xung kh c trong quan h v ch ng nguy n nh n va gi i pha p n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Xung khắc trong quan hệ vợ chồng Nguyên nhân và giải pháp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Xung khắc trong quan hệ vợ chồng Nguyên nhân và giải pháp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46
glenna-murray

Xung khắc trong quan hệ vợ chồng Nguyên nhân và giải pháp - PowerPoint PPT Presentation

154 Views
Download Presentation
Xung khắc trong quan hệ vợ chồng Nguyên nhân và giải pháp
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Xung khắc trong quan hệ vợ chồng Nguyên nhân và giải pháp Ths. Phạm Thị Thúy Chuyên viên tham vấn tâm lý- Cty Kỹ năng sống Giảng viên Học viện Hành chính Khơi nguồn tiềm năng

 2. Nội dung chính • Các dạng xung khắc trong quan hệ vợ chồng • Nguyên nhân • Các cặp vợ chồng cần làm gì? Khơi nguồn tiềm năng

 3. Giá tớ là con trai Cô bé có lần đã nói Từ lâu tớ đã bỏ đi Sang châu Phi chơi cho khoái Còn nếu tớ là con gái Cậu bé liền đáp ngay Thay cho chỉ màu tớ sẽ Thêu bằng tia nắng ban mai Rồi hai người dần khôn lớn Cùng nhau nên vợ nên chồng Với nhau sáng trưa chiều tối Họ toàn nói chuyện tiền nong Cậu bé và cô béM.Caren (Bỉ) Khơi nguồn tiềm năng

 4. Thơ 8 câu (Khuyết danh) • Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai • Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế • Em tưởng tôi siêu thường như thể • Trên đời này tốt nhất là tôi • Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai • Nhưng bây giờ em không tin điều ấy • Em chỉ thấy tôi sai vì vậy • Trên đời này xấu nhất là tôi Khơi nguồn tiềm năng

 5. Các dạng xung khắc trong quan hệ vợ chồng? Khơi nguồn tiềm năng

 6. SUY NGẪM Xung khắc là xấu hay tốt? Khơi nguồn tiềm năng

 7. Maët tieâu cöïc Moái quan heä bò xaáu ñi Tinh thaàn suy suïp Bò caêng thaúng / söùc khoûe keùm Naêng suaát lao độnggiaûm Maët tích cöïc Nhöõng vaán ñeà ñöôïc laøm roõ Vaán ñeà ñöôïc ñöa ra coâng khai Giaûi quyeát ñöôïc xung đột seõ hiểu nhau Daãn ñeán nhöõng giaûi phaùp toát hơn … Hai mắt của xung khắc Khơi nguồn tiềm năng

 8. Nguyên nhân của các xung khắc? Khơi nguồn tiềm năng

 9. Giao tiếp không hiệu quả • Nguyên nhân phổ biến nhất làm "rạn nứt" nhiều gia đình. Khơi nguồn tiềm năng

 10. Sự lệch pha trong quan hệ vợ chồng • Nguyên nhân ẩn sau những bất hòa trong gia đình là không thỏa mãn về tình dục. • Sự thỏa mãn về tình dục chỉ là một trong nhiều những vui thú của hôn nhân, nhưng thiếu yếu tố này thì cả tòa hạnh phúc sẽ sụp đổ. Khơi nguồn tiềm năng

 11. Xung đột về vai trò và cách giải quyết vấn đề Khơi nguồn tiềm năng

 12. Khi có xung khắc, anh chị thường giải quyết như thế nào? Khơi nguồn tiềm năng

 13. Một số cách xử lý xung khắc thường gặp • Ruùt lui, giaáu mình: thoaùt khoûi söï xung ñoät • Kìm haõm: cố tình không quan taâm ñeán xung ñoät • Töø choái coâng nhaän coù xung ñoät, neù traùnh • Laøm nheï xung ñoät baèng moïi giaù • Trôû neân hung haêng, aên thua ñuû • Thaéng-thua (win-lose): moät beân nghó mình ñuùng roài neân chaúng “theøm” chöùng minh cho beân kia • Thoûa hieäp: moãi phía ít nhieàu nhöôïng boä giaûi phaùp xöû lyù xung ñoät cuûa mình • Hai beân cuøng coù lôïi (win-win): hai beân ñeàu thaáy coù lôïi hay thoaûi maùi vôùi keát quaû xöû lyù Khơi nguồn tiềm năng

 14. LỜI CỦA CHÚA • “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”. • (Thư Côlôxê - Chương 3,13) • "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. (Mát-thêu - Chương 6, 14-15) Khơi nguồn tiềm năng

 15. LỜI CỦA CHÚA • Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. • (Thư Gioan 1 - Chương 4,21) • Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa“ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. • (Thư Gioan 1 - Chương 4,20) Khơi nguồn tiềm năng

 16. Bạn sẽ luôn là nạn nhân cho tới khi bạn biết tha thứ. Khơi nguồn tiềm năng

 17. Khi xung khắc xảy ra, cần: • 1. Hiểu cảm xúc của mình và đối tác • 2. Hiểu nhu cầu của mình • 3. Xác định vấn đề: nhìn từ nhiều phía • 4. Xây dựng giải pháp • 5. Truyền thông hiệu quả Khơi nguồn tiềm năng

 18. Giao tiếp – chìa khóa giải quyết xung khắc • Giao tiếp tích cực là “nguyên liệu” cần thiết cho hôn nhân hạnh phúc. Khơi nguồn tiềm năng

 19. Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau • Chồng giận thì vợ bớt lời Cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê • Chim khôn hót tiếng rảng rang • Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe • Em ơi, em giận anh chi • Muốn lấy chồng nữa anh thì lấy cho Khơi nguồn tiềm năng

 20. 5 ngôn ngữ của tình yêu • Lời khen ngợi • Thời gian chia sẻ • Quà tặng • Sự tận tuỵ (quan tâm) • Cử chỉ âu yếm Khơi nguồn tiềm năng

 21. Lời gợi ý thay vì ra lệnh hay chì chiết • Nhà mình từ ngày sinh cu Bi mẹ chẳng làm bánh cho ăn. Chắc đến khi cu Bi vào đại học mới có bánh mà ăn. • Em làm bánh rất ngon. Anh rất thích ăn. Cuối tuần này em làm nhé Khơi nguồn tiềm năng

 22. Nhìn anh thật lịch lãm trong bộ vét đó. Em mặc đầm này trông xinh thật đấy Em nấu cari ngon thế. Anh thích ăn món này. Em biết anh đã nỗ lực rất nhiều… Em đã làm được thật nhiều cho bố con anh … Lời khen ngợi, động viên Khơi nguồn tiềm năng

 23. Cử chỉ âu yếm • Chỉ cần một vòng tay siết chặt cũng đủ sưởi ấm một trái tim Khơi nguồn tiềm năng

 24. Đụng chạm chính là một trong những biểu hiện mạnh mẽ nhất của tình yêu. Nó giúp phá tan mọi rào cản và làm giàu thêm các quan hệ tình cảm. • Để lấy lại không khí đầm ấm trong gia đình, các nhà tâm lý học khuyến cáo một bài tập đặc biệt: hãy ôm hôn vợ/chồng bạn nhiều hơn bình thường không chỉ trong chuyện ấy; bạn hãy nắm tay anh ấy/cô ấy giống như một cặp tình nhân trẻ trung. • Tuy nhiên, với bài học này không ít “học sinh” cho rằng nó là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Khơi nguồn tiềm năng

 25. Clip: video clip/khoidong/vợ chồng Khơi nguồn tiềm năng

 26. "Nói là bạc, Im lặng là vàng, Lắng nghe là kim cương" Khơi nguồn tiềm năng

 27. Kiểm soát cảm xúc của người khác: Chăm chú lắng nghe • Đặt câu hỏi mở • Đừng ngại sự im lặng, kiên nhẫn đợi câu trả lời • Tóm tắt và diễn đạt lại ý bạn vừa nghe được • Nhờ họ giải thích rõ hơn điều họ vừa nói • Hãy nói rõ chỗ nào mình hiểu và chỗ nào chưa hiểu. Khơi nguồn tiềm năng

 28. Ý tại ngôn ngoại • Ở cuối phòng ăn, một người đàn ông và một người đàn bà đang cùng ngồi bên 1 chiếc bàn ăn… • - Lạy Chúa – người đàn ông nói- Quái quỷ thế nào mà em lại chửa được hả? – Cô là đồ ngu ngốc. • - Thế anh nghĩ vì sao mà em có chửa hả? – Vì báu vật giống đực của anh đấy. • Tina, về chuyện này em định thế nào? – Cô ta phải đi phá thai. • - Anh muốn em làm gì hả?Anh bảo là anh sẽ nói với vợ anh về em mà. – Anh là một thằng nói dối khốn kiếp. • - Này em yêu, anh sẽ nói, nhưng lúc này không đượ • – Tôi dính với cô một cách thật là điên rồ. Lẽ ra tôi phải biết cô là kẻ gây rắc rối. Khơi nguồn tiềm năng

 29. Tiếp • - Paul, lúc này em cũng thật buồn. Thậm chí em không còn nghĩ là anh yêu em.- Xin hãy nói là anh yêu em. • - Tất nhiên là anh yêu em. Chỉ có điều ngay lúc này chính là lúc vợ anh đang gặp hoàn cảnh khó khăn. – Tôi không hề định để mất cô ấy. • - Lúc này em đang gặp khó. Anh không hiểu điều đó à? Em đang mang bầu đứa con của anh.- và anh không hề có ý định cưới tôi. • Nước mắt chảy ra từ hai mắt cô. • - Bình tĩnh nào, em yêu. Anh đảm bảo với em là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Anh cũng muốn có con như em thôi. – Mình sẽ phải thuyết phục cô ta đi phá thai. • (trang 225-226, Âm mưu ngày tận thế, Sydney Sheldon) Khơi nguồn tiềm năng

 30. Laéng nghe coù hieäu quaû: Thaáu caûm * Đaët mình vaøo tình caûnh cuûa ngöôøi noùi, * Hieåu ñöôïc noäi dung coâng khai vaø noäi dung beân trong. - Nghóa ñen - Nghóa tình caûm - Nghóa saâu kín Khơi nguồn tiềm năng

 31. Ví duï: Trôøi hoâm nay ñeïp quaù phaûi khoâng anh? • Nghóa ñen: Thôøi tieát raát toát. • Nghóa tình caûm: Thích quaù, em vui söôùng laâng laâng, em thaät haïnh phuùc khi ôû beân anh. • Nghóa saâu kín: Em thaáy quyù nhöõng giaây phuùt ñöôïc ôû gaàn beân anh. Anh coù thaáy theá khoâng? Khơi nguồn tiềm năng

 32. Ví duï: Anh coøn tôùi ñaây laøm gì nöõa?! • Nghóa ñen: Traùch moùc. • Nghóa tình caûm: Em ñang giaän anh laém ñaáy. • Nghóa saâu kín: Em raát nhôù anh. Nhöng em muoán anh xin loãi em, ñeå mình laøm hoøa. Khơi nguồn tiềm năng

 33. Câu hỏi: các anh chị hãy chọn 7% - 38%- 55% cho các nội dung sau: • Ngôn từ: ? % • Giọng nói: ?% • Hình ảnh: (ngôn ngữ cơ thể): ?% Khơi nguồn tiềm năng

 34. Sức mạnh của thông điệp Khơi nguồn tiềm năng

 35. Ái ân – giải quyết xung khắc nhanh nhất • Tâm sự của một người vợ: “Vợ chồng tôi đang có cãi nhau mà lôi nhau lên giường là hết giận nhau ngay!” Khơi nguồn tiềm năng

 36. 7 lời khuyên của Dale Carnegie 1. Đừng day dứt đay nghiến chồng/vợ. ‘Đàn bà đào huyệt chôn hạnh phúc gia đình bằng nanh vuốt của họ” 2. Bạn trăm năm của ta ra sao, ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi. “Chính mình hãy là một người bạn trăm năm lý tưởng đã” 3. Đừng chỉ trích: ‘Chồng ta áo rách ta thương Chồng người áo gấm xông hương mặc người” 4. Ta phải biết khen tài đức người bạn trăm năm của ta. Khơi nguồn tiềm năng

 37. 7 lời khuyên của Dale Carnegie 5. Xin nâng niu, chăm sóc người bạn trăm năm của bạn. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” 7. Nghiên cứu kỹ cách hòa hợp trong lúc ái ân. “Mười vụ ly dị thì có tới chín vụ do thiếu sự hòa hợp trong lúc ái ân”. 6. Bạn nên lịch sự, lễ độ với người bạn trăm năm. “Phu phụ tương kính như tân” Khơi nguồn tiềm năng

 38. Trò chơi : Chiếc nón kỳ diệu • Điều quan trọng nhất cần nhớ khi xảy ra xung khắc! • Ô chữ gồm 8 chữ cái T Ô N T R Ọ N G Khơi nguồn tiềm năng

 39. Cuộc sống như 1 trái banh • Sức khỏe là trái banh bằng sắt • Gia đình là trái banh bằng thủy tinh • Tình yêu là trái banh bằng đá quý • Khi trái banh bằng sắt rơi xuống đất nó sẽ nằm im • Khi trái banh bằng thủy tinh rơi xuống đất nó sẽ vỡ tan • Và khi trái banh bằng đá quý rơi xuống đất ai đó nhặt được thì sẽ không bao giờ lấy lại được. • Đừng để sức khỏe của mình là trái banh bằng sắt rơi xuống. • Hãy thật sự khỏe mạnh và yêu đời để nâng niu trái banh bằng thủy tinh và cảm nhận được giá trị của trái banh bằng đá quý. Khơi nguồn tiềm năng

 40. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho con cái là hãy yêu người bạn đời của bạn! Khơi nguồn tiềm năng

 41. THÔØI GIAN KHOÂNG BAO GIÔØ NGÖØNG… • Haõy traân troïng moãi phuùt moãi giaây hiện tại • Hoâm qua laø quaù khöù • Ngaøy mai laø moät ñieàu bí aån • Vaø hoâm nay chính laø moät moùn quaø quí giaù “The power of NOW” Eckhart Tolle Khơi nguồn tiềm năng

 42. Chúc gia đình các anh chị luôn là tổ ấm tràn đầy tình yêu thương! Khơi nguồn tiềm năng

 43. “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”. • (Thư Côrintô 1 - Chương 13, 7) • “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”. • (Thư Côlôxê - Chương 3 ,13) • "Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình." (Mát-thêu - Chương 18,35) • "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em (Mát-thêu - Chương 6, 14-15) • Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" • mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; • vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, • thì không thể yêu mến Thiên Chúa • mà họ không trông thấy. • (Thư Gioan 1 - Chương 4,20) • Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: • ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. (Thư Gioan 1 - Chương 4,21) Khơi nguồn tiềm năng

 44. Ánh mắt Hôn cái nhìn Xuân Diệu • Không phải anh hôn đôi mắt • Anh hôn cái nhìn của em • Mắt em một vùng yêu mến • Thắt anh trong lưới êm đềm Khơi nguồn tiềm năng

 45. Nụ cười • Nụ cười chân thành, thân thiết là dầu bôi trơn tốt nhất cho mọi mối quan hệ. • Nụ cười giống như mặt trời, có thể tạo ra cho người khác nhiệt lượng và sự ấm áp. Khơi nguồn tiềm năng

 46. Lưu ý khi nói với vợ/chồng: 1. Chỉ nói những điểm mạnh, điểm tốt của nhau. Không đề cập tới điểm yếu 2. Chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc…, không nói bóng gió, chì chiết 3. Xác định mục đích của cuộc nói chuyện không phải là "thắng thua". 4. Học cách chấp nhận khác biệt. 5. Nói ít - Biết lắng nghe: thấu cảm Khơi nguồn tiềm năng