nieprawid owo ci morfologiczne ekg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieprawidłowości morfologiczne EKG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieprawidłowości morfologiczne EKG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

Nieprawidłowości morfologiczne EKG - PowerPoint PPT Presentation


 • 725 Views
 • Uploaded on

Nieprawidłowości morfologiczne EKG. Małgorzata Peregud-Pogorzelska Klinika kardiologii PAM Szczecin. Nieprawidłowości morfologiczne EKG. Załamek P – wysoki. Amplituda > 2,5mm przynajmniej w jednym z trzech odprowadzeń: II, III, aVF. Załamek P - wysoki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nieprawidłowości morfologiczne EKG' - gordon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nieprawid owo ci morfologiczne ekg
Nieprawidłowości morfologiczne EKG

Małgorzata Peregud-Pogorzelska

Klinika kardiologii PAM

Szczecin

za amek p wysoki
Załamek P – wysoki

Amplituda > 2,5mm przynajmniej w jednym z trzech odprowadzeń: II, III, aVF

za amek p wysoki1
Załamek P - wysoki
 • Przerost i (lub) rozszerzenie prawego przedsionka
 • Zwiększenie aktywności układu współczulnego
 • Nadczynność tarczycy
 • Pobudzenia i rytmy ektopowe z ośrodków w górnej części prawego przedsionka
za amek p ujemny
Załamek P - ujemny

Przynajmniej w jednym z odp. I, II, aVF, V6

A - rytm dolnoprzedsionkowy

B - rytm LP

za amek p ujemny1
Załamek P - ujemny
 • Pobudzenia i rytmy dolnoprzedsionkowe (II, III, aVF)
 • Pobudzenia i rytmy LP (I, V6)
 • Wsteczna depolaryzacja przedsionków – pobudzenia, rytmy komorowe lub z łącza P-K (II, III, aVF)
 • Przerost PP (aVL, rzadko I)
 • Dekstrokardia
za amek p dwufazowy
Załamek P – dwufazowy

A – FLA

B – przerost LP

za amek p dwufazowy1
Załamek P – dwufazowy
 • FLA „zęby piły” (II, III, aVF)
 • Przerost LP (V1 dodatnio-ujemny; amplituda fazy ujemnej  1mm, szerokość  0,04s
 • Pobudzenia i rytmy przedsionkowe
 • Wariant normy
za amek p rozdwojony1
Załamek P – rozdwojony
 • Przerost i (lub) rozszerzenie LP (I,V5,V6) szczyty oddalone od sienie  0,035s
 • Zaciskające zapalenie osierdzia (rozdwojenie  0,03)
za amek p szeroki
Załamek P – szeroki

Czas trwania  0,12s

za amek p szeroki1
Załamek P – szeroki
 • Przerost i (lub) rozszerzenie LP
 • Zaburzenia przewodzenia śródprzedsionowego
za amek p brak
Załamek P – brak

A - blok zatokowo - przedsionkowy 2:1

B - czynny rytm komorowy

C - FA

za amek p brak1
Załamek P – brak
 • Zahamowanie zatokowe lub blok zatokowo-przedsionkowy
 • Pobudzenia lub rytmy z łącza P-K lub komór (załamki ukryte w QRS-T)
 • Rozkojarzenia P-K interferencyjne (załamki okresowo ukryte w QRS-T)
 • FA fala „ f ”
odcinek pq obni enie
Odcinek PQ – obniżenie

Przemieszczenie poniżej linii izoelektrycznej  0,5mm

A – poziome

B – skośne do dołu

odcinek pq obni enie1
Odcinek PQ – obniżenie
 • Poziome
  • Niedokrwienie lub zawał przedsionka
  • Zapalenie osierdzia
 • Skośne do dołu (zwykle skojarzone z obniżeniem J)
  • Przerost i (lub) rozszerzenie PP
  • Zwiększona aktywność układu współczulnego
odst p pq skr cony
Odstęp PQ – skrócony

Czas trwania <0,12s

odst p pq skr cony1
Odstęp PQ – skrócony
 • Zespół preekscytacji
 • Przyspieszone przewodzenie P-K drogą prawidłową
 • Rozkojarzenie P-K interferencyjne
 • Przedwczesne pobudzenia komorowe o długim czasie sprzężenia, często zsumowane
 • Pobudzenia i rytmy z łącza P-K (zał. P ujemne II, III, aVF)
odst p pq wyd u ony
Odstęp PQ – wydłużony

blok P-K I stopnia czas trwania >0,20s,

po 50 r.ż. >0,23s

odst p pq wyd u ony1
Odstęp PQ – wydłużony
 • Uszkodzony układ bodźcoprzewodzący
 • Pierwotne choroby układu przewodzącego (ch. Lenegre’a, ch. Leva)
 • Zwiększone napięcie układu przywspółczulnego
 • Wpływ niektórych leków antyarytmicznych (β bloker, digoxin, adenozyna, amiodaron, werapamil)
odst p pq zmienny
Odstęp PQ – zmienny

A - Interferencyjne rozkojarzenie P-K

B – blok P-K II stopnia Wenckebacha

odst p pq zmienny1
Odstęp PQ – zmienny
 • Blok P-K II stopnia typu Wenckebacha
 • Blok P-K III stopnia
 • Rozkojarzenie P-K interferencyjne
 • Zmienny tor przewodzenia w węźle P-K
zesp qrs poszerzony
Zespół QRS – poszerzony

Czas trwania >0,1s

A - blok lewej odnogi

B - czynny rytm komorowy

C - zespół preekscytacji

D - rytm stymulatora

zesp qrs poszerzony1
Zespół QRS – poszerzony
 • Blok śródkomorowy (blok odnogi, niezupełny blok odnogi, czasem blok wiązki, rozlany blok śródkomorowy,okołozawałowy)
 • Zespól preekscytacji
 • Przerost LK
 • Pobudzenia lub rytmy komorowe i nadkomorowe z aberracją
 • Pobudzenia wystymulowane
 • Hiperkaliemia
 • Hipotermia
 • Leki antyarytmiczne (amiodaron, chinidyna, prokainamid, propafenon) lub psychotropowe (imipramina, tiorydazyna)
zesp qrs wyd u enie czasu pobudzenia istotnego kom r
Zespół QRS – wydłużenie czasu pobudzenia istotnego komór

Odstęp od początku QRS do szczytu R >0,03s w odp PK i 0,05 LK

A – prawokomorowe odprowadzenia

B – lewokomorowe odprowadzenia

zesp qrs wyd u enie czasu pobudzenia istotnego kom r1
Zespół QRS – wydłużenie czasu pobudzenia istotnego komór
 • Odprowadzenia prawokomorowe
  • Całkowity lub niezupełny blok prawej odnogi
  • Przerost PK
  • Zespół preekscytacji
  • Zawał tylnej ściany
 • Odprowadzenia lewokomorowe
  • Całkowity lub niezupełny blok lewej odnogi
  • Przerost LK
  • Zespół preekscytacji
zesp qrs zaw lony
Zespół QRS – zawęźlony

Zawęźlenie w obrębie zespołu QRS widoczne przynajmniej w 2 odprowadzeniach

zesp qrs zaw lony1
Zespół QRS – zawęźlony
 • Bloki odnóg
 • Obwodowe ogniskowe utrudnienie przewodzenia śródkomorowego
 • Pobudzenia i rytmy komorowe
 • Arytmogenna dysplazja PK (fala epsilon V1-V3)
zesp qrs rozdwojony
Zespół QRS – rozdwojony

Obecność R i R’

zesp qrs rozdwojony1
Zespół QRS – rozdwojony
 • Niezupełny blok prawej odnogi
 • Wariant całkowitego bloku prawej odnogi
 • Ogniskowe zaburzenia przewodzenia śródkomorowego czasem wywołane przebytym zawałem serca
 • Pobudzenia i rytmy komorowe
zesp qrs fala delta1
Zespół QRS – fala delta
 • Zespół preekscytacji
 • Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
zesp qrs zmienne zespo y
Zespół QRS – zmienne zespoły

Okresowe zmiany ukształtowania w ciągłym zapisie EKG

zesp qrs zmienne zespo y1
Zespół QRS – zmienne zespoły
 • Intermitujące zaburzenia przewodzenia śródkomorowego
 • Intermitujący zespół preekscytacji
 • Pobudzenia lub rytmy komorowe oraz nadkomorowe z aberracją
 • Zmiana położenia serca w zależności od fazy oddechowej
zesp qrs naprzemienne zespo y
Zespół QRS – naprzemienne zespoły

Zmiana amplitudy i (lub) ukształtowania w co drugiej ewolucji

zesp qrs naprzemienne zespo y1
Zespół QRS – naprzemienne zespoły
 • Naprzemienne zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
 • Naprzemienny zespół preekscytacji
 • Wysiękowe zapalenie osierdzia lub nowotwór naciekający osierdzie (płyn w osierdziu)
 • Rytm bliźniaczy – bigeminia komorowa lub nadkomorowa z aberracją
zesp qrs niskie zespo y
Zespół QRS – niskie zespoły

Suma R i S < 5mm w kończynowych

lub < 10mm w przedsercowych

zesp qrs niskie zespo y1
Zespół QRS – niskie zespoły
 • Kardiomiopatie restrykcyjne
 • Płyn w osierdziu
 • Zaciskające zapalenie osierdzia
 • Niedoczynność tarczycy
 • Sporadycznie wariant EKG
zesp qrs wysoki za amek r w odp i iii avl avf v1 v5 v6
Zespół QRS – wysoki załamek R w odp. I-III, aVL, aVF, V1, V5, V6

R >20mm: I-III lub aVF;

R >11mm aVL;

R >26mm V5-V6;

R >7mm V1

A – przerost LK

B – przerost PK

zesp qrs wysoki za amek r w odp i iii avl avf v5 v6
Zespół QRS – wysoki załamek R w odp I-III, aVL, aVF, V5, V6
 • Przerost LK
 • Zespół preekscytacji
 • Zaburzenia przewodzenia w obrębie lewej odnogi
 • Pobudzenia i rytmy komorowe
 • Wariant prawidłowego EKG (młodzi, wysocy, szczupli)
zesp qrs wysoki za amek r w odp v1
Zespół QRS – wysoki załamek R w odp V1
 • Przerost PK
 • Zespól preeksycacji
 • Blok prawej odnogi
 • Dekstrowersja
zesp qrs za amek r s w odp v11
Zespół QRS – załamek R>S w odp. V1
 • Przerost lub ostre przeciążenie PK
 • Zespól preekscytacji
 • Zawał ściany tylnej
 • Zaburzenia przewodzenia w obrębie prawej odnogi
 • Rzadko –zaciskające zapalenia osierdzia
 • Nieprawidłowe położenie serca (przesunięcie w prawo lub skręcenie w lewo)
zesp qrs zesp si sii siii1
Zespół QRS – zespół SI-SII-SIII
 • Przerost PK
 • Rozedma płuc
 • Serce płucne
 • Wariant EKG
zesp qrs brak za amka q
Zespół QRS – brak załamka Q

Zespoły QRS bez „przegrodowych” załamków Q:

I i aVL oraz V5-V6

zesp qrs brak za amka q1
Zespół QRS – brak załamka Q
 • Zaburzenia przewodzenia w obrębie lewej odnogi
 • Zespól preekscytacji
 • Skręcenie osie serca w prawo
 • Wariant EKG
zesp qrs nieprawid owy za amek q
Zespół QRS – nieprawidłowy załamek Q

Czas trwania  0,04s

amplituda  1mm

załamek Q w odp. V1-V2

zesp qrs nieprawid owy za amek q1
Zespół QRS – nieprawidłowy załamek Q
 • Zawał serca
 • Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego (zapalenie, kardiomiopatia, nowotwór)
 • Kardiomiopatia przerostowa
 • Zespól preekscytacji
 • Dekstrokardia lub dekstrowersja
 • Ostre serce płucne
zesp qrs zespo y qs1
Zespół QRS – zespoły QS
 • Zawał serca
 • Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego
 • Zespól preekscytacji
 • Kardiomiopatia przerostowa
 • Blok lewej odnogi
 • Przemieszczenie serca (rozedma płuc, znaczny przerost LK)
 • Wariant EKG
zesp qrs nieprawid owa progresja za amk w r
Zespół QRS – nieprawidłowa progresja załamków R

Zmniejszanie się amplitudy R

w odp. V1-V3 (V4)

zesp qrs nieprawid owa progresja za amk w r1
Zespół QRS – nieprawidłowa progresja załamków R
 • Zawał ściany przedniej
 • Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego
 • Rozedma płuc
 • Blok lewej odnogi
 • Kardiomiopatia przerostowa
 • Wariant EKG
o elektryczna serca patologiczne odchylenie w lewo1
Oś elektryczna serca – patologiczne odchylenie w lewo
 • Blok przedniej wiązki
 • Zawał dolnej ściany
 • Zespół preekscytacji
o elektryczna patologiczne odchylenie w prawo1
Oś elektryczna – patologiczne odchylenie w prawo
 • Przerost PK
 • Zawał ściany bocznej
 • Blok tylnej wiązki
 • Zmiana pozycyjna
 • Dekstrokardia
o elektryczna o niezdefiniowana1
Oś elektryczna – oś niezdefiniowana
 • Niezdefiniowane zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
 • Przerost PK
 • Kardiomiopatia przerostowa
 • Zawał przednio-bocznej ściany serca
skr cenie serca dooko a d ugiej osi dekstrogyria1
Skręcenie serca dookoła długiej osi – dekstrogyria
 • Rozedma płuc
 • Blok przedniej wiązki
 • Zawał przednio-bocznej ściany
 • Zmiana pozycyjna (nieprawidłowa pozycja serca w klatce piersiowej)
skr cenie serca sinistrogyria1
Skręcenie serca - sinistrogyria
 • Przerost PK
 • Zupełny i niezupełny blok prawej odnogi
 • Zawał ściany tylnej
 • Zespół preekscytacji
 • Zaciskające zapalenie osierdzia
 • Zmiana pozycyjna (nieprawidłowa pozycja serca w klatce piersiowej)
odcinek st uniesienie
Odcinek ST – uniesienie

A – świeży zawał

B – zespól wczesnej repolaryzacji

C – wariant EKG

A B C

odcinek st uniesienie1
Odcinek ST – uniesienie
 • Ostre pełnościenne niedokrwienie mięśnia sercowego
 • Świeży zawał
 • Przebyty zawał (zwykle z dyskinezą,tętniakiem)
 • Zespół wczesnej depolaryzacji komór
 • Zwiększone napięcie układu przywspółczulnego (skośne do góry)
 • Zespół Brugadów (blok prawej odnogi bez zawału , uniesienie V1-V3)
 • Wariant EKG
odcinek st poziome obni enie
Odcinek ST – poziome obniżenie

A – niedokrwienie

B - naparstnica

odcinek st poziome obni enie1
Odcinek ST – poziome obniżenie
 • Niedokrwienie
 • Zawał bez załamka Q
 • Glikozydy naparstnicy
odcinek st obni enie sko ne do g ry1
Odcinek ST – obniżenie skośne do góry
 • Zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, metaboliczne
 • Niedokrwienie (obniżenie 1mm w odstępie 0,08s d końca QRS)
odcinek st obni enie sko ne do do u1
Odcinek ST – obniżenie skośne do dołu
 • Niedokrwienie
 • Przerost LK lub PK
 • Zaburzenia elektrolitowe
 • Glikozydy naparstnicy
 • Wtórne zmiany repolaryzacji (blok odnogi, zespół preekscytacji, pobudzenia ektopowe komorowe)
za amek t wysoki
Załamek T – wysoki

Amplituda >5mm: I, aVL, II, III, aVF; >10mm minimum 2 odp. przedsercowe

za amek t wysoki1
Załamek T – wysoki
 • Niedokrwienie serca
 • Hiperkaliemia
 • Zwiększona aktywność układu przywspółczulnego
 • Wariant EKG
za amek t dodatnio ujemny1
Załamek T – dodatnio ujemny
 • Niedokrwienie serca
 • Uszkodzenie mięśnia w stanach chorobowych
za amek t ujemno dodatni1
Załamek T – ujemno dodatni
 • Przerost PK i LK
 • Wtórne zmiany repolaryzacji
 • Wariant EKG
za amek t ujemny
Załamek T – ujemny

Przynajmniej w 1 z odp.:

I,II, aVF, aVL, V4-V6

za amek t ujemny1
Załamek T – ujemny
 • Niedokrwienie
 • Ewolucja zawału
 • Przeciążenie LK lub PK
 • Kardiomiopatie
 • Wtórne zmiany repolaryzacji
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Zapalenie osierdzia (późna faza)
 • Zaciskające zapalenie osierdzia
 • Zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, metaboliczne
 • Dekstrokardia
za amek t ujemny i szeroki gigantyczny1
Załamek T – ujemny i szeroki „gigantyczny”
 • Zespół długiego QT
 • Zawał bez załamka Q
za amek t rozdwojony1
Załamek T – rozdwojony
 • Zespół długiego QT
 • Wpływ leków antyarytmicznych i psychotropowych
 • Zespól poabstynencyjny
 • Uszkodzenie mięśnia w przebiegu chorób
 • Wariant EKG
za amek t naprzemienno amplitudy1
Załamek T – naprzemienność amplitudy
 • Ostre niedokrwienie
 • Świeży zawał
 • Wrodzony lub nabyty zespól długiego QT
za amek u wysoki
Załamek U – wysoki

Amplituda >2mm odp. przedsercowe prawokomorowe

>1mm pozostałe

za amek u wysoki1
Załamek U – wysoki
 • Hipokaliemia
 • Wolny rytm komór (hiperwagotonia, SSS, blok P-K)
 • Zwiększona aktywność α - adrenergiczna
 • Guz chromochłonny
 • Zespół długiego QT
 • Uszkodzenie mózgu lub opon mózgowych
 • Hipotermia
za amek u ujemny1
Załamek U – ujemny
 • Niedokrwienie
 • Przerost LK
odst p qt skr cony
Odstęp QT – skrócony

QTc = QT rzeczywisty(s)1(s) / RR (s)

wzór Bazzeta

odst p qt skr cony1
Odstęp QT – skrócony
 • Hiperkaliemia
 • Hiperkalcemia
 • Glikozydy naparstnicy
odst p qt wyd u enie1
Odstęp QT – wydłużenie
 • Niedokrwienie lub zawał
 • Wrodzone nieprawidłowości repolaryzacji
  • Zespół Jervella i Lang-Nielsena
  • Zespół Romano-Warda
 • Uszkodzenie mózgu lub opon mózgowych
 • Hipokaliemia
 • Hipokalcemia
 • Wpływ leków antyarytmicznych i psychotropowych
 • Wariant EKG