johdatus vertailevaan oikeustieteeseen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JOHDATUS VERTAILEVAAN OIKEUSTIETEESEEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
JOHDATUS VERTAILEVAAN OIKEUSTIETEESEEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 135

JOHDATUS VERTAILEVAAN OIKEUSTIETEESEEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 356 Views
 • Uploaded on

JOHDATUS VERTAILEVAAN OIKEUSTIETEESEEN. Prof. Heikki Pihlajamäki 27.1. – 7.2.2014 . Kurssin rakenne. 1. Vertailevan oikeustieteen historia, tarve ja merkitys 2. Vertailevan oikeustieteen menetelmät ja käsitteet I 3. Vertailevan oikeustieteen menetelmät ja käsitteet II

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JOHDATUS VERTAILEVAAN OIKEUSTIETEESEEN' - robbin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdatus vertailevaan oikeustieteeseen

JOHDATUS VERTAILEVAANOIKEUSTIETEESEEN

Prof. Heikki Pihlajamäki

27.1. – 7.2.2014

kurssin rakenne
Kurssin rakenne
 • 1. Vertailevan oikeustieteen historia, tarve ja merkitys
 • 2. Vertailevan oikeustieteen menetelmät ja käsitteet I
 • 3. Vertailevan oikeustieteen menetelmät ja käsitteet II
 • 4. Oikeusperhejaottelut I
 • 5. Oikeusperhejaottelut II
 • 6. Länsimainen oikeus: Mannermainen oikeus – common law
 • 7. Islamilainen oikeus
 • 8. Kiinalainen oikeus
 • 9. Kertaus
 • 10. Luentokuulustelu
kurssin tavoitteet
Kurssin tavoitteet
 • Vertailevan oikeustieteen historia, kehitys ja asema oikeustieteiden perheessä
 • Vertailevan oikeustieteen menetelmät
 • Oikeusperhejaot ja niiden ongelmat
 • Perustiedot keskeisistä suurista oikeusjärjestyksistä
 • Perehtyminen tieteellisiin teksteihin
 • Suullinen ilmaisu
luentokuulustelut
Luentokuulustelut
 • Pe 7.2.2014 klo 13-15 (P II)
 • Uusinta: pe 14.2.2014 klo 16-18 (PIV)
lukutekstit
Lukutekstit
 • EsinÖrücü: ”What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion” (2008), http://www.ejcl.org/121/art121-15.pdf (luentokerraksi 4; 30.1.2014)
 • Pierre Legrand: ”European Legal Systems AreNotConverging” (1996) http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FILQ%2FILQ45_01%2FS0020589300058656a.pdf&code=64b81dac77ef5e5a4c8f885f98070afa (luentokerraksi 6; 3.2.2014)
 • Carl F. Minzner, China'sTurnAgainstLaw, 59 American Journal of ComparativeLaw 935 (2011) (luentokerraksi 8; 5.2.2014)
vertailevan oikeustieteen historia 1
Vertailevan oikeustieteen historia 1
 • Montesquieu, Lakien henki (1748), kirja 14:

ilmaston ja maantieteen vaikutus kansojen lakeihin

 • 1800-luku: iuscommuneväistyy, kansalliset oikeusjärjestykset
 • Läntisen maailman yhdensuuntainen kehitys
 • Kodifikaatiot
 • Lainsäätäjien yhteistyötarpeet
 • Taksonomia: kasvitiede (Carl von Linné), anatomia (Georges Cuvier), vertailevakielitiede, vertailevabiologia
 • Darwinismi
 • ,
slide8
Charles de Montesquieu, The Spirit of Laws(1748), Book XIV: Of Laws in Relation to the Nature of the Climate
 • General Idea.If it be true that the temper of the mind and the passions of the heart are extremely different in different climates, the laws ought to be in relation both to the variety of those passions and to the variety of those tempers.

10. Of the Laws in relation to the Sobriety of the People.In warm countries the aqueous part of the blood loses itself greatly by perspiration; it must therefore be supplied by a like liquid. Water is there of admirable use; strong liquors would congeal the globules of blood that remain after the transuding of the aqueous humour. In cold countries the aqueous part of the blood is very little evacuated by perspiration. They may therefore make use of spirituous liquors, without which the blood would congeal. They are full of humours; consequently strong liquors, which give a motion to the blood, are proper for those countries. The law of Mahomet, which prohibits the drinking of wine, is therefore fitted to the climate of Arabia: and indeed, before Mahomet's time, water was the common drink of the Arabs. The lawwhich forbade the Carthaginians to drink wine was a law of the climate; and, indeed, the climate of those two countries is pretty nearly the same. Such a law would be improper for cold countries, where the climate seems to force them to a kind of national intemperance, very different from personal ebriety.

vertailevan oikeustieteen historia 2
Vertailevan oikeustieteen historia 2
 • Pariisin konferenssi (1900)
 • Vertaileva oikeustiede oppialana syntyy: aluksi pyrkimys universaaliin oikeuteen, oikeuden harmonisointi (Raymond Saleilles, ÉdouardLambert)
 • Institutpourl’unification du droitprivé(UNIDROIT, 1926)
 • Julkaisut
 • Vrt. modernin kv. oikeuden synty samoihin aikoihin (n.1870-1920)
vertailevan oikeustieteen historia 3
Vertailevan oikeustieteen historia 3
 • Toisen maailmansodan jälkeen harmonisoinnista pluralismiin; erojen ymmärtäminen ja selittäminen
 • Vertailevan oikeustieteen merkitys vähenee: mihin me kuulumme, keitä me olemme?
 • ”Black-letter comparisons”
 • ”Colleagues are not interested in foreign law; students are ethnocentric boors; the bar consists of monolingual hicks; deans won´t finance foreign travel, nobody will take Comparative Law” (Esin Örücü, 2004)
vertailevan oikeustieteen historia 4 country western
Vertailevan oikeustieteen historia 4: Country & Western
 • Kansallisvaltion oikeus tutkimuskohteena
 • Länsimaat
 • Erot ja samanlaisuudet common lawn ja romaanis-germaanisen oikeuden välillä
 • Painotus yksityisoikeudessa
 • Painotus oikeustieteessä
 • Deskriptiivistä
vertailevan oikeustieteen historia 5
Vertailevan oikeustieteen historia 5
 • 1990-luvulta alkaen uuteen nousuun
 • Berliinin muurikaatuu (1989)
 • Euroopan yhdentyminen
 • Globalisaatio: talous, ihmisoikeudet
 • Kv. kauppaoikeus (uusi”lexmercatoria”)
 • Kv. soft law: UNIDROIT-periaatteet (Int. Institute for the Unification of Private Law,1994), PECL (Principles of European ContractLaw, 2002)
vertailevan oikeustieteen merkitys ja tarve
Vertailevan oikeustieteen merkitys ja tarve
 • Kansainvälistyminen: käytännön yhteydet
 • Lainsäädännön yhtenäistäminen
 • Kansallisen lainsäädännön tieteellinen tutkimus; voimassaolevan oikeuden sisällönselvittäminen
 • Oikeustiedekansainvälisenäyhteiskuntatieteenä: eikansallisesti ”puhtaita” oikeusjärjestyksiä
 • Eettinen näkökulma: vieraiden kulttuurien ymmärtäminen

Basil Markesinis: ”the spirit of open-mindedness and internationalism”

mit oikeusvertailu on
Mitä oikeusvertailu on?
 • Funktionalismi (Ernst Rabel): praesumptiosimilitudinis
 • Erojen ja yhtäläisyyksien selittäminen ja ymmärtäminen, ehkä myös
 • Käytännölliset johtopäätökset: lainsäätäjä, käytännön juristit
 • Oikeusvertailu perinteisessä, tiukassa merkityksessä
 • Oikeusvertailu laajassa merkityksessä: kansallinen/alueellinen oikeus kv. kontekstissa
vertailevan oikeustieteen suhde muihin tieteisiin
Vertailevan oikeustieteen suhde muihin tieteisiin
 • Oikeusdogmatiikka vs. oikeuden yleistieteet
 • Vertailevan oikeustieteen lähestymistavat oikeusdogmaattisia, -historiallisia, -sosiologia, -teoreettisia tai -taloustieteellisiä
 • Oikeusvertailu ja -oikeushistoria: erottamattomat kaksoset
 • Itsenäinen tieteenala vai metodi? Oikeuden kansainvälistyminen vie kohti jälkimmäistä
perusk sitteit
Peruskäsitteitä:
 • tertiumcomparationis = yhteinen tekijä oikeusjärjestyksien välillä
 • oikeusryhmä, oikeusperhe = oikeusjärjestysten luokittelutapa yhteisten nimittäjien perusteella
 • reseptio = vieraan oikeuden omaksuminen muualla
 • oikeudellinen siirrännäinen (legaltransplant) Alan Watson (1974) = oikeudellinen normi, instituutio tms., joka otettu käyttöön toisessa järjestelmässä
oikeusvertailu ja oikeuskieli
Oikeusvertailu ja oikeuskieli
 • erityiskieli (jopa eri kuin paikallinen kieli): sanakirjat joskus harhaanjohtavia
 • Esim. equity, common law, civillaw
 • edellytys kielen ja käsitteistön hallinta
 • samojen käsitteiden ja instituutioiden erot: esim. valitus, notaari, guiltyplea - confession
 • kielellinen ja oikeudellinen dominanssi

UgoMattei. "Why the Wind Changed: Intellectual Leadership in Western Law“, The American Journal of Comparative Law 42 (1994).

oikeudelliset siirr nn iset
Oikeudelliset siirrännäiset
 • legaltransplant(Alan Watson)
 • lääketieteestä lainattu ilmaisu → elinsiirto
 • onnistunut siirrännäinen alkaa kasvaa uudessa ruumiissa

→ tulos riippuu vastaanottajakehosta

→ saattaa muuttaa muotoaan

 • tietoinen/tiedostamaton
esimerkkej oikeudellisesta siirr nn isest
Esimerkkejä oikeudellisesta siirrännäisestä
 • Yhdysvaltain oikeuden hegemonia toisen maailmansodan jälkeen: oikeudelliset ideologiat (oikeusrealismi, oikeustaloustiede)
 • vakuusjärjestelyt, patenttioikeus, välimiesmenettely,
 • Juristikoulutus
 • Asianajotoiminta
 • Akkusatorinen rikosprosessi
 • Valamiehistöt
 • Lakien perustuslainmukaisuuden kontrolli (judicialreview)
 • Oikeusjärjestelmien amerikkalaistuminen?
esimerkki plea bargaining
Esimerkki: pleabargaining

- Syytteestä sopiminen (förhandlingomerkännande)

 • Yhdysvaltain rikosprosessi akkusatorinen: syyttäjän ja syytetyn ”kaksintaistelu”, valamiehistö, sjän ja styn oikeus määrätä laajemmin ”riidan” kohteesta
 • Eurooppalaisen rikosprosessin juuret inkvisitorisessa menettelyssä: tavoitteena materiaalinen totuus, virkamiespainotteisuus
esimerkki plea bargaining1
Esimerkki: pleabargaining
 • Pleabargainingomaksuttu mm.: Saksa (Absprachen, 1970-l/2009), Ranska (composition, 1999; comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , 2004)), Italia (pattegiamento, 1989), Argentiina (procedimientoabreviado, 1997)
 • Kaikissa hieman erilainen versio alkuperäisestä mallista
 • Kaikki maat edustavat mannermaista inkvisitorista perinnettä
plea bargaining saksa absprachen
Pleabargaining: Saksa (Absprachen)
 • 1970-luvulla kehittyi käytännössä menettelyksi, johon alkoivat osallistua tuomari, syyttäjä tai asianajaja: syytetty tunnustaa ainakin osaksi
 • Ei korvaa oikeudenkäyntiä, mutta lyhentää
 • Taustalla pitkät oikeudenkäynnit talous-, ympäristö- ja huumerikoksissa
 • Sopimus julkistettava oikeudenkäynnissä, tuomari yleensä aktiivinen osapuoli
 • 2009 rikosprosessilakiin
plea bargaining ranska
Pleabargaining: Ranska
 • Ranska (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 1999, 2004): max. 1 vuosi vankeutta in abstracto, tuomarin hyväksyntä.
 • Tunnustus + sakko/aseenkantoluvan tms. menetys/yhdyskuntapalvelu tms. – ei rikosoikeudenkäyntiä
plea bargaining ongelmat
Pleabargaining: ongelmat
 • Oikeudenmukainen oikeudenkäynti: suurempi ongelma inkv. perinteen maissa
 • Guiltypleavs. tunnustus
 • Oikeudenkäynti kaksintaisteluna vs. aineelliseen totuuteen tähtäävänä, tuomioistuinjohtoisena menettelynä
transplantaatiokritiikki
Transplantaatiokritiikkiä
 • mm. GuntherTeubner (”Legal Irritants”), Pierre Legrand (”Impossibility of ’Legal Transplants’”), legalirritants(GuntherTeubner), legaltranslations(MáximoLanger)
 • ei oteta/siirretä mitään pois mistään
 • oikeus muutakin kuin normeja ja sääntöjä
 • normien tulkinta kontekstissaan (ei sama)
 • oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutus-suhteen kiistäminen virhe
 • transplantaatio ei mahdollista/ helppoa/ automaattista → sisältää aina muutoksen
reseptio siirr nn iset ja oikeudelliset toimijat
Reseptio, siirrännäiset ja oikeudelliset toimijat
 • reseptio/transplantaatio ei täysin automaattinen ja omalakinen prosessi
 • oikeudelliset toimijat →tavoitteet ja arvot vaikuttavat
 • olemassa olevat mahdollisuudet: olemassa oleva oikeudellinen noutopöytä

→ ”polkuriippuvuus” (path dependency)

 • oikeusjärjestelmä, kulttuuri ja muut toimijat vaikuttavat onnistumiseen, rajoihin ja muokkaamiseen
oikeusvertailun menetelm t perusl ht kohdat 1
Oikeusvertailun menetelmät: peruslähtökohdat 1
 • Mikro- vai makrovertailu?
 • Mikrovertailu: yksittäinen oikeussääntö tai oikeudellinen instituutio joko kahdessa tai useammassa oikeusjärjestyksessä
 • Makrovertailu: oikeuskulttuuristen piirteiden vertailu (lainsäädäntötekniikka, oikeuslähdeoppi, oikeudelliset toimijat, tuomioistuinten rooli yms. yms.); perustuu mikrovertailuihin; systeemitaso
 • Mikä on sääntö, mikä systeemi? Eroon positivismista
oikeusvertailun menetelm t perusl ht kohdat 2
Oikeusvertailun menetelmät: peruslähtökohdat 2
 • Bilateraalinen / multilateraalinen vertailu
 • Vertailukohteiden lukumäärä
 • Perinteisesti kysymys valtioista, nykyään oikeuskulttuureista, traditioista tms.
oikeusvertailun menetelm t perusl ht kohdat 3
Oikeusvertailun menetelmät: peruslähtökohdat 3
 • Vertailu kontekstina
 • Kansallinen eurooppalaisessa kontekstissa
 • Eurooppa globaalissa kontekstissa
 • Nykyisyys menneisyyden kontekstissa
oikeusvertailun menetelm t 4 funktionaalinen vertailu
Oikeusvertailunmenetelmät 4: funktionaalinen vertailu
 • Ongelmakeskeisyys: sama ongelma voi olla ratkaistu eri tavoin erilaisissa oikeusjärjestyksissä
 • Esim. lakien perustuslainmukaisuuden kontrolli
 • Samannimiset instituutiot voivat toimia eri tavoin (esim. notaarilaitos, oikeusasiamies): ”harhaanjohtavat nimilaput”
 • Ongelmat: vastinparien tunnistaminen, kaikkia ”ongelmia” ei välttämättä säädelty ainakaan oikeudellisesti
 • Perinteinen perusmetodi (Zweigert – Kötz: Introduction to Comparative Law)
oikeusvertailun menetelm t 5 perusl ht kohdat vertailukohteiden valinta
Oikeusvertailunmenetelmät 5: peruslähtökohdatVertailukohteiden valinta
 • Kulttuurisesti läheiset vai kaukaiset?
 • Kulttuurisesti läheiset: helppous mutta tylsyys
 • Kulttuurisesti kaukaiset: vaikeus mutta kiinnostavuus
oikeusvertailun menetelm t 6 erojen ja yht l isyyksien selitykset
Oikeusvertailunmenetelmät 6: Erojen ja yhtäläisyyksienselitykset
 • Kulttuuri
 • Talous
 • Historia
 • Oikeusjärjestys, -kulttuuri
 • Maantiede
 • Henkilöt
 • Muut tekijät
oikeusvertailun askeleet peter de cruz comparative law in a changing world 1995
Oikeusvertailun askeleet (Peter de Cruz: Comparative Law in a Changing World, 1995)
 • 1. Tutkimusongelman muotoilu: mikro/makro, lainsäädännölliset tarpeet, kontekstin muodostus, tertium comparationis
 • 2. Vertailukohteet ja oikeusperhe/kulttuuri, johon ne kuuluvat: läheiset/kaukaiset, kansalliset/ylikansalliset muut
 • 3. Lähteet: lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, kirjallisuus, tapaoikeus
 • 4. Tiedon kerääminen ja järjestäminen
 • 5. Hypoteesien muodostus
 • 6. Hypoteesien kriittinen arvio ja johtopäätökset
slide36
.

IV Oikeusperhejaottelut

oikeuden staattisuus ja muutos
Oikeuden staattisuus ja muutos
 • Kansallisen staattisuuden harha
 • Oikeus jatkuvassa muutoksessa
 • Puhtaasti kansallisvaltiollista oikeutta ei ole, vrt. kieli, rotu
 • Oikeuden dynamiikan keskeisiä käsitteitä: reseptio, oikeudellinen siirrännäinen
 • Legal transplant vrt. legal transfer, transposition, translation, irritant
evoluution k site
Evoluution käsite
 • Charles Darwin (1809–1882), Lajien synty (1859)
 • Oikeusjärjestysten luokittelu primitiivisiin ja kehittyneisiin 1800-luvun lopulta alkaen, rasistisia painotuksia
 • Evoluutio = oikeusjärjestelmien sopeutumisesta yhteiskunnan muutoksiin. Ero biologiaan: oikeudella myös aktiivisesti muutetaan yhteiskuntaa
oikeuden taksonomia ja muutokset
Oikeuden taksonomia ja muutokset
 • Oikeuden muutokset globaalilla tasolla jatkuvia: ekspansiiviset oikeusjärjestykset valtaavat alaa muilta
 • Jatkuvaa muutosta vaikea hallita staattisten taksonomioiden avulla, esim. Japani ja Turkki
ekspansiivisten oikeusj rjestysten levi minen
Ekspansiivisten oikeusjärjestysten leviäminen
 • Eivät yleensä korvaa kokonaan ”alkuperäistä” oikeutta vaan tulevat niiden ohelle: oikeuspluralismi
 • Paikalliset oikeudet: Skotlanti, Katalonia, Quebec, Flanderi/Vallonia; alkuperäiskansojen oikeudet; islamilaisen oikeuden saarekkeet
 • Ekspansiiviset oikeusjärjestelmät myös sopeutuvat paikallisiin oikeusjärjestyksiin
oikeusperheet jaottelut
Oikeusperheet: jaottelut
 • Oikeusperheet perinteisesti (René David 1964, Konrad Zweigert – Hein Kötz 1969)
 • Oikeuskulttuurit (esim. David Nelken)
 • Oikeudelliset traditiot (Patrick Glenn)
 • Ihan muuta: Ugo Mattein jaottelu (poliittinen, ammatillinen, perinteinenoikeus); EsinÖrücü, ”sukupuu”
oikeusperheet perinteinen k sitys
Oikeusperheet: perinteinen käsitys
 • Romaanis-germaaninen
 • (Pohjoismainen)
 • (Sosialistinen)
 • Common law
 • Hindu-oikeus
 • Kauko-Itä
 • Sekajärjestelmät (mm. Etelä-Afrikka, Ceylon, Quebec, Lousiaina, Skotlanti)
perinteisen oikeusperhek sityksen pulmat
Perinteisen oikeusperhekäsityksen pulmat
 • Perustuu staattiseen oikeuskäsitykseen: ei muutosta
 • Perustuu positivistiseen oikeustiedekäsitykseen
 • Länsikeskeisyys
 • Vaihtelu oikeudenaloittain
 • Sekajärjestelmät: ”mixed systems”
oikeuskulttuurit
Oikeuskulttuurit
 • Lawrence Friedman : ”what people think about laws, lawyers, and the legal order, it means ideas, attitudes, opinions, and exceptations with regard to the legal system” (2006, käsite alunperin 1960-luvulta)
 • David Nelken: ”relatively stable patterns of legally-oriented social behaviour and attitudes. The identifying elements of legal culture range from facts and institutions … to various forms of behaviour … ideas, values, aspirations and mentalities.” (2004)
oikeuskulttuurit 2
Oikeuskulttuurit 2
 • Taustalla käsitys oikeudesta yhteiskuntatieteenä: oikeus ei ole pelkkiä normeja vaan kysymys on myös niiden käytöstä ja vaikutuksista
 • Ongelmat: kulttuurin käsitteen laajuus
 • ”Orientalismin” vaarat
teemu ruskola legal orientalism http papers ssrn com sol3 papers cfm abstract id 361982
Teemu Ruskola: Legal Orientalism http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=361982
 • 1878 Reportby the California State SenateCommittee on ChineseImmigration: ”The Chineseare . . . able to underbid the whites in everykind of labor. Theycanbehired in masses; theycanbemanaged and controlledlikeunthinkingslaves. Butourlaborerhas an individual life, cannotbecontrolled as a slavebybrutalmasters, and thisindividualityhasbeenrequiredby the genius of ourinstitutions, and upontheseelements of character the State depends for defense and growth.”
pohdiskeluteht v t
Pohdiskelutehtävät:
 • 1. Oikeuskulttuurin käsite on välttämätön työkalu oikeusvertailijalle tai juristille, joka haluaa ymmärtää kansainvälistyvää oikeutta.
 • 2. Oikeuskulttuurin käsite on liian sekava ja monimerkityksinen, jotta siitä olisi hyötyä oikeusvertailijalle tai juristille, joka haluaa ymmärtää kansainvälistyvää oikeutta.
oikeudelliset traditiot 1
Oikeudelliset traditiot 1
 • H. Patrick Glenn, The Legal Traditions of the World (2000)
 • Miten menneisyys on läsnä nykyisyydessä: oikeus syvästi historiallisena ilmiönä
 • Menneisyys? Historian kerrokset
 • Läsnä? Esine, kirjoitus, puhe
 • Traditio tuo menneisyyden nykyisyyteen
 • Traditio muuttuu, traditiot sekoittuvat
oikeudelliset traditiot 2
Oikeudelliset traditiot 2
 • Traditio informaationa
 • Traditiot verkostona
 • Traditio voimavarana: ”the past is mobilized to invent a future”
 • Traditio muuttaa menneisyyttä: ”the changingpresence of the past”
 • Traditio ei stabiili!
oikeusperheet ja kulttuurit oikeustraditiot
Oikeusperheet ja –kulttuurit, oikeustraditiot
 • Sama lopputulos – mikä merkitys?
 • Oikeusperheet: staattinen, kansallinen oikeuskäsitys
 • Oikeuskulttuuri: oikeus yhteiskuntatieteenä (1970 -)
 • Oikeudelliset traditiot: lingvistinen tai tulkinnallinen käänne (1990 -)
oikeuden globalisaatio
Oikeuden globalisaatio
 • Eimitäänuutta: Rooma, 1500-l, 1800-l
 • Ristiriitaisettendenssit: taloudellinenliberalismi vs. Ihmisoikeudet
 • Globalisaationseurauksetvertailevalleoikeustieteelle: 1. kansallisvaltionäkökulmastaoikeuskulttuureihin ja traditioihin, 2. staattisestadynaamiseennäkökulmaan ja 3. poiseurosentrisestä, yksityisoikeuteenkeskittyneestäperinteestä
l nsimainen oikeus common law ja romaanis germaaninen l mannermainen oikeus
Länsimainen oikeus: common law ja romaanis-germaaninen l. mannermainen oikeus
 • Mannermainen oikeus: roomalaisen oikeuden perintö, kirjoitettu laki, kodifikaatiot, systeemiajattelu, juristin prototyyppinä tuomari
 • Common law: oikeustapaukset, systeemiajattelun vähäinen merkitys, juristin prototyyppinäasianajaja
 • Keskinäinenvuorovaikutus, paralleelitkehityskulut
 • Molemmatlänsimaisenoikeudenvariantteja
romaanis germaaninen oikeus 1 roomalaisen oikeuden perint
Romaanis-germaaninen oikeus 1: roomalaisen oikeuden perintö
 • Antiikin roomalainen oikeus: siviilioikeuden instituutiot
 • Corpus iuris civilis
 • roomalaisen oikeuden renessanssi 1200-luvulla: ius commune, yliopistokoulutettu juristi
 • 1800-luvun kansalliset kodifikaatiot: systeemiajattelun läpilyönti
romaanis germaaninen oikeus 2 kirjoitetun lain ensisijaisuus
Romaanis-germaaninen oikeus 2: Kirjoitetun lain ensisijaisuus
 • 1800-luvun oikeuspositivismi
 • Oikeuslähdeoppi: kirjoitettu laki, esityöt, tapaoikeus, ennakkotapaukset, oikeustiede
 • Demokratia
romaanis germaaninen oikeus 3 oikeuden ekspansiivisuus
Romaanis-germaaninen oikeus 3: Oikeudenekspansiivisuus
 • Maantieteellinenekspansio
 • Oikeudenalojenekspansio: rikos- ja prosessioikeus 1200-l, politiaoikeus 1700-luvulla, avaruus-, urheilu-, lääkintä-yms. oikeus (2000-l)
 • Yhteisenmoraalinkuihtuminen, oikeuskorvaanormatiivistakoherenssiaylläpitävänävoimana (Paolo Prodi)
romaanis germaaninen oikeus 4 oikeus ihmisj rjen rakennelmana
Romaanis-germaaninenoikeus 4: oikeusihmisjärjenrakennelmana
 • 1600-1700-lukujen rationaalinen luonnonoikeus: inspiraatio Jumalalta, mutta ihmisjärki kehittää
 • Ihmisen konstruktiot mahdollisia
 • Järkeen perustuva ajattelu: uskonto putoaa pois perinteestä
 • 1800-luvun positivismi: lailla voidaan säätää mitä tahansa, maailmaa voidaan muuttaa
 • oikeuden rationaalisuus, demokratia
romaanis germaaninen oikeus 5 kodifikaatiot ja systematiikka
Romaanis-germaaninen oikeus 5: Kodifikaatiot ja systematiikka
 • Jako yksityis- ja julkisoikeuteen
 • Yksityisoikeus mallina: oikeuslähteet, tulkintaperiaatteet
 • Julkisoikeus: oikeusvaltioajatus
 • RanskanCode civil (1804), SaksanBürgerlichesGesetzbuch(1900)
romaanis germaaninen oikeus 6 systeemiajattelu vaarassa
Romaanis-germaaninenoikeus 6: systeemiajatteluvaarassa?
 • Koherenssi ja fragmentaatio
 • Kansallisten systeemien koherenssi vaarassa: ylikansalliset lainsäätäjät (esim. EU, CISG eli YK:n kauppalaki)
 • United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): kaksisopimusoikeutta, kansallinenjasopimuksenmukainen; Eurooppaoikeus
 • Jan Smits,”The Complexity of Transnational Law: Coherence and Fragmentation of Private Law” http://www.ejcl.org/143/art143-14.pdf
romaanis germaaninen oikeus 7 ammattilaisten oikeus
Romaanis-germaaninenoikeus 7: ammattilaistenoikeus
 • Oikeus eroaa uskonnosta: antiikin Rooma
 • Tieteellinen oikeus: myöhäiskeskiaika
 • Kodifikaatiot: 1800-luku
 • Hierarkkinen oikeusastejärjestys: keskiajan kanoninen oikeus, 1495 Saksalais-roomalaisen keisarikunnan valtakunnankamarioikeus (Reichskammergericht)
romaanis germaaninen oikeus 8 yksil keskeisyys
Romaanis-germaaninenoikeus 8: Yksilökeskeisyys
 • Roomalainen yksityisoikeus: yksilön keskeisyys sopimusten ja omistuksen suhteen
 • 1100-1300: yksilön asema korostuu myös rikos-, prosessi- ja avioliitto-oikeudessa; kirkon vaikutus
 • 1700-luku: valistus, ihmisoikeudet
 • 1800-luku: yksilökeskeisyys järjestelmällisesti läpi, jako julkis- ja yksityisoikeuteen, oikeusvaltio
romaanis germaaninen oikeus 9 levinneisyys
Romaanis-germaaninen oikeus 9: levinneisyys
 • Romaaninen (ranskalaisperäinen) oikeus: mm. Ranska, Italia, Lat. Amerikka, Pohjois-Afrikan maat, Madagaskar
 • Germaaninen (saksalaisperäinen) oikeus: mm. Itävalta, Saksa, Sveitsi, Alankomaat, Belgia, Turkki
 • Pohjoismainen oikeus omanaan vai osana germaanista oikeutta?
 • Kolonialismi, vapaaehtoinen omaksuminen
common law 1 normannivalloitus
Common law 1: normannivalloitus
 • Normannivalloitus 1066: lojaalit tuomarit
 • Varhainen oikeudellisen vallan keskitys Westminsterin keskustuomioistuinten avulla (1100): Court of King’s Bench, Court of Common Pleas, Court of the Exchequer, Chancellor’s Court
 • Feodaalituomioistuimet, kanoninen oikeus; common lawkattoi vain osan oikeusongelmia
 • Valamiehistöt (jury): karolingivaltakunnan scabinus-järjestelmä
common law 2 prosessuaalista oikeutta
Common law 2: prosessuaalista oikeutta
 • Writ: pääsylippu tuomioistuimeen, Lord Chancellor
 • Kukin writoma miniprosessinsa, remedies, joiden avulla saattoi päästä oikeuteen ajamaan asiansa
 • Aineellinen oikeus ”piilossa prosessin liepeissä” (Henry Sumner Maine), alisteinen prosessioikeudelle
writ esimerkkej
Writ: esimerkkejä
 • Writ of assumpsit: sopimusrikkomus (lupaus rikottu)
 • Writ of detinue: esine alunperin oikein saatu, mutta pidetty sen jälkeen oikeudettomasti
 • Writ of replevin: esine myös saatu oikeudettomasti
 • Writ of trover: esine löydetty, mutta ei palautettu omistajalle
 • Writ of trespass: vahingonkorvaus, suora ja välitön vahinko
writ of trespass
Writ of Trespass

The King to the sheriffgreeting &c. as in Trespass to show: whereforewhereas he the Said X undertookwell and competently to cure the righteye of the Said A, whichwasaccidentallyinjured, for a certainsum of money beforehandreceived, he the same X sonegligently and carelesslyappliedhiscure to the saideye, that the said A by the fault of him the said X totallylost the sight of the saideye, to the damage of him the said A of twentypounds, as he saith, and havethere &c.whereforewhereas he the said X undertook to make and buildthreecarriages for conveyingvictuals of him the said A to partsbeyond the sea for a certainsum of money beforehandreceived, within a certaintermbetweenthemagreed; he the said X didnottakecare to make and build the carriagesaforesaidwithin the termaforesaid, bywhich he the said A hathwhollylostdivershisgoods and chattels, to the value of onehundredmarks, whichought to havebeenconveyed in the carriagesaforesaid, for wantthereof to the greatdamage of him the said A as it is said: and havethere &c.

common law 2 the lawyer
Common law 2: the lawyer
 • Inns of Court1100-luvulla Lontooseen
 • Islamilainen esikuva: madhahib Bagdadista Jerusalemiin, ristiretkien mukana vaikutus Sisiliaan, Iberian niemimaalle, Englantiin
 • Sollicitors / barristers–jako kehittyy keskiajan jälkeen
common law 3 equity
Common law 3: Equity
 • Lordikanslerin oikeus (Court of Chancery), kanslerin kuninkaalle tulevien ”valitusten” käsittelijänä
 • Kirkonmiehiä: kanonisen oikeuden tuntemus
 • Ei valamiehistöä, todistajat, asiakirjanäyttö, ”according to conscience”
 • 1600-luvulta alkaen tapausoikeus vakiintuu
common law 3 equity1
Common law 3: Equity
 • ”forum shopping”: equity käy common lawn yli
 • Periaatteet
 • Epämääräisempää, 1600-luvulta vakiintuutapausoikeudeksi
 • Writ-järjestelmäpois 1883 (Yhdysvallat: 1938)
 • Judicature Act 1870: equity ja common law samoihin tuomioistuimiin; edelleen eri säännöstöjä
 • valitusjärjestelmä 1870-luvulla
john selden 1584 1654
John Selden (1584-1654)
 • ‘Equity is a roguishthing: for lawwehave a measure, knowwhat to trust to; equity is according to the conscience of himthat is Chancellor, and as that is largerornarrower, so is equity. ‘Tisallone as iftheyshouldmake the standard for the measurewecall a foot, a Chancellor’sfoot; what an uncertainmeasurewouldthisbe? One Chancellorhas a long foot, another a shortfoot, a third an indifferentfoot: ‘tis the samething in a Chancellor’sconscience.’
keskeist englantilaista oikeuskirjallisuutta ennen vuotta 1800
Keskeistäenglantilaistaoikeuskirjallisuuttaennenvuotta 1800
 • Ranulf de Glanvill (–1190), Tractatus de Legibus et ConsuetudinibusAngliae
 • Henry of Bracton (1210–1268), De Legibus et ConsuetudinibusAngliae
 • Sir Edward Coke (1552–1634), Institutes of the Lawes of England (1628-1644)
 • Sir William Blackstone (1723–1780), Commentaries on the Laws of England (1765-1769)
common law 4 ennakkotapausoikeus
Common law 4: ennakkotapausoikeus
 • Ennakkotapausten sitovuus (stare decisis -oppi, 1800-luku): common law case-oikeuden summanaJos faktat samat, myös ratkaisun oltava sama
 • Perustelut: ratio decidendi, obiter dictum
 • Normit löytyvät tapauksista, eivät kirjoitetuista laeista perinteisesti (myös parlamentin ja kruunun lainsäädäntöä keskiajalta lähtien)
 • Kirjoitetun lain tulkinta perinteisesti suppeata, sananmukaista (literal rule): yksityiskohtainen lainsäädäntötekniikka, samoin sopimustekniikka
 • Pragmatismi: ”don’t rcross the bridge before you come to the river”
lord denning 1899 1999 southam v smout 1964
Lord Denning (1899-1999): Southam v. Smout(1964)
 • “The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail—its roof may shake—the wind may blow through it—the storm may enter—the rain may enter—but the King of England cannot enter—all his force dares not cross the threshold of the ruined tenement.”
 • (sitaatti William Pitt vanhemmalta, 1708-88)
pierre legrand european legal systems are not converging
Pierre Legrand: European Legal Systems AreNotConverging
 • Miksi common lawja mannermainen oikeus eivät voi yhdentyä Legrandin mukaan?
 • Miten kritisoisit Legrandia?
common law yhdysvaltalaisen oikeuden synty
Commonlaw: yhdysvaltalaisenoikeudensynty
 • 1600-luku: oikeus alkaa kehittyä omaan suuntaan vrt. Espanjan siirtomaat
 • Käytännön tarpeet (maantiede, sosiaalisen koheesion tarve)
 • Käytännön rajoitukset (juristien puute, kirjallisuuden puute yms.)
 • Lainsäädännön merkitys: kirjoitettu laki
 • 1700-luku: Yhdysvallat ottaa kiinni
common law 1800 luvun yhdysvallat
Common law: 1800-luvun Yhdysvallat
 • Tieteellisen oikeuden nousu (yliopistot: Harvard 1817, Yale 1824)
 • Yhdysvaltalainen formalismi, C.C. Langdell, Cases on the Law of Contracts(1878)
 • Oikeustieteen opetuksen reformi: C. C. Langdell (Socraticmethod, case method, case book)
common law yhdysvaltalaisen oikeuden erityispiirteit
Commonlaw: yhdysvaltalaisenoikeudenerityispiirteitä
 • Common law’n vaikutus yksityisoikeuteen suuri, ei julkisoikeuteen
 • SupremeCourttutkii lakien ja viranomaismääräysten perustuslainmukaisuutta (judicialreview)
 • Perustuslaki (1787)
 • Bill of Rights (10 ensimmäistä lisäystä perustuslakiin)
 • Oikeustieteen suurempi merkitys kuin Englannissa
legal styles u s supreme court vs korkein oikeus
Legal styles: U.S. SupremeCourt vs. Korkein oikeus
 • http://www.streetlaw.org/en/landmark/cases/texas_v_johnson#Tab=Decision
 • http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/98-184/#writing-ZO
 • http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120001
joka tapauksessa molemmat l nsimaista oikeutta
Joka tapauksessa: molemmat länsimaista oikeutta
 • Professionaalista oikeutta
 • Erillään uskonnosta ja moraalista
 • Ekspansiivisiaoikeusjärjestyksiä
 • Funktionaalisesti samankaltaiset oikeusinstituutiot: esim. yksilönvapaus, sopimuksen käsite
islamilainen oikeus
ISLAMILAINEN OIKEUS
 • Lähtökohtia:
 • Profeetta Muhammed myöh. 500-l (Corpus iuris civilis, Talmud): kirjoitetun oikeuden idea
 • Islamilainen oikeus = shari’a
 • Fiqh = islamilainen oikeustiede
oikeusl hteet koraani
Oikeuslähteet: Koraani
 • Koraani
 • Myös oikeudellisen ajattelun ehdoton auktoriteetti
 • Jumala saneli suoraan
 • 6000 säkeestä n. 500 oikeudellisia
oikeusl hteet sunna
Oikeuslähteet: Sunna
 • Profeetan kommentteja ja selityksiä Koraaniin
 • Tieto hadithin, perinteen, perusteella
 • Fiqh arvioi hadithin luotettavuuden (traditioketjun, ei sisällön perusteella)
oikeusl hteet idzma
Oikeuslähteet: Idzma
 • Oppinut konsensus
 • Ei yhtä konsensusta vaan useita
 • Oikeudelliset ja uskonnolliset koulukunnat
oikeusl hteet qyas
Oikeuslähteet: Qyas
 • Analoginen päättely
 • Pois muut inhimillisen päättelyn muodot
 • Kun konsensus saavutettu, ainoa tapa poiketa siitä on qyasin avulla
tuomari l qadi
Tuomari l. qadi
 • Oikeus ”löydetään” jokaisessa tapauksessa erikseen
 • Ei perustu ennalta-annettuihin normeihin
 • Tuomarin velvollisuus selvittää jokaisen tapauksen erityispiirteet ja niihin sopivat sharian periaatteet
 • Tuomarilla ja asianosaisilla sama päämäärä; asianosaisilla ei oikeutta haitata oikeudenkäyttöä; kompromissihakuisuus
 • Vrt. Sovittelu, valmistelevat istunnot yms. Lännessä
oikeudellinen p t s
Oikeudellinen päätös
 • Ratkaisu ilman perusteita
 • Ei tapausjulkaisuja, ei ennakkotapauksia
 • Ei valitusmahdollisuutta
mufti
Mufti
 • Mufti = oikeusoppinut, vrt. Antiikin Rooman juristit, konsiliaattorit, nykyajan professorit
 • Sunnit: mufti, siiat: ajatolla
 • Muftien lausunnot (fatwa) asianosaisille ja tuomioistuimille merkittäviä oikeudellisten ratkaisujen kannalta
 • Kokoelmat, systemaattiset kokonaisesitykset
 • Suurmufti (esimerkiksi Saudi-Arabia) kontrolloi alempien muftien kantoja, silti EI anna ennakkopäätöksiä
erikoispiirteit
Erikoispiirteitä
 • Heikot instituutiot, yhteisön varassa: eilainsäätäjää, valitustuomioistuimia, ei hierarkkisesti järjestettyä kirkkoa
 • Poikk. Qadi
 • Imaami (rukousjohtaja)
 • Oikeudellinen asiantuntemus ei perustu muodollisiin tunnusmerkkeihin vaan yhteisön hyväksyntään
 • Joustavuus: vrt. common law
avioliitto
Avioliitto
 • Vaikutteita islamia edeltäneestä perinteisestä oikeudesta
 • Kumppaneiden konsensus, ikärajat joskus alhaisia
 • Shiialaisuus: väliaikainen avioliitto
 • Polygamia: eri kantoja (kielletty Tunisiassa, Muhammedin esimerkki
 • Naisella mahdollisuus solmia sopimus yksiavioisuuden pohjalta
 • Ero mahdollinen sopimuksen perusteella tai talaq
adoptio perint
Adoptio & perintö
 • Adoptio ei mahdollinen
 • Testamentti: 1/3 mahdollista testamentata
 • Perintö: naiselle puolet miehen osuudesta
sopimusoikeus
Sopimusoikeus
 • Konsensuaalinen perusta
 • Korkokielto: lainaa vastaan pankille osuus rahoitettavasta yrityksestä riskeineen
koraani 5 38
Koraani 5:38

”Varkailta taasen, olkootpa mies- tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas.”

Perusteita varkausrikoksen rangaistukselle: Jumalan sana, yleisestävyys, vapausrangaistus ei välttämättä parempi, islamilaisten hyväksyntä

rikosoikeus
Rikosoikeus
 • Hudud (”rajat”): alkoholi, varkaus, maantieryöstö, avioliiton ulkopuolinen sukupuoliyhdyntä tai perätön väite sellaisesta, luopuminen islamista
 • Rangaistus: amputaatio, kivittäminen, ruoskinta
 • Qisas: murha ja pahoinpitely
 • Seuraus: talioperiaatteen mukainen tai kompensaatio
moraalin ja oikeuden suhde
Moraalin ja oikeuden suhde
 • Fiqh: sisältää asioita, jotka lännessä oikeutta tai moraalia, esim. rukousta, ruokailua, hygieniaa ja käyttäytymistä koskevat säännöt. Vrt. keskiajan kanoninen oikeus!
 • Kalam= islamilainenmoraalifilosofia, hävisi ”taistelun” shariaa vastaan n. 800-luvulla
 • Lakiuskonto
islamilaisen oikeuden perustava vaihe 700 1200
Islamilaisen oikeuden perustava vaihe: 700-1200
 • Islamilainen oikeus syntyy noin 600-luvun lopussa
 • Länsimainen tutkimus: Sunna ja idzma ihmisen konstruktioita
 • Islamin vastaus: Jumala tietää kaiken etukäteen, historian tutkimus voi selvittää miten ihmiset ovat täsmentäneet Jumalan tahtoa, ei ristiriitaa
luova tiede
Luova tiede?
 • Idztihad (henkilökohtainen pyrkimys)
 • Ra´y (yksilön ratio)
 • 900-1200: ”ovien sulkeutuminen”
 • Taqlid = imitaatio
 • Luova elementti silti aina läsnä, mutta ei avoimesti
oikeuskoulut madhahib
Oikeuskoulut, madhahib
 • Alun perin satoja, 1000-luvulle tultaessa neljä: Maliki (Medina), Hanafi (Kufa), Shafi’i, Hanbali
 • Alunperin kuten modernit tiedekunnat
 • Nykyään koulukuntien, jotka levittäytyneet joka puolelle
 • Erilaisia suuntauksia
hanafi ja malifi
Hanafi ja Malifi
 • 700-luvulta, laajempi argumentointi
 • Hanafi suurin: Israel, Syyria, Libanon, Jordania, Turkki, Irak, Afganistan, ”Neuvostoliitto”, Intia, Pakistan, Sudan, Itä-Afrikka
 • Malifi: Länsi-Afrikka, Nigeria
shafi i ja hanbali
Shafi’i ja Hanbali
 • Shafi’i: Kaakkois-Aasia
 • Hanbali: Saudi-Arabia
erot koulujen v lill
Erot koulujen välillä
 • Oikeuslähteet, aineellinen oikeus: avioeron perusteet, korkokielto
 • Ikhtilaf, opin moninaisuus, Jumala hyväksyy diversiteetin
 • Koulukuntaa voi vaihtaa
 • Kaikki em. koulukunnat Sunni-koulukuntia, shiiat ja muut erikseen
islam ja muut oikeusj rjestykset
Islam ja muut oikeusjärjestykset
 • Islam vuorovaikutuksessa muiden kanssa: perinteinen oikeus, common law, mannermainen oikeus
 • Esim. julkisoikeus ja tuomioistuinhierarkiauseimmitenlänsimaisia
 • Islamilaista oikeutta useintuotu länsimaisen oikeuden oheen
 • Islamilaisissa maissa islamilaista oikeutta enemmän tai vähemmän (Turkki vs. Saudi-Arabia)
islam ja muut oikeusj rjestykset1
Islam ja muut oikeusjärjestykset
 • Alkupisteenä todella Koraani ja sunna?
 • Vai perinteinen, roomalainen, bysanttilainen, persialainen, juutalainen oikeus?
 • Islamin kyky muuttua, uudistua sisältäpäin?
islamin suuntaukset ja oikeus 1
Islamin suuntaukset ja oikeus 1
 • Ziba-MirHosseini, ”MuslimWomen’sQuest for Equality: BetweenIslamicLaw and Equality”, Critical Inquiry32 (2006)
 • Lähtökohta: oikeus ja tasa-arvo islamin ja sharian perustavia lähtökohtia
 • ”Koraani sanoo …”´; ”islamin mukaan …”
 • Fiqhihmisten aikaansaannosta, muuttuva, ≠ sharia; vrt. Al-Ghazali (1000-l)
 • Sharian patriarkaaliset tulkinnat haastettava fiqhintasolla; valtio ja uskonto erotettava (Iran)
 • 1900-luvun alku; naisten tasa-arvo ja nationalismin vastaisku
islamin suuntaukset ja oikeus 2
Islamin suuntaukset ja oikeus 2
 • Judith E. Tucker, ”Muftīsand Matrimony: IslamicLaw and Gender in OttomanSyria and Palestine”, IslamicLaw and Society1 (1994); Women, Family, and Gender in Islamic Law (2008)
 • Muftienfatwatavioliittoasioissa 1600- ja 1700-lukujen SyyriassajaPalestiinassa; Hanafi-koulukunta
 • Tuomioistuinasiakirjat, kirjallisetavioliittosopimukset
islamin suuntaukset ja oikeus 3
Islamin suuntaukset ja oikeus 3
 • Avioliitto konsensuaalinen sopimus, johon liitettävissä ehtoja
 • Esim. vaimolle oikeus saada heti ero, jos mies ottaa toisen vaimon tai jalkavaimon
 • Mies vastuussa naisen elatuksesta, naisella oikeus elatukseen säätynsä mukaan; jos mies häipyi, qadisai määrätä elatuksen miehen varoista
 • Khayral-din: ohraleipää ja maissiöljyä; kaksi kaapua, kaksi paitaa, kaksi huivia; IbnAbidin: leipää ja lihaa lounaaksi, kunnon illallinen (rikas); lounas leipää ja eläinrasvaa (keski); leipää ja juustoa (köyhä)
 • Asumisjärjestelyt: vaimoilla eri taloudet
islamin suuntaukset ja oikeus 4
Islamin suuntaukset ja oikeus 4
 • Avioliitto seksuaalisuhteena: solmiminen ja sukukypsyys
 • ”Aviovelka”: kuului molemmille; eri asia, jos pidättäytymiseen fyysinen tai henkinen sairaus; jos ongelma jatkui yli vuoden, ero
 • Avioliiton järjestäminen: taustalla suvut, mutta ei vastoin konsensusta. Naisen kieltäydyttävä heti, kun sai tiedon ehdotetusta avioliitosta. Täysi-ikäinen nainen sai järjestää itse.
 • Vaimon tottelevaisuus; miehellä ei oikeutta pahoinpidellä
islamin suuntaukset ja oikeus 5
Islamin suuntaukset ja oikeus 5
 • Muftit tulkitsivat shariaa oman yhteiskuntansa kontekstissa ja sen avioliittokäsitystä vasten; avioliitto yhteiskunnallisen koheesion elementtinä
 • Sukupuolten erot selvät, mutta naisella oikeutensa
islamin muutos ja yhteiskunta
Islamin muutos ja yhteiskunta
 • Islam yhteiskunnallisessa ja historiallisessa kontekstissa
 • Vrt. kristinuskon muutokset ja eri ilmenemismuodot
 • Liberaalit ja fundamentalistiset suuntaukset kristinuskossa vs. vastaavat suuntaukset islamissa
 • Voiko islam käydä läpi samanlaisen muutoksen kuin kristinusko 1500-1900 (”dejuridifikaatio”)?
viii kiinan oikeus
VIII. KIINAN OIKEUS

中国法

Zhōngguófǎ

sekulaarin oikeuden perint
Sekulaarin oikeuden perintö
 • Aasialaiset oikeusjärjestykset eivät perustu uskontoon

vrt. länsimaiset oikeudet ja islam

Konfutselaisuus

Sintolaisuus

Taoismi

Buddhalaisuus

li ja fa
Li (礼) ja fa (法)
 • Kunfutselaiset: Moraalifilosofi KungFutse (551–479 eaa.)
 • Li: perinteisten arvojen opettaminen
 • Kuuliaisuus, huolenpito
 • Fa tarpeen vain lintäydennyksenä
 • Li fan tukena
 • Epäluottamus oikeudellisia asiantuntijoita kohtaan
slide123
Li
 • ”Varallisuusoikeus” lin varaan
 • Linrelationaalisuus: ihmisen ja hänen persoonansa kehitys suhteessa toisiin (perhe, työ, yhteiskunta)
 • Joustavuus, yhteiskuntaharmonia
 • Kannustusta sovintoon, kompromissiin ja neuvotteluun, ei oikeusriitoihin
 • Heikosti kehittynyt siviilioikeus ja lakimiesprofessio
 • Lain käsitteen vaikeus: erilaiset normativiteetit
slide124
Fa
 • Varhaisin laki Ganggao, kuningas Wu (hall. 1122–1116 eaa.)
 • 500-l eaa: Chou-kuningaskunnan lait
 • ”Taistelevat läänitysvaltiot” (475–221 eaa.)
 • HanFeizi 280-233BC: ihmistä ohjaa hyödyn tavoittelu ja rangaistuksen välttely  ”kaksi kahvaa” ankarat rangaistukset ja palkinnot
qin dynastia 221 eaa 206 eaa fan lyhyt valtakausi
Qin-dynastia (221 eaa – 206 eaa): Fan lyhyt valtakausi
 • Legalismin valtakausi
 • ”Rikos-” ja ”hallinto-oikeus”
 • Chinin jälkeen Han-dynastia: paluu konfutselaisuuteen
 • Rikos- ja hallinnolliset lait jäädäkseen vuoteen 1911 asti, mallina erityisesti Tang-dynastia laki (600-l)
erityispiirteit
Erityispiirteitä
 • Prosessi ”rationaalista”: kuulustelut, todistajat; kuitenkin kidutus
 • Rangaistukset rikoksen moraalisen moitittavuuden ja aiheutetun vahingon mukaan
 • Virallinen oikeus rikos- ja hallinto-oikeutta
l ntiset oikeusj rjestykset
Läntiset oikeusjärjestykset
 • 1900-luvun alussa saksalaisia vaikutteita, osin Japanin kautta
 • ”Kuusi kodifikaatiota”: käytännön merkitys vähäinen
 • Perinteinen kiinalainen oikeus vastavoimana
sosialistinen oikeus kiinassa
Sosialistinen oikeus Kiinassa
 • Neuvostoliitto: romaanis-germaaninen perinne sosialistisen oikeuden pohjalla
 • Kiina: sosialistisen oikeuden siirto sellaisenaan ei onnistunut; kiinalainen perinne
 • 1957: kampanja ”oikeistolaisia” legalisteja vastaan; kohti tasa-arvoista kommunismia epämuodollisin, kasvatuksellisin keinoin. Katastrofi.
 • 1970-luvun loppu: konfutselaisuuden ”renessanssi”
uusia trendej
Uusia trendejä
 • Ulkoisesti vaikuttaa hyvin länsimaiselta
 • Käytäntö usein toinen:
 • Oikeudenkäynti viimekätinen keino, juristit aliarvostettuja, oikeuskäytännöstä huonosti tietoa, puolustusasianajajan rooli tuomioistuimen palvelijana jne.
 • Law in books, law in action!
car l f minzner china s turn against law american journal of comp l 2011 i
Carl F. Minzner, ”China’sTurnAgainstLaw”, American Journal of Comp. L. 2011 I
 • Ennen 1978: laajalle levinnyt sovittelukäytäntö
 • Sen jälkeen vahvasti suunta varsinaisen oikeudenkäyntimenettelyn lisäämiseen; suuret alueelliset erot: lainmuutokset 1982, 1991 (siviiliprosessilaki)
 • Syyt: eroon Maon perinnöstä, talouskasvu
carl f minzner china s turn against law american journal of comp l 2011 ii
Carl F. Minzner, ”China’sTurnAgainstLaw”, American Journal of Comp. L. 2011 II
 • Viime vuosina takaisin sovitteluun: keskusjohdettua, ylhäältäpäin; Maon perintö uudelleen käyttöön; konfutselainen perintö
 • Tavoitteena tukahduttaa yhteiskunnalliset ristiriidat varhaisessa vaiheessa
 • 2004: ”isot sovittelut”; maakiistat, kollektiiviset valitukset viranomaisia kohtaan yms.
 • 2010 Kansan sovittelulaki
 • mallituomarikampanja
carl f minzner china s turn against law american journal of comp l 2011 ii1
Carl F. Minzner, ”China’sTurnAgainstLaw”, American Journal of Comp. L. 2011 II
 • Vrt. länsimainen sovittelu (ADR) ruohonjuuritason ”kansanliikkeenä”
 • ADR ei toimi, jollei edusta todellista vaihtoehtoa tuomioistuinmenettelylle
 • Tutkimuksen ”kolmas aalto”: korostaa Kiinan oman perinteen merkitystä