slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DNS replikáció PowerPoint Presentation
Download Presentation
DNS replikáció

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

DNS replikáció - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

DNS replikáció. A molekuláris biológia centrális dogmája:. transzkripció. transzláció. DNS RNS Fehérje. Reverz transzkriptáz. DNS által tárolt információ: - fehérjék szerkezete - fehérjeszintézis időbeli és mennyiségi meghatározása Nukleinsavak: nukleotid egységekből felépülő polimerek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DNS replikáció' - gretchen-herrmann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DNS replikáció

A molekuláris biológia centrális dogmája:

transzkripció

transzláció

DNSRNSFehérje

Reverz transzkriptáz

DNS által tárolt információ:

- fehérjék szerkezete

- fehérjeszintézis időbeli és mennyiségi meghatározása

Nukleinsavak: nukleotid egységekből felépülő polimerek.

RNS: adenin, guanin, citozin, uracil bázist tartalmazó ribonukleotidok

DNS: adenin, guanin, citozin, timin bázist tartalmazó dezoxi ribonuleotidok

transzl ci
TRANSZLÁCIÓ
 • Hogyan fordítódik le a nukleinsavak négybetűs nyelve a fehérjék húszbetűs nyelvére?  transzláció
 • Hogyan jutnak el az elkészült fehérjék rendeltetési helyükre?  irányítás, osztályozás (targeting, sorting)
 • Mitől függ az egyes fehérjék élettartama?  ubikvitináció (i.c. proteolízis)
slide4

Minden nyers fehérje AUG-vel kezdődik

60 különböző kód 19 aminosavat kódol

slide5

Ribonukleinsavak

mRNS: ez a molekula szállítja a fehérjék szerkezetére vonatkozó genetikai információt a DNS irányából a fehérjék szintéziséért felelős szervecskéhez a riboszómákhoz.

rRNS: a riboszómák szerkezeti felépítésében részt vevő nukleinsav.Riboszóma: rRNS + fehérjetRNS: a hárombetűs genetikai kód átfordítását végző adaptermolekula.

Metil-aminosav

mi sz ks ges a feh rjeszint zishez e coliban
Mi szükséges a fehérjeszintézishez E. coliban?

1. Aminosav aktiválás: hármasok összekötése a megfelelő antikodonokkal. 20 aminosav, 20 aminoacil-tRNS szintetáz, legalább 20 tRNS, ATP, Mg2+. kód olvasása: komplementer bázispárokat rakunk egymással szembe. Adapter molekula 3-asonként olvas. Minden hármashoz külön tRNS kell (min. 20 db).

2. Iniciálás: kell az mRNS, iniciációs kodon (AUG) megtalálása az RNS-en belül, N-formilmetionil-tRNS => ehhez van kötve a metionin (ez a start), 30S és 50S riboszómális alegységek, iniciációs faktorok => segítik az inicializást (IF-1, IF-2, IF-3), GTP, Mg2+

3. Elongáció: kialakul a 70S funkcionális riboszóma (iniciációs komplex), aminoacil-tRNS-ek, elongációs faktorok (EF-Tu, EF-Ts, EF-G), GTP, Mg2+

4. Termináció: terminációs kodonok jelennek meg a mRNS-ben (UAA, UGA, UAG), terminációs (release) faktorok (RF1, RF2, RF3), ATP

slide7

Van olyan riboszóma, ami úszkál, és ami ráül kívülről az endoplazmatikus retikulumra

slide8

Amint elkezd fehérjét gyártani, összetapadnak

Prokarióta Eukarióta

Összeállnak 70-essé

Nagy alegység

Kicsi alegység

ribosz m lis rns funkci k
Riboszómális RNS funkciók
 • 16S rRNS: start hely kiválasztás
 • 16S rRNS, 14 nukleotidot tartalmazó szekvencia: kapcsolat a P helyen lévő tRNS-sel
 • 23S rRNS: interakció a tRNS 3’ végével
 • 23S rRNS: peptidil transzferáz aktivitás (ribozim)
 • antibiotikum érzékenység

(1-1 fehérje eltávolítása: csökkent riboszómális aktivitás; minden fehérje eltávolítása: peptidil transzferáz aktivitás megmarad

slide15

Az aminosavak aktiválása

Energiaközlés ATP-vel

Aminoacil-AMP: közti termék

t-RNS-sel kapcsolatba lép. Az aminoacil t-RNS szintetázok felelnek azért, hogy a DNS-ben leírtak szerint legyen szintézis. Ők kötik a tRNS-hez aminosavat.

az aminoacil trns aminosavakat felismer funkci ja proofreading
Az aminoacil-tRNS aminosavakat felismerő funkciója: „proofreading”

Három lehetőség a korrekt aminosav felismerésére:

 • aminosav kötése
 • az aminoacil-AMP átkerül egy hidrolítikus helyre, az inkorrekten aktivált aminosav hidrolizál
 • az inkorrekten töltött aminoacil-tRNS szintén hidrolizálhat
az aminoacil trns trns t felismer funkci ja a m sodik genetikai k d
Az aminoacil-tRNS tRNS-t felismerő funkciója: a „második genetikai kód”
 • az antikodonon keresztül (Val, Trp, Met)
 • az akceptor részen keresztül (Ala); „minihélix”
 • többszörös kapcsolatok (minor bázisok szerepe)
slide21

A tRNS aminoacil-tRNS

szintetáz által felismerhető

pontjai:

kék: egyforma bázis minden

tRNS-ben

zöld: általános felismerési

hely

narancs: egy-egy enzim

felismerési helye

slide23

INICIÁCIÓ

 • 30S-es alegység felismeri a puringazdag régió utáni AUG kódot, megköti
 • AUG antikodonnal bíró tRNS, majd az 50S-es egység rázár a másik oldalról
 • A riboszómán belül 2 kötőhely van: P (Aug kód), A
 • P-n belül tRNS
 • Utána jön a következő kodonnak megfelelő tRNS + aminosav => „A” kötőhelyre elongációs faktor segíti a bekötődését
 • TS elongációs faktor lehidrolizálja a GDP-t. Ez egy időhúzás, ami azért kell, mert addig enzim ellenőrzi, hogy jó bázist kötöttünk-e jóhoz
 • Létrejön a peptidkötés a két aminosavon, egyet arrébbcsúszik, a P-re kerül az, amin a dipeptid lóg, az A kötőhelyre behúzza a 3-asnak megfelelő tRNS-t.
slide24

ELONGÁCIÓ

Az aminoacil-tRNS válogatás pontossága:

p = (1- )n

 = 10-2 p=0.37 (n=100)

p=0 (n=1000)

 = 10-4 p=0.99 (n=100)

p=0.91 (n=1000)

slide26

TERMINÁLÁS

RF1: UAG, UAA

RF2: UAA, UGA

Stop kód: nincs tRNS, ehelyett bemegy egy RF (release factor)

slide27

1 mRNS lánc több fehérjét is kódolhat

Egymás után 5 fehérjét csinálunk a promóteren start/stop jelekkel elválasztva

Prokarióta: policisztronos

Eukarióta: monocisztronos

A prokariótákban nincs sejtmag, már az mRNS készítése közben is mehet a fehérjeszintézis

Az eukariótákban a transzkripció a sejtmagban, a fehérjeszintézis a sejtplazmában folyik.

slide28

Eukarióta specialitások:

1.Riboszóma: nagyobb méret, több komponens

2. mRNS: monocisztronos, 5’-cap, poli-A farok

3. Iniciáció: az iniciációs komplex az 5’-cap-et ismeri fel, a 40S iniciációs komplexet az eIF4 ATP energiájával gördíti el a start kodonig, az első aminosav metionin, az iniciációs faktorok mások, mint prokariótákban

4. Elongáció: a prokariótáktól különböző, de analóg működésű elongációs faktorok

5. Termináció: 1 release faktor (eRF)

slide31

A fehérjelánc még nyers

 • Az aminosavakat még módosítani kell
 • Fel kell őket tekerni
 • Azért az EP-re ülnek rá, mert ahogy készül, úgy nyomja be az EP-be
 • A C és N vég is módosulni fog: csoportokat pakolnak rá
slide32

Poszttranszlációs Módosulások

 • Amino- és karboxiterminálist érintő módosulásokPlusz karboxilcsoportok => pl. véralvadás
 • Szignálszekvenciák lehasítása:Szignálszekvencia: olyan csoportok, amik odairányítják a sejtben, ahová valók, és ott lehasadnak róla
 • Egyes aminosavak módosulásai
 • Glikoziláció: az aktiváláshoz szükséges
 • Izopreniláció: izoprén oldalláncok
 • Prosztetikus csoport beépülése: pl. porfirin váz, FAD beszerelése
 • Proleolítikus hasítás: néhánynál ez is szükséges az aktiváláshoz
 • Diszulfid kötések kialakulása: harmadlagos térszerkezetKonformáció felvétele ER-ben; dajkafehérjék: min.ell.