Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi - PowerPoint PPT Presentation

d ner sermaye mali y netim sistemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

play fullscreen
1 / 30
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
369 Views
Download Presentation
gizela
Download Presentation

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi İsmail Hakkı YAZICI Daire Başkanı Ocak 2012

 2. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER 1366 Muhasebe Birimi 25 Milyar TL Gider 2708 İşletme 25 Milyar TL Gelir

 3. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER • Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri (Milyon TL)

 4. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER • Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri (Milyon TL)

 5. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER Döner Sermaye Büyüklükleri

 6. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER Döner Sermaye Büyüklükleri

 7. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER Döner Sermaye Büyüklükleri

 8. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi • Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak, • Kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek • kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, • Döner sermayeli işletmelerin • Bütçe • Muhasebe • Harcama • Taşınır • işlemlerini kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen döner sermayeli işletmeler bilişim sisteminin Bakanlığımız ( Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından kurulmasına karar verilmiştir.

 9. PROJENİN KONUSU DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS) DÖNER SERMAYE HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (D-HMBS)

 10. PROJENİN KONUSU 10

 11. İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI 11

 12. İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI 12

 13. PROJENİN GRUBU 13

 14. ANALİZİ YAPILAN KURUMLAR 14

 15. ANALİZİ YAPILAN KURUMLAR 15

 16. PROJE GELİŞİM AŞAMALARI 16

 17. PROJE GELİŞİM AŞAMALARI 17

 18. DÖNER SERMAYE BİLİŞİM SİSTEMİ KBS say2000i • Bakanlıklar • Üniversiteler • Diğer Kurumlar Yönetim Bilgi Sistemi Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi

 19. UYGULAMA YAZILIMININ MODÜLLERİ

 20. DÖNER SERMAYE HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (D-HMBS) Uygulama Sunucusu İnternet Web Sunucusu Son Kullanıcı(~27.000 Kişi) Veritabanı Maliye Bakanlığı

 21. DONANIM TOPOLOJİSİ

 22. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS) KBS Veritabanı Veri Ambarı Say200iVeritabanı OLAP Küpleri D-HBS Veritabanı Kurum Veritabanları İnternet Excel, Text vb. Veri Kaynakları

 23. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS)

 24. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANICILARI Maliye Bakanlığı Üst Yönetimi • Yükseköğretim Kurulu • Üniversiteler • Sağlık Bakanlığı • Milli Eğitim Bakanlığı • Ekonomi Bakanlığı • Hazine Müsteşarlığı • Diğer Bakanlıklar Yönetim Bilgi Sistemi D-HMBS

 25. KOORDİNASYON KURULU

 26. Tamamlanan Çalışmalar • 29 Eylül 2010 Tarihinde Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı Yayımlandı. • … Ekim 2010 Tarihinde Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin Bakanlığımız ( Muhasebat Genel Müdürlüğü) Tarafından Kurulacağı İlgili Kurumlara Bildirildi. • 24 Haziran 2011 de İhale Yapıldı. • 4 Temmuz 2011 de Sözleşme İmzalandı. • 4 Eylül 2011 de Yazılım Gereksinimleri Raporu Tamamlandı. • 4 Kasım 2011 de Yazılım Tasarım Raporu Tamamlandı. • 4 Ocak 2012 de Bütçe ve Muhasebe Yazılımı Kullanıma Açıldı.

 27. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

 28. YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR Yönetmelik Değişikliği Devir İşlemleri Yazılım Geliştirme Eğitim ve Uygulamaya Geçiş Uzaktan Eğitim Projesi

 29. Uygulamaya Geçiş Planı

 30. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Teşekkürler İsmail Hakkı YAZICI Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) iyazici@muhasebat.gov.tr