In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden - PowerPoint PPT Presentation

grant
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden PowerPoint Presentation
Download Presentation
In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
Presentation Description
123 Views
Download Presentation

In vogelvlucht … Het keuzeproces Waar informatie zoeken Verschillende mogelijkheden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. In vogelvlucht … • Het keuzeproces • Waar informatie zoeken • Verschillende mogelijkheden • Of werk zoeken …?

 2. Het keuzeproces - ontwikkelingsvelden Zelfconcept wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik … Horizonverruiming aanbod van studies en beroepen Omgevingsinvloeden bv. reclame, vrienden, ouders … Keuzevaardigheid kunnen kiezen en beslissen

 3. Zelfconcept Wat kan ik goed? huidige studierichting, resultaten… Wat doe ik graag? belangstelling Mijn studiemethode? motivatie, concentratie, geheugen … Wat wil ik? waarden, persoonlijkheid …

 4. Horizonverruiming zicht krijgen op de brede waaier studie- en beroepsmogelijkheden Hoe? • Onderwijskiezer.be, Hoger Onderwijsregister • SID-in, Rotary beroepservaringsdag • Brochures, internet, gesprekken • Info- en meeloopdagen


 5. www.onderwijskiezer.be • Objectieve, onafhankelijke, kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap • Zoeken via studiegebied of via belangstelling • Belangstellingsproeven • Interessante links • …

 6. www.hogeronderwijsregister.be info over het Hoger Onderwijs in Vlaanderen: soorten opleidingen, toelatingsvoorwaarden, definities … info over studierichtingen in het Hoger Onderwijs: zoeken naar opleidingen, info over doelstellingen, aansluiting en vervolgopleidingen …

 7. Tenslotte: ik maak mijn keuze alles op een rijtje voor- en nadelen afwegen – prioriteiten plannen en bijsturen voorbereiden en uitvoeren

 8. Studiemogelijkheden • Hoger onderwijs: Bachelor Master • Lerarenopleiding • Secundair-na-Secundair • Secundair Onderwijs voorbereidend jaar Hoger Onderwijs • Secundair Onderwijs 2e kwalificatie 3e graad • Andere mogelijkheden

 9. Het Hoger Onderwijs BaMa-structuur

 10. Het Hoger Onderwijs- BaMa toelatingsvoorwaarden • Diploma secundair onderwijs • Uitzonderingen: • toelatingsproef Geneeskunde en Tandheelkunde • artistieke toelatingsproeven Audiovisuele en beeldende kunst en Muziek en podiumkunsten • examen kennis onderwijstaal kan voorwaarde zijn

 11. Professionele bachelor 180 studiepunten (3 jaar) ingedeeld in 10 studiegebieden beroepsgericht – specifieke opleidingen minder theoretisch – meer praktijkgericht

 12. Professionele bachelor 10 studiegebieden • Architectuur • Audiovisuele en beeldende kunst • Biotechniek • Gezondheidszorg • Handelswetenschappen en bedrijfskunde • Industriële wetenschappen en technologie • Muziek en podiumkunsten • Nautische wetenschappen • Onderwijs • Sociaal-agogisch werk

 13. Verder studeren na professionele bachelor Schakelprogramma naar Master: ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten • BaNaBa: Bachelor na bachelor – ten minste 60 studiepunten • eventueel mits voorbereidingsprogramma (te bepalen door instelling)

 14. Academische bachelor en master Hogeschool: hoofdzakelijk toegepast onderzoek  het werken in het arbeids- en toepassingsveld vooruit helpen Universiteit: hoofdzakelijk fundamenteel onderzoek de wetenschap zelf vooruit helpen Academische bachelor en master : theoretischer en abstracter dan professionele bachelor

 15. Academische bachelor en master Hogescholen Bachelor: 180 studiepunten (3 jaar) aansluitende master: minimum 60 studiepunten (+ masterproef) ingedeeld in 10 studiegebieden

 16. Academische bachelor en master Hogescholen 10 studiegebieden • Architectuur • Audiovisuele en beeldende kunst • Biotechniek • Gezondheidszorg • Handelswetenschappen en bedrijfskunde • Industriële wetenschappen en technologie • Muziek en podiumkunsten • Nautische wetenschappen • Productontwikkeling • Toegepaste taalkunde

 17. Academische bachelor en master Universiteiten Bachelor: 180 studiepunten (3 jaar) aansluitende master: minimum 60 studiepunten (+ masterproef) ingedeeld in 19 studiegebieden – 10 domeinen

 18. Academische bachelor en master Universiteiten 10 domeinen • Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en Letterkunde • Criminologische wetenschappen, Rechten • Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde • Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte • Medische en Paramedische wetenschappen • Pedagogische wetenschappen en Psychologie • Politieke en Sociale wetenschappen • Toegepaste biologische wetenschappen • Toegepaste wetenschappen • Wetenschappen

 19. Verder studeren na master • MaNaMa: Master na master – minstens 60 studiepunten • eventueel met voorbereidingsprogramma • Postgraduaten (andere korte of langere voortgezette opleidingen)

 20. Het Hoger Onderwijs enkele begrippen Studiepunten 1 studiepunt = 25 à 30 uren studieactiviteiten 1 jaar studeren = 60 studiepunten 1 vak = minstens 3 studiepunten Bachelor = 180 studiepunten Master = ten minste 60 studiepunten

 21. Het Hoger Onderwijs enkele begrippen Flexibele leerroutes • Diplomacontract = inschrijven voor volledig studietraject met het oog op het behalen van een diploma • Creditcontract = voor één of meerdere opleidingsonderdelen met het oog op het behalen van een creditbewijs • Examencontract = enkel voor een examen met het oog op het behalen van hetzij een diploma, hetzij een creditbewijs

 22. Leerkrediet • doelstelling: bewuste en realistische studiekeuze • start in het hoger onderwijs: 140 studiepunten leerkrediet • bij inschrijving: min aantal opgenomen studiepunten • einde academiejaar: plus aantal studiepunten waarvoor geslaagd • eerste 60 studiepunten worden dubbel bijgeteld • bij verandering van opleiding voor 1 december krijgt men volledige leerkrediet terug • bij verandering van opleiding tussen 1 december en 15 maart krijgt men helft terug • masterdiploma: min 140 studiepunten • jaarlijks: plus 10 studiepunten (maximum 60 studiepunten) • als leerkrediet opgebruikt zelf bijkomende opleiding bekostigen • www.studentenportaal.be

 23. Leerkrediet

 24. Lerarenopleiding • De specifieke lerarenopleiding -opleiding aan een hogeschool, universiteit of centrum voor volwassenenonderwijs na vakinhoudelijke opleiding -60 studiepunten -diploma van leraar (lesgeven in het secundair onderwijs in de eigen vak- of beroepsspecialiteit) • De geïntegreerde lerarenopleiding -bacheloropleiding aan een hogeschool -180 studiepunten -diploma van bachelor in het kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs

 25. Secundair-na-Secundair: Se-n-Se -1 tot 3 semesters -2 instapmomenten:1september en 1 februari -korte opleidingen 3e graad TSO en KSO -sterk beroepsgericht -in secundaire scholen -certificaat -toelating binnen hetzelfde studiegebied na 6 SO -toelating vanuit ander studiegebied mits toelatingsklassenraad -zonder diploma SO: toelatingsproef of toelatingsklassenraad -mogelijkheid vrijstelling programmaonderdelen

 26. Secundair Onderwijs: Se-n-Se -audiovisuele vormgeving -grafische vormgeving Se-n-Se TSO Se-n-Se KSO

 27. Secundair Onderwijs voorbereidend jaar op Hoger Onderwijs -1jaar -voorbereiding op studierichtingen met bijzondere toelatingsvoorwaarden bvb toelatingsexamen

 28. Secundair Onderwijs voorbereidend jaar op Hoger Onderwijs -bijzondere wetenschappelijke vorming -bijzondere beeldende vorming -bijzondere muzikale vorming -bijzondere vorming dans -bijzondere vorming woordkunst-drama -voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School

 29. Secundair Onderwijs 2e kwalificatie 3e graad -na 3e graad ASO BSO TSO of KSO -opnieuw starten in een 1e of 2e jaar (onder bepaalde voorwaarden) van de 3e graad met oog op behalen bijkomende kwalificatie

 30. Andere studiemogelijkheden Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde Secundair Volwassenenonderwijs Deeltijds Kunstonderwijs Syntra-opleidingen VDAB-opleidingen Opleidingen tot uniformberoepen Kerkelijk Hoger Onderwijs Privé-onderwijs Studeren en stage lopen in het buitenland Open Universiteit Examencommissies  Meer info vind je op www.onderwijskiezer.be en www.wordwatjewil.be

 31. Nog een tip … Studietoelagen • Inkomensvoorwaarden • Nationaliteitsvoorwaarden • Studievoorwaarden • Enkel met een diplomacontract voor een geaccrediteerde opleiding • Niet voor bachelor-na-bachelor of master-na-master • Een generatiestudent heeft volgende studietoelagekredieten: • 2 bachelorkredieten, 1 masterkrediet, 1 krediet voor een voorbereidingsprogramma, 1 krediet voor een schakelprogramma, • 1 krediet voor een specifieke lerarenopleiding • 1 jokerkrediet (60 punten voor volledige studieduur) • www.studietoelagen.be

 32. Of … werk zoeken … ? • www.vdab.be • www.vdab.be/cobra • Beroepenfiches • Beroepenfilms • Beroepsoriëntatie • Beroepstesten • Informeer je goed … • ziekenfonds, vakbond …

 33. Tenslotte … • kiezen en beslissen is niet altijd makkelijk • maar wel erg belangrijk • dus: • informeer je goed • vraag hulp aan je leerkrachten of CLB • Veel succes !!!