fors gsskoleprojekt med inspiration fra john dewey n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forsøgsskoleprojekt – med inspiration fra John Dewey PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forsøgsskoleprojekt – med inspiration fra John Dewey

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Forsøgsskoleprojekt – med inspiration fra John Dewey - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Punkter i dagens oplæg: Forsøgsskoleprojektet – grundlag og formål Forsøgsskoleprojektet i didaktisk perspektiv: hvorfor, hvad, hvordan, hvem, hvor og hvornår? Formålet med forsøgsskoleprojektet:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forsøgsskoleprojekt – med inspiration fra John Dewey' - graiden-burt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fors gsskoleprojekt med inspiration fra john dewey

Punkter i dagens oplæg:

 • Forsøgsskoleprojektet – grundlag og formål
 • Forsøgsskoleprojektet i didaktisk perspektiv: hvorfor, hvad, hvordan, hvem, hvor og hvornår?
 • Formålet med forsøgsskoleprojektet:
 • Den overordnende intention med forsøgsskolerne er at styrke samarbejdet mellem de institutioner, som danner rammen for den studerendes læreruddannelse. Forsøgsskolerne øger mulighederne for en løbende udveksling mellem teoretiske undersøgelser og praktiske håndteringer af udfordringerne i skolens virksomhed integreret i læreruddannelsens praktik.
 • Projektets formål er at give et gensidigt udbytte for henholdsvis læreruddannelse og skole, idet samarbejdet skal sikre et umiddelbart erfarings- og vidensflow mellem personer og institutioner

Forsøgsskoleprojekt – med inspiration fra John Dewey

slide2

Forsøgsskoleprojektet – med inspiration fra John Dewey

 • Hvilke almene og specifikke kompetencer er der behov for i fremtidens samfund?
 • En stor del af det indhold, vi lærer i skolen og i uddannelserne er forældet, når vi kommer frem til at skulle bruge det
 • Skole og uddannelse skal have en egen værdi, et formål i sig selv: ”Det er en lang proces at reorganisere uddannelsen, så læring finder sted i forbindelse med den intelligente udførelse af meningsfulde aktiviteter.”(s. 155).
 • Kreativitet & innovation
 • Dyb faglig viden og kunnen – samt kompetencer til at samarbejde på tværs af fag og professioner
fors gsskoleprojekt hvorfor

Hvorfor?

 • Der er mange lighedspunkter mellem forsøgsskoleprojektet og John Deweys ‘reflekterende tænkning’:
 • kompleksitet, forvirring, tvivl
 • En gisnende foregriben, en tentativ fortolkning
 • En omhyggelig analyse
 • En konsekvent bearbejdning af hypotesen
 • At betragte den udkastede hypotese som en handlingsplan og afprøve hypotesen.
 • Al viden er modsat tænkning af retrospektiv art!!
 • Ingen meningsfuld erfaring er mulig uden et element af tænkning. Men vi kan opstille to former for erfaring, der adskiller sig som følge af den andel af refleksion, der findes i dem.”(s. 162).

Forsøgsskoleprojekt – hvorfor?

slide4

” Forsøg- fejl-metoden uden refleksioner/ i blindeog så:

”Tænkning er med andre ord den intentionelle bestræbelse på at opdage specifikke forbindelser mellem noget, vi gør, og de resulterende konsekvenser, så de to faktorer bliver sammenhængende.”(s. 163).

”At sige, at tænkning finder sted i forbindelse med uafsluttede situationer, der stadig er under udvikling, er det samme som at hævde, at tænkning finder sted, når ting er usikre, tvivlsomme eller problematiske….eftersom den situation, hvor tænkningen finder sted, er en situation fuld af tvivl, er tænkning en udforskningsproces, en iagttagelse af ting, en efterforskning.”(s. 165).

Tænkning er forskning, for den som udfører den!!

Også selvom alle andre kender resultatet.

studerendes deltagelse i forsknings og udviklingsarbejde

”Når nogen reflekterer-i-handling, bliver vedkommende en forsker i en praksissammenhæng. Han eller hun er ikke længere afhængig af den etablerede teoris og tekniks kategorier, men konstruerer en ny teori til det unikke tilfælde. Vedkommendes undersøgelser begrænses ikke af et overlagt valg af midler, som passer til et forudantaget mål. Han eller hun holder ikke mål og midler skilt ad, men definerer dem interaktivt, efterhånden som den problematiske situation defineres.” (Schön, 1983, s. 67).

Studerendes deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde

teori og praksis en antidualistisk forst else

Teori og praksis står ikke i et modsætningsforhold

 • Nærmere forskellige former for praksis- alle niveauer er praksis:
 • Etisk – politisk
 • perspektiv
 • Kundskab: egne &
 • Andres erfaringer
 • Teori
 • Handling
 • Lars Løvlie, 1972

Teori og praksis – en antidualistisk forståelse

dr ftelse ved bordene

Hvilke forestillinger har du om nødvendig viden og kunnen i fremtidens samfund?

 • Har du eksempler på undersøgende og eksperimenterende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og skolerne?
 • Hvilke ønsker og ideer kan du have til et sådant samarbejde?
 • Hvilke fordele og ulemper kan du få øje på?

Drøftelse ved bordene:

dr ftelse ved bordene1

Hvilke forestillinger har du om nødvendig viden og kunnen i fremtidens samfund?

  • På hvilken måde forestiller I jer, at I helt konkret kan medvirke til at denne viden og kunnen udvikles i folkeskolen? Hvad skal studeres og afprøves?
 • Har du eksempler på undersøgende og eksperimenterende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og skolerne?
  • Hvorledes kunne man også samarbejde set ud fra jeres perspektiv og med hvilken gevinst?
  • Hvilke ønsker og ideer kan du have til et sådant samarbejde – hvordan kan det sættes i gang?
 • Hvilke fordele og ulemper kan du få øje på?

Drøftelse ved bordene: