Výzkum veřejného mínění a jeho realizace
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace. dr.Ján Mišovič, CSc misovic@volny.cz. Výzkum veřejného mínění a jeho realizace. 1.K historii výzkumů veřejného mínění v ČR 2. Hlavní fáze vědeckého výzkumu 3. Konkrétní kroky spojené s přípravou výzkumu veřejného mínění. r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - giles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

dr.Ján Mišovič, CSc

misovic@volny.cz


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

1.K historii výzkumů veřejného mínění v ČR

2. Hlavní fáze vědeckého výzkumu

3. Konkrétní kroky spojené s přípravou výzkumu veřejného mínění

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění začal v ČR v roce 1946

Byl znovuobnoven v roce 1967 kdý vznikl Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV.

Za posledních 40 let prošel výzkum zejména organizačními změnami. V současné době je státním pracovištěm CVVM SoÚ AV ČR.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Ve zhuštěné formě je vyjádřeno schéma výzkumného postupu takto: co zkoumat- předmět výzkumu, kde zkoumat- lokalita, rozsah výzkumu, kdy zkoumat - určit vhodný čas, jak zkoumat - metodologická stránka, proč zkoumat - cíl výzkumu

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Z logického hlediska je možné v každém vědeckém výzkumu rozeznat 2 postupy: analýzu - v přípravné fázi, syntézu- při zpracování výzkumného materiálu.

Vědecko výzkumná činnost se vyznačuje metodičnosti a jejími výraznými znaky: důsledností, exaktností, objektivností a systematičností

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Sociologický výzkum představuje vědecký výzkumný proces, který se uskutečňuje v poznatkovém a konceptuálním rámci sociologické teorie.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Ve výzkumném procesu rozlišujeme 2 roviny metodologickou - je tvořena obecnými zákonitostmi lidského myšlení a poznání (např. zákony logiky) a dále obecnými metodami konkrétní vědy.

Metodickou- tvořenou konkrétními výzkumnými postupy. V sociologii je tvořena procedurami a technikami.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Technika je způsob sběru, fixace empirického a důkazového materiálu ve výzkumu. V rámci jedné procedury je možné použít různých technik.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Příprava projektu sociologického výzkumu

Rozlišujeme 3 fázi 1) přípravnou, teoretickou 2) sběru empirického materiálu- terénní práce 3) zpracování, zobecnění či interpretace

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

S přípravou projektu jsou spojeny

následující navazující etapy :

identifikace

konceptualizace

operacionalizace

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

V první řadě je potřebné formulovat výstižný název projektu. Měl by obsahovat jádro zkoumaného problému.

Projekt by měl začít úvodem. Ve stručnosti by se měl charakterizovat zadavatel výzkumu a realizátor celého projektu.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Východiska výzkumu bilancují

dosavadní poznatky k danému tématu. Využívají se teoretické rozbory, statistické údaje, empirická zjištění, novinové články, dosavadní sociologické poznatky a konstatuje se dosažený stav poznání. Důležité jsou i poznatky z minulosti, rovněž mezinárodní srovnání, pokud je k dispozici.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Cíl a předmět výzkumu

precizují hlavní zaměření šetření prostřednictvím konkrétní formulace a rozpracovaných problémových okruhů, nebo výzkumných hypotéz Problémové okruhy jsou rozpracováním základní, klíčové kategorie do dílčích podřízených pojmů. Jde o identifikaci a následnou konceptualizaci.

r


V zkum ve ejn ho m n n a jeho realizace

Výzkum veřejného mínění a jeho realizace

Metodika je část popisující

způsob výběru zkoumaných jednotek a charakteristiku používané procedury , nebo techniky. Je popsána i velikost výběrového souboru, věkové vymezení, územní rozsah a reprezentativnost souboru. Je popsán i způsob zpracování a analýzy údajů, postup třídění dat.

r