mazowiecka sie o rodk w doradczo informacyjnych w zakresie innowacji msodi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”. Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, UMWM. Realizacja projektu pilotażowego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”' - gomer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mazowiecka sie o rodk w doradczo informacyjnych w zakresie innowacji msodi
„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”

Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, UMWM

realizacja projektu pilota owego
Realizacja projektu pilotażowego
 • Odbiorcy projektu:przedstawiciele biznesu, nauki, sektora administracji, mieszkańcy Mazowsza,
 • Budżet projektu: 998 tys. PLN, okres realizacji: 01.2010 – 07.2011,
 • Projekt pilotażowy zakończył się 31 lipca br., osiągnięciem wszystkich zaplanowanych rezultatów.
wyniki projektu pilota owego
Wyniki projektu pilotażowego
 • Podniesienie świadomości dot. innowacyjności wśród ok. 150 uczestników/czek (…) – o 50%
wyniki projektu pilota owego1
Wyniki projektu pilotażowego
 • Poszerzenie wiedzy z dziedziny rozwiązań innowacyjnych oraz transferu technologii u 150 przedsiębiorców oraz 65 przedstawicieli JST
rekomendacje dla msodi
Rekomendacje dla MSODI
 • MSODI ma inicjować działania promocyjne, ukierunkowane na wzrost zainteresowania gospodarką innowacyjną, stymulowanie popytu na wszelkie informacje/doradztwo związane innowacjami, w szczególności:
  • działania proświadomościowe wśród przedsiębiorców,
  • zachęcanie i inicjowanie współpracy biznes – nauka,
  • prowadzenie aktywności upowszechniających i integrujących środowiska naukowe, instytucje działające na rzecz rozwoju innowacyjności;
 • MSODI ma stworzyć ofertę stanowiącą odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie informacji oraz doradztwa – uzupełnienie innych IOB działających na Mazowszu,
 • MSODI to przede wszystkim „publiczny broker” stymulujący innowacyjność w regionie.
msodi mazowiecka sie innowacji bud et projektu 11 615 300 pln okres realizacji 11 2011 12 2013
MSODI – Mazowiecka Sieć InnowacjiBudżet projektu:11 615 300 PLN, Okres realizacji:11.2011 – 12.2013.

11

co i dla kogo
Co i dla kogo?

Cele projektu

Wzrost zainteresowania innowacjami w sferze popytu i podaży

Nawiązanie współpracy pomiędzy MSODI i IOB, środowiskiem nauki i biznesu

Wyrównanie szans w subregionach w dostępie do wiedzy w zakresie innowacyjności

Grupy docelowe

Głównie mikro i małe przedsiębiorstwa

Pracownicy administracji publicznej

Studenci

planowane dzia ania 1
Planowane działania (1)
 • Organizacja infoseminariów oraz konferencji
   • Infoseminaria: m.in. ekoinnowacje, design/nowoczesne wzornictwo, zarządzenie innowacjami, open innovation, nowoczesny clustering, zewnętrzne źródła finansowania innowacji – fundusze zalążkowe (w latach 2011-2013 cykle infoseminariów w 6 miastach na Mazowszu – razem 125 infoseminariów),
   • Konferencje: spotkania ze znanymi naukowcami, forum kojarzenia partnerów, targi nauki i kooperacji, mazowieckie dni twórczości (każdy event raz w roku, w latach 2012-2013)
planowane dzia ania 2
Planowane działania (2)

2)Kampania informacyjno – promocyjna upowszechniająca transfer wiedzy i innowacji (dotarcie do 100 tys. osób)

Media relations, patronaty medialne, telekonferencje, artykuły sponsorowane

Filmiki „wirusowe”

Filmiki „wirusowe” rozsyłane w Internecie służące do edukowania w zakresie innowacji. Założeniem dla virali będzie nietypowe, oryginalne ukazanie innowacji.

Eventy promujące innowacyjność

Celem cyklicznych imprez (np. spotkań przedsiębiorców) będzie edukacja w zakresie innowacji i promocja postaw proinnowacyjnych. Eventy będą miały za zadanie promowanie innowacji samej w sobie. Podczas takich imprez wskazywane będą konkretne korzyści wynikające z innowacji. Eventy będą realizowane na terenie konkretnych miast regionu (Siedlce, Płock, Radom, Ciechanów, Ostrołęka, Warszawa).

planowane dzia ania 3
Planowane działania (3)
 • Nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, IOB z obszaru Mazowsza w postaci Mazowieckiego Forum Instytucji Wsparcia Innowacji
 • Prowadzenie portalu wiedzy nt. innowacyjności
 • Opracowania i publikacje – cykl poradników nt. innowacyjności
planowane dzia ania 4
Planowane działania (4)

3) Konkursy

Innowator Mazowsza (minimum 50 uczestników)

Pilotażowy konkurs grantowy (2013 r.) – wsparcie rozwoju współpracy pomiędzy biznesem a nauką

4) Wsparcie inicjatyw klastrowych

Opracowanie strategii rozwoju dla 5 strategicznych inicjatyw klastrowych

20 spotkań przedstawicieli grup branżowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych clusteringiem

planowane dzia ania 5
Planowane działania (5)
 • Opracowanie i stworzenie pakietu usług stanowiących ofertę MSODI w obszarach zarządzania innowacjami, zarządzania strategicznego poprzez m.in.:
  • analizę potrzeb doradczo-informacyjnych w zakresie innowacji (ekspertyza określająca (1) zasoby informacyjne, kompetencyjne, organizacyjne itd., niezbędne do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz (2) sposoby i warunki pozyskania tych zasobów,
  • analizę potencjału innowacyjności przedsiębiorstw – „audyt zasobów” przedsiębiorstw prowadzony pod kątem możliwości ich refiguracji, restrukturyzacji lub uzupełnienia mających na celu wzrost innowacyjności,
dzi kuj za uwag

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

www.msodi.mazovia.pl msodi@mazovia.pl

MSODI Ciechanów: msodi.ciechanow@mazovia.pl

MSODI Ostrołęka: msodi.ostroleka@mazovia.pl

MSODI Płock: msodi.plock@mazovia.pl

MSODI Radom: msodi.radom@mazovia.pl

MSODI Siedlce: msodi.siedlce@mazovia.pl

Dziękuję za uwagę