1. KŠPA Kladno, s. r. o
Download
1 / 11

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

1. KŠPA Kladno, s. r. o ., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz. 1. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozvaha. pojem, druhy, význam. 2. Rozvaha - pojem, druhy, význam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost' - gilead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Rozvaha

Rozvaha

pojem, druhy, význam

2


Rozvaha pojem druhy v znam
Rozvaha - pojem, druhy, význam

 • Při podnikatelské činnosti se mění neustále objem, složení a krytí majetku podniku (= podnik nakupuje materiál, vyrábí a prodává výrobky, hradí faktury, vyplácí mzdy, platí pokuty, bere si úvěr, platí nájemné, platí energii, atd.)

 • Pro řízení podniku je tedy nutné mít k dispozici přesné informace o těchto skutečnostech, abychom mohli posuzovat, jak je majetek využíván, udržován, obnovován a jak účelně jsou voleny zdroje financování.

  • Tyto informace poskytuje ROZVAHA.

3


Rozvaha1
Rozvaha

 • utříděný přehled aktiv a pasiv (majetku a zdrojů)

 • sestavuje se v určitém ocenění k určitému okamžiku

 • informuje jednak o stavu a složení majetku podniku a zároveň i o tom, z jakých zdrojů byl majetek pořízen

 • rozvaha bývá někdy nazývána BILANCE.

4


Pojmy
Pojmy

 • Rozvahový den = den, ke kterému rozvahu sestavujeme ( např. 31.12. 2012, 1.4. 2013)

 • Rozvahová položka = každá jednotlivá položka aktiv a pasiv (např. budova, peníze, materiál, ceniny, dodavatelé, základní kapitál, rezervy, atd.)

 • Rozvahový stav = peněžní částka u jednotlivých položek (např. materiál – 20 000,- )

5


Druhy rozvahy
Druhy rozvahy

 • Zahajovací – sestavuje se při založení podniku

 • Počáteční – sestavuje se na začátku každého účetního období (účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců)

 • Konečná – sestavuje se na konci účetního období popřípadě při ukončení činnosti podniku

 • Pro potřeby operativního řízení je třeba mít informace i za kratší časový úsek než je 1 rok, a proto se sestavují i rozvahy čtvrtletní a měsíční

 • (díky využití výpočetní techniky je možné rozvahu sestavovat podle potřeb účetní jednotky)

6


Funkce rozvahy
Funkce rozvahy

 • Uspořádat přehledně majetek podniku v peněžním vyjádření a jeho zdroje financování

 • Poskytnout základ pro hodnocení finanční situace podniku

 • Porovnávat vývoj hospodaření (srovnáváme rozvahy za několik let)

 • Umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), který můžeme spočítat jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv (to znamená bez zisku).

  => ZISK = AKTIVA – PASIVA bez zisku

7


P klad
Příklad

 • Podnikatel provedl soupis majetku a závazků:

  • Peníze na běžném účtu 210 000,-

  • Zboží na skladě 85 000,-

  • Vlastní kapitál 100 000,-

  • Závazek vůči dodavateli 65 000,-

Řešení

8


Řešení

 • 1. Zjištění hospodářského výsledku:

  • Zisk = aktiva – pasiva bez zisku = 295 000 – 165 000 = 130 000,-

 • 2. Výpočet nové výše vlastního kapitálu:

  • Vlastní kapitál = původní výše vlastního kapitálu + zisk = 100 000 + 130 000 = 230 000,-

Zadání

9


Sestaven rozvahy
Sestavení rozvahy

 • Rozvaha se sestavuje na základě údajů čerpaných z účetnictví

 • Jednou z možných forem rozvahy je sestavení v tzv. T-formě (tabulka)

 • V podniku sestavují rozvahu jako výkaz – formulář (můžete se podívat na vzor: www.finance.cz/download/156-rozvaha-ve-zjednodusenem-rozsahu/ )

 • V rozvaze se musí vždy rovnat aktiva (majetek) a pasiva (zdroje krytí majetku) !!!!!

10


Pou it zdroje
Použité zdroje

ŠTOHL,Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost2008. Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl.ISBN 978-80-87237-007

Munzar, Vladimír, Březinová, Hana, Muzikářová Ludmila. Účetnictví I. Bilance 2002. ISBN 80-86371-17-4

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.

11


ad