slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DANSK BRODAG 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

DANSK BRODAG 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

DANSK BRODAG 2007. Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt! Eksempler fra dagens Danmark v/Morten Nielsen Grontmij | Carl Bro. 2. Eksempler fra dagens Danmark. PRÆSENTATION. 1. Indledning. 3. Fremtidige tiltag i planlægningen. 1.0 INDLEDNING. Det formelle ansvar:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANSK BRODAG 2007' - glenna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DANSK BRODAG 2007

Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt!

Eksempler fra dagens Danmark

v/Morten NielsenGrontmij | Carl Bro

pr sentation
2. Eksempler fra dagens DanmarkPRÆSENTATION

1. Indledning

3. Fremtidige tiltag i planlægningen

1 0 indledning
1.0 INDLEDNING

Det formelle ansvar:

 • Det ”uformelle” ansvar:
 • skal man være mere forudseende
 • end vejregler og forskrifter tilsiger?
 • skal man gardere sig mod
 • lovbryderes opførsel?
 • følger der et ansvar med en viden,
 • og har man ansvar for at skaffe og
 • formidle den viden?
 • Sikkerhed
 • Fremtoning i bybilledet
 • Opretholdelse af ønsket trafikafvikling
 • Fremkommelighed
politisk valg
POLITISK VALG

Trafikanterne er pålagt et stort ansvar (dyr forsikring!).

Vejmyndigheden gøres sjældent ansvarlig for skader som trafikanterne forårsager.

Så hvorfor skal man som vejmyndighed overhovedet gå ind og overveje om kravene i vejreglerne/forskrifterne skal skærpes?

2 0 eksempler fra dagens danmark
2.0 Eksempler fra dagens Danmark

Spørgsmål – men ikke nødvendigvis svar, for hvor langt rækker ansvaret, når grænserne nås?

eksempel 1 v gtbegr nsning
EKSEMPEL 1 - vægtbegrænsning
 • Var broen underdimensioneret?
 • Var broen i en meget ringe stand?
 • Var chaufføren bare ”letsindig” og tog chancen?
 • Burde broens ejer have udført præventive foranstaltninger, f.eks. i form af fysiske hindringer?

Illustration fra Helsingør Dagblad, onsdag den 19. januar 2005 med overskriften ”Så er der nye kunder i trælasten”

eksempel 2 frih jde
EKSEMPEL 2 - frihøjde
 • Var broen underdimensioneret?
 • Burde broens ejer have udført præventive foranstaltninger, f.eks. skiltning af frihøjde?
 • Hvad skal frihøjden være på en stibro?
 • Skulle broen 2. gang have været bygget højere?
 • Skal trafikantgeneomkostninger, død og ulykke veje tungere end anlægsomkostninger

Påkørsel af gangbro i maj 2004.

Påkørsel af gangbro i oktober 2006.

p k rselslast udvikling
PÅKØRSELSLAST – udvikling

Broteknik – okt. 1984

Broteknik – nov. 2002

Påkørselslast i hht. Broteknik fra okt. 1984 omfatter alene påkørsel af søjler (afsnit 4.14).

Ved lette brooverbygninger, f.eks. rene gang- og cykelstibroer, skal det ved den geometriske og konstruktive udformning søges hindret, at kollisioner med høje køretøjer finder sted, subsidiært at en påkørsel får katastrofale følger.

Kollisionskræfter for brodæk (afsnit 4.12.2) nævnes særskilt i Vejreglen. Der henvises til DS 410, vejledningerne (5) og (6) i afsnit 12.

DS 410 (6): Definering af kræfter:

 • Sikkerhedsfremmende foranstaltninger:
 • Ekstra frihøjde i f.t. nærliggende tungere broer
 • Rigeligt spillerum over fritrumsprofilet
 • Portaler med alarmering
 • Forankring af overbygningen i underbygningen
eksempel 3 reduceret frih jde
EKSEMPEL 3 – reduceret frihøjde
 • Burde broens ejer have udført præventive foranstaltninger, f.eks. i form af højdevarslingsanlæg?
 • Hvor tydeligt skal der fremgå at broen har reduceret frihøjde?

Påkørsel af sporbærende bro i Børkop Kommune, Munkebjergvej

eksempel 4 frih jde n rresundby
EKSEMPEL 4 – Frihøjde – Nørresundby…
 • Skal forvalteren aktivt gå ind i debatten om installering af alarmer i lastbiler?
 • Kunne forvalteren have gjort noget for at undgå ulykken?
eksempel 5 minimering af vedligeholdsudgifter
EKSEMPEL 5 – Minimering af vedligeholdsudgifter
 • Skal vi måle chloridindholdet i samtlige betonsøjler langs det danske vejnet for at etablere katodisk beskyttelse i tide?
 • Skal vi udføre præventiv katodisk beskyttelse af fx betonsøjler?

Behugning og reparation af cloridbelastet søjle.

eksempel 6 kapitalbevarelse
EKSEMPEL 6 – Kapitalbevarelse
 • Hvor højt skal man ”råbe” når man får kendskab til skader?
eksempel 7 ikke synlig korrosion af bolte
EKSEMPEL 7 – Ikke synlig korrosion af bolte
 • Burde autoværnsboltene have været udskiftet?
eksempel 8 krav til broer over farvande
EKSEMPEL 8 – Krav til broer over farvande
 • Hvilke skibe sejler under vores broer i dag?
 • Er det de samme skibe som var kendt på opførelsestidspunktet?
 • Har man uddybet sejlrenden under broen med risiko for større skibe?

Tjörn Broen, 18. januar 1980.

fremtidige tiltag
Fremtidige tiltag

Hvor forudseende skal den ansvarlige forvalter være?

 • Tiltag:
 • Vægtbegrænsningsangivelse på samtlige broer?
 • Fysisk hindring af adgang til svage broer?
 • Ekstra frihøjde på alle broer – men specielt stibroer?
 • Kun robuste broer, der kan modstå påkørsel?
 • Foto af lovovertrædere?
 • Alarm i køretøjer med kran?
 • Forudse chloridindtrængning?
 • Forudset korrosion i bolte?
 • Forstærke broer over farvande hvor skibstrafikken er intensiveret?

Frihøjde