slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005. Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005. Partnerne bak Næringsbarometeret:. Samarbeid mellom fagområder og fylker. Partnerne bak Næringsbarometeret. Aetat Hordaland Aetat Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Hordaland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005' - ghita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005

Utdrag og tillegg til publikasjon

Hordaland, 26. mai 2005

Partnerne bak Næringsbarometeret:

slide2

Samarbeid mellom fagområder og fylker

Partnerne bak Næringsbarometeret

Aetat Hordaland

Aetat Sogn og Fjordane

Innovasjon Norge Hordaland

Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

NHO Hordaland

NHO Sogn og Fjordane

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sparebanken Vest

Utarbeidet av Asplan Viak

tema i presentasjonen

Innhold

Tema i presentasjonen
 • Hovedfunn
  • markedsutsikter – omsetning – tilsatte – lønnsomhet – investeringer
 • Arbeidsmarknaden
  • tilgang på stillinger – ledige – forventa endringer for 2005 –rekrutteringsvansker
 • Utviklingen innen ulike næringer/næringsgrupper
 • Spesialtema:
  • Rekrutteringskanaler
  • Utdanning for innovasjon
grunnlag for analysen

Innhold

Grunnlag for analysen
 • Spørreundersøkelse som omfatter 950 bedrifter i Hordaland. Dette tilsvarer over en tredjedel av alle sysselsatte i fylket
 • Kommuneundersøkelse som omfatter de største 8 kommuner i Hordaland. Disse kommunene har til sammen nærmere 80 prosent av innbyggerne i fylket
 • Aetats database og annen offentlig statistikk
 • Intervjuer med næringslivsledere. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljøer og bransjeorganisasjoner.
 • En undersøkelse fra Aetat om hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benytter
oppsummering fortsatt en forsiktig vekst

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Oppsummering - Fortsatt en forsiktig vekst
 • Svakere etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor - bedring i privat sektor
 • 28 % av bedriftene forventer flere sysselsatte i 2005
 • Det ligger an til nærmere 3.000 flere arbeidsplasser
 • Arbeidsledigheten ventes å synke ytterligere i år
 • Bedriftene i Hardanger og Voss-regionen er mindre optimistiske i forhold til rekrutteringsbehov enn resten av fylket
 • Vel 40 prosent av bedriftene forventer økt omsetning i 2005
 • Mer enn 1/3 av bedriftene forventer økt lønnsomhet
 • Hver femte bedrift oppgir at de har rekrutteringsproblemer
 • Hver tiende bedrift vurderer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet
utflytting av statlig virksomhet

Offentlig sektor

Utflytting av statlig virksomhet

Ny, statlig virksomhet som er blitt lagt til/vedtatt lagt til Hordaland under nåværende regjering.

Kilde: St. meld. nr. 25 (2004-2005)

Konkurransetilsynet:

35 tilsatte i Bergen april 2005. Skal ha 90 tilsatte 1. januar 2007.

gode tider for offshore vedlikehold
Gode tider for offshore vedlikehold

NILS-PETTER SIVERTSEN

direktør

FMC Kongsberg AS

Ågotnes

FMC Kongsberg Subsea utvikler undervassteknologi og lager utstyr for oljeproduksjon på havbotnen.

– Høy oljepris og store utbyggings- og modifikasjonsprosjekt på norsk sokkel og internasjonalt gir stor aktivitet for oss. Markedet vokser, og vi ser vekst innenfor både nybygging og ikke minst innenfor drift og vedlikehold, som er ansvarsområdet vårt. Aktiviteten i 2005 er mye høyere enn i fjor, og vi venter enda større vekst i 2006.

For å kunne møte den store pågangen har vi det siste halve året økt bemanningen med 15 prosent. Vi har tilsett både ingeniører og teknisk servicepersonell, og til nå har vi ikke hatt problem med å få tak i folk. Vi kommer til å øke bemanningen ytterligere.

innovasjon etablering av nye bedrifter

Spesialtema: Utdanning for innovasjon

Innovasjon: Etablering av nye bedrifter
 • Ungdomsbedrift - Ungt entreprenørskap
 • - Grunnskole og videregående skole
 • 23 skoler i Hordaland, med 459 elever (7,9 % av elevene)
 • Entusiasme og stor interesse for entreprenørskap ved mange skoler
 • Ungdomsbedrifter øker etableringsraten
 • Studietilbud – entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap (Høgskolen i Bergen)
 • Gründerskolen (UiB og NHH)
 • - Planlagt: ”Senter for innovasjon og entreprenørskap”, for å sikre et bredere og faglig tyngre studietilbud.
innovasjon utvikling av eksisterende bedrifter

Spesialtema: Utdanning for innovasjon

Innovasjon: Utvikling av eksisterende bedrifter
 • De fleste innovasjoner finner sted i det eksisterende næringslivet
 • Innovasjonsprosjekter har bedre forutsetninger for å lykkes i eksisterende bedrifter
 • Behov for bedre veiledning om utdanning og karriere
 • ”Senter for yrkesrettleiing i Hordaland”
  • skal få frem informasjon om bedriftenes behov og bruke denne informasjonen til å veilede elever om karriere og utdanningsvalg.