ESO 4 REUNIÓ COL·LECTIVA DEL SEGON TRIMESTRE. CURS 2010-2011 - PowerPoint PPT Presentation

grant
eso 4 reuni col lectiva del segon trimestre curs 2010 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESO 4 REUNIÓ COL·LECTIVA DEL SEGON TRIMESTRE. CURS 2010-2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESO 4 REUNIÓ COL·LECTIVA DEL SEGON TRIMESTRE. CURS 2010-2011

play fullscreen
1 / 86
Download Presentation
ESO 4 REUNIÓ COL·LECTIVA DEL SEGON TRIMESTRE. CURS 2010-2011
102 Views
Download Presentation

ESO 4 REUNIÓ COL·LECTIVA DEL SEGON TRIMESTRE. CURS 2010-2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESO 4 REUNIÓ COL·LECTIVA DEL SEGON TRIMESTRE. CURS 2010-2011 Avaluació del primer trimestre Indicacions sobre relacions pares/fills Altres d’interés

 2. Qualificacions mitjanes per àrees

 3. Comentaris • Totes les assignatures tret de les matemàtiques A tenen una qualificació positiva • La qualificació mitjana és de 6,97, pràcticament NOTABLE que és una qualificació prou alta

 4. Totals de qualificacions (totes les assignatures i tots els alumnes)

 5. Comentaris • Les qualificacions d’insuficient només són del 8% mentre que que les d’excel·lent es situen en el 25% • Les qualificacions de suficient són del 17% • Les qualificacions de be i notable suposen un 50%

 6. Alumnes amb qualificacions negatives

 7. Comentaris • Si ferem una projecció normalment un 89 dels alumnes podrien obtenir el títol de graduat en juny, mentre que l’altre 11% probablement no obtindria el graduat en aquest curs

 8. Ciències Socials: Geografia i Història

 9. Comentaris (Ciències Socials: Geografia i Història) • Només hi ha un 4% d’insuficients • Hi ha un 54% de suficients i be • Hi ha un 42% de notables i excel·lents

 10. Valoració (Ciències Socials: Geografia i Història) • Durant el 1r trimestre els alumnes han treballat, a més del currículum, el comentari de text, entre ells un article periodístic.Respecte l'actitud en general bé, però la preparació del disseny de la samarreta ha distret molt l'atencióEl grupet no han fet un brot,. . La resta amb més o menys retard l'han presentat tots. Una altra qüestio a assenyalar és la puntualitat en l'entrada a l'aula i el començament de la classe, sempre costa molt.

 11. Educació física

 12. Comentaris (Educació física) • No hi ha insuficients • Hi ha un 46% de suficients i bé • Hi ha un 54% de notable i excel·lent

 13. Valoració (Educació física) • El treball d’aquest primer trimestre ha sigut bo. El grup millora progressivament i l’actitud, front al treball, és molt positiva. El fet de tindre un grup més reduït, ajuda a que els objectius plantejats a l’inici del curs es vagen assolint d’una manera més fàcil. A més a més la majoria d’alumnes estan molt motivats en el treball del voleibol que acabem d’iniciar.

 14. Castellà, llengua i literatura

 15. Comentaris (Castellà, llengua i literatura) • Hi ha un 17% d’insuficients • Hi ha un 45% de suficients i bé • Hi ha un 38% de notables i excel·lents

 16. Valoració (Castellà, llengua i literatura) • Els eixos fonamentals de l’assignatura són: la tipologia textual i la producció de textos, l’anàlisi sintàctica, el lèxic, la història de la literatura i l’anàlisi de textos de cada corrent literària. L’assoliment i l’actitud dels alumnes ha estat positiu

 17. Valencià, llengua i literatura

 18. Comentaris (Valencià, llengua i literatura) • Hi ha un 13% d’insuficients • Hi ha un 42% de suficients i bé • Hi ha un 45% de notables i excel·lents

 19. Valoració (Valencià, llengua i literatura) • Durant aquest trimestre hem introduït i treballat àmpliament el comentari de text. També hem organitzat la matèria d’una manera constructiva on l’alumne utilitza diversos materials per a construir el seu coneixement. L’assoliment de procediments i l’aprenentatge en general han estat positius. L’actitud dels alumnes ha estat igualment positiva.

 20. Anglés

 21. Comentaris (Anglés) • Només hi ha un 4% d’insuficients • Hi ha un 38% de suficients i bé • Hi ha un 58% de notables i excel·lents

 22. Valoració (Anglés) • Acadèmicament és un grup amb bon nivell, no presenta problemes excessius en el funcionament de les classes i allò en el que han de millorar és la participació oral on un grup important de la classe es mostra excessivament passiu

 23. Matemàtiques opció A

 24. Comentaris (Matemàtiques opció A) • Hi ha un 43% d’insuficients • Hi ha un 57% de suficients i bé

 25. Valoració (Matemàtiques Opció A) • El trimestre no ha estat bo, ja que el percentatge d’insuficients és alt. La raó és a més de la dificultat de la matèria la falta de treball i d’interès d’aquestos alumnes, també ha influït el mal comportament a classe d’aquestos alumnes que han perdut el temps i han dificultat el bon funcionament de la classe.

 26. Matemàtiques (Opció B)

 27. Comentaris (Matemàtiques B) • No hi ha cap insuficient • Hi ha un 47% de suficients i bé • Hi ha un 53% de notables i excel·lents

 28. Valoració (Matemàtiques Opció B) • Per fer una valoració global del grup comencem per donar dades generals que ens ajuden a fer una anàlisi el més correcta possible. • Les dues dades objectives que podem calcular son: • Mitjana del trimestre: 7 • Treball a casa: 90% • En tots dos casos, les dades són les millors que ha obtingut un grup des de que faig les matemàtiques de 4t. • Així que l’enhorabona a tot el grup pel seu treball. Però, com feina nostra és exigir tot allò que l’alumnat pot aconseguir, és convenient una breu anàlisi d’aquells aspectes a millorar.

 29. Valoració (Matemàtiques Opció B) • Atenció i participació a classe: ha millorat bastant des de l’inici de curs. En un grup reduït la major confiança fa que de vegades es perd el temps en bromes o comentaris fora de lloc. Aquestes situacions que es donaven a principi de curs han anat canviant i aquest canvi ha ajudat a un major aprofitament de les classes. • Tutories acadèmiques desaprofitades. És l’assignatura pendent del grup. L’assistència continua sent baixa, tinc tres alumnes fixes. Alguns alumnes poden tenir problemes amb l’horari, però la gran majoria no i haurien de fer l’esforç de quedar-se a l’escola per repassar aquells continguts que no hagen quedat clars a la classe.

 30. Educació eticocívica

 31. Comentaris (Educació eticocívica) • Hi ha un 8% d’insuficients • Hi ha un 25% de suficients i bé • Hi ha un 67% de notables i excel·lents

 32. Valoració (Educació eticocívica) • La valoració és positiva pel que fa al rendiment dels alumnes han treballat molt en les activitats i han preparat bé els exàmens. • Pel que fa a l’atenció en classe, han presentat els problemes d’atenció de gran grup, ja que durant les explicacions molts alumnes no prenen apunts i o parlen distorsionant les classes i cal cridar-los massa vegades la atenció.

 33. Plàstica

 34. Comentaris (Plàstica) • Hi ha un 15% d’insuficients • Hi ha un 23% de suficients i bé • Hi ha un 62% de notables i excel·lents

 35. Valoració (Plàstica) • L'ambient a classe és de gran cordialitat, sense cap problema remarcable d'actitud. Encara que el grup de xics de la classe, amb alguna excepció personal, hauria de millorar el treball a classe i intentar concentrar-se més ràpid i millor.Hem dedicat el primer trimestre a treballar plàsticament des de dues vessants. La primera produint una sèrie de dibuixos sobre el mateix tema alhora que hem utilitzat diferents tècniques del dibuix. A aquesta primera part hem potenciat la imaginació. Amb aquest treball a banda de conèixer el concepte de sèrie l'hem revisat a la història de l'art veient artistes clàssics com Goya o Andy Warhol o altres produccions d'artistes locals.Per altra banda hem treballat el dibuix d'una manera més clàssica. Hem explicat conceptes més antics com el de bodegó, hem fet dibuixos ràpids d'objectes per aprendre la tècnica més realista del dibuix i per fin hem representat una natura morta a la manera de les acadèmies d'art.

 36. Física i Química

 37. Comentaris (Física i Química) • No hi ha cap insuficient • Hi ha un 36% de suficients i bé • Hi ha un 64% de notables i excel·lents

 38. Valoració (Física i Química) Resultats acadèmics:  Bons. Són gent amb molts recursosFeina: Són treballadors, però en alguns casos puntuals fan menys feina.Actitud a l'Aula: Tenen tendència a la xarradeta i relaxar-se en classe i has de marcar-los molt que s'espera d'ells.

 39. Francés

 40. Comentaris (Francés) • Hi ha un 100% d’excel·lents

 41. Valoració (Francés) • Es un grup mol reduït i això facilita fer un seguiment individual molt estret, el funcionament és molt bo i no hi ha cap tipus de problema

 42. Biologia i Geologia

 43. Comentaris (Biologia i Geologia) • Hi ha un 15% d’insuficients • Hi ha un altre 15% de suficients i bé • Hi ha un 69% de notables i excel·lents

 44. Valoració (Biologia i Geologia) • Respecte a l'assignatura de Biologia i Geologia, la classe de 4t. ESO ha complit els objectius previstos a principi de curs. • S'ha acabat la matèria corresponent i les notes han estat dins de la normalitat. Tot i així, hi ha moments de desatenció que dificulten el funcionament de les classes i que esperem que millore en un futur proper.

 45. Música

 46. Comentaris (Música) • Hi ha un 38% de notables i un 62% d’excel·lents

 47. Valoració (Música) • Pel que fa a la valoració dels alumnes de 4t d´eso és positiva. Els alumnes en tot moment han mostrat interès en les classes, coordinació i cooperació en els treballs a realitzar.El grup està bastant motivat, això te com a conseqüència que les tasques es realitzen amb ganes i interès.

 48. Tecnologia

 49. Comentaris (Tecnologia) • No hi ha insuficients • Hi ha un 20% de suficients i bé • Hi ha un 80% de notables i excel·lents

 50. Valoració (Tecnologia) • Ressultats acadèmics:  Bons. Són gent amb molts recursosFeina: Són treballadors, però en alguns casos puntuals fan menys feina.Actitud a l'Aula: Tenen tendència a la xarradeta i relaxar-se en classe i has de marcar-los molt que s'espera d'ells.