slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEMŞİRELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEMŞİRELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

HEMŞİRELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 735 Views
 • Uploaded on

HEMŞİRELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR. PROF. DR. ZÜMRÜT BAŞBAKKAL EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi    (30-09-2009 / 03-10-2009)   

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HEMŞİRELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HEMŞİRELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR

PROF. DR. ZÜMRÜT BAŞBAKKAL

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D.

27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi   

(30-09-2009 / 03-10-2009)   

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi-Malatya 

slide2

Günümüzde bilginin yönetimi, değişen toplumun sağlık bakım tercihleri, maliyet etkili bakım politikaları, kanıta dayalı uygulamalarızorunlu hale getirmiştir.

slide3

Kanıta dayalı uygulama, kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı hemşirelik konularısağlık ve hemşirelik literatüründe hızla artmakta,

Konu ile ilgili kitaplar ve dergiler yayımlanmakta veyapılan hemşirelik kongrelerindekonu giderek artan bir ilgi ile tartışılmaya başlanmaktadır.

slide4

Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hemşire memnuniyetini artırmak gibi sonuçları açısından önemlidir.

Pyramid modified from: Navigating the Maze, University of Virginia, Health Sciences Library, by University of Washington. Health Sciences Library and Information Center

slide5

SAĞLIK BAKIM UYGULMALARININ KANITA DAYANDIRILMASI GEREKLİLİKLERİ

-”BAKIM MALİYETİNDE ARTIŞ”

-”BAKIMIN SADECE %20’SİNİN KANITA DAYALI OLMASI”

-”HASTALARIN HATALI UYGULAMA KAYGISI”

-”HASTALARIN BİLGİ TALEPLERİNDE ARTIŞ VE SAĞLIK PERSONELİNE GÜVENİN AZALMASI” konularına dikkat çekilmektedir.

OLARAK

slide6

Araştırmalar, kanıt değeri taşıyan sonuçlar sağlıyor mu?

Uygulamalar kanıta dayalı mı?

Bu sorular soruluyor, uygulamaların kanıta dayalı olmasından söz ediliyor; ancak yapılan tartışmalardan kullanıcıların bu terimlere farklı anlamlar yükledikleri anlaşılıyordu.

slide7

Kanıt Nedir?

KELİME ANLAMI ÖZEL ARAŞTIRMA BULGULARIDIR.

SAĞLIK BAKIM SİSTEMİNDEKİ KARAR VERİCİLERİN KABUL ETTİĞİ ŞEKLİYLE KABUL GÖREN KANIT TİPLERİ ŞUNLARDIR;

• Deneysel; randomize klinik çalışmalar, meta analizler ve analitik çalışmalar

• Deneysel olmayan; gözlem, yarı deneysel çalışmalar

• Uzman görüşleri; görüş birliği, komisyon raporları

• Tarihsel süreç ya da deneyim…

slide9

Level I:Systematic Reviews (Integrative/Meta-analyses/Clinical Practice Guidelines based on systematic reviews)

Level II:Single experimental study (RCTs)

Level III: Quasi-experimental studies

Level IV: Non-experimental studies

Level V: Care report/program evaluation/narrative literature reviews

Level VI:Opinions of respected authorities/Consensus panels

slide10

TANIMLAR

KANITA DAYALI TIP:

Hasta bakımı ile ilgili kararlarda eldeki en iyi kanıtın özenli, açık ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır.

KANITA DAYALI UYGULAMA:

Klinik kararları desteklemek için elde edilebilen en iyi kanıtların kullanılma sürecidir.

Sağlık Bakımında Kanıta Dayalı Uygulama;

Belli bir konuda araştırma konularının seçilmesi, sonuçların sentezlenmesi ve bu sonuçların klinik uygulama kararları için hazırlanmasıdır.

Kanıta Dayalı Uygulamanın Anlamı;

Sistematik araştırmalarda elde edilen en iyi kanıtların klinik deneyimlerle entegre edilmesidir.

slide11

Kanıta dayalı uygulama uzun süredir var olan KALİTE GÜVENLİĞİ SÜRECİNİN bir parçasıdır.

Bu nedenle kanıta dayalı uygulama yalnızca kalite güvenliği sürecinin desteklendiği ve

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNİN KONUŞULDUĞU YERDE

gelişebilir.

Bu, kanıta dayalı uygulama ile araştırma süreci arasındaki en önemli ayrımdır.

slide12
KANITA DAYALI UYGULAMA:Halihazırda var olanları kullanır; Araştırma çalışmalarında ki bulgular, otoritelerin fikirleri ve uzman komite raporları
 • ARAŞTIRMA: Mevcut bilginin geçerliliğini denetleyen,süzen ve yeni bilgi geliştiren özenli sistematik sorgulama veya incelemelerdir.
slide13

KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİ:

Kanıta dayalı uygulama süreci BEŞ AŞAMALI BİR SÜREÇ OLARAK ele alınır;

1. Öncelikle hasta bakımını ilgilendiren konulara yönelik klinik sorular oluşturulur.

2. Bu sorulara yanıt oluşturacak kanıtları belirlemek için sistematik araştırma yapılır.

3. Araştırmalar yoluyla elde edilen kanıt geçerlik, güvenirlik ve uygulanabilirlik açısından eleştirel olarak değerlendirilir.

4. Belirlenen en iyi kanıt, klinik uzman, kaynaklar ve hasta açısından değerlendirilerek klinik uygulamada kullanılır.

5. Elde edilen klinik başarı değerlendirilir.

slide14

KANIT KAYNAĞI DENKLEMİ

KLİNİSYEN DENEYİMİ

Hasta Tercihleri

Bilimsel Bulgular

KANITA DAYALI REHBERLER

kan ta dayal uygulamada sistematik incelemeler klinik rehberler ve protokoller kullan l r
Kanıta dayalı uygulamada sistematik incelemeler, klinik rehberler ve protokoller kullanılır.

SİSTEMATİK İNCELEMELER;uygulama alanındaki sorunlara çözüm getirmek

üzere, konu ile ilgili çalışmaların bireyler ya da uzman gruplar tarafından

değerlendirilmesidir.

KLİNİK REHBERLER VE PROTOKOLLER;sistematik incelemeler sonucunda elde edilen en iyi kanıt ile uzman görüşünün birleştirilerek bakımın ayrıntılarının standardize edildiği materyallerdir.

slide16

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK :

Kaynakların elde edilebildiği bakım ortamlarında, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hasta tercihlerini ve eldeki en iyi kanıtları kullanarak karar almaları süreci olarak tanımlanmaktadır.

slide17

HEMŞİRELİKTE KANIT DÜZEYİ SINIFLAMALARI

Hemşirelikte kanıt düzeyi sınıflamaları Joanna Briggs Enstitüsü kanıt düzeyi sınıflaması (Joanna Briggs;2003)

kl n k problem rnekler
KLİNİK PROBLEM ÖRNEKLERİ

*Çocuklarda ağrılı damar yolu açma girişimleri

*Hastanelerde yatmakta olan yeni yürümeye başlayan çocuklarda oluşan yatak yaraları

*İnvaziv girişimler sırasında birçok kez yapılan ağrılı enjeksiyonlar

*Kronik hasta çocuklarda yaşam kalitesini düşüren bulantı ve bitkinlik

problem n zem n
PROBLEMİN ZEMİNİ
 • Pediyatrik bakımda periferal damar yolu açma girişimi sırasında kaynaklanan ağrı oldukça sık rastlanılan bir girişimdir.
 • Aileler, çocuklar ve sağlık personeli sıklıkla bu girişimden kaynaklanan acının bildiriminde bulunur.
 • Hastanelerdeki çocuklarda iğne kullanımının en korkulan tıbbi girişim olduğu tespit edilmiştir.

Nüfus ile mi ilgili?

Müdahale

Karşılaştırma

Sonuç

belirli sorular belirle
Belirli sorular belirle???
 • Çocuklarda farmakolojik olmayan müdahaleler periferal damar yolu açma girişimi esnasında ağrıyı hafifletmede etkili midir?
 • Çocuklarda lidocaine iontoforezis periferal damar yolu açma girişimi esnasında ağrıyı hafifletmede etkili bir anestetik midir?
 • Çocuklarda periferal damar yolu girişimi esnasında ağrının azaltılmasında EMLA, LMX den daha iyi bir anestetik krem midir?
slide21

İYİ PROBLEM FAKAT KÖTÜ SORU:

 • Rutin olarak sukrozdan faydalanan en büyük yenidoğan kaç aylıktır?

DAHA İYİ HALİ:

 • 1-12 ay arası yeni doğanlarda kas içi aşılamalar sırasında ve sonrasında ki ağlama süresinin azaltılmasında sukroz placebo dan daha mı etkilidir?
slide22

Hemşirelikle ilgili kanıt temelli uygulamalar konusunda pek çok veri tabanına ve kaynağa ulaşılarak konunun ayrıntıları incelenebilir.

hem irelik uygulamalar nda ara t rma kan t aramak
Hemşirelik Uygulamalarında Araştırma:Kanıt Aramak

YAYINLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GÜNCEL BİLGİLERE ZEMİN HAZIRLAR.

*Veri Tabanları

*Kanıta Dayalı Web Siteleri

*Kurumsal Web Siteleri

*Elektronik Yayınlar

slide24

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK DERGİLERİ

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK

(http://ebn.bmjjournals.com)

Bu dergide sağlıkla ilgili literatürden, hemşirelik açısından önemli gelişmelerle ilgili araştırma ve incelemelerin özeti ve uzman görüşleri yayınlanır.

Abonelik koşulu vardır.Bazı makaleler parasızdır.

slide27

İçlerindeki makalelerden birine ulaşmaya çalıştığımızda karşımıza çıkan sayfa;

Abonelik koşulu arıyor!!!

slide28

ONLİNE JOURNAL OF KNOWLEDGE SYNTHESİS FOR NURSİNG

(Sigma Theta Tau)

(www.nursingsociety.org)

Klinik kararlara rehberlik edecek kanıtlara; kanıta dayalı uygulama öğretimine yer verir.

Büyük bölümü parasızdır.

slide31

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

Cochrane Collaboration

(http://www.cochrane.org)

slide32

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

Campbell Collaboration

(http://www.campbellcollaboration.org)

slide33

2000 yılında çalışmalarına başlamıştır.Cochrane’ın kardeş kuruluşudur ve bir veri koordinatör merkezi olarak çalışır.

Eğitim ve sosyal bilimler alanında sistematik incelemeler yapar.

slide34

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

Onkoloji Hemşireliği Derneği

(www.ons.org)

slide36

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

Joanna Briggs Enstitüsü

(http://www.joannabriggs.edu.au)

slide39

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

York Üniversitesi Kanıta Dayalı Hemşirelik Merkezi

(http://www.york.ac.uk/healthsciences)

slide41

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

Rochester Üniversitesi Kanıta Dayalı Kaynak Rehberi

(http://www.urmc.rochester.edu/hslt/miner/gigital_library/evidence_based_resources.cfm)

slide44

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

Sheffield Üniversitesi (www.shef.acu.uk/)

slide45

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BAKIM KAYNAKLARI

National Guideline Clearinghouse

(www.guideline.gov)

Bu merkezde 700 üzerinde rehber vardır.

slide53

Risk assessment & prevention of pressure ulcers. Registered Nurses' Association of Ontario - Professional Association.  2002 Jan (revised 2005 Mar).  80 pages.  NGC:004215

Nursing management of oral hygiene. Singapore Ministry of Health - National Government Agency [Non-U.S.].  2004 Dec.  33 pages.  NGC:004285

Assessment and management of pain. Registered Nurses' Association of Ontario - Professional Association.  2002 Nov (addendum released 2007 Feb).  Original guideline: 143 pages; addendum: 42 pages.  NGC:005960

Prevention of catheter-associated urinary tract infections. In: Prevention and control of healthcare-associated infections in Massachusetts. Betsy Lehman Center for Patient Safety and Medical Error Reduction - State/Local Government Agency [U.S.]Massachusetts Department of Public Health - State/Local Government Agency [U.S.].  2008 Jan 31.  7 pages.  NGC:006637

Strategies to prevent Clostridium difficile infections in acute care hospitals. Infectious Diseases Society of America - Medical Specialty SocietySociety for Healthcare Epidemiology of America - Professional Association.  2008 Oct.  12 pages.  NGC:006809

Breastfeeding best practice guidelines for nurses. Registered Nurses' Association of Ontario - Professional Association.  2003 Sep (addendum released 2007 Mar).  Original guideline: 120 pages; addendum: 15 pages.  NGC:005959

slide54

Hydration management. University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core - Academic Institution.  1998 (revised 2004 Feb).  43 pages.  NGC:003479

Management of breastfeeding for pre-term infants. Singapore Ministry of Health - National Government Agency [Non-U.S.].  2006 Dec.  78 pages.  NGC:005606

Breastfeeding the hypotonic infant. Academy of Breastfeeding Medicine - Professional Association.  2007 Jun.  7 pages.  NGC:005883

Transitioning the breastfeeding/breastmilk-fed premature infant from the neonatal intensive care unit to home. Academy of Breastfeeding Medicine - Professional Association.  2004.  12 pages.  NGC:005876

Management of burns and scalds in primary care. New Zealand Guidelines Group - Private Nonprofit Organization.  2007 June.  120 pages.  NGC:005962

Pain management guideline. Health Care Association of New Jersey - Private Nonprofit Organization.  2005 Jan (revised 2006 Jul 18).  23 pages.  NGC:005217

Prevention of medication errors in the pediatric inpatient setting. American Academy of Pediatrics - Medical Specialty Society.  2003 Aug.  6 pages.  NGC:003253

Postnatal care. Routine postnatal care of women and their babies. National Collaborating Centre for Primary Care - National Government Agency [Non-U.S.].  2006 Jul.  392 pages.  NGC:005150

Stability and compatibility of parenteral nutrition formulations. In: Safe practices for parenteral nutrition. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition - Professional Association.  2004 Dec.  5 pages.  NGC:006442

Clinical guideline on infant oral health care. American Academy of Pediatric Dentistry - Professional Association.  2004.  4 pages.  NGC:004022

slide55

Nausea and vomiting. Association of Comprehensive Cancer Centres - Disease Specific Society.  2006 Jan.  28 pages.  NGC:006067

Guidelines for glucose monitoring and treatment of hypoglycemia in breastfed neonates. Academy of Breastfeeding Medicine - Professional Association.  1999 (revised 2006).  7 pages.  NGC:005865

Substance abuse treatment: group therapy. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (U.S.) - Federal Government Agency [U.S.].  2004 Jul 12.  175 pages.  NGC:004088

Neonatal hypoglycemia: initial and follow up management. Barbara Bush Children's Hospital at Maine Medical Center - Private Nonprofit Organization.  2004 Apr.  4 pages.  NGC:004293