slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nový digitalní systém 2 VOICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nový digitalní systém 2 VOICE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Nový digitalní systém 2 VOICE - PowerPoint PPT Presentation

gregory-vaughn
121 Views
Download Presentation

Nový digitalní systém 2 VOICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nový digitalní systém 2 VOICE 2 VOICE : jednoduchá kabeláž a instalace všech zařízení zapojených v celém systému pouze na páru nepolarizovaných vodičů. Díky širokým možnostem je systém vhodný pro malé i velké aplikace využívající: Domovní telefony, videotelefony, nebo mix.

 2. Hlavní vlastnosti a typy instalací • 2 nepolarizované vodiče pro celý rozsah systému • tyto dva vodiče samozřejmě zajišťují i napájení • systém se programuje nastavením DIP přepínačů • větvení pomocí distributorů pro 4 uživatele nebo IN/OUT zapojením • až 4 hlavní venkovní panely • až 32 stoupaček, každá s max. dvěma podružnými panely • až 128 vnitřních stanic v jedné stoupačce napájených pouze jedním zdrojem • až 4 paralelně zapojené stanice v jedné bytové jednotce • venkovní panel s barevnou kamerou

 3. Hlavní vlastnosti a typy instalací • barevné nebo čb videotelefony • až 5 externích CCTV kamer pro každý video nebo audio panel • funkce automatického přepínání všech kamer připojených ke stoupačce • možnost interkomové komunikace ve stoupačce nebo v rámci bytové jednotky • výběr z pěti vyzváněcích tónů • speciální přídavný panel se šesti tlačítky pro přidání k videotelefonu • videopanely s max. 64 tlačítky • funkce ústředny systému • možnost nastavení módu a času otvírání el. zámku

 4. Hlavní vlastnosti a typy instalací • ovládání druhého zámku • dekodér spec. funkcí pro ovládání dalších zařízení, např. osvětlení • centralizovaná videopaměť pro stoupačku Vysoká odolnost vůči elektromagnetickému rušení

 5. Komponenty systému 2 Voice 1083/90 Vodič pro systém 1083 dodávaný ve 100 m délce 1083/72 Dvoumodul v provedení 1145 s barevnou kamerou, hlasovou jednotkou a dvěma tlačítky, přisvícení kamery pomocí vysoce svítívých LED 1083/7 Dvoumodul v provedení 1145 s hlasovou jednotkou a dvěma tlačítky 1038/17 Modul pro rozšíření o 16 tlačítek 1083/20 48 Vdc zdroj pro systém 1083, 10 DIN modulů 1083/55 Distributor pro 4 učástníky

 6. Komponenty systému 2 Voice 1083/50 Interface pro stoupačku, 10 DIN modulů 1083/75 Interface pro více vstupních panelů, 10 DIN modulů 1740/40 Barevný videotelefon Signo 1740/1 ČB videotelefon Signo 1740/83 Deska pro videotelefony Signo do systému 1083 1183/2 Komfortní domovní telefon Signo 1183/1 Základní domovní telefon Atlantico 1183/3 Telefon Signo s 10-ti přídanými tlačítky

 7. Venkovní videopanel 1083/72 • dva moduly v provedení 1145 • až 64 tlačítek s pomocí max. 4 modulů 1038/17 • nastavení pomocí DIP přepínačů • výstup pro napájení podsvětlení až 32 jmenovek • dva módy el. zámku (free / privacy) • přímé spínání a napájení el. zámku • druhý ovládaný kontakt (doba sepnutí 1s) • možnost připojení až 5-ti příd. kamer • rozsvěcení schodišťového osvětlení • možno připojit zařízení pro sluchově postižené!!! Kódy tlačítek 0 až 63 Video panel vybaven bezpečnostními šrouby

 8. Aux hlavní / podružný nastavení podružného panelu mód el. zámku přerušení přísvit kamer Nastavení panelu 1083/72 Aux default settings: Door unit type main Secondary number 0 Door lock privacy Busy mode guaranteed Camera lights on Trimmer: Busy time 30 sec. Door lock time 1 sec. ID: Door unit number 0

 9. Venkovní audio panel 1083/7 • dva moduly v provedení 1145 • až 64 tlačítek s pomocí max. 4 modulů 1038/17 • nastavení pomocí DIP přepínačů • výstup pro napájení podsvětlení až 32 jmenovek • dva módy el. zámku (free / privacy) • přímé spínání a napájení el. zámku • druhý ovládaný kontakt (doba sepnutí 1s) • možnost připojení až 5-ti příd. kamer • rozsvěcení schodišťového osvětlení • možno připojit zařízení pro sluchově postižené!!! Kódy tlačítek od 0 do 63

 10. Centrální jednotka s displejem 1083/13 Instalace Centrální jednotka 1083/13 je určena pro 2Voice systém. Je vyhotovena v provedení 1145 s 15-ti tlačítkovou klávesnicí a šestnáctimístným dvouřádkovým displejem. Pro funkci videopanelu se k centrální jednotce připojují kamery 1745/40 nebo 1745/70.

 11. Centrální jednotka s displejem 1083/13 Hlavní vlastnosti • Možnost volání až na 4096 uživatelů (128 uživatelů ve 32 stoupačkách) pomocí a "fyzického" kódu - 2 čísla jako kód stoupačky (sběrnice), 3 další čísla jako číslo bytové jednotky • Displej se 16-ti znaky ve dvou řádcích • Alfanumerická klávesnice. • Paměť pro 4200 jmen; ke každému jménu navíc paměť na vlastní čtyřmístný kód pro otvírání. • Možnost přiřadit každému jménu čtyřmístný "logický" volací kód. • 100 dalších kódů pro otevírání dveří - nepřiřazené jménům. • Ovládání normální el. zámku pomocí vybití kapacity + relé se spínacím / rozpínacím kontaktem. • Výstupní kontakt pro ovládání vjezdu. • Puls pro otevření zámku (free / privacy). • Funkce pošťáka pro nastavené dny a hodiny. • Možnost spínání osvětlení v budově. • S pomocí 1038/69 možno připojit další CCTV kamery.

 12. Digital call module Ref. 1083/13 Programování přes Bluetooth Centrální jednotka je vybavena rozhraním Bluetooth pro možnost propojení zařízení k programování. Vložte heslo, aktivujte 2Voice_Mobile software (ke stažení na www.urmetdomus.com) nainstalovaný ve Vašem PDA nebo telefonu a propojte spolu zařízení po Bluetooth. Displej zobrazí: BLUETOOTH CONNECTED

 13. 4-účastnický distributor 1083/55 4-účastnický distributor umožňuje připojit čtyři stanice, zároveň má vstup a výstup pro stoupací vedení.. Zkrat na jakékoliv větvi zapojené z distributoru, automaticky vyřadí celou stoupačku z provozu. Je-li systém tvořen více stoupačkami/sběrnicemi, fungují všechny další normálně. Nepoužité výstupy z distributorů musí zůstat volné. Zakončovací propojka (jumper) se dává POUZE na poslední distributor stoupačky.

 14. NO YES Termination OFF Jsou-li na stoupačce osazeny pouze audiotelefony, není nutné používat distributory, sběrnici je možno větvit způsobem "el. uzel". Zakončování sběrnice

 15. Termination OFF Termination OFF Termination ON Termination ON Termination ON Termination OFF Line Out Line Out Line In Line In Termination ON Zakončování sběrnice

 16. Termination ON 16 Termination ON Termination ON 32 3 Termination ON 32 2 2 2 1 1 1 tyto se nepočítají V případě hybridního zapojení je počet zařízení přímo na stoupačce 16 In/out zapojení: max 32stanic na stoupačku Zakončování sběrnice

 17. Line Hlavní a podružné video a audio panely v zapojení více stoupaček Power supply ref. 1083/20 Power supply ref. 1083/20 Power supply ref. 1083/20 Column interface ref. 1083/50 Column interface ref. 1083/50 Column interface ref. 1083/50 Line IN Line Out Power supply ref. 1083/20 K dalším stoupačkám Interface pro stoupačku 1083/50

 18. Ref. 1083/90100m vodiče pro systém 2Voice Ref. 1083/92 200m vodiče pro systém 2Voice Kabeláž … Sběrnice systému 2Voice je tvořena dvěma nepolarizovanými vodiči. K dosažení nejlepších výsledků a nejdelších vzdáleností, doporučujeme vždy používat certifikovaný systémový 2VOICE kabel od společnosti Urmet.

 19. Kabeláž … Ref. 1083/90 Ref. 1083/92 Prvky systému 2Voice musí být propojeny tak, aby tvořily síť pro správný přenos dat. Aby přenos dat probíhal bezchybně, musí se každá část "sítě" impedančně přizpůsobit kabeláži. Proto je velmi důležité dodržovat následující:

 20. Kabeláž … Ref. 1083/90 Ref. 1083/92 Nepoužívejte rozbočování sběrnice způsobem "elektrický uzel". Tento způsob je povolen pouze v případě, že se v dané stoupačce nachází jen audiotelefony! Jestliže používáte dvojlinku, odstraňujte společnou izolaci pouze v délce nezbytně nutné pro rozdělení a připojení obou žil. Používejte pouze certifikované a schválené vodiče. Minimální radius kroucení by neměl být menší, než 10-tinásobek průměru vodiče (t.j. přibližně 7cm), kvůli zabezpečení stálosti přenosových vlastností kabelu.

 21. Vlastnosti kabelu … 1 3 2 Vodiče a průřez: 2 x 1mm2 Jmenovitá impedance: 100 Ω od 1 do 15 MHz Útlum: ≤4.5dB/100m @ 100 MHz Barva PVC izolace: hnědá Return loss (echo kabeláže): ≥20dB od 1 do 15 MHz Průměr: 6.4 ± 0.2mm

 22. B A Kompatibilita s existující kabeláží

 23. V3A V5A V3A V5A V3A V5A 1038/69 V3B V5B V3B V5B 789/2 Připojení CCTV kamer Systém 2Voice umožňuje připojit až pět externích kamer ke každému ze vstupních panelů

 24. Thanks for your attention Děkujeme za pozornost