Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Se hvor barnet er på kartet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Se hvor barnet er på kartet

Se hvor barnet er på kartet

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Se hvor barnet er på kartet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Se hvor barnet er på kartet

  2. Ubegrenset antall administratorer av klokken (mobiler koblet opp mot klokken)

  3. Barna våre kan enkelt ringe oss fra klokken. Det er en SOS-knapp som barnet holder inne i noen sekunder. Dessuten har klokken en egen telefonliste med både bestemor og bestefar, så barnet kan faktisk ringe flere enn bare mamma og pappa.

  4. Klokkene kommer med noe flere funksjoner og disse er beskrevet i manualen du får med.

  5. se mer på -: https://gpsforbarn.no