1 / 28

OLAGARROA

INAUTERIAK

ggorria
Download Presentation

OLAGARROA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GALLEGO GORRIA ESKOLA 2014INAUTERIAK/CARNAVALES

 2. OLAGARROA

 3. BURU HANDIA DU.

 4. 8 ANKA DITU.

 5. TINTA BELTZA BOTATZEN DU.

 6. OSO AZKARRA DA.

 7. 3 BIHOTZ DAUZKA.

 8. BADAKI PUZZLEAK EGITEN.

 9. LILA ETAGRISA DA.

 10. BERE OKELA BIGUNA DA.

 11. ALGAK, KARRAKELAK ETA ARRAINAK JATEN DITU.

 12. BERE LAGUNAK DIRA: ARRAINAK TXIRLAK ITSAS ZALDIAK IZURDEAK ITSAS IZARRAK MARMOKA KARRAMARROAK MANTA-ARRAIA OTARRAINA

 13. AMAITU DA.

More Related