Analiza wyników „Matura próbna - maj 2013” - PowerPoint PPT Presentation

giacomo-rollins
analiza wynik w matura pr bna maj 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza wyników „Matura próbna - maj 2013” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza wyników „Matura próbna - maj 2013”

play fullscreen
1 / 69
Download Presentation
Analiza wyników „Matura próbna - maj 2013”
160 Views
Download Presentation

Analiza wyników „Matura próbna - maj 2013”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Matematyka Wiedza o społeczeństwie Zestawienie całościowe Analiza wyników „Matura próbna - maj 2013” Opracował: mgr inż. Robert Zynkowski

 2. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013JĘZYK POLSKI

 3. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013JĘZYK POLSKI

 4. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013JĘZYK POLSKI Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 5. Analiza wyników - „Matura” - maj 2013JĘZYK POLSKI

 6. Analiza wyników - „Matura”- maj 2013JĘZYK POLSKI

 7. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieJĘZYK POLSKI

 8. Analiza wyników - „Matura” - maj 2013JĘZYK ANGIELSKI

 9. Analiza wyników - „Matura” - maj 2013JĘZYK ANGIELSKI

 10. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013JĘZYK ANGIELSKI Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 11. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013JĘZYK ANGIELSKI

 12. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK ANGIELSKI

 13. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieJĘZYK ANGIELSKI

 14. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013JĘZYK NIEMIECKI

 15. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK NIEMIECKI

 16. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK NIEMIECKI Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 17. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK NIEMIECKI

 18. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK NIEMIECKI

 19. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieJĘZYK NIEMIECKI

 20. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK FRANCUSKI

 21. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK FRANCUSKI

 22. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 JĘZYK FRANCUSKI Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 23. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieJĘZYK FRANCUSKI

 24. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 BIOLOGIA

 25. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 BIOLOGIA

 26. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 BIOLOGIA Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 27. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 BIOLOGIA

 28. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 BIOLOGIA

 29. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieBIOLOGIA

 30. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 CHEMIA

 31. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 CHEMIA

 32. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 CHEMIA Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 33. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 CHEMIA

 34. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 CHEMIA

 35. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieCHEMIA

 36. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 FIZYKA

 37. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 FIZYKA

 38. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 FIZYKA Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 39. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieFIZYKA

 40. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 FIZYKA

 41. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 FIZYKA

 42. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 GEOGRAFIA

 43. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 GEOGRAFIA

 44. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 GEOGRAFIA Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony

 45. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 GEOGRAFIA

 46. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 GEOGRAFIA

 47. Analiza wyników - „Matura próbna” – 2006 ,2007, 2009, 2010, 2011, 2012Matura – „maj 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013” porównanieGEOGRAFIA

 48. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 HISTORIA

 49. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 HISTORIA

 50. Analiza wyników - „Matura” – maj 2013 HISTORIA Najlepiej napisali: poziom podstawowy Najlepiej napisali: poziom rozszerzony