Investeşte în oameni !
Download
1 / 25

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing. Ioan ILEANĂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Investeşte în oameni ! Fondul Social European Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare a Resurse Umane 2007-2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Manager proiect: Prof. univ. dr. ing. Ioan ILEANĂ' - lucky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”

Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

„STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ LA AGENŢII ECONOMICI – O POARTĂ DE ACCES PE PIAŢA MUNCII ”

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing. Ioan ILEANĂ


Fazele unui proiect
Fazele unui proiect

 • Exaltare

 • Dezamăgire

 • Confuzie

 • Căutarea vinovatului

 • Pedepsirea nevinovatului

 • Recompensă pentru neimplicat


Agenda
Agenda

 • Informaţii generale

 • Obiectivele proiectului

 • Activităţile proiectului

 • Achiziţii FEDR

 • Rezultate

 • Concluzii


Informa ii generale
Informaţii generale

Beneficiar proiect: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Parteneri proiect:

 • INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione (Torino, Italia),

 • IHK BILDUNGSZENTRUM COTTBUS GmbH (GERMANIA)

 • De Lorenzo Spa (Milano, Italia)

  Valoarea eligibilă a proiectului: 1.891.096,08 lei din care:

 • Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 1.853.274,16 lei

 • Contribuţia solicitantului: 37.821,92 lei


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă, prin furnizarea către studenţi a unui program integrat de consiliere şi de practicăla agenţii economici, în scopul dezvoltării aptitudinilor de muncă în condiţii de tehnologie avansată şi creşterii gradului de integrare şi menţinere pe piaţa muncii.

Obiectivele proiectului


Dezvoltarea parteneriatului existent între Universitate, potenţiali angajatori, agenţi economici şi alte instituţii în vederea colaborării pentru desfăşurarea de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii şi angajarea ulterioară a acestora la firme importante din domeniul lor de specialitate.

Creşterea relevanţei pregătirii universitare a studenţilor în raport cu cerinţele pieţei muncii şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă, prin realizarea în ţară şi în străinătate a unor stagii de pregătire practică, prevăzute ca obligatorii în planul de învăţământ şi desfăşurate la parteneri.

Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii de la specializările Universităţii.

Dezvoltarea de abilităţi noi, esenţiale pe piaţa muncii: încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, abilitatea de a comunica şi colabora, gestionarea metodelor de lucru.

Obiective specifice


Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă prin crearea de materiale suport actualizate şi particularizate în funcţie de agentul economic la care se desfăşoară stagiul de practică.

Creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale personale prin acordarea de subvenţii financiare individuale şi premii în funcţie de rezultatele obţinute pe parcursul derulării stagiului de practică.

Realizarea unei Campanii de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

Obiective specifice


A 1. Dezvoltarea parteneriatului regional existent între Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

A 2. Desfăşurarea de stagii de pregătire practică, la partenerii implicaţi în proiect. În cei 2 ani se preconizează efectuarea de stagii de practică în ţară la care vor participa 230 de studenţi şi în străinătate la care vor participa 70 de studenţi.

A 3. Activităţi de orientare şi consiliere profesională a studenţilor care efectuează stagiul de practică.

Activităţile proiectului


A 4. Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).Crearea de materiale suport pentru monitorizarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor. Se vor realiza unghid al studentului şi modele de caiete de practică particularizate în funcţie de agentul economic partener, de specializarea studenţilor şi condiţiile specifice de muncă (dotare tehnică, microclimat, sisteme de securitatea muncii).

A 5. Campanie de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

A 6. Promovare, informare, vizibilitate proiect.

A 7. Management de proiect.

Activităţile proiectului


Achizi ii fedr
Achiziţii FEDR Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

VALOARE: 137154,30 LEI

 • Kit de instruire /experimentare pentru sisteme embedded şi reconfigurabile.

 • Sistem modular de instruire-experimentare în domeniul electronicii aplicate şi tehnologiei informaţiei (achiziţii de date, procesare şi transmisie date în domeniul biomedical).

 • Stand de instruire practică pentru achiziţii de date şi modelare 3D.

 • Pachet modular de instruire practică pentru electronică aplicată.


Rezultatele proiectului
Rezultatele proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

I. Parteneriat între universitate, potenţiali angajatori, agenţi economici şi alte instituţii în vederea colaborării pentru desfăşurarea de stagii de practică

 • A fost realizată o bază de date cu partenerii şi s-au încheiat 52 de parteneriate bilaterale pentru derularea de stagii de practică.

 • A fost realizat în 20 aprilie 2012 un schimb de experienţă cu tema „Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătăţirii convergenţei dintre formarea universitară şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condiţiile unor tehnologii avansate” la care au participat 40 persoane.

 • A fost realizată o întâlnire între studenţii din grupul ţintă şi studenţi ai universităţii care au participat deja la stagii de practică la agenţi economici din ţară şi din străinătate, pentru un schimb de informaţii şi bune practici.


Rezultatele proiectului1
Rezultatele proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

II. Realizarea în ţară şi în străinătate a unor stagii de pregătire practică:

 • 300 de studenţi selectaţi;

 • 300 de convenţii de practică;

 • Au fost derulate 75 stagii de practică în ţară şi 6 stagii de practică în străinătate (Italia şi Germania) la care au participat 300 de studenţi (230 studenţi în stagii de practică în ţară şi 70 studenţi în practică în străinătate). Studenţii au realizat 300 de portofolii de practică.


Rezultatele proiectului2
Rezultatele proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

III. Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională

 • Au fost consiliaţi 300 studenţi cu scopul de a identifica principalele probleme cu care aceştia se confruntă.

 • Studenţilor li s-a administrat un chestionar de monitorizare/evaluare a stagiului pe baza căruia fost elaborat un „Ghid de orientare şi consiliere în carieră”.

  IV. Crearea de materiale suport

 • Au fost realizate/actualizate 14 modele de caiete pentru specializările studenţilor din grupul ţintă.

 • S-au tipărit şi distribuit 300 de caiete de practică. Caietele conţineau un chestionar de evaluare si monitorizare a stagiului de practică care a fost completat de studenţi.


Rezultatele proiectului3
Rezultatele proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

V. Acordarea de subvenţii financiare individuale şi premii:

 • Au fost acordate 300 de subvenţii pentru stagiul de practică în valoare de 211,72 lei/student;

 • Premii pentru studenți:

 • Anul I = 5 premii a câte 423,44 lei

 • Anul II = 12 premii a câte 900 lei

 • Au fost postate pe site-ul proiectului listele cu studenţii care au primit subvenţiile şi au câştigat premiile.


Rezultatele proiectului4
Rezultatele proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

VI. Campanie de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

 • Au avut loc trei evenimente al campaniei de popularizare a oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante, în 18 august 2012 la Horea, în 12-14-21 martie 2013 la Alba Iulia şi în 26 septembrie 2013 la Alba Iulia.


Rezultatele proiectului5
Rezultatele proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

VII. Promovarea proiectului

 • A fost actualizat continuu site-ul proiectului http://www.uabpracticastudenti.ro;

 • A fost realizată o activitate de lansare în 27 februarie 2012, la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în Sala Senatului, Palatul Apor, cu 67 de participanţi;

 • Au fost realizate patru comunicate de presă;

 • Pentru promovarea proiectului s-au fost realizat:

  • 500 de fluturaşi de promovare;

  • 150 mape de promovare;

  • 3 Bannere rulabile.  


Preg tirea stagiil or de preg tire practic
“PREG Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).ĂTIREA“ stagiilor de pregătire practică

 • Deşi nu era obiectiv al proiectului, pregătirea presupune şi:

  • Alegerea celor mai bune centre de practică- dintr-o listă de centre cu competenţe foarte variate;

  • Repartizarea coerentă a studenţilor pe centre (nu tentaţia locaţiei ci coincidenţa dintre cererea de competenţe şi bagajul de cunoștințe deținut de student);

 • Pe de altă parte, atitudinea corectă în respectarea principiilor egalităţii de şansă şi al transparenţei au fost elemente fundamentale urmărite în implementarea proiectului


“PREG Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).ĂTIREA“ stagiilor de pregătire practică- exemple

 • Centrele de practică oferă locuri, cu sarcini de muncă proprii- similar locurilor de muncă vacante- ceea ce înseamnă că activităţile similare bursei locurilor de muncă sunt propsective şi transparente.

  • S-au conceput şi publicat metodologii de repartizare specifice.

 • Unele centre solicită cunoştinţe avansate de limba engleză.

  • A fost selectat un expert pe termen scurt cu obiective foarte clare legate de evaluarea corentă a conoştinţelor studenţilor. Gradul de încredere în acest expert a fost foarte ridicat.

 • Preocuparea pentru condiţii decente în centrele de practică.

  • Selecţie de locaţii de cazare de încredere.

  • Transport până la locaţia de practică.


Preg tirea accesului la pia a muncii sustenabilitatea proiectului are un feedback de ordinul anilor
Pregătirea ACCESULUI LA PIAŢA MUNCII Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).- sustenabilitatea proiectului are un feedback de ordinul anilor-

 • Atenţie sporită la feedback- ul dat de unităţile economice

  • Exemplu: fără să existe vreun angajament, la finalul stagiului de practică studenţii au fost premiaţi (o societate comercială din Italia şi una din ţără)

 • Asigurarea cu o dotare tehnică aferentă instruirii practice de calitate

  • Realizată prin strânsa colaborare dintre echipa de implementare si unităţile economice (campanii de promovare ample, itinerante)

  • Colaborarea cu alte centre universitare (2 experţi de la Universitatea Poliethnica Bucureşti)

  • Analiza feedback- ului prin procesarea datelor din caietele de practică ale studenţilor- adevărată oglindă profesională


Pregătirea ACCESULUI LA PIAŢA MUNCII Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).- sustenabilitatea proiectului prin satisfacţia lucrului bine făcut-

 • Evaluarea corectă şi transparentă a activităţii studenţilor prin:

  • Metodologie specifică elaborată şi dezbătută cu studenţii;

  • Comisie independentă de evaluare portofolii;

  • Premii substanţiale.

 • Creşterea gradului de implicare a studenţilor in viaţa economică şi socială

  • Exemplu: participarea activă a studenţilor la concursurile profesionale studenţeşti şi câştigarea de premii

  • Implicarea studenţilor în proiecte de interes majore


Preg tirea accesului la pia a muncii scurt vizit prin laboratoare
Pregătirea ACCESULUI LA PIAŢA MUNCII Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).- scurtă vizită prin laboratoare-

Experimentări şi cercetări electro-medicale

GPRS

Experimentări şi cercetări sisteme 3D

Bluetooth

GPS+GPRS

Experimentări şi cercetări comunicaţii

Xbee, Zigbee, 802.15

802.11, WiFi

Experimentări şi cercetări mediu


Concluzii puncte forte al proiectului
Concluzii - Puncte forte al proiectului Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările Universităţii (turism şi servicii, administrarea afacerilor, marketing, informatică, electronică, ingineria mediului, cadastru, asistenţă socială şi sociologie).

 • Proiect bine gândit şi bine scris;

 • Echipă de implementare competentă, unită şi foarte motivată;

 • Parteneri cooperanţi şi interesaţi în implementarea optimă a proiectului;

 • Echipă de ETS supervizori foarte bine pregătită profesional şi pedagogic;

 • Susţinerea financiară a UAB până la rambursarea cheltuielilor;


Concluzii dificult i nt mpinate n implementarea proiectului
Concluzii - Dificultăţi întâmpinate în implementarea proiectului

 • O anumită volatilitate a reglementărilor care uneori face puţin predictibilă evoluţia implementării, chiar în condiţiile unui management prudent şi proactiv;

 • Schimbarea regulilor în timpul jocului (spre exemplu eligibilitatea TVA-ului);

 • O anumită tendinţă, la nivelul AM de a complica inutil şi ineficace documentele de raportare.


Vă mulţumesc! proiectului


ad