slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
‘n Holistiese kyk na generasie kinders PowerPoint Presentation
Download Presentation
‘n Holistiese kyk na generasie kinders

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

‘n Holistiese kyk na generasie kinders - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on

‘n Holistiese kyk na generasie kinders. Ons Milleniumkids. Ons Milleniumkids. Gebore en gaan skool tussen 1990 - 2010. Vormende gebeure. Groot bewustheid van kinders Kinderregte. Hoofkenmerke. Positief Groeps ingesteldheid Wil aktief wees (hou van dinge self doen).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

‘n Holistiese kyk na generasie kinders


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ons milleniumkids3
Ons Milleniumkids
 • Gebore en gaan skool tussen 1990 - 2010
vormende gebeure
Vormende gebeure
 • Groot bewustheid van kinders
 • Kinderregte
hoofkenmerke
Hoofkenmerke
 • Positief
 • Groeps ingesteldheid
 • Wil aktief wees (hou van dinge self doen)
hulle w reld
Hulle wêreld
 • Reality TV - Survivor - Amazing Race – Fear Factor
hulle w reld7
Hulle wêreld
 • Vergaderings vind meer informeel plaas
hulle w reld8
Hulle wêreld
 • Aanbieding geniet meer tyd en aandag as voorbereiding
hulle w reld9
Hulle wêreld
 • Wiskundesom het meer as een oplossing
hulle w reld10
Hulle wêreld
 • Geweld en volskaalse oorloë op TV is algemeen
hulle w reld11
Hulle wêreld
 • Spanbou vs kursusse
hulle w reld12
Hulle wêreld
 • Uitkomste bepaal kurrikulum vs kurrikulum bepaal uitkomste
wat het verander
Wat het verander?
 • Alles !
 • Grootste tyd van verandering
 • Informasie-rewolusie
hulle ontwikkelingsvlak
Hulle ontwikkelingsvlak
 • Logiese denke ontwikkel
 • Aandagspan neem toe
 • Raak geestelik nuuskierig
 • Verstaan elementêre Bybelse beginsels
 • Basiese sondebesef
 • Aanleer van Bybelverse en liedjies uitdaging
 • Beloning en straf beïnvloed gedrag
hoe leer hulle god ken
Hoe leer hulle God ken?
 • Is baie ontvanklik en glo maklik – nie net wat gehoor word nie , maar veral wat waargeneem word
 • Vorm waarde-oordele uit stories
 • Hulle wil God uit die Bybel se blaaie na hulle toe aangestap sien kom
hoe leer hulle
Hoe leer hulle?
 • Pret en spel
 • Sintuie
 • Herhaling
 • Navolging/Identifikasie
 • Ontdekking
hoe leer hulle19
Hoe leer hulle?
 • Pret en spel

Speel is hulle taal en kommunikasielyn

Bou so verhoudings

 • Sintuie

Hoe meer gebruik word hoe beter

Beste met “doen” aktiwiteite waar hele liggaam betrokke is

sketse en prente
Sketse en prente
 • Illustreer

Liedere

Bybelverse

Bybelverhale

 • Maak van gebedskaarte
hulpmiddels
Hulpmiddels
 • Skryfbord
 • Flenniebord
 • Flitskaarte
 • Dataprojektor
 • Videos en DVD’s
 • Dramas
 • Uitstappies
 • Musiek en sang
 • Puppets
 • Clowning
gemeentes
Gemeentes
 • Ons leef in ‘n wêreld wat vinnig verander, wat ons as kerk noodsaak om ons werkswyse gereeld te ondersoek om te sien of ons gestand ons doel bereik.
 • Die fokus lê nie in vermaak nie,

maar die effektiewe bediening

binne die verskillende

ontwikkelingsfases

gemeente 1
Gemeente 1
 • Hooffokus is die Sondagprogram (Kinderkerk en Sondagskool)
 • ‘n Uur vooraf kom personeel saam vir voorbereiding en ‘n kort opleiding
 • Geskied oor 2 ure
gemeente 131
Gemeente 1
 • Bediening vind in die verskillende ouderdomsgroepe plaas

- Peuters (1-3 jaar)

- Kleuters (4-5 jaar)

- Graad 0 tot 1

- Graad 2 tot 3

- Graad 4 tot 5

- Graad 6 tot 7

gemeente 132
Gemeente 1
 • Die volgende beginsels word gebruik
 • Elke kind moet iets leer
 • Elke kind se lewe moet positief verander
 • Elke kind moet dit geniet
 • Alles gebeur deur verhoudings
gemeente 133
Gemeente 1
 • Die volgende beginsels word gebruik
 • Elke kind moet iets leer

Woord- en lewegerig

‘n Geestelike fondasie word gebou

 • Elke kind se lewe moet positief verander
  • Lesse moet relevant wees tot hulle leefwêreld
gemeente 134
Gemeente 1
 • Elke kind moet die geniet

Assosiasie tussen kerk en God moet

positief wees

Dis lekker om God te dien, nie ‘n straf nie

 • Alles gebeur deur verhoudings

Personeel bou verhouding met elke kind

Lei tot verhouding met God en sy/haar maats

(Drie verhoudings: na Bo, na Binne en na Buite)

gemeente 135
Gemeente 1
 • Gebeur deur 3 zone
  • Lekker zone
  • Leer zone
  • Lewe zone
gemeente 136
Gemeente 1
 • Gebeur deur 3 zone
  • Lekker zone

Kinders word hartlik ontvang

Daar word saam gespeel,

leer mekaar ken

Verhoudings word gebou

gemeente 137
Gemeente 1
 • Gebeur deur 3 zone
  • Leer zone

Hier vind grootgroep onderrig plaas

Bybelse waarhede word interessant en

kreatief oorgedra

Op eietyds en relevante wyse

Gebruik drama, poppekas, musiek ens

gemeente 138
Gemeente 1
 • Gebeur deur 3 zone

3.Lewe zone

Bybelles word in kleingroep persoonlik gemaak

Bepaalde waarhede rakende die

Bybel word self ontdek d.m.v aktiwiteite

gemeente 2
Gemeente 2
 • Gebeur Sondae ± 1½ uur
 • Gegrond op 4 belangrike beginsels
 • “Kategeet” word fasiliteerder en mentor
gemeente 240
Gemeente 2
 • Beginsel 1 : Bediening binne verskillende ontwikkelingsfases
 • Beginsel 2 : Parallelle Bediening
 • Beginsel 3 : Verantwoordelike differensiasie
 • Beginsel 4 : Geϊntegreerde kinderbediening
gemeente 3
Gemeente 3
 • Vind tussen 2 gemeentes plaas
 • Gr 1-3 Kinderkrans vind by kerk plaas
 • Kinderdiens een maal per kwartaal
 • Kinderkrans vir Gr 4-6
 • Gr 7 Kinderkrans
gemeente 342
Gemeente 3
 • Kinderdiens een maal per kwartaal
 • Stories en verduidelikings vind in preke plaas
 • 10 min boodskap aan begin van diens
 • Sondagskool : leier en kind sy/haar eie handboek
 • Beperkte kinders
 • Sondagskool kan meer

prakties wees

gemeente 4
Gemeente 4
 • Kinderbediening vind op verskillende vlakke plaas
     • Gesinsdiens
     • Kategese
     • Kinderkrans
     • Kleuterkerk
     • Oppasdiens
     • Skool
gemeente 444
Gemeente 4
 • Sondae is daar ‘n gesinsdiens
 • Oppasdiens (babas), Kleuterkerk (3jr – voorskool)
 • Kategese vind plaas na gesinsdiens
 • Uitreik-geleenthede eenmaal per kwartaal
 • Kinderkrans
 • Skool
slide45

‘n Holistiese Kinderbediening

KerklikeAktiwiteite

Ander 3

Gesinsdiens/Kerk

Ander 2

Kategese

Ander 1

Vrye tyd

Ouers /Gesin

Buitemuurs

Skool