etnografi f r design n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etnografi för Design PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etnografi för Design

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Etnografi för Design - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Etnografi för Design. Idag ska vi. 13-14 Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design Genomgång av olika etnografiska tekniker 14-16.00 Ni genomför mini-etnografier i era projektgrupper 16.00-17

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etnografi för Design' - glenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
idag ska vi
Idag ska vi
 • 13-14
  • Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design
  • Genomgång av olika etnografiska tekniker
 • 14-16.00
  • Ni genomför mini-etnografier i era projektgrupper
 • 16.00-17
  • Diskussion kring vad ni lärt er och vilka problem ni stött på
etnografins r tter
Etnografins rötter
 • Föddesinomantropologin
 • 1850’s: Urgent anthropology
 • 1898: Torres strait expedition
 • WW1: Malinowski iTrobrianderna

“We agreed to use 'ethnography' as the term for descriptive accounts of non-literate peoples” - Radcliffe-Brown, 1909

Greek ἔθνοςethnos = folk/people and γράφεινgraphein = writing

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography

etnografin sprider sig
Etnografin sprider sig
 • Sociologin plockar upp etnografi på 1950-talet
 • Etik-diskussionen kraftigunder 1970-talet
 • Sprider sig till en större kretsav humanistiska disciplinerunder slutet av 70-talet och80-talet via sociologin
malinowskis ideal
Malinowskis ideal
 • Lev med de som du studerar under en längretidsperiod (minst 1 år) förattkunnastuderaallaaspekteravderas liv
 • Lär dig detlokalaspråket
 • Deltagande observation: Görsammasaksom de du studerarså bra som du kangöradetmedan du studerardem
anpassning av malinowski
Anpassning av Malinowski
 • Lev med de som du studerar under en längretidsperiod (minst 1 år) förattkunnastuderaallaaspekteravderas liv
anpassning av malinowski1
Anpassning av Malinowski
 • Lev med de som du studerar under en längretidsperiod (minst 1 år) förattkunnastuderaallaaspekteravderas liv
  • Vi är (normalt) inte intresserade av alla aspekter av de vi studerars liv utan bestämda aspekter
  • Vad som är en längre tidsperiod måste då anpassas till vårt studieobjekt
  • 1 år var för att fånga alla aspekter av livet – målet bör alltså vara att studera en hel cykel
anpassning av malinowski2
Anpassning av Malinowski
 • Deltagande observation: Görsammasaksom de du studerarså bra som du kangöradetmedan du studerardem
anpassning av malinowski3
Anpassning av Malinowski
 • Deltagande observation: Görsammasaksom de du studerarså bra som du kangöradetmedan du studerardem
  • I Malinowskis fall handlade det om att fiska som de lokala fiskarna så gott det går om man studerar dem när de fiskar
  • Vi behöver tolka detta – studerar man professionella system kan man ofta inte göra det som de man studerar gör
  • Se det som ett sätt att bygga rapport med de som vi studerar – erbjud dig att göra de små tråkiga sakerna som att sätta på nytt kaffe, hämta utskrifter osv för att ge lite tillbaka av det de ger när de ställer upp och blir studerade
anpassning av malinowski4
Anpassning av Malinowski
 • Lär dig detlokalaspråket
anpassning av malinowski5
Anpassning av Malinowski
 • Lär dig detlokalaspråket
  • Vi studerar oftast personer i miljöer där vi redan kan språket som används
  • Malinowski betonade behovet av att inte vara beroende av en översättare
  • Vi bör därför tolka Malinowski som att man ska vara förbered så att man kan förstå det som sker och sägs utan att lita på att någon kan översätta åt en – vi måste alltså lära oss jargongen, tekniska termer och uttryck samt ha en grundförståelse för situationen innan fältarbetet påbörjas
  • Att lära sig det lokala språket handlar om att förbereda sig väl
etnografi hur
Etnografi: Hur
 • Olikastadier
  • Planering
  • Fältarbete
   • (Deltagande) Observation
   • (Kontextuella) Intervjuer
   • Enkäter
  • Analys
  • Kommunikation
planera
Planera
 • Hittadeltagare
 • Förberedhur du villutförafältstudien
  • Se till att veta vad du vill veta
  • Ha en plan för hur du ska få veta vad du vill veta
 • Överplanerainte – varflexibeloch se till att du kanändra din plan påettögonblickomdetbehövs/bättremöjligheterdykerupp
f ltarbete deltagande observation
Fältarbete: (Deltagande) Observation
 • Gåidinainformantersskor (medan de hardempå)
 • Praktisktmål: Skapaempatiför de du studerar, detärdå du är “klar” med fältarbetet
 • Teoretiskt mål: Analysera vad du vet, när du inte kan hitta några kunskapsluckor, då är du ”klar” med fältarbetet

“Idag anses empati vara en avgörande förmåga för all social kommunikation som kräver att man förstår andras behov, känslor och intentioner. Denna definition grundar sig i empatisk förmåga som att korrekt förstå och känna vad den andre känner. Den som hyser sympati däremot, inkluderar dessutom också att känna för någon och inte bara med någon.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Empati

f ltarbete kontextuella intervjuer
Fältarbete: (Kontextuella) Intervjuer
 • Ostruktureradeeller semi-struktureradeintervjuerikontextensominformantennormaltgördet du studerar
f ltarbete enk ter
Fältarbete: enkäter
 • Samla in data via enkäter. Kan användaspåolikasättiolikastegavfältarbetet
  • För att få initial uppfattning
  • För att mäta attityder till observerade saker
  • Fånga in kunskapsluckor
analys av insamlat material
Analysavinsamlat material
 • Viktig men oftaintetillräckligtvälgenomfördaspektavetnografisktarbete
 • En del trendersynsförstvid en djupareanalysavmaterialet
 • Dock är det viktigt att ta sig tid och analysera redan under fältarbetet för att hitta trender att studera närmre och kunskapsluckor att fylla
uppgift
Uppgift
 • Jobba i de grupper ni ska jobba i under projektet
 • Något olika uppdrag, prata inte med varandra om dem
 • Återsamling här 16 – då presenterar varje grupp snabbt (3-5 min) vad de sett och sedan har vi en diskussion kring detta fram till 17
 • ANTECKNA MYCKET!