slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation

lundy
102 Views
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. E-mail • Navázání kontaktu s osobou kdekoliv na světě • Jedná se o levnou, rychlou a pružnou komunikaci • Komunikace prostřednictvím e-mailové schránky • Zřizuje jí: • Provider serveru • Zdarma na serverech (seznam.cz, centrum.cz, gmail.com, atd.)

 3. E-mailová adresa petr.svobodný@seznam.cz Názve schránky. Je složený z písem a číslic, je libovolně dlouhý. Nemohou být dva stejné názvy schránek Název serveru, na kterém je schránka umístěna Slouží k oddělení názvu schránky a názvu serveru. Lze ho napsat několika způsoby

 4. Struktura e-mailu • Struktura e-mailu je neměnná • Obsahuje: • Odesílatele • Příjemce • Kopie • Slepá (skrytá kopie) • Předmět • Text e-mailu • Důležitost • Příloha

 5. Způsoby práce s E-mailem • Internetové rozhraní • Poštovní klient • Mobilní klient

 6. Outlook 2007 • Umožňuje odesílat, přijímat a uspořádat poštu v lokání síti nebo v internetu • Umožňuje spravovat • Poštu • Kalendář • Adresy • Psát poznámky atd.

 7. Přijaté zprávy Předmět e-mailu Datum a čas doručení zprávy Klepnutím na záhlaví sloupce dojde ke seřazení všech e-maliů podle tohoto sloupce Otevřená obálka označuje přečtený e-mail. Zavřená obálka a zvýrazněna tučně je nepřečtená Sponka – znázorňuje přílohu u e-mailu Adresa, ze kterého byl e-mail odeslán

 8. Přečtení zprávy Tlačítka umožňující odpověď nebo předat dál Odstranění zprávy Pokud je u e-mailu příloha, znázorní se v přádku pod předmětem Záhlaví zprávy, které informuje o přijatém e-mail Obsah e-mailu

 9. Odpověď a přeposlání • U odpovědi se zobrazí písmena RE: (Reply) • Odpovědět všem se používá u většího počtu příjemců • U přeposlat se zobrazí písmena FW: (Forward) • Ikona předat dál • Automaticky se přeposílají i veškeré přílohy

 10. Nová zpráva

 11. Co dodržet při psaní e-mailu • Vždy uvést předmět zprávy • Při posílání kopie, budou vidět všechny e-mailové adresy • Každý e-mail má být podepsaný • Nerozesílat zbytečně nevyžádané e-maily (spamy)

 12. Použité zdroje • RIEGLER, Matthieu. wikipedia.cz [online]. 15.09.2012 [cit. 02.08.2012]. Dostupný pod licencí creativecommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPod_touch_4G.png • NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-020-9. • Pokud není uvedena citace, jsou obrázky vlastní tvorby Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost