sosial integrering gjennom entrepren rskap og samarbeid 01 12 2011 31 08 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid 01.12.2011 – 31.08.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid 01.12.2011 – 31.08.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid 01.12.2011 – 31.08.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid 01.12.2011 – 31.08.2014. Parter. Trondheim kommune Østersund kommune/Mica Stjørdal kommune Mittuniversitetet TISIP RSMH Prosjektet vil bli forankret hos TISIP på norsk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid 01.12.2011 – 31.08.2014' - wesley-green


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosial integrering gjennom entrepren rskap og samarbeid 01 12 2011 31 08 2014

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska regionala

utvecklingsfonden

Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid01.12.2011 – 31.08.2014

parter
Parter
 • Trondheim kommune
 • Østersund kommune/Mica
 • Stjørdal kommune
 • Mittuniversitetet
 • TISIP
 • RSMH

Prosjektet vil bli forankret hos TISIP på norsk

side og hos Østersund kommune på svensk side.

bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet
 • Situasjonen innenfor psykisk helsearbeid/-psykiatri i Norge og Sverige
 • Nasjonale satsinger både i Sverige og Norge
 • Erfaringer, muligheter og interesse for samarbeid om utviklingsarbeid i kommunene Trondheim, Stjørdal og Østersund
 • Behov for å gå nye veier i forhold å skape sysselsetting/arbeid
behov for sosial integrering
Behov for sosial integrering
 • En av de største utfordringene i vår tid
 • Behov for sosial integrering har bakgrunn i flere forhold
  • demografisk utvikling
  • økonomisk utvikling
  • normer og ideologier
  • individers livskvalitet
krav om sosial integrering fra flere hold
Krav om sosial integrering fra flere hold

UN: an inclusive society as “a society for all’, in which every individual, each with rights and responsibilities, has an active role to play (Economic and Social Council -ECOSOC)

EU: Except those measures which are specially designed for them, persons with disabilities are free to participate in every one of the labour market policy programmes if that can facilitate the possibilities of entering the labour market. ….If a person with a disability has a good business concept it might be possible to give her or him a business grant. (Com. on the Rehab. and Integration ofPeoplewithdisabilities – Sweden, 2003)

nasjonale myndigheter
Nasjonale myndigheter

Nasjonale myndigheter: Sosial isolasjon og manglende sosial støtte fra det sosiale nettverket øker risikoen både for psykiske og somatiske helseproblemer. Tiltak som bidrar til styrking av sosiale nettverk og sosial integrering forebygger angst og depresjon.

Et bærende element for slikt arbeid er at lokalbefolk-ningen selv, sammen med fagfolk og lokale politikere, trekkes aktivt inn i arbeidet med å identifisere problemene og bedre det lokale miljøet. (Prop. 90 L -2010–2011 folkehelseloven)

m l for prosjektet
Mål for prosjektet

Bidra til økt integrering i arbeidslivet gjennom entreprenørskap;

 • dvs. gjennom bedrifts-/ og virksomhetsetablering samt utvikling av tiltak/åtgärder innen psykisk helsearbeid med utgangspunkt i individenes egne ressurser, interesser og initiativ
 • utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner/-foreninger og øvrige instanser som kan bidra til innovasjon og nyskaping innenfor dette felt
begreper
Begreper

Underveis i prosjektet står noen begreper sentralt.

Entreprenørskap: Entreprenørskap omfatter begreper som etablerer, iverksetter, innovatør, nyforetaker, arbeidsskaper

I begrepet ligger kompetanse for nyskaping, foretaksvirksomhet og etablering. Entreprenørskap forutsetter åpenhet, dristighet og vilje til å ta en kalkulert risiko når en beveger seg på nye områder.

Intraprenørskap: dvs. entreprenørskap innenfor virksomhetens fire vegger. Intraprenørskap innebærer at de ansatte i bedriften tar initiativ til å utvikle nye produkter og nye tjenester som kan være med på å skape vekst og øke lønnsomheten i bedriften.

prosessorientering
Prosessorientering

Vi er erkjenner at entreprenørskap mer enn noe annet er et spørsmål om prosess og evne til å takle denne underveis. Hele tiden skal noe gjøres og endring kommer på løpende bånd. En annen viktig faktor er teamsamarbeid. Sammensetning og ressurser i teamet er faktorer som er av betydning for hvordan etableringsprosessen utarter seg.

samarbeid
Samarbeid

Hovedaktørene i prosjektet vil være Trondheim kommune, Østersund kommune, Stjørdal kommune samt TiSIP og Mittuniversitetet.

I tillegg vil det være deltakere fra frivillig sektor som Mental helse, RSMH, Kirken, Sanitetsforeningen (NKS), Røde korset, Innovasjon Norge/Amli mitt samt NAV/Arbetsformedlingen.

tiltaksarbeid tg rder
Tiltaksarbeid/Åtgärder
 • Å sette i verk tiltak overfor marginaliserte personer i arbeidslivet handler om sosialt tiltaksarbeid, dvs. å få til målretta samarbeid med brukerne av tiltak (og andre) og bidra til å motivere dem til å ta i bruk egne ressurser på en systematisk måte.
 • Det handler også om å kunne balansere krav og medvirkning på en slik måte at deltakerne i tiltaket føler seg ivaretatt, blir motiverte og opplever mestring.
delprosjekter
Delprosjekter

RSMH : Man tar sikte på en kartlegging av medlemmene (tidligere arbeid, utdannelse, interesser), med sikte på å få satt i gang en prosess for utvikling av tiltak/åtgärder evt. virksomhetsetablering.

Kirkens hus: I samarbeid mellom NKS, Mental helse, Den norske kirke og Stjørdal kommune tar man sikte på å etablere en samhandlingsarena hvor mennesker med psykiske problemer/rusproblemer får en mer normalisert sosial omgang og muligheter for å delta i aktiviteter og arbeid.

delprosjekter1
Delprosjekter

Samarbeid med brukerorganisasjoner om avklaring av behov, muligheter og initiering/ gjennomføring av entreprenørskapsprosjekter

Nye virksomheter: Man videre for seg muligheten for å etablere nye tiltak/virksomheter basert på et bredt samarbeid mellom kommune, NAV og brukere.

aktiviteter
Aktiviteter
 • Kartlegginger
 • Etableringsprosesser
 • Nettverkssamlinger
 • Brukertreff
 • Studiebesøk
 • Evalueringer
prosjektstyring
Prosjektstyring

Det er felles prosjektleder for norske og svenske deltakere. Videre er det en prosjektkoordinator i deltidsstilling på svensk side. Hver deltaker/delprosjekt har en kontaktperson.

Det etableres en felles prosjektgruppe med deltakere fra hvert enkelt delprosjekt. Denne møtes for å utveksle erfaringer og planlegge praktisk gjennomføring

Prosjektleder: Karl-Johan Johansen

E-mail: kjj@tisip.no

aktuell litteratur linker
Aktuell litteratur/linker:

http://www.ferd.no/lang/no/show.do?page=362

http://www.sus.dk/

http://www.innovasjonnorge.no/grunder/Skal-du-starte-ny-bedrift/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/soek-etter-loesningene

http://www.vestfoldblad.no/nor/Naering/Aktuelt/Forandre-for-andre/(10725)Her

http://sosialtentreprenorskap.com/2011/02/tenk-om-losningen-er-a-gjore-noe-annet-og-ikke-mer-av-det-samme/

http://www.krem-norge.no/wp-content/uploads/2010/09/SE-mag_nett_1.12.pdf

http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=30577

http://sosialtentreprenorskap.com/2011/10/hvordan-kan-det-defineres/

http://www.isk-gbg.org/99our68/Palmas_soc_ent.pdf

http://drivas.no/blog/wp-content/uploads/2011/05/Velferdkonferanse-2011-avis.pdf