Vylu ovac soustava fylogeneze
Download
1 / 26

vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE' - gezana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vylu ovac soustava fylogeneze

vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

[2]


Vylu ov n
vylučování

 • Vylučování = zbavení se odpadních látek

 • Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu, protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin.

 • Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči.


Osmoregulace
Osmoregulace

 • upravuje v těle obsah solí, které tělo neprodukuje

 • vznikla u mořských bezobratlých, kteří mají složení tělních tekutin stejné jako mořská voda. Pronikání do sladkých vod s jiným složením - nutná osmoregulace.

 • sladkovodní ryby zajišťují osmoregulaci ledvinami : vylučují ve velkém množství přebytečnou vodu vnikající do těla v důsledku rozdílu osmotického tlaku vnějšího prostředí a tělních tekutin, nemusí vodou šetřit : ztráty solí nahrazují vstřebáváním solí žábrami mechanismem aktivního transportu.

 • Mořské ryby, v prostředí třikrát koncentrovanějším než jejich tělní tekutiny, vodu z těla ztrácejí povrchem těla, mají ledviny malé, produkují moči asi 100x méně než ryby sladkovodní. Přebytečné soli vylučují žábrami.

 • Suchozemští živočichové musí vodou šetřit : vytvářejí v ledvinách poměrně málo hypertonické moči, tj. mnohonásobně koncentrovanější než je osmolarita krve.


Vylu ov n prvok
Vylučování prvoků

[3]

 • U prvoků tuto funkci plní stažitelné (kontraktilní, osmoregulační) vakuoly − hromadí přebytečnou tekutinu, a poté ji jednorázově odvádí mimo buňku, regulují osmotický tlak.


Vylu ov n houbovc a ahavc
Vylučování HOUBOVCŮ a žahavců

 • Houbovci a žahavci vylučují celým povrchem těla.

 • U houbovců jsou zbytky potravy a vody jsou vyvrženy osculem.

[4]


Plo t nci
ploštěncI

[5]

 • Objevují seprotonefridie,tvoří je terminální buňka a vývodný kanálek ústící otvorem na povrch těla

  • 2 základní typy:

   • plaménkové buňky(v dutině kanálku chomáček brv)

   • solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky)

 • pomocí bičíků se vytváří podtlak − nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání

Z plaménkové buňky vybíhá kanálek, do kterého ústí svazek brv.

Brvy svým kmitáním a podtlakem odčerpávají tekutinu z buňky. Z této

tekutiny se v kanálcích resorbují důležité látky a zbytek se vyloučí ven

z těla (voda, metabolity, …).


P snice
pásnicE

 • primitivní cévní soustava

 • protonefridie obalují stěny cév a odnímají tak z krve škodlivé zplodiny látkového metabolismu

 • poprvé souvislost mezi vylučovací a cévní soustavou.

[6]


Hl stice
hlísticE

 • postranní = laterální lišty − tvoří je jediná vakovitá buňka protažená ve vylučovací trubici, která

  může samostatně nebo po spojení s obdobnou vylučovací buňkou protější strany těla ústit vylučovacím pórem na povrch těla.

 • U parazitických druhů hlístic se vyskytují jen v redukované podobě.

[7]

http://www.youtube.com/watch?v=Du0E_aONZoo

1 – ústní otvor

2 – střevo

3 – řitní otvor

4, 9 – vylučovací systém = postranní lišty

5 – samčí pohlavní soustava

6, 7, 8 – provazcovitá nervová soustava


Krou kovci
kroužkovcI

 • Metanefridie − mají tvar obrvené nálevky, kdy jednou stranou je metanefridie otevřena na povrch těla (otvorem zvaným nefroporus − č. 9), zatímco druhá strana (nefrostom −č. 10) ústí do coelomové dutiny. Stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií.

[8][9]

METANEFRIDIE


Kor i
KORÝŠI

 • metanefridie zachované v modifikované formě jako pár tykadlových (antenálních) žláz (protože ústí při bázi tykadel) nebo pár čelistních (maxilárních) žláz (ústí při bázi maxily).

 • Také se jim říká kyčelní či koxální žlázya vyskytují se i u některých pavoukovců.


Hmyz pavoukovci elvu ky
hmyz, PAVOUKOVCI, ŽELVUŠKY

 • Malphighiho trubice = žlázy

 • vychlípeniny střeva

 • jedním koncem zasahují do hemocoelu (= tělní dutina naplněná krvomízou), druhým koncem ústí do střeva


Bezlebe n
bezlebečnÍ

 • segmentárně (až 90 párů) uspořádané vylučovací orgány (cyrtopodocyty) značně podobné solenocytům či metanefridiím.

[13]


Obratlovci
obratlovcI

 • ledviny

 • Základní stavebnía funkční jednotkou ledvin je nefron.

 • Vedle osmoregulační funkce přebírají ledviny i funkci detoxikačnía kontrolní (kontrola koncentrace solív tělních tekutinách).V voj ledvin
Vývoj ledvin

 • holonefros - dělené ledviny, např. u larev mihulí

 • pronefros - částečně dělené,např. u dospělých mihulí

 • opistonefros - nečlánkované, u dospělců nižších obratlovců

 • mezonefros - embrya vyšších obratlovců, v dospělosti u samic zanikají, u samců se mění v chámovody

 • metanefros - pravé ledviny s vlastními vývody u savců, plazů a ptáků


Opistonefros
opistonefros

 • u sliznatek, mihulí, paryb, ryb a obojživelníků

 • Paryby - dva primární močovody, které jsou spojeny v močový sinus ústící za řitním otvorem

 • ryby - většinou na koncích močovodů močový měchýř

 • odpadní látka - amoniak, vylučován ledvinami i žábrami.

 • obojživelníci - párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice  kloaka

 • odpadní látka - močovina

 • U larválních stadií ryb a u obojživelníků se vyskytují primitivní ledviny pronefros, odpadním produktem je amoniak


Anatomie ryby kol
anatomie ryby − úkol:

[15]

Ú.: Která čísla z anatomie ryby se týkají vylučovací soustavy?

ŘEŠENÍ

6 ledviny, 8 močovod,10 močový měchýř


Metanefros
METANEFROS

 • párové pravé ledviny (metanefros)  močovody  kloaka (želvy mají močový měchýř)

 • Odpadním produktem plazů je většinou kyselina močová, někdy jen v podobě bělavého povlaku, protože se v kloace vstřebá většina vody.

[18]


Úkol:

[19]

 • Které zvíře je na obrázku?

 • Pod jakým číslem se skrývá močový měchýř?

 • Želva

 • Číslo 20

ŘEŠENÍ


ptáci

 • párové pravé ledviny  močovody  kloaka (pštrosi mají močový měchýř)

 • odpadním produktem je kyselina močováv podobě bělavého povlaku na trusu, protože sev kloace vstřebá většina vody.

 • Poprvé se vytvořila ve VS Henleyova klička,v ledvinách je více glomerulů.


savci

 • párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice

 • odpadním produktem je močovina.

 • na vylučování se podílejí i potní žlázy.

LEDVINY

MOČOVODY

[21]

MOČOVÝ

MĚCHÝŘ


Spojte souvisej c pojmy
Spojte související pojmy:

 • PRVOCI

 • PLOŠTĚNCI

 • HLÍSTICE

 • KROUŽKOVCI

 • KORÝŠI

 • HMYZ

 • BEZLEBEČNÍ

 • RYBY

 • PTÁCI

 • OPISTONEFROS

 • MALPHIGICKÉ ŽLÁZY

 • METANEFROS

 • STAŽITELNÉ VAKUOLY

 • CYRTOPODOCYTY

 • PROTONEFRIDIE

 • POSTRANNÍ LIŠTY

 • KOXÁLNÍ ŽLÁZY

 • METANEFRIDIE


Klikn te na ukryt pojem a vysv tlete ho
KLIKNĚTE NA ukrytý POJEMA VYSVĚTLETE HO:

1

PROTONEFRIDIE NEFRON

WOLFFŮV VÝVOD

OPISTONEFROS METANEFRIDIE

KOXÁLNÍ ŽLÁZY

GLOMERULUS SOLENOCYT

2

3

4

5

6

8

7


Pou it zdroje obr zky byly sta eny dne 17 4 2012 mezi 8 00 a 23 00 dostupn z wikimedia commons
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS

 • SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.

 • EricDiesel. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG> 1.

 • Nevit Dilmen. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urinary_system_00000.gif> 2.

 • HonzaXJ. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg> 3.

 • [cit. 2012-04-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Askon.jpg> 4.

 • [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

 • <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flamecell.jpg> 5.

 • [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubulanus_nothus.png> 6.

 • Uwe Gille. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nematoda-Anatomy.svg> 7.


Pou it zdroje obr zky byly sta eny dne 17 4 2012 mezi 8 00 a 23 00 dostupn z wikimedia commons1
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS

 • [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy.svg> 8.

 • Nike-a. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metanefridie_Lumbricus_terrestris.jpg> 9.

 • Hans Hillewaert. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crustacea.jpg> 10.

 • Goldfinger820. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malphigian.svg> 11.

 • PioM. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png> 12.

 • Hans Hillewaert.[cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum.jpg> 13.

 • Madhero88. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physiology_of_Nephron.png> 14.

 • Uwe Gille. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fish-anatomy.svg> 15.


Pou it zdroje obr zky byly sta eny dne 17 4 2012 mezi 8 00 a 23 00 dostupn z wikimedia commons2
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS

 • [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray19_with_color.png> 16.

 • Ashley Sawle. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Development_of_embryonic_nephrons.png> 17.

 • Robykurian. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mugger_crocodile_1.JPG> 18.

 • Titimaster. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_turtle_anatomy-numbers.svg> 19.

 • [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleiden-vogel.jpg> 20.

 • Sunshineconnelly. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urinary_System_of_Dog.JPG> 21.

 • Piotr MichałJaworski. [cit. 2012-04-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_PioM.png> 22.


ad