Universiteti planetar i tiran s
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

UNIVERSITETI PLANETAR I TIRANËS. FAKULTETI I EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SOCIALE. TEORI PERSONALITETI. Përgatiti: E dvaldo B e gotaraj. Kapitulli 1: Origjina e Psikologjisë së Personalitetit. Java e parë . E hë n ë 3 t e tor . Pak histori: origjina.... . Kultura greke Kultura perse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - golda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Universiteti planetar i tiran s
UNIVERSITETI PLANETAR I TIRANËS

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SOCIALE

TEORI PERSONALITETI

Përgatiti: Edvaldo Begotaraj

Kapitulli 1: Origjina e Psikologjisë së Personalitetit

Java e parë

Ehënë 3 tetor


Pak histori origjina
Pak histori: origjina....

 • Kultura greke

 • Kultura perse

 • Kultura egjiptiane

 • Kultura romake


Mesjeta
Mesjeta

 • Menjanohen bazat natyralistike

 • Introspektim dhe reflektim permes botes se brendshme


Epoka moderne
Epoka moderne

 • Ateizim i kultures

 • Iluminizmi


Galeni
Galeni

 • 4 tipa njerezore:

 • Sanguinj

 • Flegmatik

 • Kolerik

 • Melankolik


Shek 19
Shek. 19

 • Teorite sociologjike

 • Teorite filozofike

 • Teoria evolucioniste

 • Dy tradita

 • Psikologjike-empirike mjekesore-

  psikiatrike


Shek 191
Shek. 19

 • Heymans: taksonomiaeksperimentale

 • Wiersma: vleresimiikarakterit

 • Niveliisentimentalizmindjeshmerindaj

  aktivitetitstimulimittebrendshem

  dhetejashtem


Mcduogall
McDuogall

 • 8 gjendjehumori ne 3 dimensione

 • intensitetkembenguljeafektivitet


Personaliteti
Personaliteti

 • Studiuesi i pare i personalitetit: Gall

 • Allport: babai i psikologjise se personalitetit moderne

 • Psikanaliza e Freud

 • Brentano: psikologjia empirike

 • James: funksionalizmi


Wundt
Wundt

 • diferencimi i katër temperamenteve, kolerikut, flegmatikut, sanguinjit dhe melankonikut, mund të valorizohet në mënyrë te pershtatshme, nëse merren parasysh dy ligjet themelore të reagimit emocional:

 • Forca

 • Shpejtesia e ndryshimit te sentimenteve


Forca
Forca

 • sanguinj koleriket

 • Flegmatiket melankoliket


Shpejtesia e ndryshimit te sentimentit
Shpejtesia e ndryshimit te sentimentit

 • Koleriket flegmatiket

 • Sanguinjet melankoliket


Brentano
Brentano

 • Psikologjiaempirike

 • Vëmendja spostohet drejt procedimit dhe kompleksitetit të eksperiencës individuale


William james
William James

 • Teoria e funksionalizmit fenomenologjik

 • Pohon nevojën e adoptimit të një pozicionimi metodologjik empirik

 • Psikologjia është shkenca e fenomeneve mendore

 • Individi: njësi somato-psikike

 • Mendja është e karakterizuar kryesisht nga një orientim drejt një objektivi final. Qëllimi: përshtatja ndaj ambientit


William james1
William James

 • Veprimtaria mendore: një “rrjedhojë e vazhdueshme” që ndikon tek ndërgjegjia

 • Në çdo ndërgjegje personale, stadet e saj ndryshojnë vazhdimisht dhe kjo implikon, që edhe kur përjetojmë një fenomen në mënyrë të përsëritur, eksperimentojmë gjithnjë si të ishte për herë të parë dhe gjithmonë në mënyra të ndryshme


William james2
William James

 • Në vizionin e aktivitetit mendor të James u vihet rëndësi unitaritetit dhe totalitetit së psikes, si të themi një lidhje më e drejtpërdrejtë e eksperiencës subjektive me realitetin, në dallim nga elementarizmi i Wundt apo nga pozicioni i kompleksitetit të Brentanos.


Psikologjia dinamike e pierre janet
Psikologjiadinamike e Pierre Janet

 • Funksioni integrues është elementi thelbësor i personalitetit dhe manifestimet e ndryshme patologjike i korrespondojnë një dobësimi të fuqisë përmbledhëse të ndërgjegjes

 • Interes për psikopatologjinë

 • Interesa drejt problemeve të zhvillimit dhe funksionimit të personalitetit normal, fushës së afeksioneve dhe inteligjencës si edhe njëfarë interesi shkencor të influencës ndaj sociales


Psikologjia dinamike e pierre janet1
Psikologjiadinamike e Pierre Janet

 • Studim të sjelljes si rezultat i tendencës së psikes për të kryer aksione me kompleksitet relativisht diskret

 • Studioi dy forma të neurozës: histerinë dhe psikoasteninë, duke arritur të zhvillonte një teori dinamike të përbashkët bazuar mbi nocionet e forcës psikologjike dhe tensionit psikologjik


Psikologjia dinamike e pierre janet2
Psikologjiadinamike e Pierre Janet

 • Forcapsikologjike: rëndësi sasisë së energjisë psikike që përdoret në aktivitete të ndryshme

 • Tensioni psikologjik: rëndësi nivelit të organizimit dhe të sintezës që kryhet në këto aktivitete


Psikologjia dinamike e pierre janet3
Psikologjiadinamike e Pierre Janet

 • Mungesa e ekuilibrit midis forcës dhe tensionit psikologjik është përgjegjëse e dobësimit të ndërgjegjes, të humbjes së kohezionit të saj. Si rrjedhojë zhvillohen gjendje mendore të diferencuara që elaborohen në mënyrë autonome, në nivel të pandërgjegjshëm. Kjo dukuri është i ashtuquajturi fenomen i dopio personalitetit.


Psikologjia dinamike e pierre janet4
Psikologjiadinamike e Pierre Janet

 • Janet ka identifikuar tre nivele të tendencës: inferior, mesatar dhe superior. Nga gërshetimi i tyre ka arritur të nxjerrë nëntë lloje tendencash të vendosura në mënyrë hierarkike, nga ato thjesht pasqyruese, të ashtuquajturat, të “reflektimit”, tek ato “progresive”. Aktiviteti psikik, sipas Janet, rezulton nga ndërthurja e këtyre tendencave që mund të dalin në pah me forcë dhe tension të ndryshëm në rrethana të ndryshme.


Janet
Janet

 • 2 ndergjegje: normaledhedytesore


Fillimet moderne t psikologjis s personalitetit
Fillimet moderne të psikologjisë së personalitetit

 • Psikiatria

 • Psikologjiadinamike

 • Psikologjia e diferencaveindividuale

 • Psikanaliza

 • Historia e psikologjisë së personalitetit është zhvilluar kryesisht në 60-70 vitet e fundit


Shek 20
Shek.20

 • Studim i funksioneve dhe proceseve si perceptimi dhe përvetësimi tashmë jo më në mënyrë të izoluar por në kuadrin e një personaliteti global

 • 20-vjecari që përkon nga 1930 deri më 1950 është pikërisht periudha kur del në pah nevoja e një versioni integrativ dhe gjithëpërfshirës i disiplinës. Fillon dhe ravijëzohet rryma e psikologjisë së personalitetit, përkundrejt dy shkollave dominuese të momentit: bihejviorizmit dhe psikanalizës.


Shek 201
Shek. 20

 • Deklini: vitet ’50-’70

 • Në 1950 Sears e përmbledh psikologjinë e personalitetit në tre zona studimi:

 • struktura,

 • dinamika,

 • zhvillimi i karakteristikave dhe i motiveve.


Psikologjia e personalitetit
Psikologjia e personalitetit

 • Modalitetistrukturuarmendimi, ndjenjeaposjelljejeqekarakterizonllojin e pershtatjesdhestilin e jetes se njesubjekti. Rezultonngafaktorekonstitucionaletezhvillimitdheteeksperiencessociale

 • Personalitetistrukturohetmeskompromisitmendordhekontekstitambiental


Temperamenti
Temperamenti

 • Zanafillebiologjike e personalitetit, e kaluar ne nje dimension social

 • Tiparet: menyrakonstanteteperceptuari, raportuaridhetemenduarikundrejtambientitdhevetvetes


Paris
Paris

 • Modeli bio-psiko-social: origjinemultifaktoriale e personalitetit. Personalitetiperbehetngaelementeqeformojnemodelinbio-psiko-social

 • Mbitemperamentinndikojne a) temesuarit socio-kultural, b) zhvillimi bio-psikologjik, c) kontekstipsikoafektiv, teciletformojnetiparet e personalitetit. Aplifikimi I tiparevetepersonaltetit se bashku me aplifikimin e çrregullimitte 3 faktorevetesiperpermendur (qejanefaktore ne rrezik) formojneçrregullimet e personalitetit


Personaliteti1
Personaliteti

 • Eshteajoqenabashkon (elementeteperbashket per njeanalize me te mire) sidheajoqenabentendryshem (specificitet individual)