Dwelmmisbruik in kinders - PowerPoint PPT Presentation

dwelmmisbruik in kinders l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dwelmmisbruik in kinders PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dwelmmisbruik in kinders

play fullscreen
1 / 30
Dwelmmisbruik in kinders
2043 Views
Download Presentation
goro
Download Presentation

Dwelmmisbruik in kinders

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dwelmmisbruik in kinders Dr M Lombard 17/3/12

 2. 237 000 SA afhanklik van dwelms • 1,97 miljoenmensealkoholafhanklik • Kos land R20biljoen pj(2% vd GDP) • Rehab slegsplekvir 17500 pasiente • Een van hoogsteinsidensies van FAS • Verband met hoe risikoseksuelegedrag

 3. Insidensie in kinders • Gr 8 en 11 leerlinge in Weskaap • Alkohol :41% • Rook: 36,2% • Cannabis: 21.1% • Crystal meth : 4.6% • Ecstasy : 2.7% • LSD : 0.9% • Kokaiene : 0.9% • Inhalante : 0.9%

 4. [edit]

 5. MeesAlgemeen: • Alkohol, cannabis, cannabis/mandrax(white pipe), mandrax, OTC, benso’s, khat • Matigegebruik: • Crack cocaine, kokaienpoeier, Heroine, ecstasy,LSD,speed • Minder algemeen: • Opium, rohypnol, ketamine

 6. Nuwetipesdwelms • Bathsalts –amphetamine + cathinones(khat)-drone,meow-meow,vanillasky,cloud 9 • Salvia divinorum (mint blare) • Fynmaak van tabs – akineton,Efivarenz+rattax+cannabis • Energiedranke • Special K(ketamine) • Piperazine

 7. Lewenslangesiektetoestand met tipiesegedragsveranderinge • Direkteverband met TB, HIV, KVS, Psigiatriesesiektes, Geweld, MVO • Verslawing is breinsiektetoestand • Breinontwikkeling tot 21jr • Alledwelmsinvloed op DA

 8. Eksperimentering- sosialegebruik- gevaarlikegebruik- afhanklikheid • Krypermanentestrukturele en funksioneleveranderinge in brein

 9. Co-morbiditeitpsigiatries • 51% van psigiatriesepasiente • 75% van BD • Alg in MDD, Angs, Skisofrenie • Persoonlikheidsversteurings – ASPD, BPD, Avoident • Nbomtediagnoseer

 10. Metamphetamine(tik) • Dryf HIV in Weskaap • HIV en tikwerk op dieselfdereseptore • Aggressie, geweld, geaggiteerd, psigoties, impulsief, konsentrasie, motivering, geheue • Geenspesifieke Rx • In Rusland- naltrexone inplantasies

 11. Alkohol • 3e grootsteoorsaak van dood in SA • SA in top 3 landevirmeestealkoholgebruik • Invl op GABA,Glutamaat – intoksikasie en sedasie • Invl op DA en opoied – beloning en ‘craving’ • Rx werk op bgreseptore • Acamprosate : GABA Agonis, NMDA res antagonis • N/E : Naarheid, braking, diarree

 12. Alkohol • Opoiedantagonis: Naltrexone • Topiramate : Na kanale v GABA reseptore • - pasientekannog drink • Odansteron: 5HT3 antagonis • - virvroeeafhanklikheid • Baclofen: GABA b agonis • Cannabinoid 1 reseptore – resultatenoguitstaande

 13. Dagga • Grootstegebruikers in wereld • 20% is seunsjonger as 16 • 16% is meisiesjonger as 16 • ‘Pot shrinks the brain’ • Blywendestrukturele en funksioneleveranderinge • Risikovirskisofrenie

 14. Rook • 25% van bevolking • 70% wilophou • Verband met MDD en BD • CBT • Nikotienvervanging • Buproprion • Varenicline

 15. Kokaiene • Gesnuif(tooting), ingeasem, gerook,ivi • Crack cocaiene intense ‘craving’ selfsnaeenmaligegebruik • Invl op GABA, DA, Glutamaat, CRF, NA, 5HT • Effekonmiddelik- energie, libido, weldoening • Toleransie, sensitiwiteit, gekondisioneerdegeheue • Metaboliet tot 10 dae in urine • Onttrekkingbaielig • Geeneffektiewe Rx, Topiramate, Aripiprazole

 16. Heroien • -Heroien, nyope, sugars, OTC • ‘Rush’, genoegdoening, slaperigheid(nodding), gemoedskommeling, apatie, psigomotorvertraging • Detoksifikasie

 17. Ophou • 5 stadia: • VoorOorweging • Oorweging • Voorbereiding • Aksie • Instandhouding • ‘Relapse’

 18. Motiveringsonderhoud • -FRAMES • MET – kort 3-5 sessies • Beloning – geskenkbewyse • Skadevermindering- nie steel, niepromisku, nienaaldedeel

 19. Prevention and treatment of substance Abuse Act of 2008 • Skadeverminderimg • Vroeeingryping • Rehab sentra • Halfweghuise • Sentraledwelmeenheid • Pasient teen wilopneem – hof , magistraat

 20. Dekriminalisasie

 21. ‘Drugs do not discriminate. They respect no boundaries and obey only the laws made by themselves. Infiltrating all levels of our society they ask no name, title, age or gender. Masters of disguise they have many names, forms, coloursand faces. Drugs destroy whatever they come into contact with, effectively erasing our health, sanity, homes, families and eventually our lives. Talking business with them is talking death. ‘ • Anne Coller

 22. DANKIE