Käibemaksumäärus 282/2011
Download
1 / 20

01.12.2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Käibemaksumäärus 282/2011 Tõnis Elling Finantskolledž. 01.12.2011. 282/2011 15.märts 2011. Sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed. Määrus on siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Nõukogu rakendusmäärus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 01.12.2011' - griffith-gray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Käibemaksumäärus 282/2011

Tõnis Elling

Finantskolledž

01.12.2011


N ukogu rakendusm rus

282/2011

15.märts 2011.

Sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed.

Määrus on siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Nõukogu rakendusmäärus


Restorani ja toitlustusteenused

Restorani- ja toitlustusteenused tähendavad teenuseid, mis hõlmavad inimtarbimiseks ettenähtud valmis või valmistada tuleva toidu või jookide või mõlema pakkumist ja piisavaid tugiteenuseid, et neid saaks kohe tarbida.

Toidu või jookide pakkumine on vaid osa tervikust, kus ülekaalus on teenused.

Restorani- ja toitlustusteenused


Restoraniteenused hõlmavad asjaomaste teenuste osutamist teenuse osutaja rajatises.

Toitlustusteenus hõlmab teenuse osutamist väljaspool teenuse osutaja rajatisi.

Kui ei ole tugiteenuseid, siis ei ole restorani- või toitlustusteenus (pole oluline, kas on transport juures või mitte).


Asukoht

Direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 44 ja 45 kohaldamisel on maksukohustuslase ettevõtte asukoht ettevõtte juhtkonna ülesannete täitmise asukoht.

Asukoha kindlaksmääramisel võetakse arvesse koht, kus tehakse olulisi otsuseid kõnealuse ettevõtte üldise juhtimise kohta, ettevõtte registrijärgne asukoht ning koht kus ettevõtte juhtkond kohtub.

Asukoht


Rahvusvaheline reisijatevedu

Ühenduses toimuva reisijateveo osa sõltub veovahendite teekonnast, mitte reisijate teekonnast.

Rahvusvaheline reisijatevedu


P siv tegevuskoht saamisel

Püsiv tegevuskoht on mistahes tegevuskoht, peale eelnevalt märgitud asukoha, mida iseloomustab inimeste ja tehniliste vahendite poolest piisavalt püsiv ja sobiv struktuur, mis võimaldab sellel tegevuskohal saada ja seal kasutada sellele tegevuskohale vajalikke teenuseid.

Püsiv tegevuskoht (saamisel)


P siv tegevuskoht teenuse osutamisel

Püsiv tegevuskoht on mistahes tegevuskoht, peale asukoha, mida iseloomustab inimeste ja tehniliste vahendite poolest piisavalt püsiv ja sobiv struktuur, mis võimaldab sellel tegevuskohal pakkuda enda osutatavaid teenuseid.

Püsiv tegevuskoht (teenuse osutamisel)


Ritusega seotud k ibe tekkimise koht

Kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus-, või meelelahutusteenus.

“sissepääs” = eelnev registreerimine, liikmemaks, hooaja makse, abonement.

Üritusega seotud käibe tekkimise koht


Koolitusteenus

Koolitusüritus meelelahutusteenus. on see, kui kõik pooled on füüsiliselt kohal samal ajal (C-114/05).

B2B – käive seal, kus koolitus füüsiliselt toimub.

B2C – käive seal, kus koolitus füüsiliselt toimub.

Koolitusteenus


Onlain kursus meelelahutusteenus. – veebipõhine õpe, koos osalise inimtegevuse sekkumisega. See on elektrooniliselt osutatav teenus.

B2B – teenuse saaja asukoht (mõlemad pooled EL). Sellisel juhul on liikmesriikidel võimalus rakendada siseriiklikku regulatsiooni ja maksustada teenuse osutaja asukoha järgi.

B2C – teenuse osutaja asukoht (mõlemad pooled EL).

B2C – teenuse saaja asukoht (teenuse saaja on mitte EL). Siin on liikmesriigil võimalus rakendada siseriiklikku regulatsiooni ja maksustada teenuse osutaja järgi.

B2C – teenuse saaja asukoht (teenuse osutaja mitte EL).


Koolitusteenus1

Online kursus + inimtegevus meelelahutusteenus.

B2B – põhireeglina kliendi asukoht. Liikmesriikidel on õigus maksustada ka teenuse osutaja asukoha järgi.

B2C – koht, kus tegevus toimub.

Kirjateel kursus

B2B – kliendi asukoht. Liikmesriikidel on õigus maksustada ka teenuse osutaja asukoha järgi.

B2C – koht, kus teenust osutatakse.

Koolitusteenus


Transpordivahendi rent

Transpordivahend meelelahutusteenus.

Mootoriga ja mootorita sõidukid ning muud vahendid ja seadmed, mis on ette nähtud inimeste või asjade vedamiseks ühest kohast teise ja mida võidakse tõmmata ja lükata sõidukite abil, mis on tavaliselt kavandatud veo eesmärgil kasutamiseks ja mida ka tegelikkuses saab selleks kasutada.

Transpordivahendi rent


Autod; meelelahutusteenus.

Mootorrattad;

Jalgrattad, kolmerattalised sõidukid;

Haagiselamud;

Haagised ja poolhaagised;

Raudteevagunid;

Laevad;

Õhusõidukid;

Haigete või vigastatute veoks ettenähtud sõidukid;

Põllumajandustraktorid ja muud põllutöömasinad;

Mehhaaniliselt või elektrooniliselt liikuvad invasõidukid.


Veovahendite rendi maksustamine

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 56 kohaldamisel määratakse rentimise objektiks oleva veovahendi jätkuva valdamise või kasutamise kestus kindlaks pooltevahelise lepingu alusel.

Leping on eeldus, mida võib ümber lükata faktide või seaduse abil.

Veovahendite rendi maksustamine


Lepingulise lühiajalise rendi kestuse ületamine vääramatust jõust tingitud põhjustel ei mõjuta veovahendi jätkuva valdamise või kasutamise kestuse kindlaksmääramist.


Samad pooled, sama transpordivahend. vääramatust jõust tingitud põhjustel ei mõjuta veovahendi jätkuva valdamise või kasutamise kestuse kindlaksmääramist.

Mitu lepingut.

Kestus, mis on kõigi lepingutega kokku.

Lepingu ja selle pikendamise leping, on järjestikune leping.


Samad pooled, erinev veovahend. vääramatust jõust tingitud põhjustel ei mõjuta veovahendi jätkuva valdamise või kasutamise kestuse kindlaksmääramist.

Järjestikused lepingud.

Ei käsitata ühe lepinguna, kui ei esine kuritarvitusi.


Impordi t estamise dokumendid

Elektroonilisi impordidokumente tuleks samuti tunnustada maksu mahaarvamise õiguse kasutamisel, kui need vastavad samadele nõuetele kui paberil koostatud dokumendid.

Impordi tõestamise dokumendid


Tänan tähelepanu eest!!! maksu mahaarvamise õiguse kasutamisel, kui need vastavad samadele nõuetele kui paberil koostatud dokumendid.

Küsimused, mõtted?


ad