POJMOVANJE BOGA MED SLOVENCI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POJMOVANJE BOGA MED SLOVENCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
POJMOVANJE BOGA MED SLOVENCI

play fullscreen
1 / 10
POJMOVANJE BOGA MED SLOVENCI
163 Views
Download Presentation
gin
Download Presentation

POJMOVANJE BOGA MED SLOVENCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POJMOVANJE BOGA MED SLOVENCI Grega Žefran 3.Ma

  2. Ideja o bogu • Izvor ideje o Bogu -Aristotel

  3. Atributi boga • Teologi in filozofi določili atribute boga: • Krščanski bog - absoluten - popoln - večen - vseveden - svoboden - vsemogočen - vseveden - vseprisoten - večen - nespremenljiv - neskončen

  4. Predstavitev različnih pojmovanj boga Poznamo: krščanski bog bog filozofov bog mistikov Krščanski bog - Krščanstvo se uvršča med religije razodetja - Absolutna religija - bog-oče, bog-sin in bog-sveti duh

  5. Merjenje pojmovanj boga skozi čas Preko različnih vprašanj o razumevanju pojma boga sem skozi čas primerjal razliko o splošnem verovanju v boga, s poudarkom na razliki med cerkvenimi in nepravoverno cerkvenimi, torej avtonomnimi predstavami. Vsi rezultati v tabelah so predstavljeni v odstotkih. Verovanje v boga ali v neko višjo silo

  6. Vera v osebnega boga in vpliv boga na posameznikovo življenje

  7. Odnos do boga

  8. Občutek bližine boga

  9. Še nekaj diagramov Spol in pojmovanje boga Starost in pojmovanje boga Izobrazba in pojmovanje boga Bivalno okolje in pojmovanje boga Družbeni sloj in pojmovanje boga

  10. Viri: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lesnicar-Tina.PDF