slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SELVITYKSEN OHJAUS JA TOTEUTUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SELVITYKSEN OHJAUS JA TOTEUTUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SELVITYKSEN OHJAUS JA TOTEUTUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus (LOGHO 3) Selvityksen tuloksia Tiedotustilaisuus 7.5.2009 klo 11 Helsingin Messukeskus, tila 306. SELVITYKSEN OHJAUS JA TOTEUTUS. Selvityksen ohjausryhmä:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SELVITYKSEN OHJAUS JA TOTEUTUS' - candy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus (LOGHO 3)Selvityksen tuloksiaTiedotustilaisuus7.5.2009 klo 11Helsingin Messukeskus, tila 306

selvityksen ohjaus ja toteutus
SELVITYKSEN OHJAUS JA TOTEUTUS

Selvityksen ohjausryhmä:

 • Heikki Anteroinen (Liikenneturva), Sakari Backlund (SKAL), Jari Gröhn (Liikenne- ja viestintäministeriö), Kirsi Heikkilä (SKAL), Ari Herrala (Ajoneuvohallintokeskus), Arja Holopainen (Liikennevakuutuskeskus), Harri Kallberg (Tampereen teknillinen yliopisto, Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö), Esko Keskinen (Turun Yliopisto), Anna-Kaisa Lehtinen (Rahtarit ry), Mikko Melasniemi (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys ry), Leena Nieminen (Työterveyslaitos), Heikki Nordman (Liikenne- ja viestintäministeriö), Seppo Olkkonen (Työterveyslaitos)

Selvityksen rahoitus

 • Ajoneuvohallintokeskus, Liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry (koordinaattori), Rahtarit ry, Liikenneturva, Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys ry), VOLVO –säätiö

Tutkimusorganisaatio

 • Sito –yhtiöt
 • Ilkka Salanne (projektipäällikkö), Marko Tikkanen (suunnittelija)
selvityksen tavoitteet ja sis lt
SELVITYKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
 • Selvityksen tavoitteena oli muodostaa tiekuljetusalan

tulevaisuuskatsaus vuoteen 2020

 • Selvityksessä kartoitettiin ja arvioitiin
  • eri toimintaympäristötekijöiden vaikutuksia alan tulevaisuudelle
  • kuljetusalan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehittymistä vuoteen 2020
  • kuljetusalan koulutustarpeita sekä
  • ammattikuljettajan ammattipätevyysdirektiivin mukaisen jatkokoulutuksen toteutumista ja sisältövaihtoehtoja
 • Selvityksen tavoitteena oli myös osaltaan tuottaa arvioita

tiekuljetusalan tulevaisuudennäkymistä ja kehitykseen vaikuttavista

tekijöistä Suomen logistiikkastrategian 2030 laatimiselle

selvityksen tavoitteet ja sis lt1
SELVITYKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
 • Selvitys perustuu laajaan internet -kyselyyn, joka

suunnattiin kuljetusalan yrityksille, niiden asiakkaille ja

kuljetusalan koulutusorganisaatioille

 • Kyselyyn saatiin 214 vastausta. Vastauksia saatiin riittävästi

kaikista yrityskokoluokista ja eri kuljetussuoritealoilta.

Valtaosa vastaajista edusti kuljetusalan yrityksiä.

4

slide5
Kyselyssä korostuneita toimintaympäristötekijöitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia tiekuljetusalan kehitykseen

Pitkä-/lyhytjänteinen liiketoiminnan kehittäminen

Kuljetusalan työvoiman riittävyys ja alan houkuttavuus

Tiekuljetusalan yritysten kannattavuuden kehittyminen

Toimitusketjun kokonaishallinnan ja kehittämiskyvyn korostuminen kilpailuttamisessa

Vihreiden logistiikkapalveluiden ja ekologisen tehokkuuden merkityksen kasvu

Toimitus- ja kuljetuserien suurentuminen

Omistajapolitiikan pitkä-/lyhytjänteisyys

Tiekuljetuspalvelujen saatavuuden mahdollinen heikkeneminen, tiekuljetusten hintatason mahd. nousu

Toimitusketjuyhteistyön vähäisyys

Pienten kuljetusyritysten erikoistuminen

Yrityskoon kasvu

Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutus

Kiireen lisääntyminen

Kuljetusmatkojen pidentyminen ja kuljetusten keskittyminen

Kuljetusalan työvoimapula (jakelukuljetukset ja erityisalat)

Teollisuuden rakennemuutos

Kilpailun avautuminen

Liikenne- ja työturvallisuus, työolot

Ajo- ja lepoaikasäädökset, tuotekohtaiset määräykset ja asiakasvastuun lisääntyminen

Polttoaineen hinta ja vaihtoehtoiset polttoaineet

Tiedonkulun ongelmat

Ympäristöystävällisen kuljetuskaluston lisääntyminen

Tiekuljetusten tehokkuuden kasvu

Teknologian kehittyminen

Kuljetusalan yritysten ja asiakasyritysten välinen kumppanuus

Ammattipätevyysdirektiivin mukainen koulutus

Lisäarvopalvelujen kysynnän kasvu

Kuljetusjärjestelmien ja toimintamallien muuttuminen

Kaupunkilogistiikan ongelmat

Kilpailun lisääntyminen

Perusteollisuuden kysynnän väheneminen, kysynnän rakenne

Tiedonkulun ja poikkeamatilanteiden hallinnan kehitys

Erityis- ja lisäarvopalveluita tuottavien alihankintayritysten syntyminen

5

slide6
TIEKULJETUSALAN JATKOKOULUTUSJÄRJESTELMÄVastaajien näkemys ammattipätevyysdirektiivin mukaisen jatkokoulutuksen osa-alueiden tärkeydestä
slide8

TIEKULJETUSALAN TYÖVOIMAN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KEHITTYMINEN VUOTEEN 2020Tiekuljetusalan tulevaisuuskyselyyn perustuva työvoimaennuste verrattuna toteutuneen kehityksen ja tilastojen perusteella laadittuun työvoimaennusteeseen (mukana ainoastaan luvanvaraisen tavaraliikenteen työntekijät)

8

slide9

TIEKULJETUSALAN TYÖVOIMAN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KEHITTYMINEN VUOTEEN 2020Ennuste tiekuljetusalan uusista ammattipätevyyden suorittavista kuljettajistaMuut = muualla kuin puolustusvoimissa Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla suoritettavat perustason ammattipätevyydet vuodesta 2010 alkaen (esim. yksityiset kouluttajat)

9

slide10

TIEKULJETUSALAN TYÖVOIMAN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KEHITTYMINEN VUOTEEN 2020Ennuste tiekuljetusalan uusien ammattipätevyyden suorittavien kuljettajien alalle jäämisestä

10

slide12
Lisätyövoiman tarve vuoteen 2020 verrattuna eri työvoiman kehittymisennusteiden ja työvoiman kysyntäennusteiden kesken (henkilöä)
slide14
VASTAAJIEN ARVIOT TIEKULJETUSALASTA VUONNA 2020Kuljetusjärjestelmät, toimitusketjut ja kuljetusala vuonna 2020
vastaajien arviot tiekuljetusalasta vuonna 2020 tiekuljetusalan kilpailutilanne vuonna 2020
VASTAAJIEN ARVIOT TIEKULJETUSALASTA VUONNA 2020 Tiekuljetusalan kilpailutilanne vuonna 2020
tiekuljetusalan kehityksen kannalta t rkeit tekij it 1
TIEKULJETUSALAN KEHITYKSEN KANNALTA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ 1

1. Työvoima, koulutus ja alan houkuttelevuus

Työvoiman ja kuljetusalan yrittäjien riittävyys ja alan houkuttelevuus (mm. jakelu, erityisosaamista vaativat alat)

Ammattikuljettajien tehtävien ja osaamistarpeiden lisääntyminen

Kokonaisvaltaisen tietämyksen ja osaamisen sekä jatkuvan kouluttautumisen korostuminen kilpailussa

Pienten kuljetusyritysten asenteet ammattipätevyysdirektiivin mukaista koulutusta kohtaan

Ammattipätevyysdirektiivin mukaisen jatkokoulutuksen riittävyys toimintaympäristön muutosten, kuljetustoiminnan ja alan kehittymisen kannalta

Ammattikuljettajan peruskoulutuksen kehittäminen käytännönläheisemmäksi ja entistä paremmin alan vaatimuksia vastaavaksi

Jakelukuljetusten ja erityisosaamista vaativien kuljetussuoritealojen toiminta- ja työympäristön kehittyminen

Toimitusketjun eri osapuolten tietämyksen kehittyminen toistensa toiminnasta ja tavoitteista

16

tiekuljetusalan kehityksen kannalta t rkeit tekij it 2
TIEKULJETUSALAN KEHITYKSEN KANNALTA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ 2

2. Kuljetusala ja toimintaympäristö

Kuljetussuoritealojen painopisteiden muutokset tuotantorakenteen muutoksen johdosta

Tiekuljetusten lisääntyvään ja rakenteeltaan muuttuvaan kysyntään vastaaminen

Lisäarvopalveluiden kysynnän lisääntyminen ja palvelurakenteen muutokset

Uusien säännösten vaikutukset ja niihin varautuminen

Liiketoiminnan kannattavuuden kehittyminen erityisesti pienissä yrityksissä

Pienten kuljetusyritysten kehitysresurssit, muuntautumiskyky ja erikoistuminen

Ulkomaisen kilpailun lisääntyminen kotimaan sisäisissä kuljetuksissa

Suunnittelutaidon ja toimitusketjujen kehittämiskyvyn korostuminen kilpailussa

Keskimääräisen yrityskoon kasvu (kyselyn mukaan 3,4 autosta 6,6 autoon per yritys vuoteen 2020, ala säilyy edelleen aika pienyritysvaltaisena.)

Varautuminen Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin

17

tiekuljetusalan kehityksen kannalta t rkeit tekij it 3
TIEKULJETUSALAN KEHITYKSEN KANNALTA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ 3

3. Toimitusketjut ja yhteistyö

Yhteistyön nykyiset kehittämistarpeet ja yhteistyön kehittyminen toimitusketjujen suunnittelussa ja toiminnassa

Toimitusketjujen ympäristöystävällisyyden korostuminen toimitusketjujen suunnittelussa (lainsäädäntö / pakko, asiakaspaineet, ekotehokkuus / taloudellinen tehokkuus)

Tiekuljetusjärjestelmien ympäristöystävällisyyden kasvattaminen osana eri alojen toimitusketjuja

Toimitusketjujen ekotehokkuutta lisäävien kuljetuksiin liittyvien lisäarvopalvelujen kysynnän kasvu

Kiireen lisääntyminen kuljetuksissa ja sen vaikutukset työoloihin, liikenneturvallisuuteen, riskin ottoon ja ammatin houkuttelevuuteen (myös kiireeseen suhtautuminen)

Lastaus- ja purkutilojen työympäristön työturvallisuuden puutteet ja kehittyminen

18