hva er dis norge n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hva er DIS-Norge?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hva er DIS-Norge? - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Hva er DIS-Norge?. En historikk om foreningen frem til i dag. DIS-Norge dannes. Initiativ tatt av nordiske foreninger ved 3. nordiske symposium for databehandling i Slektsforskningen, Helsingør, Danmark i 1988. Interimstyre nedsatt 1989 Foreningen offisielt stiftet 12. januar 1990.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er DIS-Norge?' - giulio


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er dis norge

Hva er DIS-Norge?

En historikk om foreningen frem til i dag

dis norge dannes
DIS-Norge dannes
 • Initiativ tatt av nordiske foreninger ved 3. nordiske symposium for databehandling i Slektsforskningen, Helsingør, Danmark i 1988.
 • Interimstyre nedsatt 1989
 • Foreningen offisielt stiftet 12. januar 1990.
 • Wilhelm Færden valgt som første formann.
 • I dag passerer vi 6700 medlemmer
aktiviteter
Aktiviteter
 • Første nr av Slekt og Data utgitt høsten 1989.
 • BBS Slektsforum i drift 1989
 • Arrangerte 5. nordiske symposium i databehandling ved Vestoppland Folkehøgskole, N-2760 Brandbu, 25. - 27. oktober 1991
 • DIS-treff igangsatt 1993.
 • Slektsforskerdager fra og med 1994.
 • Deltok på Hobbymessen, Sjølyst 1994.
lokallag
Lokallag
 • Første lokallag, DIS-Hordaland stiftet 23. september 1991
 • DIS-Oslo/Akershus stiftet 19. mai 1994
 • I dag har vi lokallag i alle fylker
 • Har overtatt ansvaret for mesteparten av aktiviteter som er direkte tilknyttet det enkelte, f.eks. møter, registreringsarbeide, lokale slektsforskerdager ol.
slekt og data
Slekt og Data
 • Utgitt 2 nummer i 1990, senere 4 nr pr år.
 • A4 format siden 1993.
 • Etterlysninger viktig del av tidsskriftet.
 • Temaer:
  • Bruk av EDB i slektsforskningen
  • Middelaldergenealogi
  • Nye teknikker i slektsforskningen
  • Orientering om kilder av interesse
  • Slektsstoff av generell interesse for alle medlemmer
 • Eget utvalg for produksjon. Ny redaktør fra 3/2000
slektsforum
Slektsforum
 • Startet høsten 1989
 • Konferansen SLEKT satt opp i nettverk med Thunderball Cave
 • SLEKT tilknyttet Usenet Netnews konferanse ‘no.slekt’ via Thunderball Cave
 • BBS Nedlagt 1996 da vi hadde fått hjemmeside på Internett
 • I dag erstattet med News-konferanser som f.eks. no.fritid.slektsforsking.diverse, no.fritid.slektsforsking.etterlysing, no.fritid.slektsforsking.programmer, dk.historie.genealogi, se.hobby.genealogi og andre, samt lukkede e-postkonferanser, f.eks. DISforum og DIScafe som er åpne for alle medlemmer
internett
Internett
 • Første hjemmeside opprettet av Johnny Berild ca. 1994
 • Offisiell hjemmeside siden 1996, http://www.disnorge.no
 • Har oversikt over styrer, aktivitetsutvalg
 • Pekerressurs (GenRess) (kommer i løpet av høsten i ny utforming)
 • DIStreff-basen
 • Møteoversikt over alle lokallags arrangementer sortert kronologisk
deltakelse ved hobbymesser etc
Deltakelse ved hobbymesser etc.
 • Deltok ved Hobbymessa på Sjølyst 1994. Deltakelse ved årets messe er aktuelt, men er avhengig av frivillige til å passe stand.
 • Deltakelse ved hobbymesser ute i distriktene er av interesse, men avhenger av lokal interesse for å bemanne og arrangere stand.
organisasjon
Organisasjon
 • Mye aktiviteter koordineres i dag av utvalg som har fått delegert ansvar fra styret. Minst ett medlem er styremedlem og fungerer som kontakt. En del aktiviteter overlapper med andre utvalg. Disse forsøkes løst ved samarbeide mellom komiteene. F.eks. DIStreff på Internett og nordisk samarbeide om DIStreff videreutvikling
slide10

DIStreff

Internett

Samarbeid og utadrettet virksomhet

Slektsfaglig veiledning

Lokallag

Styret

Slekt og Data

Administrasjon og økonomi

Slekts-programmer

Kilderegistrering

dis oslo akershus
DIS-Oslo/Akershus
 • Har møter månedlig
 • Driver kilderegistrering i prosjektet KROA (KildeRegistrering Oslo/Akershus)
  • Hjemmeside http://www.kroa.net
 • DIStreff-fadder for Oslo og Akershus
 • Hjemmeside http://home.eunet.no/~hoffern/disoa/index.htm
dis treff
DIS-Treff
 • Aktivitet satt i gang av Föreningen DIS på åtti-tallet. Heter opprinnelig DISBYT.
 • Du kan få sammenlignet ditt dataregistrerte slektsmateriale med hva andre har levert tidligere.
 • Slekts- og for-navn brukes, sammen med tidsrom hvor slekts- og fornavn dukker opp samt stedet (dvs. kommune eller sokn)
dis treff1
DIS-Treff
 • Kun data eldre enn 80 år brukes, 100 år hvis vedkommende ikke er registrert død.
 • Du får i retur oversikt over andre medlemmer som har registrert samme slektsnavn i samme tidsperiode og samme sted.
 • Kan sette deg i forbindelse med ukjente eller kjente slektninger eller andre, som forsker i samme slekt som deg.
distreff
DIStreff
 • Er stadig under utvikling.
 • Søkbar database på http://www.disnorge.no/distreff siden 1997
 • Ny base legges ut medio september 2000 med mulighet til å klatre i slektstrær
 • Videre utvikling vil åpne for primærkilder som kirkebøker etc.