Krevní oběh - PowerPoint PPT Presentation

krevn ob h n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krevní oběh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krevní oběh

play fullscreen
1 / 51
Krevní oběh
437 Views
Download Presentation
vivian
Download Presentation

Krevní oběh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krevní oběh MUDr.Compeľ Vladimír

 2. Test • A • Menstruační cyklus • 2. Nadledviny • 3. Nemoci ledvin B 1. Ovulační cyklus 2. Prostata 3. Hormony ledvin

 3. Krevní oběh Funkce:srdce=pumpa … pumpovat krev !!! nekonečně, trvale !! cévy=transport (výživa, kyslík, teplo, imunita, odvoz škodlivin…) Patří sem: Srdce Cévy - tepny (arterie) - žíly (vény) - mízní - uzliny + slezina Cévní systém je uzavřený: -Aorta - tepna - arteriola - kapilára - venula - žíla – ddž,hdž - 3cm 5-15mm 0,3mm 7-50 um (celkový průřez aorty je 1000x menší než průřez kapilár) P L

 4. Krevní oběh Funkce: Velký- tělový: transport výživy, kyslíku, tepla, imunity, škodlivin… Malý – plícní -okysličení krve O2 -odstranění CO2

 5. Srdce (pohled zepředu) Dutý orgán, váha 250-350g -velikosti pěsti …. 13x10x7cm, -báze –fixovaná, -hrot – volný, možno hmatat Koronární tepny – vyživují srdce -a.coronaria dextra -a.coronaria sinistra (kmen, RIA, ramus cirkumflexus) Báze fixovaná Hrot volný

 6. Srdce (pohled zezadu) Co ústí do síní? Do levé síně: plícní žíly (vv.pulmonales- 2 zprava a 2 zleva) Do pravé síně: -horní dutá žíla -dolní dutá žíla -sinus coronarius

 7. Dutiny srdce Dutiny srdce: 4x 2 síně (atrium) 2 komory (ventrikulum) Chlopně: 4x 1xdvojcípá – mitrální 3xtrojcípá-trikuspidální -plícní -aortální-zde začínají koronární tepny Přepážka mezi síněmi, komorami LS PS LK PK Tloušťka: PK 4mm, LK 13mm, přepážky=septa 10mm

 8. Srdeční chlopně plícnice aorta Pravé srdce- trojcípá Levé srdce – mitrální dvojcípá

 9. Aortální a plícní chlopně Ústí arteria coronaria dextra at sinistra Aortální a plícní chlopně jsou trojcípé, mají vzhled „klokaních kapsiček“ Trikuspidální a mitrální chlopeň jsou upevněny svalovými šlašinkami

 10. Stavba srdce • Endokard (vnitřní výstelka): hladká membrána= • 1 vrstevní epitel-jako endotel v cévách • Myokard =svalová vrstva: • 2 vrstvy svaloviny v síních • 3 vrstvy svaloviny v komorách • Epikard (povrchní výstelka): je to vnější blána • na srdci – vazivová, pevně fixovaná na povrchu • svalové vrstvy – na myokardu • Perikard (zevní obal): fibrosní vazivová blána, • má 3.funkce -ochrana mechanická • -upevnění a fixace srdce • -prevence přeplnění srdce • -Perikardiální dutina – prostor mezi perikardem a epikardem, • zde je malé množství tekutiny.

 11. Diastola -Uvolněním srdečního svalu se otevřou chlopně mezi SS-KK (trikuspidální a mitrální chlopeň) a tím se krev přelije ze síní do komor. -V závěru diastoly kontrakce síní „vytlačí“ zbylou krev do komor. -Když jsou komory plné, narůstá zde tlak… chlopně mezi SS-KK se uzavřou a otevřou se chlopně do aorty a plícnice…systola začíná

 12. Systola -stah svaloviny komor zvýší tlak krve v komorách -otevřou se chlopně aorty a plícnice a krev se vypudí do oběhů

 13. Ozvy srdce systolická diastolická I.O.: uzávěr Mitr.+Trik.chlopně II.O.: uzávěr Ao+Pulm.chlopně víření krve v Aortě, otevření Mitr.+Trik.chlopně vibrace šlašinek

 14. Převodní systém SA uzel (sinoatriální) 2mm AV uzel (atrioventrikulární) 3x6mm Hisův svazek Tawarova ramínka Purkyňova vlákna Buňky myokardu

 15. Převodní systém srdce Kouzlo svalových vláken převodního systému je schopnost přenášet elektrické impulsy (jako nervová tkáň). Je to dáno schopnosti rychlé spontánní depolarizace… mají rychlé kanály pro Na ionty … proto spontánní depolarizace může proběhnout v: -SA uzlu (sinoatriálním) 70-80x za min (při zátěži i 150x) -AV uzlu (atrioventrikulárním) 40-50x za min -Hisův svazek -Tawarova ramínka 30x -Purkyňova vlákna -Buňky myokardu Pozn. Purkyňová vlákna mají nejrychlejší vedení vzruchu ale ne spontánní depolarizaci

 16. Převodní systém SA uzel schopen nejrychlejší spontánní depolarizace tj. spontánní výroby proudu „perpetum mobile“ „udavatel pulsu, kroku“

 17. Vlastnosti myokardu - akční potenciál Myokard má 2 vlastnosti -smrštivost=kontrakce bílkoviny=aktin a myosin -dráždivost=excitabilita „samodráždivé“ dané schopnosti -akčního potenciálu -rychlých kanálů pro Na ionty, „perpetum mobile“ Ca+ K+ Na+ Na-K pumpa Buňka je pozitivní +30mV ++++++++++ depolarizovaná buňka Klidová buňka je negativní –90mV - - - - - - - - - -

 18. Srdeční svalovina Svalové buňky srdečního svalu tvoří pleteň - trámčinu, aby se srdečný stah šířil plynule po celém obvodu … rytmické spirálovité smršťování srdečního svalu. inervace autonomní – vegetativní jako plexus cardiacus - sympaticus - z krčního a hrudního sympatiku - parasympaticus – z n.Vagus (10.hlavový nerv)

 19. Cévní systém Cévy – tepny (arterie) - žíly (vény) - mízní - uzliny - slezina Cévní systém je uzavřený: tepna – arteriola – kapilára – venula – žíla

 20. Cévní stěna Endotel – tunika intima - (chlopně u žíl) Vrstva subendotelová – pojivová tkáň s množstvím elastinu Svalová vrstva- tunika media - ovlivňuje prokrvení tkáně, regulaci tlaku, větší u tepen a menší u žil Tunika adventitia – pojivová tkáň- obsahuje nervová zakončení tepenné a žilní kapiláry tepna žíla

 21. Arteriola, kapilára, venula Arterioly ovlivňují prokrvení tkání Kapiláry=vlásečnice: Stenu tvoří jenom endotel – což umožňuje dobrý průnik látek do tkání – základ látkové výměny, metabolizmu

 22. Aorta Aorta - vzestupná - oblouk aorty - sestupná = hrudní aorta Aorta vystupuje z LK, šířka 25mm, Má silné stěny s množstvím elastických vláken, které umožňují roztažení a stažení aorty, dle plnění krvi Z oblouku odstupují 3 tepny: 1. Hlavopažní tepna – tr.brachiocephalicus -pravá společná krkavice-a.c.comm.dx. -pravá podklíčková t. – a.subclavia dx. 2. Levá společná krkavice –a.c.communis sin 3. Levá podklíčková t. – a.subclavia sin.

 23. Břišní aorta Aota abdominalis Truncus celiacus(trojdílná útrobní t.) 1.jaterní – a.hepatica communis 2.žaludeční t. – a.gastrica 3.slezinná t. – a.lienalis Ledvinové tepny (a.renalis sin., dx.) Okružní tepny – pro střeva: -a.mesenterica superior -a.mesenterica inferior Bifurkace – rozdvojení na: Kyčelní tepny společné – a.iliaca communis - kyčelní zevní –a.iliaca externa ..DK - kyčelní vnitřní – a.iliaca interna ..pánev

 24. Truncus celiacus J Ž Tepna: -jaterní -žaludeční -slezinná S

 25. Cévy střeva a.mesenterica superior a.mesenterica inferior

 26. Arteria mesenterica superior zásobuje: Kličky tenkého střeva Ascendens 2/3 transversa

 27. Arteria mesenterica inferior zásobuje: …“levý tračník“ … -Levou 1/3 transversa -Descendens -Sigma -Rectum

 28. Konečné střevní tepny

 29. Tepny krku Truncus brachiocefalicus (hlavopažní tepna) a.subclavia (podlkíčková) a.carotis communis dx., sin (společná krkavice) tepny obličeje, nosu…. a.carotis externa (zevní krkavice) a.carotis interna (vnitřní krkavice) mozkové tepny

 30. Tepny mozku Tepenní okruh báze mozku …propojení … vnitřních karotid (krkavic) + páteřních tepen (vv.vertebrales) a.cerebri anterior a.cerebri media a.cerebri posterior

 31. Tepny horní končetiny Truncus brachiocephalicus (hlavopažní) a.subclavia - podklíčková tepna a.axilaris – podpažní tepna a.brachialis – pažní tepna a.radialis – vřetenní tepna - pulz a.ulnaris – loketní tepna

 32. Tepny horní končetiny a.radialis – vřetenní tepna - pulz a.ulnaris – loketní tepna

 33. Tepny dolní končetiny …a.iliaca externa – zevní kyčelní tepna a.femoralis – stehenní tepna a.poplitea – zákolenní tepna a.tibialis anterior – přední holenní tepna a.tibialis posterior – zadní holenní tepna Tlakové body zástavy krvácení

 34. Žíly hrudní a břišní Horní dutá žíla (vena cava superior) Odvádí krev z: hlavy, krku, HKK stěny hrudníku, břicha v.azygos- krev z žil jícnu, hrudní a břišní stěny v.hemiazygos - -“-

 35. Horní dutá žíla Horní dutá žíla (vena cava superior) Odvádí krev z: hlavy, krku, HKK stěny hrudníku, břicha v.brachiocefalica dx,sin (hlavopažní) v.jugularis interna –mozek,hlava, krk v.jugularis externa-z měkkých částí v.axilaris V lebce – velké žilní splavy - SINUSY

 36. Žíly hlavy Velké sinusy v mozku + drobné žíly Vena jugularis interna Vena jugularis externa Vena brachiocefalika

 37. Žíly horní končetiny v. cefalica - hlavová v. mediana – střední odběry, iv. aplikace v. bazilica - královská

 38. Žíly horní končetiny V. cefalica V. bazilica

 39. Žíly dolní končetiny Povrchní: v.saphena parva, MAGNA Hluboké: v.tibialis (bércová) v.femoralis (stehenní) v.iliaca externa (kýčelní) v.iliaca int. vena cava inferior (DDŽ)

 40. žíly rekta Spojení 2 žilních systémů Spojky do v.portae přes v.mesenterika inferior Spojky do DDŽ přes kyčelní- ilické žíly

 41. žíly rekta Spojení 2 žilních systémů Spojky do v.portae přes v.mesenterika inferior Spojky do DDŽ přes kyčelní- ilické žíly Vnitřní a zevní hemeroidy

 42. Žíly dolní třetiny jícnu Spojení 2 žilních systémů Spojky do HDŽ přes v.azygos a v.hemiazygos varixy Spojky do v.portae

 43. Vena portae Krev z břišních orgánů: Slezina, slinivka, duodenum, Žlučník, střevo tlusté a tenké

 44. Mízní oběh Lymfa -bezbarvá tekutina, čírá -obsahuje proteiny, minerály, lymfocyty v ductus thoracicus- mléčná (obsahuje tuky- chylomikrony) LS je tvořen: -uzliny- 1-25mm, filtrují lymfu od mikrobů, aby se nedostaly do krve -lymfatické cévy -lymfatické buňky – lymfocyty -lymfatické tkáně a orgány

 45. Vstup tkáňového moku do mízní žíly

 46. Uzlina

 47. Mízní oběhhlava, krk Lymfatické otoky HK po odstranění uzlin u metastáz z prsu….

 48. Mízní oběhhorní končetina Lymfatické otoky HK po odstranění uzlin u metastáz z prsu…. Povrchní Hluboké

 49. Ductus thoracicus

 50. Mízní oběhmalá pánev