞIMIZ GELİR VE GİDER BİRİMİ KADROLARININ GENEL DURUMU (30/06/2014)

  3. İLİMİZDEKİ MALİYE BAKANLIĞINA AİT LOJMAN SAYISI

  4. ARAÇLARA AİT BİLGİLER (MERKEZ) Defterdarlığımız hizmet binası bahçesi içerisinde 10 araç kapasiteli yarI kapalı araç park yeri bulunmakta olup, mevcut araçlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

  5. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNCE HİZMET VERİLEN

  6. İLİMİZ MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE İLÇELERDEKİ 30/06/2014 TARİHİ İTİBARİYLE DAVA DURUMU AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

  7. VERGİ MÜKELLEF SAYISI VE VERGİ GELİRLERİ

  8. GENEL BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ