Socijalna politika evropske unije
Download
1 / 12

Socijalna politika Evropske unije - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Socijalna politika Evropske unije. institucionalni osnov. Pet velikih institucija. Savet Evropske unije Evropski savet Evropska komisija Evropski parlament Evropski sud pravde. Savet Evropske unije. Nadležnosti: donošenje evropskih zakona (najčešće u saradnji sa Evropskim parlamentom);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Socijalna politika Evropske unije' - gigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socijalna politika evropske unije

Socijalna politika Evropske unije

institucionalni osnov


Pet velikih institucija
Pet velikih institucija

 • Savet Evropske unije

 • Evropski savet

 • Evropska komisija

 • Evropski parlament

 • Evropski sud pravde


Savet evropske unije
Savet Evropske unije

Nadležnosti:

 • donošenje evropskih zakona (najčešće u saradnji sa Evropskim parlamentom);

 • zaključivanje međunarodnih sporazuma između EU i drugih zemalja ili međuanrodnih organizacija;

 • koordinacija opšte ekonomske politike država članica EU u kontekstu EMU;

 • odobravanje budžeta EU, takođe zajedno sa Evropskim parlamentom.


Savet evropske unije1
Savet Evropske unije

Osnovna karakteristika:

Najznačajnije telo za donošenje odluka Evropske unije

Sastav:

predstavnici vlada država na ministarskom nivou.

Pravila donošenja odluka:

jednoglasno i kvalifikovanom većinom.

Predsedavanje Evropskom unijom:

rotacija na 6 meseci


Evropski savet
Evropski savet

Osnovna karakteristika:

najuticajnija institucija EU

Sastav:

lideri svih država članica EU + Predsednik Evropske komisije

„Zaključci“ i nepostojanje formalnog autoriteta:

Političke odluke koje Evropski savet donese, pretaču se u zakone tako što se primenjuje standardni zakonodavni proces, tj. podrazumeva se rad Komisije, Saveta ministara i za većinu oblasti Evropskog parlamenta.


Evropska komisija
Evropska komisija

Tri glavne uloge:

 • predlaže zakonska rešenja Savetu i Parlamentu

 • prati i sprovodi politike EU

 • nadgleda primenu zakona EU u saradnji sa Sudom EU.


Evropska komisija1
Evropska komisija

Osnovna karakteristika:

nezavisnost u radu

Sastav:

Evropsku komisiju sačinjava po jedan komesar iz svake države članice EU, uključujući dva pod-predsednika i jednog predsednika.

Zakonodavne moći

Izvršna moć


Evropski parlament
Evropski parlament

Osnovna karakteristika:

partijski, ne nacionalni klju prilikom glasanja

Sastav:

732 člana Parlamenta

Sačinjavaju ga umerena levica i umerena desnica

Lociran je u tri grada


Evropski sud pravde
Evropski sud pravde

Sastav:

po 1 sudija iz svake države članice.

Građani EU mogu se direktno obratiti Sudu pravde.

Ima veliki uticaj na proces evropskih integracija.


Promene na osnovu ugovora iz lisabona 1
Promene na osnovu Ugovora iz Lisabona (1)

Komisija

dosadašnja praksa do 2014. godine, nakon čega će broj članova Komisije iznositi 2/3 broja država članica.

pojačane su nadležnosti predsednika Komisije, kao i nadgledanje Komisije od strane Parlamenta.

Savet ministara

pravilo glasanja kvalifikovanom većinom dosadašnja praksa do 2014. godine, a zatim tzv. dvostruka većina.


Promene na osnovu ugovora iz lisabona 2
Promene na osnovu Ugovora iz Lisabona (2)

Evropski savet

novo mesto: predsednik Evropskog saveta

postaje zvanična institucija EU

Evropski parlament

broj članova treba da iznosi 750

nadležnost zajedničkog donošenja odluka sa Savetom je proširena

pojačana uloga u postupku revizije Ugovora i izbora najviših zvaničnika EU


Promene na osnovu ugovora iz lisabona 3
Promene na osnovu Ugovora iz Lisabona (3)

Evropski sud

bez većih organizacionih promena,

osim proširenja na domen trećeg stuba


ad