Download
walory przyrodnicze i turystyczne prabut i okolic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE PRABUT I OKOLIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE PRABUT I OKOLIC

WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE PRABUT I OKOLIC

241 Views Download Presentation
Download Presentation

WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE PRABUT I OKOLIC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WALORY PRZYRODNICZEI TURYSTYCZNE PRABUT I OKOLIC BOŻENA SKWIROWSKA

 2. Prabuty - to niewielkie miasteczko w województwie pomorskim. Leży w dorzeczu Wisły nad rzeką Liwą. Otacza je siedem malowniczych jezior: Liwieniec Dzierzgońskie Grażymowskie I i II Orkusz Mętne (Sowica) Bronowskie (Burgale)

 3. Panorama Prabut ponad taflą Liwieńca

 4. JEZIORO LIWIENIEC Jedną z największych atrakcji turystycznych Prabut stanowi jezioro Liwieniec, będące rezerwatem przyrody. Obszar jeziora wynosi 69,5 ha, a głębokość sięga 2,4 metra. Leży na wysokości 79,9 m n.p.m. i zaliczane jest do jezior zanikających, stanowiących doskonałe warunki dla gnieżdżącego się tu ptactwa wodnego i błotnego.

 5. Jezioro Liwieniec

 6. Zachód słońca nad jeziorem Sowica

 7. FAUNA JEZIORA LIWIENIEC Spośród ptaków chronionych na szczególną uwagę zasługują stanowiska lęgowe i gniazdowe: łabędzia niemego mewy śmieszki bąka bączka rybitwy perkoza

 8. ŁABĘDŹ NIEMY Łabędź niemy - to ptak z rzędu blaszkodziobych. Osiąga długość 160 cm, jego waga dochodzi do 23 kg a rozpiętość skrzydeł do 240 cm. Jest to ptak śnieżnobiały, ma pomarańczowoczerwony dziób z czarna naroślą u nasady. Na ziemi porusza się niezgrabnie, za to świetnie pływa. Zakłada gniazda wśród trzcin i szuwarów. Żywi się roślinami i bezkręgowcami wodnymi.

 9. Łabędź niemy

 10. MEWA ŚMIESZKA Mewa śmieszka to ptak z rzędu siewkowatych. Doskonale lata i pływa. Gnieździ się w koloniach. Żywi się głównie pokarmem zwierzęcym. Osiąga 42 cm długości. Jej upierzenie godowe jest białe, skrzydła i grzbiet jasnopopielate, głowa ciemnoczekoladowa.

 11. B Ą K Bąk to ptak z rodziny czapli. Jego długość dochodzi do70 cm. Prowadzi skryty tryb życia. Kolor upierzenia - gliniasto - brązowy pozwala mu dobrze się ukryć. Zaniepokojony wyciąga ciało w pionowej postawie. Żeruje nocą. W czasie godów samiec wydaje donośny, buczący głos. Zamieszkuje szuwary, objęty ochroną gatunkową.

 12. BĄCZEK Najmniejszy ptak z gatunku czapli. Jego długość dochodzi do 70 cm. Posiada upierzenie o barwach ochronnych. Prowadzi skryty tryb życia, żeruje nocą. Objęty ochroną gatunkową.

 13. RYBITWA Ptak z rodziny mew. Upierzenie jego jest biało - szaro - czarne, zmienia się w zależności od wieku i pory roku. Lata i nurkuje znakomicie. Żywi się drobnymi rybami, skorupiakami i owadami.

 14. PERKOZ Należy do rzędu ptaków przystosowanych do wodnego trybu życia. Nogi osadzone w tyle ciała i palce obrzeżone płatami skórnymi umożliwiają sprawne pływanie i nurkowanie, w czasie lotu służą jako ster. Skrzydła ma małe, lecz lata dobrze, choć niechętnie. Żywi się drobnymi rybami, owadami wodnymi, kijankami. Gniazdo przypominające tratwę zakłada na wodzie, w szuwarach. Chroniony.

 15. FLORA JEZIORA LIWIENIEC turzyca sitowie trzcina pospolita pałka rdestnica

 16. TURZYCA

 17. PAŁKA WODNA

 18. TRZCINA POSPOLITA

 19. RDEST RDESTNICA

 20. GRĄŻEL

 21. SITOWIE

 22. REZERWAT LIWIENIEC Jest wykorzystywany w procesie nauczania i uczenia się przyrody. Dzieci mogą osiągać następujące cele: ogólne rozwijania zainteresowania przyrodą poznawania przez uczniów walorów otoczenia samodzielnego obserwowania praktycznego działania na rzecz przyrody

 23. szczegółowe dokonywania obserwacji ptaków i ich zachowań rozpoznawanie gatunków ptaków prowadzenia prostych obserwacji i doświadczeń z zakresu ochrony powietrza, wody i gleby interpretowania wyników obserwacji i doświadczeń stwierdzenie konieczności ochrony przyrody opracowania planu ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i troska o jego przetrwanie

 24. RZEKA LIWA

 25. Rzeka Liwa wypływa z Jeziora Piotrkowskiego Małego na Pojezierzu Iławskim. Przepływa przez Jezioro Piotrkowskie, Jezioro Januszewskie, Jezioro Gaudy i Jezioro Liwieniec. Liwa opływa łukiem od południa miasto Kwidzyn, a następnie przepływa przez Kwidzyńską Dolinę Wisły płynąc równolegle do Wisły. Liwa uchodzi do Nogatu.

 26. Na poznanie walorów przyrodniczych, geograficznych oraz historycznych rzeki pozwala turystyka kajakowa-wspaniała forma czynnego wypoczynku.

 27. Płynąc kajakiem rzeką Liwą, obserwować można ciągłe zmiany krajobrazu. Widoki pól i łąk początkowych odcinków trasy ustępują miejsca krajobrazowi lasów mieszanych.

 28. Zalegające w poprzek rzeki pnie zwalonych drzew i liczne rozlewiska, dają wyobrażenie o krajobrazie pierwotnej puszczy, a głębokie jary, którymi w pewnych miejscach płynie Liwa i usiane kamieniami bystrza, nadają rzece charakter górski.

 29. Miłośnikom tego rodzaju wypoczynku nie straszne są...

 30. liczne przeszkody...

 31. ani pora roku.

 32. OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „MEANDRY LIWY” Odbywa się cyklicznie od kilku lat. Jest imprezą 3 - dniową, zyskującą coraz większą popularność na terenie kraju. Zimowy spływ kajakowy rzeką Liwą to oferta dla zapaleńców, którym niestraszne są trudy zimowego pływania.

 33. Zimowa Liwa...

 34. dostarcza uczestnikom spływu...

 35. wielu niezapomnianych...

 36. wrażeń. Każdego roku spływ odbywa się w ostatnią niedzielę lutego.

 37. Piękno naszej okolicznej przyrody możemy ...

 38. podziwiać przez cały rok.

 39. Napotkane trudności umacniają hart ducha i siłę woli,

 40. umacniają przyjaźnie i zbliżają ludzi.

 41. Propozycją na aktywne spędzenie czasu może być wycieczka szlakiem rowerowym po gminach Kwidzyn, Prabuty, Gardeja. Jest to ponad 140 km drogami utwardzonymi oraz leśnymi.Trasa jest bardzo urozmaicona, biegnąca przez miejsca o ciekawych walorach krajoznawczych, przyrodniczych oraz historycznych.

 42. Ponadto można popływać na desce windsurfingowej,

 43. pojeździć konno w ośrodku jeździeckim państwa Marleny i Tomasza Chrząszczów w Julianowie.

 44. Osobom odwiedzającym naszą gminę odpoczynek oferują: Ośrodek Wypoczynkowy "Liwa" Orkusz 350 miejsc w domkach letniskowych, 17 miejsc w 7 pokojach gościnnych, 200 miejsc na polu namiotowym, wyżywienie. (0...55) 278 22 63 - p. Irena Woronko (0...55) 279 58 12 - Towarzystwo Turystyczne "Liwa" Związek Międzygminny Towarzystwo Turystyczne "Liwa" w Kwidzynie

 45. Gospodarstwo agroturystyczne Prabuty ul. Kuracyjna 4 2 pokoje 2 osobowe, 1 pokój 3 osobowy, wyżywienie. (0...55) 278 21 76 0606 883 626 p. Stanisław Anders

 46. Gospodarstwo agroturystyczne Jolanta Kotańska - zaprasza do gospodarstwa agroturystycznego w Górowychach nad jeziorem Dzierzgoń. Sezon trwa od 1 maja do 30 września, w pozostałym okresie w piątki, soboty i niedziele. Posiadamy 8 miejsc (2 x po 4 osoby), zapewniamy obiady. Wyposażenie: telewizor, łazienki. tel.(0...55) 278-19-48