Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Accu Asus k50,adapter Asus k50 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Accu Asus k50,adapter Asus k50

Accu Asus k50,adapter Asus k50

280 Views Download Presentation
Download Presentation

Accu Asus k50,adapter Asus k50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Home Asus Apple Lenovo Dell HP Sony Toshiba Acer Fujitsu Gateway Samsung LG Kohjinsha Ubenthier:Home>BatterijAsus>Batterij/OpladerAsusk50 AccuAsusk50 Asusk50Batterij Eenveelextrainformatiekangevonden wordenopdebatterij-oplader.com.De batterij-oplader.comopladentipshelpenu Conditie:Nieuw Capaciteit:4400mAh Kleur:Black Type:Li-ion Voltage:11.1V Gewicht:342g AccuLaptop AccuHPPavilionDV7 omhetmeesteuituwbatterijtekrijgen!Alle accuverkochtdoorbatterij-oplader.com zijnvervangendeaccu.Wijbiedendezelfde Afmetingen:120.91x81.41x19.42mm Nuvoor:€54.69 AccuAsusA6Vc AccuHPG71 AccuAsusN53JQ AccuHPPaviliondv2600 AccuAsusU6Ep AccuCompaqEvoN800 AccuAsusN53JF-SZ251V AccuCompaq515 AccuAsusM6000R AccuHPProbook4530s AccuHPProBook5330m AccuNotebook ofhogerecapaciteitenkwaliteitaccueen veellagereprijsdandeorigineleaccu's vandefabrikantvanhetapparaat. Adapter/Charger/OpladerAsusk50Hogekwaliteit, lageprijs,30-DagenGeldTerug,2jaargarantieen snelgeleverd! Nuvoor:€25.65 【Voorraad】------ 【Kleur】--------- 【Garantie】------ LaptopAdapter/Charger/Oplader Opvoorraad!SnelGeleverd! Zwart superioriteit delaagsteprijs PDFmyURL.com AccuHPMini1035NR AccuAcerAspireOne

  2. 24maandengarantie!Hogekwaliteit! D255 besteservice AccuHPHDX18t AccuAcerFerrari4006 lageprijzen Compatibelmetdevolgendemodels allernieuwste SnelGeleverd Hogekwaliteit ASUSK40 ASUSK40E ASUSK40IB ASUSK40IJSeries ASUSK40IPSeries Asusf82 Asusk50ab-x2a Asusk51 Asusk6c11 Asusk70ij Asusp81 Asusx5d Asusx5j Asusx8b ASUSK40A ASUSK40N ASUSK40ID ASUSK40ILSeries ASUSK40SSeries Asusf83s Asusk50ij Asusk60 Asusk70 Asusk70io Asusx50 Asusx5dij-sx039c Asusx65 Asusx8d ASUSK40C ASUSK40I ASUSK40IESeries ASUSK40INSeries Asusf52 Asusk50 Asusk50in Asusk61 Asusk70ic Asusp50 Asusx5c Asusx5e Asusx70 AccuHPPaviliondm3z AccuAcerAO532h-2268 AccuHPEnvy15t AccuAcerAO532h-2Ds Promoties AccuAsusW5F AccuLGF1-224EG AccuAsusG51J-A1 AccuLGP1-52SBV1 AccuAsusW90VPSeries Compatibelmetdepartnummers Asus70-NLF1B2000YAsus70-NLF1B2000Z AccuGATEWAY7405 Asus70NLF1B2000Y AccuAcerAO532h-2Dr AccuGateway7326GZ AccuFujitsuLifeBook S710 Asus90-NLF1B2000Z Asus90-NVD1B1000Y Asus90NLF1BZ000Y AsusA32-F82 Asus70NLF1B2000Z Asus90-NLF1BZ000Y Asus90NLF1B2000Y Asus90NLF1BZ000Z AsusL0690L6 Asus90-NLF1B2000Y Asus90-NLF1BZ000Z Asus90NLF1B2000Z AsusA32-F52 AsusL0A2016 AccuSonyVPCEA20 AccuSamsungNC10- KA07 AccuDellInspiron9300 AccuLenovoG550A AccuLenovoG460L UitgebreideomschrijvingAccuAsusk50 AlsuopzoekbentvoorhetmerknieuweaccuAsusk50bijdemeestevoorkeurprijs,jebentopde juisteplaats.WijbiedendehoogstekwaliteitAsusk50accu,delaagsteprijs,besteservice. Zekerheidengarantie—OpdezebatterijAsusk50krijgtu24maandengarantie.Daarnaastbieden wijeenunieke30dagengeld-teruggarantie. Kwaliteitenveiligheid—DezeAccuAsusk50bevathoogwaardigetechnischeonderdelenenis getestvolgensdestrengeCEveiligheidsnormen.DeAsusk50accuisvoorzienvaneenchipdie overbeladingenkortsluitingvoorkomt.DaarnaastwordtdeAsusk50batterijgemaaktvan PDFmyURL.com

  3. hoogwaardigecellendiegeenlasthebbenvanhet'geheugen-effect'. FactoryFresh—DeAccuvoorAsusk50isfactoryfresh.Accu'sverliezenoververloopvantijd kracht,ookalszenietgebruiktworden.Veelimporteursendoorverkopendewinkelsbewarenaccu's langetijdinhetmagazijnalvorenszeverkochtworden.#verstuurtproductenvrijweldirectvanafde fabriekzodatualtijdverzekerdbentvaneengloednieuwehogekwaliteitsaccu! Tip—GebruiktuuwLaptopzeerfrequent?KoopeentweedeAccuAsusk50.Zoheeftualtijdextra capaciteitbijdehandenvoorkomtudatuonderwegzonderstroomkomttezitten! +More AccuNotebook Overons Betaling&Verzending Retourneren Contact AccuNotebook Information Services Garantie&Return Contact AccuNotebook Bedrijfsprofiel Betaling&Verzending Kwaliteit Contact AccuNotebook Overons Betaling&Verzending Retourneren Contact Copyright@2013batterij-oplader.comAllerechtenvoorbehouden PDFmyURL.com