az rzelmi agy s az emberi viselked s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az érzelmi agy és az emberi viselkedés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés. Hogy jellemezhető korunk?. Az ész „diadala”?- informatika kora. Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete. Megdöbbentő események. Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az érzelmi agy és az emberi viselkedés' - ghazi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hogy jellemezhet korunk
Hogy jellemezhető korunk?
 • Az ész „diadala”?- informatika kora.
 • Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete.
megd bbent esem nyek
Megdöbbentő események
 • Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka
 • Két gimnazista előre megfontolt szándékkal, kegyetlenül meggyilkolta egyik osztálytársukat, barátjukat.
 • Lövöldözés, erőszakos halál az iskolákban
 • Miért történt? Ki a felelős? Mindig voltak megdöbbentő esetek!!!
mindennapi aff rjaink
Mindennapi afférjaink
 • Utálat egyes tantárgyak, emberek iránt.
 • Emberek közötti verbális és fizikai agresszió terjedése ( fájdalomokozásra irányuló indulat, szándékos károkozás).
  • Drukkerek durvaságai
  • Tanár/diák verés stb. stb.
 • Túláradó szeretet, megértés (érzelgősség)
 • Konfliktusok gondolatok és érzelmek között.
mit tudunk saj t rzelmeinkr l
Mit tudunk saját érzelmeinkről?
 • Melyik a legkellemesebb érzelmünk, melyik a legfélelmetesebb?
 • Miért kell törekedni, hogy pozitív érzéseket éljünk át?
 • Figyelünk- e mások érzelmeire?
 • Sodortak már bajba érzelmeink?
 • Könnyebb lenne érzelmek nélkül?
az ember eg sze
Az ember egésze
 • Értelem
 • Érzelem
 • Viselkedés egysége

Egyensúly

az rzelem evol ci s adotts g
Az érzelem evolúciós adottság
 • Megmaradásunkat szolgálja (veszélyérzet)
 • Genetika adottság – megosztott kockázat

Mindenki másképp egyforma! Konfliktus

veszély!!!

az ember t rsas l ny
Az ember társas lény
 • Biztonságérzet, a közösség megtartó ereje
 • Együttműködés képessége csoporton belül és csoportok között.(érzelmeink legyőzése, mások érzelmeinek megértése)
 • Agresszió más csoportokkal szemben.

Az érzelmek ebben

  • Segítenek vagy
  • Gátolnak
ember nincs rzelem n lk l
Ember nincs érzelem nélkül
 • Érzelmeinket 12-14 gén irányítja
 • Neurobiológiai alapja van
 • Megjelenítését a kultúra befolyásolja
rzelem f z dik
Érzelem fűződik
 • A környező világ
  • jelenségeihez
  • eseményeihez
  • emberekhez
 • Önmagunkhoz
 • Létrehozott érzelmek (mikor tudatosan mosolygunk)
 • Jellemzője:
  • Bipoláris, átmenetek.
  • Ambivalens (pl. szeretet és gyűlölet együttese)
az rzelem agym k d s term ke
Az érzelem agyműködés terméke
 • Az agy felosztható:
 • Gondolkodó, tudatos részre
 • Érző elme részre
  • megelőzi a gondolkodó elme működését
  • Oka: evolúciós,növeli a túlélés esélyét

A két agytevékenység együttműködése

alkotja belső életünket.

Minél áthatóbb az érzés, annál jobban

eluralkodik az érzelmi agy.

az rz elme saj toss ga
Az érző elme sajátossága
 • Kötődésre teremtettünk. Első látásra - nem tudatosan - interakció jön létre az agyak között.
 • Az érzelmek ragadósak. Az érzelmek vírusként terjednek. (Pl.mosoly, mosolyt vált ki, az idegesség ragadós)
 • Építő emberi kapcsolatok jótékonyan hatnak az egészségi állapotunkra.
amygdala
Amygdala
 • A középagy mandula formájú része ( a félelem és a harag hat rá leginkább) mozgósítja az agy többi részét.
 • Radarként működik, éberen figyel és jelez. (pl. a személyes tér és távolságot is meghatározza)
az rzelmek k t ton terjednek
Az érzelmek két úton terjednek
 • Fő út: Száraz és hűvös. Mérlegelő és „lassú”. Objektívabb. (pl. meggondoljuk, hogy kimutassuk haragunkat v. nem)
 • Mellék út: a biztonságunkért felelős, ezért elsőnek lép működésbe.

(Kommunikáció alapszabálya)

mell k t
Mellékút

Szűri és előállítja a nem verbális üzeneteket, még a látottak tudatosítása előtt. (tekintet, hangszín, arc kifejezés)

 • Érzelmektől „csöpögő”.
 • Pontatlan(első benyomás)
 • Extra gyors működés ( szerelem O,2 mp,12 agyi terület együttműködése)
 • Nem tudatos
mell k t felel s
Mellékút felelős
 • Arcizmaink öntudatlan mozgásáért (árulkodó jelek)
 • Át nem gondolt kijelentések
 • Elhamarkodott döntések
 • Meglátni és megszeretni érzése
slide18
Cél
 • A mellékút érzelmeit fő útra terelni.
 • Felismerni és uralkodni tudjunk az itt megjelent érzelmeinken.
 • Együtt tudjunk élni és együtt tudjunk dolgozni másokkal.
rzelmek forr suk szerint
Érzelmek forrásuk szerint
 • Alapérzelmek (arcon megfigyelhetők)
   • Félelem
   • Harag
   • Szorongás
   • Öröm
   • Boldogság
   • Élvezet
   • Undor
   • Szégyen/bűntudat
   • Szeretet?????
 • Magasabb rendű érzelmek
magasabb rend rzelmek
Magasabb rendű érzelmek
 • Morális érzelmek
   • Erkölcsi normák, értékekhez való stabil viszony
   • Lelkiismeret: az egyénnek a saját tetteihez való érzelmi, értékelő viszonya. (10 parancsolat)
 • Intellektuális érzelmek: csodálkozás,kíváncsiság
 • Esztétikai érzelmek: a természeti és művészi szépséghez való vonzódás
 • Praxikus érzelmek: akarati tevékenység, az akadályok leküzdése. Pl. bátorság
rzelmek kifejez se
Érzelmek kifejezése
 • A különféle érzelmek mindenkiben megvannak, de a kiváltó okban és tartósságban eltérések vannak
 • Megjelenésük tudatosan befolyásolható
 • Az érzelmek információt hordoznak, tájékoztatnak
  • Nem verbálisan kódoljuk
  • Fontos sajátunk közlése, mások érzelmeinek felismerése. Ez segít hozzá a társas helyzetek kezeléséhez. (empátia)
k vetkezm ny
Következmény
 • Ahogy viselkedünk, a hogy beszélünk születésünknél fogva behatárolt, de a gének nem azonosak a végzettel!!!
 • A környezet, a táplálék hatnak a génekre, befolyásolják érzelmeinket.
 • Az agy a felgyülemlett tapasztalatokra reagálva változik, alkalmazkodik.
az emberek k zti sszhang receptje
Az emberek közti összhang receptje
 • Melegség, őszinteség, megértés
 • Hatékonyabbá és kreatívabbá válunk a döntéshozatalnál.
 • Létrejötte három tényezőtől függ
   • Kölcsönös figyelem (empátia)
   • Pozitív érzelmekben való osztozás
   • Non verbális duett koordináltsága (metakommunikáció)
rzelmi intelligencia
Érzelmi intelligencia
 • Intraperszonális terület:

önmegvalósítás, függetlenség, érzelmi tudatosság

 • Személyközi terület:

empátia, társas felelősség, nyitottság a kapcsolatteremtésre.

 • Problémamegoldás, a valóság pontos észlelése
 • Stresszel való bánás
 • Boldogság és optimizmus
egy leten t tart tanul s
Egy életen át tartó tanulás
 • Önnevelés
 • Szocializáció szerepe:
   • Család
   • Iskola
   • Társközösségek

Minél biztosabb vagyunk érzéseinkben,

annál határozottabban irányítjuk

életünket!!!!!

nevel s csal d
Nevelés - család
 • Cél: asszertivitásra nevelés. Akarat érvényesítés és konfliktuskezelés, mások érdekeinek figyelembe vétele.
 • Családi minták:
  • Szülőknek a gyerek felé irányuló magatartása
  • Két szülő egymással szembeni magatartása
  • Szülök nagyszülőkkel szembeni akaratérvényesítése
asszert v nevel s
Asszertív nevelés
 • Nem jó, hanem együttérző
 • Nem szófogadó, hanem együttműködő gyereket formál.
 • Egyensúly a szigor és engedékenység között, ami kizárólag a szülő, mint vezető minta adásával érhető el.
em ci k zavarai
Emóciók zavarai
 • Depresszió
 • Agresszió
hangulat
Hangulat
 • Rátelepednek az érzelmekre.
 • Tartósabbak, mint az érzelmek.
  • Senki nem tud egy álló napig dühöngeni, de morgolódni igen.
temperamentum v rm rs klet
Temperamentum (vérmérséklet)
 • Hajlam egy bizonyos érzelemre vagy hangulatra
jellem
Jellem
 • Önfegyelmen nyugszik
 • Önmagunk irányításának, motiválásának képessége (időben megcsináljuk a feladatainkat)
 • Társadalmilag felnőtt személy
  • Önállóság
  • Felelősség önmagamért
  • Társadalomért
  • Környezetért
  • A szüntelen változáshoz való pozitív viszonyulás,azaz tanulásra való hajlandóság
az rzelmek szerepe a tanul sban
Az érzelmek szerepe a tanulásban
 • A pozitív érzelmek javítják a szellemi teljesítményt, fokozzák az érdeklődést
 • Zaklatottság leküzdése, a „nem segítő” késztetések megzabolázás
 • Figyelem összpontosítása, külvilág kizárása
 • A munkához való felelős viszonyulás kialakítása
a k vetkez irodalmakat aj nlom
A következő irodalmakat ajánlom
 • Aronson,E: Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Ab Ovo K.
 • Simon,G: Báránybőrben. A nyílt agressziótól a manipulációig. Háttér K.
 • Kohlrieser,G: Túszok a tárgyalóasztalnál. Háttér K.
 • Ciarrochi – Forgas - Mayer:Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz
 • Goleman,D: Érzelmi intelligencia a munkahelyeken. SHL könyvek
ad