slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obehörigt spårbeträdande och kameraövervakning inom järnvägssektorn Jenny Gustafsson Brandt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obehörigt spårbeträdande och kameraövervakning inom järnvägssektorn Jenny Gustafsson Brandt

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
gotzon

Obehörigt spårbeträdande och kameraövervakning inom järnvägssektorn Jenny Gustafsson Brandt - PowerPoint PPT Presentation

182 Views
Download Presentation
Obehörigt spårbeträdande och kameraövervakning inom järnvägssektorn Jenny Gustafsson Brandt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obehörigt spårbeträdande och kameraövervakning inom järnvägssektorn Jenny Gustafsson Brandt Mattias Blomberg

 2. Obehörigt spårbeträdande ”att utan behörighet vistas på eller inom spårområdet” Spårbeträdelseplats ”plats där människor obehörigt beträder spåren” Spårbeträdelseområde ”område där människor obehörigt beträder spåren”

 3. Säkerhetsfråga • Trafikeringsfråga • Arbetsmiljöfråga • Planeringsfråga • Trafiksäkerhetsfråga?

 4. Att förebygga obehörigt spårbeträdande genom samhällsplanering • Vid nybyggnation: tas människornas rörelsemönster i tillräcklig beaktning? • Hur beaktas samhällsfunktioner i stationens närhet? • Trygghetsaspekterna?

 5. Det måste vara lätt att göra rätt! • Och svårt att göra fel…

 6. Vilken åtgärd ska vi välja? • Geografi • Var • Historik Preventiva åtgärder skapas i förhållande tillavsikten med att uppehålla sig på/invid spåret

 7. Spänningssökaren Utmanar risken för att få en ”kick” eller imponera på kamrater Vandalen Har ett uppsåt med att befinna sig på/kring spåren Chansaren Gör bedömningen att ”just nu är det riskfritt” Omedvetna Gör som ”alla andra” Suicidbenägna Söker sig medvetet till spårområdet för att ta sitt liv

 8. Trafikverket • A-Train AB • AB Storstockholms Lokaltrafik • Upplands Väsbys kommun • Stockholmståg • Upplands Lokaltrafik • SJ AB Trafik

 9. IRIS • Tidigare flera olika tekniker och system för videoövervakning, nu finns en standard framtagen = Kameratjänsten IRIS. • Tidigare var varje kamerainstallation geografiskt separerad från övriga installationerna. För att få ett bättre utnyttjande kopplas alla kameror i samma nät men tillgången till kamerorna definieras på rollnivå.

 10. IRIS • Sammankopplingen gör att flera roller/personer kan dra nytta av den information som en kamera kan leverera. • Trafikinformatörer kan få en uppfattning om hur det ser ut på en station som ligger långt bort. Förbättra leveransen av trafikinformation till resenärer, varna för passerande tåg eller om personer står för nära plattformskanten. • Vid en krissituation så kan trafikverket få bättre överblick över en given situation.

 11. IRIS

 12. IRIS • Trafikverket har en nationell plattform för kameraövervakning. ICT levererar som en tjänst. • Iris är ett helhetskoncept, där tjänsten inkluderar allt från kamera, kommunikation, videomanagementsystem, service till underhåll. Kamerorna kan vara både fasta och rörliga.

 13. IRIS Iris är en övervakningstjänst från Trafikverket som kan fylla en mängd behov och anpassas helt utifrån vad du som kund behöver.

 14. IRIS • Suicid försök har stoppats • Klottrare gripna • Spårledningsfel har varit möjliga att verifiera

 15. Pilotprojekt Falkenberg Det tekniska systemet för spårbeträdelseskyddet baseras på CCTV (kamera) teknik från SAAB Bofors Dynamics som har använts länge inom det militära och nu gjort tillgänglig för den civila marknaden. Kameratekniken heter Stereo Video Analytics och består av två CCTV-kameror som kopplas samman till en enhet. Till skillnad från konventionell kamera teknik kan denna enhet bedöma volymen i kamerans synfält. Detta gör att systemet kan bedöma det exakta avståndet till varje objekt i kamerans synfält samt dess storlek. Stereo Video Analytics tekniken är okänsligt för element såsom skuggor, regn, snö och dimma som i andra system skapar falsklarm.

 16. Pilotprojekt Falkenberg Stereo Video Analytics systemet fungerar i Trafikverkets videoplattform utan anpassningar och kan driftsättas omgående. Utrustningen som monteras på spårområdet är färdigpaketerat för montering. Driftsättning av ett system tar ca 3 timmar på spårområdet och detta kan effektiviseras ytterligare. Intelligens i systemet sitter centralt i Trafikverkets centrala IT-miljö.

 17. BVM 1309 Beställning av övervakning - IRIS • Vad ska övervakas och var. • En beskrivning av bakgrunden till varför objektet bör övervakas. • Omfattning, ska övervakningen ske dygnet runt eller under delar av dygnet? • Har objektet behov av dokumentering (inspelning) av övervakningen?