Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 8. Téma : Válec Autor : Mgr. David Suchánek - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 8. Téma : Válec Autor : Mgr. David Suchánek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 8. Téma : Válec Autor : Mgr. David Suchánek

play fullscreen
1 / 7
Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 8. Téma : Válec Autor : Mgr. David Suchánek
265 Views
Download Presentation
glynn
Download Presentation

Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 8. Téma : Válec Autor : Mgr. David Suchánek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Matematika a její aplikace Ročník : 8. Téma : Válec Autor : Mgr. David Suchánek

  2. VÁLEC

  3. podstava výška válce poloměr válce podstava Podstavy válce jsou dva shodné kruhy. Výška válce je vzdálenost středů jeho podstav. Poloměr válce je poloměr jeho podstav.

  4. Která z těles jsou válce? Napiš pět předmětů, které mají tvar válce.

  5. Síť válce podstava podstava r plášť rozvinutý plášť v 2pr r podstava podstava Rozvinutý plášť válce je obdélník nebo čtverec. Jeden jeho rozměr se rovná obvodu podstavy, druhý rozměr se rovná výšce válce.

  6. Na obrázku je síť válce, urči podle údajů z obrázku polomoměr r a výšku v válce. 5cm 6,28m 1,2m 6cm Sestroj síť válce. učebnice str. 37 cv. 10, 11

  7. Zdroje: • Odvárko – Kadleček, 2000, Matematika pro 8. ročník základní školy 3 – Kruh, kružnice, Válec, Konstrukční úlohy Obrázky: http://mdg.vsb.cz/jdolezal/KonGo/Cviceni/ProstoroveUlohy/obrazky/RotacniValec.gif (5.8.2010) http://shop.brustech.cz/files/brusiva/kotouce/k100x100x19.jpg (5.8.2010) http://www.truhla-hracek.cz/images/0397.jpg (5.8.2010) http://www.novaline.cz/pictures/svice-levandule-valec/svice-levandule-valec-three.jpg (5.8.2010) http://www.aristoteles.cz/matematika/stereometrie/jehlan.gif (5.8.2010)