bi bliotek vaidmuo informacin je ini visuomen je n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bi bliotekų vaidmuo informacinėje (žinių) visuomenėje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Bi bliotekų vaidmuo informacinėje (žinių) visuomenėje - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Bi bliotekų vaidmuo informacinėje (žinių) visuomenėje. Emilija Banionytė VPU bibliotekos direktorė emilija.banionyte@vpu.lt LR Seimas, 2002 sausio 16 d. bendras IVP, ŠMK ir SRD komitetų posėdis Visuomenės ugdymas (švietimas, mokslas, mokymasis visą gyvenimą).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bi bliotekų vaidmuo informacinėje (žinių) visuomenėje' - gitel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bi bliotek vaidmuo informacin je ini visuomen je

Bibliotekų vaidmuo informacinėje (žinių)visuomenėje

Emilija Banionytė

VPU bibliotekos direktorė

emilija.banionyte@vpu.lt

LR Seimas, 2002 sausio 16 d. bendras IVP, ŠMK ir SRD komitetų posėdis Visuomenės ugdymas (švietimas, mokslas, mokymasis visą gyvenimą)

bibliotek vaidmuo ini visuomen je
Bibliotekų vaidmuo žinių visuomenėje
 • Kodėl bibliotekų vaidmuo svarbus?
 • Kas yra šiuolaikinė biblioteka?
 • Kuo skiriasi tradicinė biblioteka nuo bibliotekos žinių ir besimokančioje visuomenėje?
 • Lietuvos bibliotekų tinklas,
 • Kokia Lietuvos biblioteka šiandien?
 • Virtualios bibliotekos link.
kod l bibliotek vaidmuo svarbus
Kodėl bibliotekų vaidmuo svarbus?

... Išsiplės bibliotekų sąvoka, jos kompiuterizuosis ir taps prieinamomis per visuotinius tinklus. E-bibliotekų ir e-leidyklų integravimo procesas skatins virtualių žinių kūrimo, saugojimo ir platinimo tinklųsusikūrimą, o visa tai bus siejama ir derinama su atitinkama švietimo ir sistemos reforma bei kvalifikacijos keitimo galimybėmis…

Šaltinis: NIVP stategija p. 9.2.5.

kod l bibliotek vaidmuo svarbus1
Kodėl bibliotekų vaidmuo svarbus?

Šaltinis: M.Šaulausko tyrimas Skaitmeninė Lietuva 2001 (http://politika.osf.lt)

kas yra iuolaikin biblioteka
Kas yra šiuolaikinė biblioteka?
 • Patalpos: patogios, saugios, pritaikytos skaitytojų poreikiams - aprūpintos baldais ir įranga;
 • Šiuolaikiškas turinys = žinios, informacija

(tradiciniai spaudiniai, rankraščiai, kartografiniai dokumentai, vaizdajuostės, garsajuostės, mikroformos, e-dokumentai, kt.);

 • Profesionalūs darbuotojai;
 • Kompiuterizuota bibliotekinė sistema

(atitinkanti tarptautinius standartus, dirbanti tinkle);

 • Skaitytojams skirti prie interneto prijungti terminalai;
 • Tinklo pagalba teikiamos informacinės paslaugos(katalogai, duomenų bazės, kt.).
kuo skiriasi tradicin biblioteka nuo bibliotekos ini ir besimokan ioje visuomen je
Kuo skiriasi tradicinė biblioteka nuo bibliotekos žinių ir besimokančioje visuomenėje?

Šaltinis:Bakewell, K.G.B.. Managing user-centred libraries and information services / by K.G.B. Bakewell with contributions from Elaine Ansell...[et al]. 2nd ed.. London, 1997. 290 p. ISBN 0-7201-2270-8

slide7
1470 Kultūros ministerijos pavaldume

Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka,

Lietuvos aklųjų biblioteka,

5 apskričių viešosios bibliotekos,

61 savivaldybių viešoji biblioteka su filialais: 164 miesto, 1207 kaimo ir 16 vaikų (iš viso 1448 bibliotekų),

14 muziejų bibliotekų,

kitos.

5 valstybinės reikšmės bibliotekos (LMAB, VUB, LAB, LTB, LMB),

25 techninės bibliotekos (su LTB),

54 medicinos bibliotekos (su LMB),

8 žemės ūkio bibliotekos (su LŽŪB).

2225 Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldume

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

15 aukštųjų mokyklų bibliotekų,

4 kolegijų bibliotekos,

39 aukštesniųjų mokyklų bibliotekos,

82 profesinių mokyklų bibliotekos,

1932 bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos,

47 spec. (internatinių mokyklų bibliotekos,

20 vaikų globos namų bibliotekų,

66 vaikų muzikos, meno mokyklų bibliotekos,

kitos.

Lietuvos bibliotekų tinklas3785 bibliotekos, per 100 mln. spaudinių ir kt. dokumentų, 1,67 mln. skaitytojų(2000-12-31 duomenys):
patalpos
Patalpos
 • tik kelios bibliotekos respublikoje turi savo skaitytojų poreikiams pritaikytas patalpas (LNB, LAB, VGTUB, KAVB),
 • bibliotekos “nebetelpa”,
 • naujų statybų projektai nefinansuojami (VUB, KMUB, KUB, VPUB…),
 • pradėtos statybos itin prastai finansuojamos, statybos užsitęsusios (LNB, KlAVB, PAVB, VAVB…),
 • Bibliotekų modernizavimo projektas 2000-2009 m. atmestas (poreikis per 2 mlrd. Lt). Ruošiamas alternatyvus projektas 10-čiai metų “Apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų modernizavimas - rekonstrukcija ir renovacija” (poreikis apie 80 mln. Lt),
 • per 400 VB kaimo filialų žiemą nešildomi.
iuolaiki kas turinys inios informacija
Šiuolaikiškas turinys = žinios, informacija
 • Komplektavimui skiriamos lėšos kasmet mažėja:
  • aukštųjų mokyklų bibliotekos 2000 m. 1 studentui išleido 21,74 Lt (1999 m. - 32,86 Lt). Palyginimui: Osnabriuko universitas - 712 Lt; Tartu universitetas - 320 Lt; Krokuvos universitetas - 104 Lt,
  • aukštesniųjų mokyklų bibliotekos - 12,50 Lt (1999 m.),
  • profesinių mokyklų bibliotekos - 7,78 Lt (1999 m.),
  • viešųjų bibliotekų komplektavimui Kultūros ministerija 2000 m. skyrė po 0,63Lt gyventojui (1999 - 0,89 Lt; 1998 - 0,97 Lt) + viešosioms bibliotekoms periodikai ir kt. lėšų skiria savivaldybės. Palyginimui: Šiaurės šalyse vienam gyventojui skiriama 20-40 Lt; JAV - 28 USD; Estijoje - po 6 Lt.
  • LNB komplektavimui gavo: 800 tūkst. Lt 2000m.; 1000 tūkst. Lt 1999m.; 1200tūkst. Lt 1998m.
 • Tradicinių spaudinių nebepakanka...
 • reikalingos vaizdajuostės, garsajuostės, mikroformos...
 • e-dokumentai (CD-ROMai, duomenų bazės).
e dokument prenumerata
E-dokumentų prenumerata
 • Lietuvos bibliotekos prenumeruoja labai mažai duomenų bazių;
 • Vienintelis bendras projektas - OSI eIFL Direct (nuo 1999m.), pagal kurį prenumeruojama EBSCO Publishing duomenų bazė;
 • 2001 m. gruodžio 4 d. buvo įkurta Lietuvos mokslinių bibliotekų asocijacija;
 • Vedamos derybos su: OCLC, Science Direct, Springer LINK, ir kitų DB atstovais;
 • Be tikslinės valstybės paramos bibliotekos nepajėgios šių bazių prenumeruoti.
profesional s darbuotojai
Profesionalūs darbuotojai

2000 m. Lietuvos bibliotekose dirbo 6,5 tūkst. bibliotekininkų.

 • darbuotojų mažėja, nes mažėja mokos fondas;

Tuo tarpu JAV prezidento žmona p.L.Bush 2003 metams skiria 10mln. USD naujos kartos bibliotekininkų įdarbinimui http://www.imls.gov/

 • liko vienintelis VU, ruošiantis specialistus (iš dalies KU);
 • kvalifikacijos kėlimas;
 • atlyginimo vidurkis: 787 Lt aukštųjų mokyklų bibliotekose, 648 Lt viešosiose bibliotekose, apie 500 Lt mokyklų bibliotekose.
kompiuterizuota bibliotekin sistema
Kompiuterizuota bibliotekinė sistema
 • LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) UAB “Sintagma sistemos” www.libis.lt

įdiegta 30 VB (iš 60)+ 13 kitų bibliotekų;

 • LABT (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas) sistema ALEPH500 www.labt.lt

įdiegta 15 aukštųjų mokyklų bibliotekų, planuojama diegti kolegijų ir MA sistemos bibliotekose;

 • Mokyklų bibliotekose - jokios sistemos.
skaitytojams skirti prie interneto prijungti terminalai 2000 12 31 duomenys
Skaitytojams skirti prie interneto prijungti terminalai(2000-12-31 duomenys)
  • aukštųjų mokyklų bibliotekose - 263;
  • LNB - 51;
  • savivaldybių viešosiose bibliotekose - 78;

2001 m. KM vykdė programą “Visuomenės informacinis aprūpinimas” (2,17 mln. Lt) - nupirkta 290 PC, 95 spaudintuvai, interneto ryšio įranga. Baigus projektą, Internetą turės visos viešosios bibliotekos.

  • mokyklų bibliotekose - ???
 • Problema - mokestis už internetą (kurie naudojasi ne LITNET tinklu).
tinklo pagalba teikiamos informacin s paslaugos bibliotekose
Tinklo pagalba teikiamos informacinės paslaugos bibliotekose
 • kompiuteriniai katalogai, mokslinių publikacijų DB,
 • leidinių užsakymas internete,
 • tiesioginio ryšio duomenų bazės (2001m. apklausa):
  • Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2001 m. archyvas - 30%,
  • EBSCO Publishing - 22 bibliotekos (ir 11 organizacijų),
  • LITLEX 9%,
  • ISI Web of Science, AGRIS, Agricola, ESPACE PRECE, Justis Celex, Press.lt, MEDLINE, Current Contents, Clinical Medicine, Medscape 2-3%,
 • informacijos pateikimas internete ,
 • bendravimas su skaitytojais e-pašto ir interneto priemonių pagalba.
virtualios bibliotekos link
Virtualios bibliotekos link

Virtuali biblioteka –

tai e-bibliotekos, telekomunikacijos priemonės ir unifikuota vartotojo sąsaja. Ji apima visus galimus bibliotekos lygius - nuo namų bibliotekos iki pasaulio informacijos šaltinių.

2001 m parengta
2001 m. parengta

LABT PLĖTROS KONCEPCIJA:LIETUVOS VIRTUALI BIBLIOTEKA

www.labt.lt

biblioteka pagrindinis aid jas ini visuomen je
Biblioteka - pagrindinis žaidėjas žinių visuomenėje
 • Lietuvos bibliotekos turi pakankamą potencialą ir aiškius planus ką toliau daryti,
 • tačiau kasmet mažėjantis finansavimas bibliotekoms gali sužlugdyti visas puikias strategijas.
 • Kol ne tik mokslo, bet ir valdžios žmonės šito nesupras ir nenukreips tinkamo finansavimo bibliotekų linkme - būsime informacijos beraščiais.
a i u d mes
Ačiū už dėmesį

Mielai atsakysiu į klausimus

žodžiu arba raštu

emilija.banionyte@vpu.lt