referen na slu ba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REFERENČNA SLUŽBA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REFERENČNA SLUŽBA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

REFERENČNA SLUŽBA - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

REFERENČNA SLUŽBA. INFORMACIJSKA DEJAVNOST V KNJIŽNICAH NUK, november 2006 Ivan Kanič Centralna ekonomska knjižnica. SODOBNA KNJIŽNICA. ELEKTRONSKI MEDIJI ELEKTRONSKO GRADIVO DOSTOP DO ODDALJENIH VIROV LASTNIŠTVO / NAJEM VIROV IZVORNO DIGITALNA GRADIVA DIGITALIZIRANA GRADIVA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REFERENČNA SLUŽBA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
referen na slu ba

REFERENČNA SLUŽBA

INFORMACIJSKA DEJAVNOST V KNJIŽNICAHNUK, november 2006

Ivan Kanič

Centralna ekonomska knjižnica

sodobna knji nica
SODOBNA KNJIŽNICA
 • ELEKTRONSKI MEDIJI
 • ELEKTRONSKO GRADIVO
 • DOSTOP DO ODDALJENIH VIROV
 • LASTNIŠTVO / NAJEM VIROV
 • IZVORNO DIGITALNA GRADIVA
 • DIGITALIZIRANA GRADIVA
prodor interneta
PRODOR INTERNETA
 • INTERNETNI VIRI
 • KNJIŽNICA
  • SE PREDSTAVLJA
  • OBJAVLJA
 • “INTERNETNI OBISK” KNJIŽNICE
 • NOVA VEZ KNJIŽNICA - UPORABNIK
nova vloga knji nice
NOVA VLOGA KNJIŽNICE
 • ORGANIZACIJA ZNANJA IN INFORMACIJ
 • PRIPRAVA ORODIJ
  • SELEKCIJA
  • ISKANJE
 • POMOČ IN VODENJE UPORABNIKA
 • KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE
e knji nica
E - KNJIŽNICA
 • VIRTUALNA KNJIŽNICA
 • E - DELO Z UPORABNIKOM
 • E - STORITVE
 • TRADICIONALNE IN “NOVE” ELEKTRONSKE INFORMACIJSKE STORITVE
informacijske storitve
INFORMACIJSKE STORITVE

PODROČJE

 • INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI
 • REFERENČNE DEJAVNOSTI
 • REFERALNE DEJAVNOSTI
informacijske storitve 2
INFORMACIJSKE STORITVE (2)
 • NEOPRIJEMLJIVOST
 • NELOČLJIVOST
 • SPREMENLJIVOST
 • MINLJIVOST
 • LASTNIŠTVO
 • MERJENJE
 • VREDNOTENJE
informacijska dejavnost
INFORMACIJSKA DEJAVNOST
 • ISKANJE INFORMACIJ
 • POSREDOVANJE INFORMACIJ
 • VREDNOTENJE INFORMACIJ
 • ENOSTAVNE / ZAHTEVNE
 • BIBLIOGRAFSKE / FAKTOGRAFSKE
 • BIBLIOTEČNE / NEBIBLIOTEČNE
referen na dejavnost
REFERENČNA DEJAVNOST
 • INFORMACIJSKA DEJAVNOST
 • POMOČ IN SVETOVANJE UPORABNIKU
 • USMERJANJE UPORABNIKA
 • REFERENČNA ZBIRKA
 • ODDALJENI ELEKTRONSKI VIRI
referalna dejavnost
REFERALNA DEJAVNOST
 • USMERJANJE UPORABNIKA
 • DRUGI, USTREZNEJŠI VIRI
  • KNJIŽNICE
  • DOKUMENTACIJSKI CENTRI
  • AGENCIJE
  • INSTITUTI
  • itd.
referen na transakcija
REFERENČNA TRANSAKCIJA
 • INFORMACIJSKI KONTAKT
 • OBSEGA
  • ZNANJE
  • INTERPRETACIJO
  • NAPOTKE
  • POMOČ
  • VREDNOTENJE
  • USMERJANJE
referen ni pogovor
REFERENČNI POGOVOR
 • INFORMACIJSKI PROBLEM
 • INFORMACIJSKA POTREBA
 • INFORMACIJSKA ZAHTEVA
 • INFORMACIJSKA PISMENOST
 • INFORMACIJSKA SPRETNOST
 • INFORMACIJSKI SPECIALIST
 • INFORMACIJSKI VIRI
referen ni pogovor 2
REFERENČNI POGOVOR (2)
 • ANALIZA PROBLEMA
 • RAZJASNJEVANJE
 • PRENOS
 • OBLIKOVANJE ZAHTEVE
 • STRATEGIJA REŠEVANJA
 • ISKALNA STRATEGIJA
 • VREDNOTENJE
 • UPORABA REZULTATOV
tipi informacij odgovorov
TIPI INFORMACIJ - ODGOVOROV
 • ADMINISTRATIVNA / NAPOTITVENA

“NEBIBLIOTEČNA” INFORMACIJA

 • ENOSTAVNA INFORMACIJA
 • ZAHTEVNA (“STROKOVNA”) INFORMACIJA
 • PROBLEM LOČEVANJA IN EVIDENCE
kaj ka e statistika
KAJ KAŽE STATISTIKA ?
 • ADMINISTRATIVNE /

NAPOTITVENE INFORMACIJE

 • ENOSTAVNE INFORMACIJE
 •  ZAHTEVNE INFORMACIJE
samozadostnost
SAMOZADOSTNOST ?
 • DOBRA STORITEV – DOBRE INFORMACIJE
 • VREDNOST ZA UPORABNIKA
 • NE USTVARJA POTREB
 • POTREBE ODKRIVA
 • STIMULIRA POVPRAŠEVANJE
 • ZUNANJE VREDNOTENJE
nove stranke
NOVE STRANKE
 • VELIKA PRIČAKOVANJA
 • STORITVE PO MERI
 • TEHNOLOŠKI VETERANI
 • UPORABLJA NOVE KOMUNIKACIJSKE MOŽNOSTI
 • VREDNOST vs. CENA
 • KORISTNOST vs: NAPOR

NAJTI VREDNOST / KORIST

pri akovanja
PRIČAKOVANJA
 • BOGATO LOVIŠČE
  • RAZISKOVANJE
  • IZOBRAŽEVANJE
 • ENOSTAVNOST
 • ZADOVOLJSTVO
nove stranke 2
NOVE STRANKE (2)
 • GENERACIJA Y

InterNet generacija, digitalna generacija

Rojeni 1980-2001, veliki uporabniki

Dijaki, študentje

 • GENERACIJA Z

Najmlajši, prepojeni z digitalno tehnologijo od otroških let

 • GENERACIJA X

Priključili so se Net generaciji, samo osvojili novo tehnologijo

google generacija
Google GENERACIJA
 • ZAKAJ Google ?
 • KNJIŽNIČNI VIRI
  • PRETEŽKI ZA SAMOSTOJNO UPORABO
  • “STROKOVNI NAČIN”
  • NE “UPORABNIŠKO USMERJENI NAČIN”
  • KAR NI NA NETU, NE OBSTAJA
  • PUBLISH OR PERISH
prilagajanje
PRILAGAJANJE
 • PRILAGAJANJE KJIŽNICE UPORABNIKU
 • PRILAGAJANJE UPORABNIKA KNJIŽNICI

?

BREZ UPORABNIKOV

NI RAZLOGOV

ZA OBSTOJ KNJIŽNIC

dodana vrednost
DODANA VREDNOST
 • FUNKCIJE
 • EKONOMIČNOST
  • DENAR
  • ČAS
  • NAPOR
 • ČUSTVA (?)
 • DRUŽABNOST
digitalna referen na dejavnost
DIGITALNA REFERENČNA DEJAVNOST
 • INTERNETNO KOMUNICIRANJE
 • POSREDOVANJE INFORMACIJ
 • POMOČ, SVETOVANJE, USMERJANJE
 • KONVENCIONALNI VIRI
 • ELEKTRONSKI VIRI
 • ONLINE REFERENČNI POGOVOR
digitalni referen ni servis
DIGITALNI REFERENČNI SERVIS
 • ZNAČILNOSTI SISTEMOV
  • POSAMEZNE KNJIŽNICE
  • KOOPERATIVNI SISTEMI
 • VRSTE KNJIŽNIC
 • OMEJITVE
 • PRIMER
  • Ask A Librarian
  • QuestionPoint
digitalni referen ni servis 2
DIGITALNI REFERENČNI SERVIS (2)
 • VIRTUALNI REFERENČNI SERVIS
 • GLOBALNO OMREŽJE
 • RAČUNALNIŠKA, PROGRAMSKA, TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
 • VIR VIROV ZNANJA
 • KOOPERATIVNI SISTEM
na ini komuniciranja
NAČINI KOMUNICIRANJA
 • E-POŠTA
 • KLEPET
 • POŠILJANJE ELEKTRONSKIH STRANI
vpra aj knji ni arja sodelovanje slovenskih knji nic v sistemu elektronskih informacijskih storitev

“VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA”SODELOVANJE SLOVENSKIH KNJIŽNIC V SISTEMU ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH STORITEV

vpra aj knji ni arja
“VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA”
 • SLOVENSKI PROJEKT
 • 7 + 4 INSTITUCIJ
 • PREVZEM UVELJAVLJENEGA SISTEMA
 • PRILAGODITVE IN PREVOD
 • KOOPERATIVNI SISTEM
 • GLOBALNA IN LOKALNA BAZA ZNANJA
vpra aj knji ni arja 2
“VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA” (2)
 • TESTNA UPORABA - POLETI 2004
 • IZOBRAŽEVANJE - JESEN 2004
 • ZAČETEK DELOVANJA 2004 / 2005
 • SKUPNA VSTOPNA TOČKA
 • SISTEM DEŽURSTEV
 • VSEBINSKA DELITEV DELA
vpra aj knji ni arja 3
“VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA” (3)
 • SKUPNA VSTOPNA TOČKA
 • TEDENSKI / DNEVNI RAZPORED
  • PONEDELJEK - PETEK
  • 9:00 - 15:00
 • STROKOVNA DELITEV
  • IZUM
  • VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE
  • SPLOŠNE KNJIŽNICE
 • E-POŠTA & KLEPET
 • QuestioPoint STREŽNIK
uporabni ki vmesnik
UPORABNIŠKI VMESNIK
 • IDENTIFIKACIJA
 • MOŽNOST UPORABE GESLA
 • IZBIRA NAČINA KOMUNICIRANJA
  • E-POŠTA
  • KLEPET
 • IZBIRA SOGOVORNIKA
  • IZUM
  • VISOKOŠOLSKA KNJIŽNICA
  • SPLOŠNA KNJIŽNICA
opa anja
OPAŽANJA
 • DODATNO DELO
 • DODATNI UČINKI
 • NEZNANKE
  • NAČIN DELA
  • RAZNOLIKOST VPRAŠANJ
  • OBSEG IN OBREMENITVE
 • IZKUŠNJE V TUJINI
 • RAZLIČNI UPORABNIKI
opa anja 2
OPAŽANJA (2)
 • ANKETE
  • UPORABNIKOV
  • INFORMATORJEV
 • SEZONSKA NIHANJA
 • ANALIZA TRANSKRIPTOV
 • FUNKCIONALNA PISMENOST
 • INFORMACIJSKA PISMENOST
 • POIMENOVANJA
opa anja 3
OPAŽANJA (3)
 • KADROVANJE
 • SMERNICE
  • ZA UPORABNIKE
  • ZA INFORMATORJE
 • OMEJEVANJE VPRAŠANJ
 • PREUSMERITVE

itd.

statistika 2005
STATISTIKA 2005
 • E-POŠTA 1.155 ZAHTEV

1.317 ODGOVOROV

  • IZUM 280
  • VISOKOŠOLSKE 471
  • SPLOŠNE 566
 • KLEPET 961 (+327 “IZVEN ODPRTOSTI”)
  • IZUM 301
  • VISOKOŠOLSKE 270
  • SPLOŠNE 384
  • POVPREČNO TRAJANJE 458 - 666 sec. (7 - 11 min.)
anketa
ANKETA

Vzorec – 87 izpolnjenih anket

 • STORITEV UPORABLJAM PRVIČ
  • DA 85%
 • TA VIR JE BIL BOLJŠI OD MOJEGA
  • DA 60%
 • ODGOVOR JE BIL DOVOLJ IZČRPEN
  • DA 64%
 • ODGOVOR JE BIL PRAVOČASEN
  • DA 79%
 • ODGOVOR MI JE DAL NOVE INFORMACIJE
  • DA 64%
 • KNJIŽNČAR JE BIL PRIJAZEN
  • DA 70%
anketa 2
ANKETA (2)
 • KNIŽNIČAR MI JE POMAGAL
  • DA 77%
 • KNJIŽNIČAR JE POZNAL TEMATIKO, JE VELIKO VEDEL
  • DA 57%
 • MENITE, DA JE KNJIŽNIČAR RAZUMEL VPRAŠANJE?
  • DA 68%
 • STE SERVIS Z LAHKOTO NAŠLI?
  • DA 65%
 • GA JE BILO LAHKO UPORABLJATI?
  • DA 80%
 • STE NALETELI PRI UPORABI SISTEMA NA TEŽAVE?
  • DA 14%
anketa 3
ANKETA (3)
 • STE ZADOVOLJNI Z “DELOVNIM ČASOM”
  • DA 70%
 • STE BILI GLEDE NA VPRAŠANJE ZADOVOLJNI Z ODGOVOROM?
  • DA 62%
 • BI REFERENČNI SERVIS UPORABILI ŠE KDAJ?
  • DA 88%

KAJ ZDAJ?