Essential Science Indicators - PowerPoint PPT Presentation

essential science indicators n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essential Science Indicators PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essential Science Indicators

play fullscreen
1 / 21
Essential Science Indicators
90 Views
Download Presentation
graiden-kim
Download Presentation

Essential Science Indicators

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Essential Science Indicators Tóth Szász Enikő eniko.szasz@thomsonreuters.com

 2. Bevezető – Mit takar az ESI? • Összeállítás, ahol a tudományos irodalom kiemelkedő munkáit találjuk meg a Web of Science adatbázis alapján • Szerzők, intézmények, országok és folyóiratok rangsorba állítása 22 átfogó tudományágban • Tudományos irodalom elemzésére használandó: • Legjobb kutatók vagy intézmények azonosítása az egyes tudományágakban • Trendek megállapítása és a feltörekvő témák azonosítása a tudományágakban • Potencionális alkalmazottak, munkatársak, recenzorok és kortársak értékelése • Ki publikálja a legfelkapottabb cikkeket

 3. ESI adatok • Több mint 9.4milliótétel több mint 10 733indexelt folyóiratból • Cikkek, szemlék, egyéb közleménytípusok (research notes) • Nem foglalja magába a leveleket, szerkesztői vezércikkeketstb. • Elmúlt 10 évre tekint vissza • Kéthavonta frissítve

 4. Tudományágak Mathematics Microbiology Molecular Biology & Genetics Multidisciplinary Neuroscience & Behavior Pharmacology & Toxicology Physics Plant & Animal Science Psychology/Psychiatry Social Sciences, general Space Science Agricultural Sciences Biology & Biochemistry Chemistry Clinical Medicine Computer Science Ecology/Environment Economics & Business Engineering Geosciences Immunology Material Sciences Multidiszciplináris eszköz, amely 22 tudományágat foglal magába A tudományágak meghatározása azScience Watch weboldalon található:http://sciencewatch.com/about/met/fielddef/

 5. Csak a legtöbbet idézett szerzők, intézmények, folyóiratok és közlemények találhatóak meg az adatbázisban Az ESI adatbázisban való szereplés feltétele a hivatkozásküszöb elérése Idézettségküszöb

 6. Idézettségi adatok megállapítása Csak a Web of Science-ben indexelt folyóiratok vannak figyelembe véve. A könyvekre, könyvfejezetekre vagy egyéb forrásból származó cikkekre való hivatkozások nincsenek figyelembe véve A cikk összes szerzője egyenrangú Az cikkekben feltüntetett összes intézmény és ország is egyenragú

 7. Hozzáférés az ESI-hoz

 8. ESI

 9. Keresés szerzőkre 1. Kategóriák szerint 2. Ábécé szerint

 10. Szerzők elemzése Újrarendezés Top 1%-ba tartozó cikkek listája az adott kategóriában Statisztikai grafikonok megjelenítése 5-éves periódusonként (cikkek hivatkozások, átlagos hivatkozások száma) A kategóriára kattintva megjelenik a top szerzők ranglistája az kategórián belül

 11. Magyarország a 22 kategóriában

 12. Highly Cited Paper keresés

 13. Highly cited papers

 14. ESI Alapbeállított adatok • Átlag hivatkozási arány - Average Citation Rates • Az összes tudományágra külön számolódik minden egyes évre lebontva, figyelembe véve az elmúlt 10 éves periódust (vagy a kiadás dátumát) egészen máig • Percentilis százalék – Percentiles • Hivatkozásszám határértéke, ahova a cikkek meghatározott töredéke tartozik (az cikk hivatkozásszáma alapján) • Rangsor a tudományágban - Field Rankings • Megmutatja az összes cikket és hivatkozási adatokat az összes tudományágban

 15. Baselines

 16. Average Citation Rates Percentiles Field Rankings Baselines Menü

 17. Average Citation Rates • Az átlag hivatkozási arány táblázat tartalmazza az átlagos idézettségi számot, amelyet a tudományágban publikált átlagos cikk elért a kiadása óta, s mindezt az összes 22 tág tudományágra levonatkoztatva. • Az All Years oszlop az elmúlt 10 év átlagát tartalmazza az adott tudományágban.

 18. Percentiles APercentiles táblázat segítségével megállapíthatjuk, hogy az elért hivatkozásszámmal, mely kategóriába tartozik a vizsgált cikk –top .01%, .1%, 1.0%, 10%, 20% és 50%. A hatáértékek megtalálhatóak az egyes tudományágakra valamint az egyes évekre lebontva.

 19. Minden cikk, amely eléri vagy meghaladja a legjobb 1.00% percentilis értéket, bekerül az ESI adatbázisba, mint „highly cited”cikk A 10%, 20% és 50% percentilis hasznos kontextust nyújt, hogy az adott évben és az adott tudományágban publikált cikkek hol helyezkednek el a tudományágban. Percentiles - folytatás

 20. Field Rankings Table A tudományági rangsor táblázat megjeleníti az összes cikk számát és a teljes idézettséget az összes tudományágra lebontva. Az alapbeállítás szerint ezek a tudományágak az idézettségi szám alapján vannak sorrendbe és csoportba állítva. A sorrend módosítható a cikkek száma alapján, a cikkek vagy a tudományág átlag idézettségi száma alapján.

 21. További információk • Határértékek az egyes mezőkre bontakozóan: • ESI → Notices • Cikkek, elemzések, ranglisták bővebben: • http://sciencewatch.com/ • Megjegyzés: A ESI által használt standard alapadatok kéthavonta vannak újraszámolva és aktualizálva.