johdatus yhteiskuntapolitiikkaan
Download
Skip this Video
Download Presentation
Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan. Aika, paikka ja ilmoittautuminen maanantaisin ajalla 13.09.2009 - 18.10.2009 klo 16-18 (U35 ls ) Laajuus op: 3. Yhteiskuntapolitiikan laitos sl 2010. Ohjelma. 13.9. Keijo Rahkonen: Yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalipolitiikka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan' - golda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdatus yhteiskuntapolitiikkaan

Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan

Aika, paikka ja ilmoittautuminenmaanantaisin ajalla 13.09.2009 - 18.10.2009 klo 16-18 (U35 ls)Laajuus op: 3.

Yhteiskuntapolitiikan laitos sl 2010

Yhtpol johdantokurssi 2010

ohjelma
Ohjelma
 • 13.9. Keijo Rahkonen: Yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalipolitiikka
 • 20.9. J P Roos: Sosiaalipolitiikka
 • 27.9. Antti Karisto: Vanhenemisen tutkimus
 • 4.10. Anne Haila: Kaupunkitutkimus
 • 11.10. Janne Hukkinen: Ympäristöpolitiikka
 • 18.10. Ullamaija Seppälä: Sosiaalipolitiikka

Yhtpol kurssi 2010

suoritustavat
Suoritustavat
 • Luentopäiväkirja. Opiskelijat, jotka suorittavat johdatus yhteiskuntapolitiikkaan kurssin myös osana muita opintojaan, kirjoittavat esseen.
  • Esseestä on sovittava etukäteen sosiaalipolitiikan perusopintokokonaisuusmerkinnästä vastaavan opettajan kanssa
 • Pituus 1-2 liuskaa/luento
 • Jätetään seuraavan luennon pitäjälle
 • Vähintään 4 luennon luentopäiväkirja

Yhtpol kurssi 2010

sosiaalipolitiikka
Sosiaalipolitiikka
 • Sosiaalipolitiikka historiallisesti: sosiaaliset ongelmat ja niiden (käytännöllinen) ratkaiseminen
 • Työväenkysymys ja sosiaalinen kysymys
 • Mitä tehdä kun ihmiset eivät pärjää omin avuin vaan tarvitsevat muiden (yhteiskunnan) apua?
 • Syyt voivat olla yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä, yksilöllisiä, mutta olennaista on, että yhteiskunta antaa tukea

Yhtpol kurssi 2010

sosiaalipolitiikan monitieteisyys
Sosiaalipolitiikan monitieteisyys
 • Sosiologia teoriaperustana: yleinen teoria yhteiskunnasta
 • Taloustiede: aikaisemmin tärkeä
 • Psykologia
 • Politiikkatiede, valtio-oppi
 • Oikeustiede
 • ongelmana tieteiden jatkuva eriytymisprosessi ja erikoistuminen
 • vastavirta: ympäristötutkimus, kaupunkitutkimus, evoluutioteoria

Yhtpol kurssi 2010

sosiaalipolitiikan peruskysymys
Sosiaalipolitiikan peruskysymys
 • Yhteiskunnan huono-osaisten auttaminen pärjäämään riittävän hyvin
 • Sen selittäminen miksi jotkut eivät pärjää
 • Millä keinoin ihmiset voisivat pärjätä paremmin, mitä yhteiskunta voi tehdä?
 • Tieteellisempi muotoilu: kysymys hyvin- ja pahoinvoinnista, sen syistä JA jakautumisesta
 • Keinoista vaikuttaa hyvin- ja pahoinvointiin
 • Voiko niihin vaikuttaa? Kumpaan?

Yhtpol kurssi 2010

hyvinvointi
Hyvinvointi
 • Terveys
 • Sosiaaliset suhteet
 • Työ ja toimeentulo
 • Asuminen
 • Tarpeelliset tavarat
 • Ympäristö
 • koulutus
 • Suomi näillä mittareilla paras!

Yhtpol kurssi 2010

pahoinvointi
Pahoinvointi
 • Ei hyvinvoinnin peilikuva, ei 100% korrelaatio
 • Ei sama asia kuin köyhyys tai kurjuus
 • Puutteen kokemus
 • Ratkaisemattomat ongelmat
 • Ahdistus
 • Suomi samanaikaisesti hyvinvoiva ja pahoinvoiva maa!

Yhtpol kurssi 2010

onnellisuus
Onnellisuus
 • Eri asia kuin hyvinvointi
 • Yksi määritelmä: tehdä asioita joista pitää, niiden kanssa joista pitää…
 • Onnellisuus ei seuraa tuloja, mutta ei ole niistä riippumatonkaan (raja n 5000 €/kk)
 • Onnellisuus on myös temperamenttikysymys
 • Onnellisuus ei missään nimessä hetkellinen asia (euforia, ”miltä nyt tuntuu”)

Yhtpol kurssi 2010

k yhyysongelma
Köyhyysongelma
 • kurjuuden poistaminen sosiaalipolitiikan päätehtävänä, ei onnen lisääminen?
 • kuka on köyhä: tosi vaikea kysymys!
 • suhteellinen ja absoluuttinen köyhyys
 • tuloerot vs. minimitaso kriteerinä
 • absoluuttinen minimi ja ”suhteellinen” minimi: nälkä vs. kohtuus

Yhtpol kurssi 2010

k yhyysmittarit
Köyhyysmittarit
 • Absoluuttinen köyhyys: tuloilla ei saa edes perustoimeentuloa
 • Suhteellinen köyhyys: köyhä jos tulot 40-60 pros alle keskitulosta (mediaani, kulutusyks kohden)
 • mitä asioita pitää olla ja mitä on: deprivaatio
 • oma kokemus siitä onko köyhä (rahat eivät riitä toimeentuloon)
 • toimeentuloasiakkuus
 • Velkaantuminen
 • Köyhyydellä monia ulottuvuuksia!

Yhtpol kurssi 2010

suomessa tulok yhyys on kasvanut
Suomessa tuloköyhyys on kasvanut

Vertailukelpoisissa maissa suhteellisen tuloköyhyyden kasvu on ollut Suomessa

 • keskimääräistä nopeampaa vuosina 1991-2000.
 • Mutta jatkuu edelleen ja tod näk nopeutunut 2008-

Kriteerinä on väestön osuus, jolla kotitalouden vertailukelpoiset käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 % mediaanikotitalouden tuloista.

Yhtpol kurssi 2010

tulonjaon kehitys
Tulonjaon kehitys
 • Suomessa tulonjako tasaisinta 70- ja 80-luvuilla
 • Sitä ennen paljon köyhiä ja vähän kohtuurikkaita
 • Nyt paljon äärimmäisen rikkaita jotka vaikuttavat tulonjakoon eniten
 • Iso laadullinen muutos

Yhtpol kurssi 2010

tuloerojen kasvu
Tuloerojen kasvu
 • 1970-1980-luvulla kaikkein tasaisin tulonjako
 • Nyt tilanne on räjähtänyt käsiin
 • Myös Suomessa!
 • Suomi ei enää ole se tasa-arvoinen maa joka se on ollut
 • Verouudistuksilla dramaattiset seuraukset: pääomatulojen tasaverotus ja omaisuusveron poisto teki rikkaista tosi rikkaita

Yhtpol kurssi 2010

onko suomi pohjoismainen hyvinvointivaltio
Onko Suomi Pohjoismainen hyvinvointivaltio?
 • sosiaalipolitiikan päivien keskustelu: on ja ei
 • kysymykset: mikä on pohjoismainen hyvinvointivaltio (kriteerit)?
 • miten Suomi nämä täyttää/on täyttänyt
 • onko ”hyvinvointivaltio” oikea termi?
 • onko kysymys ylipäänsä oikein asetettu

Yhtpol kurssi 2010

universaalisuus
Universaalisuus?
 • Kaksi merkitystä:
 • 1. Kaikilla oikeus samoihin etuuksiin
  • Esimerkiksi kansaneläke tai lapsilisä
  • Tai perustulo!
  • Toimiva malli kun vallitsee tasa-arvo
 • 2. Kaikilla oikeus etuuksiin jotka ovat suhteessa aikaisempaan tulotasoon: suhteellinen universaalisuus
  • Työsuhde-eläke
  • Työttömyysturva
 • Tällä hetkellä päämuotona suhteellinen universaaliusus jolloin ulkopuolelle jäävät vain järjestelmät jotka rajaavat mukaanpääsyä (USA:n sairausvakuutus)

Yhtpol kurssi 2010

sosiaalipolitiikan perusregiimit
Sosiaalipolitiikan perusregiimit
 • (Esping-Andersen: Three Worlds of Welfare Capitalism)
 • liberaali (esim Englanti, Viro),
 • sosiaalidemokraattinen(Pohjoismaat, Hollanti)
 • konservatiivinen (Ranska, Saksa)
 • muodostaa pohjan lukuisille eri jaotteluille: sisäiset eriytymiset ja konvergenssit
 • Miksi näin isoja eroja Euroopassa?

Yhtpol kurssi 2010

liberaalin ja pohjoismaisen mallin vertailu
LIBERAALI

Perhe marginaalinen

Markkinat keskeisiä

Valtio marginaalinen

Solidaarisuus yksilöllistä

Dekommodifikaation aste pieni = sosiaaliset oikeudet ovat kauppatavaraa

POHJOISMAINEN

Perhe marginaalinen

Markkinat ei tärkeitä.

Valtio keskeinen

Solidaarisuus universaalista

Dekommodifikaation aste suuri

Liberaalin ja pohjoismaisen mallin vertailu

Yhtpol kurssi 2010

pohjoismaisen ja konservatiivisen mallin vertailu
Pohjoismaisen ja konservatiivisen mallin vertailu
 • POHJOISMAINEN
 • Perhe marginaalinen
 • Markkinat ei tärkeitä.
 • Valtio keskeinen
 • universaalisuustavoite
 • Solidaarisuus universaalista
 • Dekommodifikaation aste suuri
 • Asuminen perusteena
 • KONSERVATIIVINEN
 • Perhe keskeinen
 • Markkinat vähemmän tarkeitä kuin lib mallissa
 • Valtio keskeinen
 • Kirkko keskeinen
 • Solidaarisuus velvoittavaa
 • Dekommodifikaation aste suuri
 • Työsuhde perusteena

Yhtpol kurssi 2010

sosiaalipolitiikan perustelut
Sosiaalipolitiikan perustelut
 • Sosiaalipoliittista toimintaa perustellaan mm. seuraavilla tavoilla jotka eivät sulje pois toisiaan:
 • Vähäosaisia ei saa jättää oman onnensa nojaan vaan parempiosaisilla on moraalinen velvollisuus auttaa (kirkko, liberaalikapitalismi)
 • Sosiaalipolitiikka on taloudellisesti tehokasta, se tuottaa luottamusta ja taloudellista kasvua (Pekka Kuusi)
 • Kapitalismi ei pysyisi pystyssä ilman sosiaalipolitiikkaa: luokkataistelu
 • Seuraava perustelu on sen sijaan hyvin harvinainen: sosiaalipolitiikka kuuluu ihmisluontoon! (Westermarck)

Yhtpol kurssi 2010

v h osaisten auttaminen
Vähäosaisten auttaminen
 • Niillä ihmisillä joilla on ollut elämässä parempi ”onni”, jotka ovat menestyneet taloudellisesti, on
 • Moraalinen velvoite auttaa vähempiosaisia ihmisiä
 • Tämä on yksilöllinen velvoite, eikä koske niinkään yhteisöä (so. ei julkista sosiaalipolitiikka)
 • Kuitenkin valtiolle hyväksytään vaikkapa katolisessa kirkossa tietty rooli, jossa perusteena on juuri moraalinen velvoite

Yhtpol kurssi 2010

taloudellinen tehokkuus
Taloudellinen tehokkuus
 • Keynesiläinen perustelu: jos kulutuskysyntää lisätään, niin se edesauttaa taloudellista kasvua (Pekka Kuusi)
 • Kun tuetaan köyhiä, niin raha menee kulutukseen
 • Mutta myös muut sosiaalipoliittiset toimet: terveys, päivähoito, koulutus jne. tekevät väestöstä tehokkaampaa ja työkykyisempää
 • Tasa-arvo lisää myös taloudellista tehokkuutta
 • Luottamus merkittävä tekijä (Helkama)
 • Uusliberalismi on hylännyt kaiken tämän

Yhtpol kurssi 2010

luokkataistelu
Luokkataistelu
 • Sosiaalipolitiikka on syntynyt työväenliikkeen ja nousevan kapitalismin yhteentörmäyksestä: työväenliike uhkasi kapitalismin perusteita joten sen piti ryhtyä toimiin edes jonkinlaisen minimiturvan antamiseksi
 • Näin valtio toteutti vähitellen sosiaalipoliittisia uudistuksia joiden tarkoituksena oli vähentää tätä uhkaa
 • Siis antaa työväenluokalle jotain menetettävää
 • Eläke ja tapaturmavakuutus aika hyviä!
 • (Bismarck!)

Yhtpol kurssi 2010

evoluutioperustelu altruismi
Evoluutioperustelu: altruismi
 • Sosiaalipolitiikka on ihmisluontoon kuuluvan sosiaalisuuden yksi muoto
 • Sosiaalinen altruismi on ihmisen perusominaisuuksia
 • Evoluution tuote: sopeuma
 • Yhteiskunnan perusmääritelmä: ihmiset jotka auttavat toisiaan, muodostavat yhteiskunnan (perhe, suku, heimo…)
 • Altruismin lähtökohta on sukulaisuus, geneettinen itsekkyys
 • ”Oikeaa”, täysin pyyteetöntä altruismia ei ehkä olekaan

Yhtpol kurssi 2010

auttaminen ei kuitenkaan itsest n selv
Auttaminen ei kuitenkaan itsestään selvää
 • Ihminen joka auttaa jotain toista ihmistä tilanteessa jossa hänen olisi edullisinta olla auttamatta, on altruisti.
 • Esim. kun junassa joku häiriköi ja uhkailee vierustoveria, niin useimmat ihmiset eivät auta. Sen sijaan jos kolme neljä tyyppiä on yhdessä valmiita auttamaan niin … Toisaalta tällöinkin kannattaa lipsua joukosta koska kaverilla voi olla vaikka puukko hihassaan (free rider-ongelma)
 • Rankaisu selittää osittain. Tilanteessa jossa olisi helppoa olla free rider, mutta jos siitä seuraa että saa rangaistuksen niin on parempi olla mukana.
 • Tietenkään sellainen ihminen ei ole altruisti joka auttaa vain koska on pakko tai pelkää toisia!

Yhtpol kurssi 2010

the spirit level tasa arvon henki
The spirit level - tasa-arvon henki
 • Wilkinson-Pickett: Spirit level: Why more equal societies almost always do better 2009
 • Tasa-arvon henki: miksi tasa-arvoiset yhteiskunnan pärjäävät paremmin lähes aina
 • Tärkeä kirja, ilmestynyt jo ruotsiksi, hurjasti keskustelua aiheesta, jopa Suomessa
 • Suomi (onneksi) mukana vertailuissa

Yhtpol kurssi 2010

perustulos
Perustulos
 • Mitä tasa-arvoisempi maa, sitä paremmin kaikki voivat: terveys, elinikä, lapsikuolleisuus, luottamus, lihavuus, rikokset, koulutus, jopa jätteiden lajittelu
 • Rikkaus sinänsä ei ole olennaista vaan tasa-arvo paljon tärkeämpi!
 • Köyhäkin maa voi pärjätä, jos se on tasa-arvoinen

Yhtpol kurssi 2010

terveys
Terveys
 • Mitä eriarvoisempi maa, sitä enemmän terveys- ja sosiaalisia ongelmia
 • Sitä alhaisempi elinikä samalla tulotasolla
 • Sitä suurempi lapsikuolleisuus
 • Sitä enemmän liikalihavuutta

Yhtpol kurssi 2010

koulutus
Koulutus
 • Mitä eriarvoisempi yhteiskunta, sitä heikommat luku- ja matematiikkataidot
 • Suomi tässä absoluuttista huippua
 • USA pärjää surkeasti
 • MUTTA tieteessä tilanne on ikävä kyllä toinen!
 • Suomessa 1 Nobel, USAssa n 200…

Yhtpol kurssi 2010

v kivalta
Väkivalta
 • Mitä eriarvoisempi maa, sitä enemmän väkivaltaa
 • Suomi poikkeaa tässä oman viiteryhmänsä maista: viina
 • Mutta kun kysytään lapsilta tilanne on selvä: mitä enemmän eriarvoisuutta sitä enemmän tappelua, kiusaamista, epäystävällisyyttä

Yhtpol kurssi 2010

kysymyksi
Kysymyksiä
 • Mikä on kausaalisuhde: tuottaako hyvinvointi tasa-arvoa vai päinvastoin (korrelaatio EI kerro kausaalisuhdetta)
 • Parantaako tasa-arvo kaikkien asemaa ja voivatko rikkaat myös paremmin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa? Kyllä ja ei.
 • Voiko kehityksen suuntaa kääntää ja lisätä tasa-arvoa?

Yhtpol kurssi 2010

yhteiskuntatieteiden perusongelma
Yhteiskuntatieteiden perusongelma
 • Yhteiskuntatieteiden merkitys on supistunut, koska ne eivät tutki relevantteja ongelmia konkreettisesti
 • Ne rakastavat hyödyttömiä käsitteitä, sosiaalista konstruktiota, erilaisia keinotekoisia asetelmia (refleksiivisyyttä, ”toista” tietoa, riskiä ym.).
 • Ne eivät kysy kiinnostavia, selkeitä kysymyksiä
 • Ne eivät anna konkreettisia vastauksia
 • Ne eivät edes yritä testata mahdollisia teorioitaan
 • Ne eivät tuota kasautuvaa tietoa
 • Ne torjuvat uuden relevantin tutkimustiedon muista tieteistä, erityisesti biologiasta

Yhtpol kurssi 2010

yhteiskuntatiede vs luonnontiede
Yhteiskuntatiede vs. luonnontiede
 • Luonnontiede: laboratoriotutkimusta, kausaalista selittämistä, luonnonlakien löytämistä
 • Yhteiskuntatiede: ymmärtämistä, tulkintaa, kuvailua
 • Siis kaksi aivan erilaista asiaa?
 • EI, vaan samoja ilmiöitä eri suunnista lähestyviä
 • Tieteen perusperiaate: jäsentää ja SELITTÄÄ todellisuutta koskevia havaintoja!
 • Tiede kehittyy ja kasautuu: ei siis joka hetki uusia aloituksia ja muoteja
 • Yhteiskuntatieteelliset selitykset siirtyvät luonnontieteisiin uutena muotina: Science-technology studies...

Yhtpol kurssi 2010

konsilienssi reduktionismi
Konsilienssi/reduktionismi
 • tieteiden hierarkia: Theory of Everything (TOE) fysiikka, kosmologia, biologia …
 • kaikki noudattaa fysiikan lakeja…
 • Konsilienssi vs reduktionismi: tieteiden tulee olla yhteensopivia, ei toisiinsa tyhjentyviä. Sosiologiset väittämät eivät voi olla ristiriidassa fysiikan tai biologian kanssa
 • Emergenssi: uusi tiede tuottaa aivan uusia tuloksia jotka eivät redusoidu toiseen tieteeseen: emergenssiä ei oikeastaan ole tai se on ns. tyhjä selitys!
 • Emergentti ilmiö on toki eräänlainen hyppäys, mutta kyllä sillekin selitys löytyy!

Yhtpol kurssi 2010

ihminen moraalisena olentona
Ihminen moraalisena olentona
 • Vanha keskustelu: onko ihminen syntyessään hyvä, paha vai tyhjä taulu johon yhteiskunta piirtää moraalin?
 • Evoluutioteorian vastaus: ihmisellä on jo geeneissään, darwinilaisen luonnonvalinnan tuloksena taipumus yhteistyöhön, tasa-arvoisuuteen, lojaliteettiin
 • Ilman yhteistyötä ei olisi ihmistä lajina
 • Kiistanalainen teoria: sitä vastaan on asetettu geenin itsekkyysteoria, jonka mukaan yksilöllinen itsekkyys riittää selittämään myös yhteistoiminnan synnyn (Mandeville)
 • Yhteiskuntatieteilijälle kumpikin on tietenkin kauhistus

Yhtpol kurssi 2010

evoluutioteorian ja yhteiskuntatieteiden yhteys
Evoluutioteorian ja yhteiskuntatieteiden yhteys:
 • voidaan torjua suuri määrä spekulaatioita:
 • esimerkiksi lapsuuden synty 1800-luvulla!
 • miksi insesti on universaalisti kielletty
 • Miksi lika on vastenmielistä
 • Perheen pysyvyys ja muuttumattomuus
 • Perheen alkuperä ja sen merkitys
 • Erittäin toimivia selityksiä myös nykyään
 • Kaiken kaikkiaan: evoluutioteoria edustaa sitä mikä on pysyvää, ja jonka varaan voi rakentaa nykytutkimuksen
 • Ihmisluonto, ihmisten väliset perussuhteet ja lainalaisuudet

Yhtpol kurssi 2010

loppu
LOPPU
 • Toimittakaa kaikki loput päiväkirjat Ullamaija Seppälälle viimeistään maanantaina 25.10!
 • Merkitkää selvästi kenen luennolta
 • Tulokset marraskuun puoleenväliin mennessä
 • Hyvää jatkoa!

Yhtpol kurssi 2010

ad