slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autori : Dr. ing . Găgeanu Paul , INMA Bucuresti Dr. ing. Pirnă Ioan, INMA Bucureşti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autori : Dr. ing . Găgeanu Paul , INMA Bucuresti Dr. ing. Pirnă Ioan, INMA Bucureşti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Autori : Dr. ing . Găgeanu Paul , INMA Bucuresti Dr. ing. Pirnă Ioan, INMA Bucureşti - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

INMA Bucureşti. Uleiurile vegetale, sursă alternativă de promovare a conceptului de independenţă energetică a fermierului român. Autori : Dr. ing . Găgeanu Paul , INMA Bucuresti Dr. ing. Pirnă Ioan, INMA Bucureşti Dr. ing . Păun Anişoara , INMA Bucuresti. Obiectiv General:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Autori : Dr. ing . Găgeanu Paul , INMA Bucuresti Dr. ing. Pirnă Ioan, INMA Bucureşti' - gloria


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INMA Bucureşti

Uleiurile vegetale, sursă alternativă de promovare a conceptului de independenţă energetică a fermierului român

Autori:

Dr. ing. Găgeanu Paul, INMA Bucuresti

Dr. ing. Pirnă Ioan, INMA Bucureşti

Dr. ing. Păun Anişoara, INMA Bucuresti

06 noiembrie 2008

Bucuresti

slide2

Obiectiv General:

 • Satisfacerea necesaruluide energie:
 • la un preț cât mai scăzut
 • în condiții de calitatesiguranță în
 • alimentare, dezvoltare durabila

Strategia energetica

a Romaniei

2007-2020

(HG 1069/2007)

www.minind.ro

 • Siguranta energetica:
 • limitarea dependentei de resurse
 • energetice din import
 • diversificarea resurselor de
 • energie

Obiective strategice

 • Dezvoltare durabila:
 • Promovarea producerii de energie
 • din SRE
 • Reducerea impactului negativ
 • asupra mediului

31 Octombrie 2008

Bucuresti

evolu ia produc iei mondiale de biocarburan i 1975 2015
Evoluţia producţiei mondiale de biocarburanţi 1975-2015

(sursa EO Licht, C. Berg prezentare la World Biofuels 2006 - Sevilia)

31 Octombrie 2008

Bucureşti

slide5

Biocombustibilii tip Biodiesel

Combustibilul tip „biodiesel”, pe bază de uleiuri vegetale, nepoluante, va trebui să reprezinte, la nivelul anului 2020, 20% din producţia totală de combustibil în toate ţările europene. „Biodieselul” este un combustibil alternativ, nepoluant, produs din resurse regenerabile. Acesta se utilizează la motoarele diesel şi poate fi combinat în proporţii diferite cu motorina, pentru a crea un amestec utilizat drept carburant pentru autovehicule.

Valorificarea potenţialului agricol din România prin încurajarea culturilor alternative de plante tehnice, precum este rapiţa, în vederea asigurării unei surse energetice alternative de combustibil pentru tractoare şi maşini agricole autopropulsate, reprezintă un deziderat energetic actual cu largi perspective de dezvoltare în cultura de câmp din România.

06 Noiembrie 2008

Bucureşti

efecte asupra mediului la utilizarea biocarburantilor
Efecteasupramediului la utilizareabiocarburantilor

Evitareaspoririiincarcariiatmosfericecu carbon, prinardereacarbonului existent in circuitul natural al acestuia, in loculceluifosil

Scadereaemisiilor de particule de carbon (ardereabiocumbustibililorestemaicompletadatoritaexistenteiunoratomi de oxigen in moleculaacestora)

Reducerearitmului de consumare a resurselor finite de combustibilifosili

06Noiembrie 2008

Bucureşti

angajamente pentru romania
Angajamentepentru Romania
 • introducereaetapizata a unuiprocent minim de biocarburanti in carburanticonventionali, astfel:
  • de la 1 iulie 2007 motorina cu minimum 2% în volumbiocarburant
  • de la 1 ianuarie 2008 motorina cu minimum 3% în volumbiocarburant
  • de la data de 1 iulie 2008 motorina cu minimum 4% în volumbiocarburant
  • de la data de 1 iulie 2009 benzina cu minimum 4% în volumbiocarburant

06Noiembrie 2008

Bucure;ti

uleiul crud
Uleiul crud

Uleiul vegetal pur este obtinut din plante oleaginoase prin presare, extractie sau proceduri comparabile si poate fi pur sau rafinat, dar nemodificat chimic. El poate fi utilizat ca biocombustibil, atunci când este compatibil cu tipul de motor utilizat si corespunde cerintelor de emisii din mediul înconjurator. Uleiul a fost testat în parcuri de masini cu rezultate controversate.

Înainte de a folosi uleiul vegetal crud drept combustibil, motorul trebuie sa fie adaptat pentru combustibil pentru a corespunde proprietatilor de combustie si vâscozitate ale uleiului vegetal pur. Pentru aceasta, exista câtiva furnizori în Europa care au dezvoltat diferite concepte de reajustare a sistemului.

Acestea, fie preîncalzesc combustibilul şi sistemele de injectie, fie sunt echipate cu asa numitele „sistem cu doua tancuri”, în care motorul este pornit cu motorina si se schimba cu ulei vegetal crud când se atinge temperatura necesara de functionare. Daca în cazul motoarelor diesel, mai vechi, cu camere de precombustie, viabilitatea modificariloraduse a fost demonstrata, nu acelasi lucru se poate spune si despre sistemele moderne cu pompa/injector.

06 Noiembrie 2008

Bucureşti

m et od e de presare a semin elor i produsele ob inute
Metode de presare a seminţelor şiprodusele obţinute
 • Metodele de obţinere a uleiurilor vegetale sunt:
 • prin presarea şi extragerea la rece
 • prin presarea şi extragerea la cald.
 • Procesul de presare a seminţelor se desfăşoară în 2 faze: în prima fază, de pregatire se usucă seminţele şi se separă de impurităţi, iar în cea de-a doua fază seminţele se presează la rece.
 • Prin presarea la rece a seminţelor se obţin:
 • Uleiul (produs principal);
 • turtele sau peleţii (produs secundar) care conţin 5% ulei şi în jur de 33% materie proteică.
 • Presarea la rece, se poate realiza la o scară medie, într-o fermă privată aşezată undeva în apropierea culturilor, conectate direct sau indirect la producţia agricolă fiind necesare preţuri de investiţie reduse.
 • Nu se folosesc solvenţi chimici sau condiţionări termice ale seminţelor, are cheltuieli logistice şi măsuri de securitate reduse, consum redus de energie, flexibilitate mărită, proces mai rapid de adaptare pentru alt fel de seminţe uleioase, fără apă reziduală.

O6 Noiembrie 2008

Bucureşti

slide10

Calităţile uleiului pur

 • Uleiul vegetal pur este definit ca fiind uleiul produs din seminţe oleaginoase prin presare, crud sau rafinat, dar nemodificat chimic, fiind compatibil cu tipul de motor în care este folosit şi corespunde cerinţelor de emisii în mediul înconjurător.
 • Uleiul vegetal pur este cel mai ieftin biocombustibil dintre toţi cei enumeraţi.
 • Uleiul vegetal crud este neutru din punct de vedere al poluării atmosferei cu oxizi de sulf, de azot şi de carbon. Este un produs bine pus la punct, produs printr-o tehnologie verificata, bine cunoscută specialiştilor.
 • Uleiul filtrat este foarte pur, având doar 120 mg/kg impurităţi. Din cantitatea totală de ulei circa 80% prin procesul de esterificare se transformă în biodiesel iar restul este glicerină pură;

06 Noiembrie 2008

Bucureşti

c i de purificare a uleiului brut
Căi de purificare a uleiului brut
 • calea mecanică de separare prin colectarea în vase de decantare-sedimentare unde are loc fenomenul de decantare-sedimentare a elementelor mecanice şi a suspensiilor din amestec. După decantare-sedimentare se iau probe, se analizează şi se stabileşte dacă compoziţia uleiului este corespunzătoare şi poate fi folosit ca atare;
 • calea chimică: Uleiul brut este trecut printr-un separator centrifugal şi apoi printr-un reactor de degumificare-neutralizare unde are loc neutralizarea şi separarea grăsimilor nesaturate FFA;
 • calea mixtă; uleiul din vasele de decantare-sedimentare care nu are compoziţia necesară utilizării ca atare, urmează etapele căii chimice

06 noiembrie2008

Bucureşti

reali ri in domeniu
Realiări in domeniu

Reultate deosebite în acest domeniu au obţinut printre alte firme de prestigiu precum: AGERATEC-SUEDIA, ANTON FRIES, OTV FRANCE, VIVENDI WATER SYSTEMS, ALPHA TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT, ATEE – ENERGIE PLUS , firmeleHimel şi Strahle din Germania.

06.noiembrie 2008

Buc ureşti

celule a cate 1200 mc stocare semin e
Celule a cate 1200 mc, stocare seminţe

Face parte din Instalatia de obţinere uleiuri vegetale din rapiţă ce asigura necesarul de ulei pentru alimentarea motoarelor ET dintr-o carieră din Ditzingen. RealizarecomunaHimel-Strahle, Germania.

06noiembrie 2008

Bucureşti

grup de 3 prese
Grup de 3 prese

Deservire linie de obţinere uleiuri vegetale din Ditzigen Germania. Presele sunt realizate de firma Strahle

06 noiembrie 2008

Bucureşti

alimentare linie cu 3 prese
Alimentare linie cu 3 prese

Deservire linie de obţinere uleiuri vegetale din Ditzigen Germania. Presele sunt realizate de firma Strahle.

06 noiembrie 2008

Bucureşti

buncar preincal z ire semin e
Buncar preincalzire seminţe

Deserveşte linia de obţinere uleiuri vegetale din Ditzigen Germania. Aerulcaldaspirat din camerele de evacuarepeleţi cu ajutorul unui ventilator trece printr+o serpentină din buncăr si incşlyeăte seminţele.

06 noiembrie 2008

Bucureşti

realiz ri inma
Realizări INMA

În cadrul INMA a fost realizată o instalaţie pilot de obţinere a uleiurilor vegetale ce are ca ET principal de extracţie o presă cu capacitatea de prelucrare de 150 kg seminţe de rapiţă pe oră, PU-50. Partea activă, melcul este de provenienţă germană.

Presa PU 50

Cadru

Melc cu pas variabil

Palnie alimentare

Motor electric

Reductor

Cuplaj cu gheare

Stator (perete lateral din bare)

Palnie evacuare

06 noiembrie 2008

Bucureşti

slide18
Melc

06 noiembrie 2008

Bucureşti

stator
Stator

06 noiembrie2008

Bucureşti

semicarcas segment presare
Semicarcasă segment presare

06 noiembrie 2008

Bucureşti

echipare tehnplogica pentru rapi
Echipare tehnplogica (pentrurapiţă)

Echiparea cu plăcuţe distanţiere de diverse grosimi este următoarea::

segment I plăcuţe de 0,80 mm;

segment II plăcute de 0,30 mm;

segment III plăcuţe de 0,15 mm;

segment IV plăcuţe de 0,15 mm;

segment V plăcuţe de 0,10 mm.

06 noiembrie2008

Bucureţti

re zultate
Rezultate

06 noiembrie 2008

Bucureşti

noi preocup ri inma
Noi preocupări INMA

Definitivarea instalatiei pilot de capacitate mica pentruprelucrareasemintelor in vedereaobtinerii de uleiurivegetalenecesarerealizariibiocarburantilor (2009) prin realizarea modulului de pregătire sămânţă

 • Promovareaconceptului de asigurare a independenteienergetice a fermierului
 • Realizarea de tehnologiipentrualimentareamotoarelor Diesel cu uleiurivegetale crude

06. noiembrie 2008

Bucureşti

slide24

Intrare

Proces de producţie

Ieşire

Pregătire seminţe

Ulei +peleţi de la presă

Seminţe

Presare

Sortiment de samanţă

Condiţii de creştere

Conţinut de ulei

Conţinut de fosfor

Impurităţi

Dimensiunea seminţelor

Uscare

Ajustarea umidităţii şi a temperaturii

Temperatura capului presei

Viteya de rotaţie a şnecului de presare.

Dimensiunea peletului obţinut la ieşire

Randament ulei

Conţinut de fosfor şi substanţe solide în ulei.

Capacitate

Temperatura uleiului

Consum de energie

Factorii ce influenţează producţia de ulei

06. Noiembrie 2008

Bucuresti

slide25

Schema flux a instalatiei pilot tratare chimică ulei vegetal INMA

06. Noiembrie 2008

Bucureşti

fluxul uleiului brut
Fluxul uleiului brut

Uleiutilizat ca

biocarburant

Decantare - sedimentare

Uleitratatpecalea

mecanica

de separare

Ulei brut in cuva de colectare

Ulei

Uleitratatpe

caleachimica

Degumificare - neutralizare

Uleipentruutilizare

ca biocarburant

06 noiembrie 2008

Bucureşti

descrierea functionala a instalatiei pilot
Descrierea functionala a instalatiei pilot

Functioneaza in regimintermitent

Presafunctioneaza in regimcontinuupana la finalizarealotului de samanta

Reactorul de degumificare – neutralizarelucreaza in regim de sarja

Separatorul centrifugal separasapunurilesiglicerina

06 noiembrie 2008

Bucureşti

beneficiarii si utilizatorii instalatiei pilot
Beneficiarii si utilizatorii instalatiei pilot
 • Producatorii de echipamentetehnicespecificeindustrieialimentare
 • Agentiieconomici care dorescsa-sidiversificesfera de activitateprincomercializareaacestorinstalatiifermelormicisimijlocii din sectorulagricol de stat sau particular
 • Fermeagricolemicisimijlocii
 • Gospodăriiţărăneşti

06 noiembrie 2008

Bucureşti

avantaje
Avantaje

consumuri specifice de materiale şi energie electrică, reduse ;

preţ de cost redus în comparaţie cu preţurile practicate de firmele producătoare de utilaje de profil din străinătate cu cel puţin 30%;

creşterea aportului valutar prin posibilitatea vânzării în străinătate a acestui tip de echipament tehnic;

creşterea cifrei de afaceri la producător cu circa 165.000 €/an pentru 6 buc prese.

obţinerea unor surse de energie alternativă;

diversificarea resurselor energetice naţionale;

crearea a noi locuri de muncă în întreprinderile producătoare de instalaţii şi în cele de procesare a seminţelor;

transfer tehnologic în regiunile defavorizate, echipamentul tehnic fiind folosit cu succes în fermele mici şi mijlocii;

reducerea costurilor pentru consumurile energetice proprii în ferme, microferme şi gospodăriile ţărăneşti cu până la 20%;

protejarea mediului înconjurător, echipamentul montându-se în spaţii închise, neexistând pericolul poluării atmosferei sau împrejurimilor;

metoda este 100% ecologică, lucrându-se numai cu produse naturale;

îmbunătăţirea securităţii vieţii;

uleiurile obţinute prin presarea la rece nu generează efecte poluante după întrebuinţare.

06 noiembrie 2008

Bucureşti

concluzii
CONCLUZII:
 • INMA poate asigura:
  • servicii de proiectarea instalatiei pilot şi asistenţă tehnică de specialitate
  • servicii de consultanta şi asistenţă tehnică de specialitate pentru fermele mici si mijlocii din sectorul agricol de stat sau particular
  • servicii de obtinere a biocarburantilor pentru fermele agricole mici si mijlocii, gospodariile taranesti – dupa obtinerea autorizatiilor necesare
  • incubarea afacerilor prin Incubatorul Tehnologic si de Afaceri INMA-ITA

06 noiembrie2008

Bucureşti

slide31

Vă mulţumesc pentru atenţie !

INMA Bucuresti

Tel/Fax: 021 2693255/ 021 2693273

E-mail: icsit@rnc.ro

Web: www.inma.ro

06 noiembrie 2008

Bucureşti