slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Docg. Karel Šperlink, CSc. prezident AIP ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Docg. Karel Šperlink, CSc. prezident AIP ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

NRP a NSRP 2007–13 Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ a navazující Národní program výzkumu III. Doc.ing. Karel Šperlink, CSc. prezident AIP ČR. tel.: 221 082 326 fax: 221 082 329 e-mail.: [email protected] Strukturální fondy EU 2007 - 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Docg. Karel Šperlink, CSc. prezident AIP ČR' - gordy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NRP a NSRP 2007–13Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ a navazující Národní program výzkumu III

Doc.ing. Karel Šperlink, CSc.

prezident AIP ČR

tel.: 221 082 326fax: 221 082 329e-mail.: [email protected]

struktur ln fondy eu 2007 2013
Strukturální fondy EU 2007 - 2013

Cíl Konvergence(883 mld. Kč celkem = 85% EU + 15% ČR):

OP Podnikání a inovace Regionální operační programy

OP Výzkum a vývoj pro inovace - Střední Čechy

OP Životní prostředí - Jihozápad

OP Doprava - Severozápad

Integrovaný operační program - Jihovýchod

OP Technická pomoc - Severovýchod

OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Moravskoslezsko

OP Vzdělávání pro konkurencesch. - Střední Morava

Cíl Konkurenceschopnost(14,3 mld. Kč = 85% EU + 15% ČR)

Praha – Konkurenceschopnost

Praha - Adaptabilita

opera n programy strukt fond eu 2007 13
Operační programy strukt. fondů EU 2007-13
 • Připravují se tři vzájemně provázané VaVaI operační programy na roky 2007-13:
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (s částí RLZ pro VaV = cca 1 mld. Kč/r), zdroj: ESF, řídící orgán = MŠMT
  • OP Výzkum a vývoj pro inovace (cca 10,0 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MŠMT
  • OP Podnikání a inovace (s částí průmyslového VaV = cca 1,9 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MPO
vazby t op vpk vavpi a pi
zvýšení kvality VaV

OP VK: P2 Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje

zapojení do EVP, mezinárodní spolupráce

OP VaVpI: P1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

zavádění nových postupů atd. ve zdravotnictví, zemědělství, ŽP, security apod.

založení výzkumného týmu, podpora mladých

funkční spin-off aj. MSP

postupy a technologie využitelné pro více podniků1

založení tech. platformy

OP PI: P1 Podnikání a inovace

inovující nové MSP

OP VaVpI: P2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veř. sektoru se soukromým

výzkumně vyřešený cíl tech. platformy

horizontální mobilita

inovace výrobků

manažersky a jinak vzdělaní pracovníci

podpora až do vzniku firmy, duševní ochrana

VaV infrastrukt. v podnicích

OP PI: P2 Prostředí pro podnikání a inovace

zájem mladých o studium

info o výsledcích VaV vhodných pro podniky, poradenství

výrobky z tech. platformy

popularizace VaV

OP VaVpI:P 3 Posilování kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

klastry, póly excelence

OP PI: P3 Služby pro rozvoj podnikání

nárůst počtu absolventů pro VaV, inovace a podnikání

info o zavádění inovací, poradenství

Priority OP VaVpI

Priority OP VK

Priority OP PI

1) Např. nanotechnologie, genové technologie aj. (viz DZSV)

Výstupy OP VaVpI

Výstupy OP VK

Výstupy OP PI

Vazby tří OP – VpK, VaVpI, a PI
implementace op vavpi z hlediska p jemc
Implementace OP VaVpI z hlediska příjemců
 • Z hlediska budoucích příjemců je hlavní:
  • Zálohové financování z rozp. kapitoly MŠMT
  • Implementační agentury: Priority 1 a 3 = Dům zahraničních služeb, Priorita 2 = CzechInvest
  • Jde o ERDF prostředky (= „investice“), jen do 10 % soft (ESF), není na výzkumnou činnost (v evr. fondech je v RP EU)
  • Platí základní pravidlo n+3 („do tří let hotovo“)
  • Příjemcem je právnická osoba (vč. konsorcií atd.), která nese plnou odpovědnost (riziko vrácení peněz)
  • 100 % úhrada nákladů projektu z veřejných zdrojů, ale podle „Rámec Společenství pro veřejnou podporu pro výzkum, vývoj a inovace“ (ne průmyslový VaV a inovace → OP PI)
  • Realizace mimo hl.m.Prahu
  • Vazba na DZSV (priority VaV) – síla vazby dle jednání s EK
screening op vavpi 5 kolo 07 08 52006
Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006)

PROČ SCREENING?

a) Kvůli nastavení podmínek (věcných, finančních, časových i regionálních) jednotlivých opatření a návazně pak vyhlašovaných programů. Jde zejména o konkrétní podmínky v návrhu OP VaVpI neuvedené (OP VaVpI po schválení EK bude prakticky neměnný a neměl by proto být příliš konkrétní).

b) Pro budoucí uchazeče je to možnost jak zjistit, jak je na tom jejich návrh projektu ve srovnání s ostatními. Stejně jako u květnového kola screeningu bude zveřejněno souhrnné vyhodnocení výsledků screeningu a navíc každý návrh projektu bude (se zachováním důvěrnosti poskytnutých informací) individuálně porovnán s průměrem dané oblasti. To poskytne těm, co se do screeningu zapojí, zpětnou vazbu o silných a slabých stránkách připravovaného projektu.

screening op vavpi 5 kolo 07 08 520061
Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006)

Oproti 4. kolu (květen 2006) se výrazně nezměnil ani objem prostředků (mírný pokles z 105,7 mld. Kč na 100,0 mld. Kč), ani počet projektů (mírný pokles z 191 na 171 projektů) a to přesto, že podmínky pro zařazení do screeningu se výrazně zpřísnily (web aplikace nepovolila vložení).

Souhrnné výsledky – podle velikosti projektů

V členění podle velikost projektů došlo k posunům (další nárůst velkých projektů nad 1,5 mld. Kč ze 14 na 18, pokles projektů do 50 mil. Kč z 25 na 9).

screening op vavpi 5 kolo 07 08 520062
Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006)

Souhrnné výsledky – podle Oblastí podpory

V členění podle oblastí podpory (opatření) je k diskusi mj. přetrvávající velmi malý zájem o oblast 2.2. - ochrana duševního vlastnictví (7 projektů).

screening op vavpi 5 kolo 07 08 520063
Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006)

Souhrnné výsledky – podle DZSV

V členění podle DZSV přetrvává nejvyšší zájem o DZSV 2 (Mol. biologie ...), i když zde souhrnná čísla ovlivňují velké projekty.

screening op vavpi 5 kolo 07 08 520064
Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006)

Souhrnné výsledky – podle realizace v krajích

V členění podle krajů vzrostl podíl Středočeského kraje, daný zejm. blízkostí Prahy s koncentrací VaV kapacit.

n rodn program v zkumu iii
Národní program výzkumu III
 • Doba řešení: 2009 – 2015
 • Finanční prostředky 2009 = cca 1,4 mld. Kč, každým dalším rokem + cca 1,4 mld. Kč (nárůst výdajů SR na VaV)
 • Cíl: Zajištění činnosti kapacit výzkumu a vývoje vybudovaných ze strukturálních fondů.
 • Diskutované podíly u projektů NPV III (u každé PO jiné % nových výdajů) – kritérium nárůst ročních prov. nákladů / celk. náklady projektu
  • Obl.P. 1.1 a 1.3: 7,9 %
  • Obl.P. 1.2: 7,6 %
  • Obl.P. 2.1 a 2.2: 7,5 %
  • Obl.P. 3.1: 15 %
slide16
Děkuji za pozornost a na shledanou

Informace hledejte na:

http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3404 (přes menu)

ad