W drodze do Unii
Download
1 / 20

W drodze do Unii - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

W drodze do Unii. 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski. Implementacja dyrektywy IPPC w prawie polskim. Konferencja „W drodze do Unii” Ochrona środowiska. Ernst & Young Law Alliance. IPPC w prawie Unii Europejskiej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'W drodze do Unii' - gin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

W drodze do Unii

14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski


Implementacja dyrektywy ippc w prawie polskim

Implementacja dyrektywy IPPC w prawie polskim

Konferencja

„W drodze do Unii”

Ochrona środowiska

Ernst & Young Law Alliance


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń

 • Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 1996.237.

 • ang.Integrated Pollution Prevention Control – IPPC

 • 30 października 1996 roku - wejście w życie

 • 30 października 2007 roku - okres przejściowy na pełną implementację w państwach członkowskich Unii Europejskiej


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Najlepsza Dostępna Technika (BAT)

  ang. Best Available Technique

 • Pozwolenie zintegrowane

 • Nowa instalacja

 • Istniejąca instalacja


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Rodzaje instalacji objętych IPPC

 • Załącznik I

 • Przemysł energetyczny

 • Hutnictwo i przemysł metalurgiczny

 • Przemysł mineralny

 • Przemysł chemiczny

 • Gospodarka odpadami

 • Inne


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Przykłady instalacji objętych IPPC

 • Przemysł energetyczny

 • Instalacje do spalania o mocy nominalnej ponad 50MWt

 • Hutnictwo i przemysł metalurgiczny

 • Instalacja do prażenia lub spiekania rud metali

 • Instalacja do pierwotnego lub wtórnego wytopusurówki o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg/h


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Przykłady instalacji objętych IPPC

 • Przemysł mineralny

 • Instalacja do produkcji klinkieru cementowego zdolność produkcyjna 500 Mg/doba

 • Instalacja do produkcji wapna zdolność produkcyjna 50 Mg/h

 • Instalacje do przetwarzani azbestu

 • Instalacje do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg/doba

 • Piece koksownicze


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Przykłady instalacji objętych IPPC

 • Przemysł chemiczny

 • Instalacje do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej

 • Instalacje do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej

 • Instalacje do wytwarzania nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotulub potasu

 • Instalacje do wytwarzania środków ochrony roślin i produktów biobójczych

 • Instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Przykłady instalacji objętych IPPC

 • Gospodarka odpadami

 • Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg/doba

 • Instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg/doba

 • Instalacje do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/doba lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg


IPPC w prawie Unii Europejskiej

 • Przykłady instalacji objętych IPPC

 • Inne

 • Instalacje do produkcji lub przetwórstwa z surowych produktów:

 • pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 Mg/doba

 • pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 Mg/doba

 • Instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 Mg/doba

 • Instalacje do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg/doba


IPPC w czasie negocjacji akcesyjnych z UE

 • okres przejściowy do 31 grudnia 2010 roku

 • lista 65 zakładów przemysłowych

 • w tym 17 zakładów przemysłowych z województwa śląskiego


Implementacja IPPC w prawie polskim

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Przepisy wykonawcze

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych


Implementacja IPPC w prawie polskim

 • Prawo ochrony środowiska

 • definicja BAT i pojęcia „instalacja” (art. 3)

 • ogólne zasady dotyczące pozwoleń środowiskowych (art. 180 – 200)

 • eksploatacja instalacji dopuszczalna po uzyskaniu pozwolenia

 • wniosek zainteresowanego

 • czas określony, max. 10 lat

 • możliwość transferu pozwolenia na nabywcę całej instalacji

 • przesłanki ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia


Implementacja IPPC w prawie polskim

 • Prawo ochrony środowiska

 • szczególna regulacja pozwoleń zintegrowanych (art. 201 - 219)

 • instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska lub jego poszczególnych elementów

 • rozporządzenie Ministra Środowiska

 • pozwolenie zintegrowane obejmuje wszystkie segmenty ochrony środowiska

 • uzyskanie pozwolenia zintegrowanego „zastępuje” konieczność uzyskania pozostałych pozwoleń środowiskowych

 • BAT

 • „przegląd” pozwolenia zintegrowanego co 5 lat

 • udział społeczeństwa (organizacji ekologicznych) w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego

 • opłata rejestracyjna (max. do 3.000 euro)


Implementacja IPPC w prawie polskim

 • Prawo ochrony środowiska

 • Programy dostosowawcze (art. 422 - 441)

 • objęte tylko niektóre instalacje objęte wymogiem IPPC

 • projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (klauzula „w porozumieniu”)

 • celem jest umożliwienie osiągnięcia norm IPPC przez instalacje, które ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie są w stanie tego osiągnąć w terminach „ustawowych”

 • max. czas programu dostosowawczego – 6 lat ale nie później niż do 31 grudnia 2010 roku

 • wniosek prowadzącego instalację

 • postępowanie negocjacyjne (wojewoda i komisja negocjacyjna)


Implementacja IPPC w prawie polskim

 • Ustawa wprowadzająca Prawo ochrony środowiska

 • Termin wejścia w życie wymogu IPPC (art. 19)

 • instalacje nowe

 • formalnie od dnia 1 października 2001 roku

 • faktycznie od 16 sierpnia 2002 roku


Implementacja IPPC w prawie polskim

 • Ustawa wprowadzająca Prawo ochrony środowiska

 • Termin wejścia w życie wymogu IPPC (art. 19)

 • instalacje istniejące

 • pozwolenie na budowę przed 1 października 2001 roku a użytkowanie przed 30 czerwca 2003 roku

 • 1 stycznia 2004 roku (planuje się przedłużenie na dzień 1 maja 2004 roku)

 • później tylko jeżeli instalacja zostanie objęta rozporządzeniem Ministra Środowiska (maksymalnie do 31 grudnia 2010 roku)

 • obecnie trwają prace grup roboczych związane z rozporządzeniem


Przydatne adresy

 • Krajowe Centrum BAT

  przy Ministerstwie Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

  Osoba: Małgorzata Tytko

  tel. 022–57–92–770

  www.ippc-ps.pl

 • Europejskie Biuro IPPC w Sewilli

  eippcb.jrc.es


Kontakt
Kontakt

Daniel Chojnacki

Zespół Prawa Ochrony Środowiska Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel. + 48 22 557 76 88

fax + 48 22 557 88 10

[email protected]

www.dzp.com.pl


ad