Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus
Download
1 / 18

Tietokanta-analyysi, suunnittelu ja toteutus - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Tietokanta-analyysi, suunnittelu ja toteutus. Tietokantajärjestelmä on osa yrityksen informaatiojärjestelmää (IS, Information System). Tietokantajärjestelmän elinkaari voidaan jakaa kuvan 1 mukaisiin vaiheisiin. Kuvataan seuraavaksi lyhykäisesti kuvassa esiintyvien laatikoiden merkitys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tietokanta-analyysi, suunnittelu ja toteutus' - griffith-gray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus
Tietokanta-analyysi, suunnittelu ja toteutus

 • Tietokantajärjestelmä on osa yrityksen informaatiojärjestelmää (IS, Information System).

 • Tietokantajärjestelmän elinkaari voidaan jakaa kuvan 1 mukaisiin vaiheisiin.

 • Kuvataan seuraavaksi lyhykäisesti kuvassa esiintyvien laatikoiden merkitys.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokantasovelluksen

suunnittelu

DBMS:n valinta

Prototyypin teko

Tietokannan määrittely

Järjestelmämäärittely

Vaatimusten keruu

ja analysointi

Käsitemallin suunnittelu

Toteutus

Looginen suunnittelu

Tietokannan suunnittelu

Datan konversio ja siirto

Fyysinen suunnittelu

Käyttöönottotestaus

Kuva 1. Tietokantajärjestelmän elinkaari.

Ylläpito

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokannan määrittely

 • Miten elinkaaren vaiheet voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja optimaalisen vaikutuksen tuottavaksi?

  • Mitkä ovat yrityksen tavoitteet – miten tässä voi auttaa informaatiojärjestelmä parhain päin?

  • Miten asiat on nyt hoidettu IS-puolella – vahvuudet, heikkoudet.

  • Mitä pitäisi tehdä paremmin?

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Järjestelmämäärittely

 • Mitkä ovat järjestelmän rajat ja miten tämä tietokantajärjestelmä liittyy yrityksen yleiseen IS:ään?

 • Ketkä ovat nykyiset ja tulevat käyttäjät?

 • Mitkä ovat nykyiset ja tulevat sovellukset?

 • Mitkä ovat esim. johdon, myynnin, etc. erityistarpeet?

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Vaatimusten keruu ja analysointi

 • Otetaan selville mitkä ryhmät käyttävät/tulevat käyttämään sovellusta.

 • Kunkin ryhmän vaatimusmäärittely kerätään kattavasti (fact finding techniques).

 • Näin saadaan selville ainakin

  • kuvaus käytettävästä datasta tai siitä datasta jota generoidaan

  • miten dataa käytetään tai generoidaan

  • uudet vaatimukset tietokantajärjestelmälle

 • Tästä kaikesta saadaan analyysivaiheen jälkeen vaatimusmäärittely.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokannan suunnittelu

 • Suunnittelussa on kaksi perusmenetelmää: joko ”bottom up” tai ”top-down”.

 • ”Bottom-up”-menetelmässä aloitetaan perusattribuuttien etsimisestä ja löytämisestä.

 • Tähän prosessiin liittyy normalisointi.

 • ”Bottom-up”-menetelmä soveltuu erityisesti yksinkertaisiin tietokantatoteutuksiin.

 • Monimutkaisiin tietokantatoteutuksiin soveltuu paremmin ”top-down” –menetelmä.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

 • ”Top-down” –menetelmässä aloitetaan hierarkkisesti ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Sitten mennään iteratiivisesti alaspäin hierarkiatasoilla kohti pienempiä yksityiskohtia.

 • ”Top-down” –menetelmään liittyy ER (Entity-Relationship) –mallinnus.

 • On olemassa vielä muitakin menetelmiä, näistä mainittakoon niminä ”inside-out” – ja ”mixed strategy” –menetelmät.

 • Tietokannan suunnitteluun liittyy käsitemallin suunnittelu, looginen suunnittelu ja fyysinen suunnittelu.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokannan käsitemallin suunnittelu ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tämä on ensimmäinen vaihe tietokannan suunnittelussa.

 • Käsitemalli rakennetaan kaikilta käyttäjiltä kerätyn (ja sen perusteella rakennetun) vaatimusmäärittelyn perusteella.

 • Se on täysin riippumaton valittavasta DBMS-ohjelmistosta, sovellusohjelmista, ohjelmointikielistä, hardware platformista, etc.

 • Käsitemallin hyvyyttä testataan vaatimusmäärittelyä vasten.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokannan looginen suunnittelu ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tässä lähdetään liikkeelle käsitemallista.

 • Laaditaan sisällöstä ja rakenteesta loogisen tason kuvaus, esim. relaatiokuvaus, jos tavoitteena on relaatiotietokanta.

 • Tässä vaiheessa ei pitäisi olla mitään riippuvuutta mihinkään tiettyyn DBMS:ään vaikkakin tiedossa siis on, että tietokantajärjestelmään tullaan valitsemaan relaatiotietokanta, hierarkkinen tietokanta, oliotietokanta tms.

 • Normalisointitekniikkaa käytetään testaamaan loogisen tietokantamallin oikeellisuutta.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokannan fyysinen suunnittelu ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tässä lähdetään liikkeelle tietokannan loogisesta mallista.

 • Nyt pitää olla tiedossa valittava DBMS-tuote.

 • Päätetään tietokannan tallennusrakenteista ja saantimenetelmistä.

 • Miten saavutetaan tietokannan optimisuorituskyky?

 • Miten huomioidaan turvallisuusnäkökannat?

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

DBMS:n valinta ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Joskus voi olla mahdollista käyttää olemassa olevaa tuotetta – tehdään vain uusi tietokantasovellus.

 • Jos joudutaan ostamaan uusi DBMS, niin silloin joudutaan tekemään päätös perustuen

  • nykyiset ja tulevat tarpeet

  • mitä muuta ohjelmistoa/kovoa tarvitaan

  • mitkä ovat muutoskustannukset (konversio vanhasta DBMS:stä…)

  • henkilöstön koulutustarve

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Tietokantasovelluksen suunnittelu ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tietokantasovelluksen suunnittelu on rinnakkainen aktiviteetti tietokannan suunnittelun kanssa.

 • Toki uusia sovelluksia voidaan suunnitella valmiiseen tietokantaympäristöön.

 • Sovellussuunnitteluun liittyy keskeisesti tietokantatapahtumien suunnittelu.

Tietokantatapahtuma, transaction:

Yhdestä tai useammasta tietokantaoperaatiosta koostuva kokonaisuus, jolle voidaan taata jakamattomuus, pysyvyys, eristyvyys ja oikeellisuus.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

 • Tietokantatapahtumia on kolmen tyyppisiä: ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

  • Tiedon haku, retrieval transaction. Esim. haetaan tietokannasta joidenkin hakukriteerien perusteella ja kaiutetaan näytölle.

  • Tiedon päivittäminen, update transaction. Esim. lisätään monikko johonkin tauluun.

  • Edellisten yhdistelmä, mixed transaction.

 • Toinen keskeinen elementti sovelluksen suunnittelussa on käyttöliittymän suunnittelu.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Prototyypin teko ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Prototyypillä ei tyypillisesti ole kaikkia lopullisen tuotteen ominaisuuksia toteutettuna.

 • Auttaa arvioimaan, mitkä ominaisuudet ovat toimivia, ja toisaalta mitkä osat vaatimusmäärittelyssä ovat olleet epäonnistuneita.

 • Prototyypit voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

  • Requirements prototyping: kun protoilun avulla on saatu halutut asiat selville, niin prototyyppi heitetään roskiin.

  • Evolutionary prototyping: ei lähdetä liikkeelle risukasan kyhäämisestä, vaan prototyyppi on osa lopullista tuotetta.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Toteutus ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tässä vaiheessa toteutetaan tietokanta ja sen taulut datan määrittelykielellä (DDL, Data Definition Language).

 • Tuo työ voidaan tehdä puhtaasti SQL-käskyillä tai sitten DBMS:n työkalulla, joka peittää graafisen käyttöliittymän alle tekniset yksityiskohdat.

 • Sovellusohjelma toteutetaan vaikkapa PHP:llä tai C#:lla.

 • Sovellusohjelmaan on sulautettu datan käsittelykielellä (DML, Data Manipulation Language) tehdyt tietokantatapahtumat.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Datan konversio ja siirto ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tämä vaihe on tarpeen silloin kun siirrytään uuteen tietokantaympäristöön.

 • Työ voi olla valtava, eikä se missään tapauksessa onnistu käsipelillä.

 • Uuden tietokantaympäristön tulee tarjota apuohjelma (utility program) työn tekemiseen.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Käyttöönottotestaus ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Parasta olisi, että testaajat joukossa olisi lopullisen tuotteen käyttäjiä.

 • Testaus on työvaihe, joka seuraa rinnalla koko tuotteen elinkaaren ajan.

tMyn


Tietokanta analyysi suunnittelu ja toteutus

Ylläpito ylimmän tason kokonaisuuksista ja suhteista.

 • Tässä vaiheessa seurataan järjestelmän suorituskykyä.

 • Jos muutoksia tapahtuu (heikennyksiä), joudutaan toiminnan virittämiseen ja mahdollisesti joudutaan tekemään muutoksia tietokannan rakenteeseen.

 • Sovellusohjelmaa joudutaan ylläpitämään, ja mahdollisesti joudutaan toteuttamaan uusia piirteitä.

tMyn