slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maart 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maart 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Maart 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Maart 2004. E. Olivier. Klassifikasie van boeke. Formaat Grootte, vorm, illustrasies, ontwerp, papier, bindwerk, tipografie Speelgoedboeke, kartonboeke, woordlose boeke, prenteboeke, geïllustreerde boeke, boeke sonder illustrasies Genre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Maart 2004


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Maart 2004

E. Olivier

klassifikasie van boeke
Klassifikasie van boeke
 • Formaat
  • Grootte, vorm, illustrasies, ontwerp, papier, bindwerk, tipografie
  • Speelgoedboeke, kartonboeke, woordlose boeke, prenteboeke, geïllustreerde boeke, boeke sonder illustrasies
 • Genre
  • Literatuur waarvan gemeenskaplike eienskappe gedeel word
  • Fiksie, nie-fiksie, prosa, poësie, realistiese verhale, fantasie
formaat verhouding van teks tot illustrasies
Formaat:Verhouding van teks tot illustrasies
 • Woordlose prenteboeke
  • Geen teks
 • Prenteboeke
  • Teks & prente vertel die storie
 • Geïllustreerde boeke
  • Teks raak meer belangrik & illustrasies word minder
 • Jeugboeke
  • Geen illustrasies
boeke vir kleuters speelgoedboeke kartonboeke
Boeke vir kleuters:Speelgoedboeke & Kartonboeke
 • Speelgoedboeke
  • Speelgoedelemente: flappe, hefbome, materiaal, beweeglike dele, opwipprente
  • Baie jong kinders
 • Kartonboeke
  • Stewige karton & gelamineer
  • Peuters – lek & kou, bladsye hanteer maklik
 • Waarde
  • Genotvol vir ouer & kind
  • Geborgenheid
  • Inleiding tot die wêreld van literatuur
boeke vir kleuters mother goose
Kinderrympies

Geskryf deur volwassenes vir volwassenes

Aantrekkingskrag:

Rym

Ritme

Humor

Deelname

Assosiasies met bekende omgewings

Waarde:

Voorskoolse en primêre grade

Ontwikkel taalvaardighede, struktuur & volgorde van verhale

Moedig kinders aan om te lees

Boeke vir kleuters:Mother Goose
boeke vir kleuters begripsboeke
Boeke vir kleuters:Begripsboeke
 • Organiseer inligting, voorwerpe of gebeure in kategorieë
 • Help kinders om konkrete & abstrakte feite te verstaan
 • Telboeke en alfabetboeke
 • Waarde:
  • Inleiding tot begrippe
  • Verklaar begrippe
  • Ontwikkel woordeskat en taalvaardighede
boeke vir die beginnerleser voorspelbare boeke
Boeke vir die beginnerleser:Voorspelbare boeke
 • Patrone lei leser om die gebeure in die boek te voorspel
 • Gebeure word herhaal
 • Repetisie van taal
 • Rym & ritme
 • Waarde
  • Kinders “lees” saam
  • Kinders word op natuurlike wyse aangemoedig om te lees
boeke vir die beginnerleser groot boeke
Boeke vir die beginnerleser :Groot boeke
 • Groot formaat boeke
 • ‘n Groep kan die teks & illustrasies duidelik sien
 • Waarde:
  • Genot
  • Leesonderrig
  • Gedeelde leeservarings
  • Deelname
  • Lees word in ‘n sosiale konteks geplaas
boeke vir die beginnerleser beginners leesboeke
Boeke vir die beginnerleser :Beginners leesboeke
 • Kinders is gretig om op hul eie te lees
 • Easy to read, I can read, Ready to read
 • Fantasie, realistiese verhale &

volksverhale

 • Waarde:
  • Kinders lees nuwe materiaal met ‘n groot kans op sukses
  • Geleentheid word gebied om self die betekenis uit te vind
  • Versterk die gedagte van onafhanklike lees
groepbespreking
Groepbespreking
 • Visualiseer jou kamer & huis toe jy ‘n kind was. Wat in jou onmiddellike omgewing het bygedra tot jou letterkundige ontwikkeling?
 • Beplan ‘n begripsboek vir voorskoolse kinders
 • Beplan ‘n speelgoedboek vir ‘n voorskoolse kind
 • Wat was jou gunstelingrympie toe jy ‘n kind was? Motiveer asseblief.
prenteboeke
Prenteboeke
 • Enige boek waarin die illustrasies net so waardevol tot die verhaal is as die teks
 • Dit sluit speelgoedboeke, kartonboeke, rympieboeke, begripsboeke en boeke vir beginnerlesers in
 • Soorte: Ek lees lekker
  • Prente-storieboeke
   • Verhale wat ewe veel teks & illustrasies bevat
  • Woordlose prenteboeke
   • Geen of baie min teks
  • Rym-prenteboeke
   • Rymverhale met rym & ritme
evaluasie van prenteboeke
Evaluasie van prenteboeke
 • Teks & illustrasies moet die verhaal vertel
 • Illustrasies moet sinvol en in verband wees
 • Duidelike taal
 • Sinvolle karakterontwikkeling
 • Geen stereotipering
 • Akkurate agtergrond
 • Moenie neerbuigend wees nie (oormaat verkleinwoorde)
 • Grootte, stofomslag, titelbladsy, teks moet toepaslik wees
 • Gehalte van papier & bindwerk
po sie boeke
Poësie-boeke
 • Gekonsentreerde taalgebruik
 • Klank, ritme, rym, beeldende taal, beeldspraak
 • Poësie-boeke kan ook verhalend wees
 • Goeie poësie is oorspronklik en toon insig
 • Onderwysers moet die volgende in gedagte hou:
  • Kwaliteit
  • Ouderdom & agtergrond van kinders
  • Voorkeure
  • Kulturele diversiteit
  • Verskeidenheid in formaat en inhoud
  • Verwantskap met kinders se klaskameraktiwiteite
tradisionele verhale volksverhale sprokies
Tradisionele verhaleVolksverhale / Sprokies
 • Oorsrong: mondelingse oorvertelling
 • Assosiasies met skrywers: Grimm se sprokies
 • Formule:
  • Openingsreëls: Eendag lank, lank gelede
  • Kompakte vorm: probleem word gestel
  • Ongekompliseerde karakters: goed & sleg
  • Vinnige verloop van die verhaal
  • Onvermydelike einde van die skurke
 • Waarde:
  • Versterk kinders se verbeelding
  • Vereenvoudig morele vraagstukke
  • Dit bevorder kulturele & globale bewussyn
tradisionele verhale fabels
Tradisionele verhale Fabels
 • Stories gewoonlik oor diere wat aspekte van die menslike natuur verteenwoordig
 • Stories nog meer kompak, maar die betekenis is meer ingewikkeld
 • Didakties van aard
  • Lessie aan die einde
 • Aesop se verhale bekend
 • Ouderdom 8 – 9 jariges
 • Waarde:
  • Vinnige oorvertellings en dramatisering
  • Groepswerk
tradisionele verhale mites
Tradisionele verhale Mites
 • Langer stories – die mens het natuurverskynsels & heelal probeer verklaar
 • Bekendstes: Griekse & Noorse mitologie
  • Koning Midas, Icarus, Apollo, Zeus
 • Fokus:
  • Stryd tussen goed en kwaad
  • Gode
  • Natuurverskynsels
  • Bonatuurlike
 • Speel af teen die gode se agtergrond
tradisionele verhale legendes
Tradisionele verhale Legendes
 • Fokus op heldefigure en hul lewens
 • Gebaseer op die lewe van ware mense
 • Koning Arthur
 • Weerspieël die lewe tydens die Middeleeue
 • Waarde:
  • Lewenswaarhede wat vir alle mense en plekke geld
fantasie
Fantasie
 • Elemente in die verhaal bestaan nie buite die verbeelding nie
 • Kategorieë:
  • Pratende diere – Winnie the Pooh
  • Verpersoonlike diere
  • Diere wat slegs in verbeelding bestaan
  • Klein mensies - elwe
  • Eienaaardige gebeure – tydreise
  • Wetenskapsfiksie – ruimtereise
 • Waarde:
  • Help kinders om werklikheid te verstaan & ontwikkel sy persoonlikheid
evaluasie van fantasie
Evaluasie van fantasie
 • Die fantasie elemente moet geloofwaardig, aanvaarbaar, konsekwent en moontlik wees
 • Fantasie moet sentraal & oorspronklik tot die verhaal wees
 • Detail moet konsekwent wees met die res van die verhaal
 • Hoofkarakters moet geloofwaardig wees bv. nie lelike feëtjie en mooi heks nie
realistiese verhale
Realistiese verhale
 • Gebaseer op wat gebeur of kon gebeur het
 • Algemene temas:
  • Alledaagse gebeure
  • Persoonlike groei – fisies of emosioneel
  • Verhoudings met familie of vriende
  • Probleme – dood
kategorie van realistiese verhale
Kategorieë van realistiese verhale
 • Sportverhale
 • Diereverhale
 • Avontuurverhale – aksie & spanning
 • Humoristiese verhale
 • Goeie realistiese fiksie:
  • Akkurate setting
  • Vermy toevallighede
  • Vermy lerings
  • Konsekwente styl
 • Waarde:
  • Help kinders om ooreenkomste en verskille tussen mense te verstaan
vakliteratuur
Vakliteratuur
 • Kinders geniet nie-fiksie meer as verhale
 • Feite, konsepte oor onderwerpe
 • Evaluasie van nie-fiksie:
  • Akkuraatheid van feite
  • Organisasie moet logies wees
  • Skryfstyl – interessant & verstaanbaar
  • Illustrasies – akkuraat & waarde toevoeg
 • Waarde:
  • Verbreed kinders se kennis
bespreking
Bespreking
 • Wat was jou gunsteling sprokie en hoekom?
 • Lees en vergelyk die eerste reël in verskeie volsverhale. Watter aanhef dink julle is meer effektief?
 • Kies ‘n prenteboek en evalueer dit volgens die kriteria
 • Vergelyk ‘n fantasieverhaal en ‘n realistiese verhaal waarin diere uitgebeeld word. Watter een verkies julle en hoekom?
 • Lees ‘n fantasieverhaal en evalueer dit volgens die kriteria
bibliografie
Bibliografie
 • Aesopus, Paxton, T. & Rayevsky, R. 1993. Birds of a feather and other Aesop’s fables. New York : Morrow Junior books [J 398.245 AESO].
 • Bunting, E. 1994. Smoky night. San Diego Harcourt Brace & Co [J 823 BUNT].
 • By die skool. 1993. Boleswa: Macmillan [439.368 KOM]. Carle, E. 1987. Papa, please get the moon for me. London : Hodder and Stoughton [J 823 CARL].
 • Corbett, G. 1984. Working in the garden. London: Walker House [J 428.12 COR]. De Paola, T. 1985. Tomie de Paola’s Mother Goose. London: Methuen Children’s Books [FJ 398.9 MOT].
 • Dodd, H. & Iversen, D. 1999. Hercules and other Greek legends. Auckland : Lands End [428.6 WILD].
 • Dupasquier, P. 1993. Follow that chimp. London : Walker Books [J 823.06 DUPA].Fowler, R. 1982. ‘n Muis in die huis. Pretoria: JP van der Walt.
slide25
Glazer, J.I. 1997. Introduction to children’s literature. Prentice Hall: Macmillan.Hawkins, C. 1983. What's the time, Mr Wolf. Johannesburg: William Heinemann [J 529.7 HAW].
 • Hughes, M. 1997. Minibeast encyclopedia. Oxford : Heinemann [Pr 595.7 HUGH].
 • Kleynhans, A. & Kincaid, E. 1984. Sneeuwitjie – Ek lees lekker. Kaapstad: Human & Rossouw [J 398.21 GRI].
 • Komnick, G. 1974. Botter aas. Kaapstad : Malherbe [J 839.363 LIND].
 • Kruger, J.A. 1991. Kinderkeur: ‘n gids tot bekroonde Suid-Afrikaanse kleuter-, kinder- en jeugboeke sedert 1989. Pretoria: UNISA [028.5079 KRU].
 • Lewis, S. 1987. One-minute Greek myths. New York: Doubleday [K 398.45 LEW].
 • Loewen, V.H. & Pearson, D. 1997. The best book for Terry Lee. Auckland : Shortland Publications [Pr 823 BEST].
 • Lohann, C. 1986. Kinderlektuur. Pretoria: HAUM.
slide26
Pienkowski, J. 1992. Phone book. London : Orchard Books [J 823 PIEN].
 • Rousseau, L. and Harries, K. 1976. Herelandgoed. Kaapstad: Human & Rousseau [EDUJ 839.363 ROUSSEAU].
 • Sendak, M. 1967. Wildekanis land. Kaapstad : HAUM [EDUJ 839.363 SENDAK].
 • Snyman, L. 1983. Die kind se literatuur. Durbanville : Kinderpers.
 • Small, T. 1991. The legend of William Tell. New York: Bantam [K 398.2 SMA].
 • Stock, C. 1991. Armien gaan see toe. Kaapstad : Human & Rousseau [J 839.363 STOC].
 • Three little pigs. 1983. Brimax Story Time Board Books [J 398.21 JAC].
 • Vels, V. 1999. Liewe Heksie en die rekenaar en ander nuwe Liewe Heksie-stories. Kaapstad : Human en Rousseau [J 839.363 VELS]